Selasa, 27 Juli 2010 Hari Biasa Pekan XVII

Selasa, 27 Juli 2010
Hari Biasa Pekan XVII
B. Maria Magdalena Martinengo; B. Titus Brandsma; St. Pantaleon; St. Aurelius dan Sta. Natalia

Yesus menjawab pertanyaan murid-murid-Nya tentang perumpamaan lalang di ladang. Anak Manusia sebagai petani, yang menaburkan benih baik. Musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis. Pada akhir zaman, Anak Manusia akan mengutus para malaikat-Nya untuk mencampakkan para penjahat ke dapur api, sedangkan orang-orang benar yang percaya seperti matahari akan masuk ke dalam Kerajaan Bapa.

Doa Renungan

Ya Tuhan, Engkau menghendaki sabda-Mu ditaburkan bagaikan biji gandum di ladang, yang menghasilkan buah yang baik. Ajarilah kami untuk selalu memelihara rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Semoga rahmat itu kami gunakan pada hari ini untuk menaburkan benih-benih yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa.

Pembacaan dari Kitab Nabi Yeremia (14:17-22)

"Ya TUHAN, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami; sungguh, kami telah berdosa kepada-Mu."

Katakanlah perkataan ini kepada mereka: "Air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti, sebab anak dara, puteri bangsaku, dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang! Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan! Bahkan, baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya." Telah Kautolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah Engkau terhadap Sion? Mengapakah kami Kaupukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik; mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian! Ya TUHAN, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami; sungguh, kami telah berdosa kepada-Mu. Janganlah Engkau menampik kami, oleh karena nama-Mu, dan janganlah Engkau menghinakan takhta kemuliaan-Mu! Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya! Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya TUHAN Allah kami, Pengharapan kami, yang membuat semuanya itu?
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu!
Ayat. (Mzm 79:8,9,11,13; R: 9bc)
1. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami; kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami.
2. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu! Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu!
3. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan; sesuai dengan kebesaran lengan-Mu, biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh!
4. Maka kami ini, umat-Mu, dan kawanan domba gembalaan-Mu, akan bersyukur kepada-Mu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun.

Bait Pengantar Injil la = e, 4/4, PS 958
Ref. Alleluya, alleluya, alleluya, alleluya
Ayat. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus, akan hidup selama-lamanya.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (13:36-43)

"Seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman."

Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepada-Nya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak Kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan-Nya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan!"
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!


Renungan

Gambaran tentang akhir zaman dan pengadilan terakhir menyeramkan, bukan? Akan ada pengadilan pada akhir zaman. Orang-orang yang melakukan kejahatan akan dilemparkan ke dalam ”dapur api”. Gambaran yang menakutkan itu mengajak kita untuk bersikap takut akan Allah, atau takwa kepada-Nya. Dengan sikap takwa berarti menjauhkan diri dari sikap masa bodoh. Manusia diajak untuk berbuat baik, menggunakan seluruh indra dan kemampuan demi memuliakan Tuhan.

Ajakan Yesus juga terkesan keras: ”Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar” (Mat 13:43b). Manusia diajak untuk memakai indranya sebagaimana dianugerahkan oleh Tuhan. Telinga dipakai sebaik-baiknya untuk mendengarkan Sabda Tuhan dan melaksanakannya. Untuk mendengarkan, manusia perlu memberi perhatian—mendengar dengan hati.

Dalam hidup beriman selalu ada dua sisi. Di satu sisi, mengimani Allah yang mengadili dan dapat menghukum, Allah yang perlu ditakuti—dihormati dan disegani—agar manusia tidak sembrono dan berbuat jahat. Di sisi lain, mengimani Allah Yang Mahabaik dan penuh belas kasih, yang mengundang para pendosa untuk berani datang mendekat, memohon berkat pengampunan-Nya. Artinya, orang itu tidak hanya mengharapkan belas kasih Allah semata , tetapi juga dituntut untuk menantidan menghormati Allah.

Tuhan Yesus, tuntunlah aku agar kelak aku layak menjadi salah seorang yang bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa-Mu. Amin.

Ziarah Batin 2010, Renungan dan Catatan Harian

Bagikan