Jumat, 30 Januari 2009

Jumat, 30 Januari 2009
Hari Biasa Pekan III

"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Surga" --- Mat 18:3

Doa Renungan
Allah Bapa yang mahakudus, kami bersyukur karena Engkau telah memperkaya kami dengan Yesus, Putra-Mu, yang sabda-Nya menghidupi kami serta menjadi sumber kegembiraan. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Bacaan Pertama
Pembacaan dari Surat kepada orang Ibrani (10:32-39)

"Kalian telah menderita banyak. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu."


32 Saudara-saudara, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, 33 baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. 34 Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu, bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. 35 Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. 36 Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. 37 "Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangan-Nya. 38 Tetapi orang-Ku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka Aku tidak berkenan kepadanya." 39 Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup.
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah

Mazmur Tanggapan
Ref. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan.
Ayat
(Mzm 37:3-4.5-6.23-24.39-40)
1. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia; bergembiralah karena Tuhan; maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu!
2. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah pada-Nya, maka Ia akan bertindak; Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan menampilkan hakmu seperti siang.
3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Kalaupun ia jatuh, tidaklah sampai binasa, sebab Tuhan menopang tangannya.
4. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan; Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan; Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung pada-Nya.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Terpujilah Engkau, Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kaunyatakan kepada kaum sederhana.

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus (4:26-34)

"Kerajaan Surga seumpama orang yang menabur benih. Benih itu tumbuh, namun orang itu tidak tahu."

26 Pada suatu ketika Yesus berkata : "Beginilah hal Kerajaan Allah itu: seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, 27 lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. 28 Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. 29 Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." 30 Kata-Nya lagi: "Dengan apa hendak kita membandingkan Kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? 31 Hal Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari pada segala jenis benih yang ada di bumi. 32 Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari pada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." 33 Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu Ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, 34 dan tanpa perumpamaan Ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-murid-Nya Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri.
Demikianlah Injil Tuhan
Terpujilah Kristus.


Renungan


Tuhan menjanjikan kemenangan bagi umat-Nya, namun bukan tanpa kesulitan. Akan ada penderitaan dan dituntut kesabaran serta daya tahan agar tujuan tercapai.

Kita telah melalui berbagai hambatan dan kesulitan serta dapat bertahan karena selain rahmat Tuhan, kita juga berusaha menjalaninya dengan tekun.

Hidup berkembang terus kendati tidak selalu bisa diterangkan. Sungguh mencengangkan mencermati bagaimana biji padi yang ditaburkan mengalami proses kematian, lalu tumbuh sebagai kecambah dan kemudian menghasilkan banyak bulir. Prosesnya panjang dan mencengangkan manusia.

Kita tidak selalu dapat menerangkan bagaimana kita berkembang dari bayi menjadi dewasa. Kita mengalami suatu proses panjang dan mengalami berbagai peristiwa jatuh bangun.

Kita kagum dan takjub bagaimana kita dapat bertahan sampai pada keadaan yang sekarang ini. Hidup kita sesungguhnya menjadi rahasia, termasuk bagi kita sendiri.

Kita dapat mengertinya bila kita mengakui bahwa Tuhan berkarya bukan sebagaimana kita inginkan, tetapi sebagaimana Tuhan kehendaki. Kita dapat sampai pada keadaan sekarang karena Tuhan sabar menuntun dan kita sendiri pun berlatih sabar. Hal yang terakhir ini semakin kita butuhkan untuk menjadi dewasa dan berumur.

Tuhan Yang Mahasabar, ajarlah aku bersikap sabar bukan saja kepada orang lain, tetapi juga terhadap diriku sendiri. Kuatkanlah aku untuk tetap belajar sabar dan taat kepada-Mu. Amin.


Renungan: Ziarah Batin 2009Photobucket