Selasa, 23 Desember 2008

Selasa, 23 Desember 2008
Hari Biasa Khusus Adven


Doa Pagi
Allah Bapa Mahakuasa, dengan kuasa-Mu Engkau mengatur kehidupanku dan dengan setia membimbing aku agar aku berjalan menuju kepada-Mu, menikmati keselamatan-Mu. Berilah rahmat-Mu agar hari ini aku juga boleh belajar setia kepada-Mu dan kepada kehendak-Mu, meskipun kadang itu berarti penderitaan dan perjuangan.

Maleakhi menubuatkan bahwa sebelum kedatangan Hari Tuhan, nabi Elia akan datang. Ia akan membuat hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya kembali kepada Bapanya. Maka masa penantian adalah saat yang tepat untuk memulihkan relasi kita dengan sesama terutama dengan orang-orang terdekat kita yaitu keluarga kita.

Bacaan Pertama
Pembacaan dari Kitab Nubuat Maleakhi (3:1-4; 4:5-6)"Aku akan mengutus Nabi Elisa kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan."

Beginilah firman Tuhan semesta alam, "Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-KU! Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! Malaikat Perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh, Ia datang! Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila Ia menampakkan diri? Sebab Ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akn duduk seperti orang yang memurnikan perak; dan Ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti di tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya, Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah.
Demikianlah sabda Tuhan,
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat.
Ayat. (Mzm 25:4b-5b.8-9.10.14)
1. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku.
2. Tuhan itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang bersahaja.
3. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatan-Nya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa pada-Nya, dan perjanjian-Nya Ia beritahukan kepada mereka.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. O Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru Gereja, datanglah dan selamatkanlah umat-Mu.

Campur tangan Allah dalam proses kelahiran Yohanes tidak hanya disadari oleh orangtuanya. Orang-orang yang ada di sekitar mereka pun menjadi saksi. Semua itu terjadi karena Zakharia dan Elisabet akhirnya percaya sungguh bahwa kehendak Allah harus lebih diutamakan daripada hal-hal lainnya termasuk tradisi pemberian nama.


Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (1:57-66)"Kelahiran Yohanes Pembaptis."


Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakharia menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet, ibunya, berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes!" Kata merka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakharia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini: Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakharia, dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan menyertai dia.
I. Inilah Injil Tuhan kita!
U.Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Doa Malam
Allah Bapa Mahasetia, terimakasih untuk perjuangan hari ini. Semoga aku cukup setia pada hari ini, jika ada kekurangan dalam usahaku, sudilah Engkau menyempurnakannya. Tambahkan terus rahmat-Mu dalam hidupku, ya Bapa, agar aku jadi hamba-Mu yang setia. Amin.


Renungan

Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Memang tangan Tuhan menyertai Yohanes. Ia dilahirkan dari seorang ibu yang tua lagi mandul. Nama yang diberikan pun tidak lazim, bukan Zakharia, seturut nama ayahnya, atau nama lain dari sanak keluarga mereka, melainkan Yohanes.


Bacaan Kitab Suci dan Renungan diambil dari RUAH.


Photobucket