"Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya."

Senin, 31 Agustus 2015
Hari Biasa Pekan XXII
  


1Tes. 4:13-17a; Mzm. 96:1,3,4-5,11-12,13; Luk. 4:16-30.

"Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya."

Kapan sabda Tuhan mulai tergenapi dalam diri kita? Yakni pada saat kita mendengarkan sabda Tuhan tersebut. Bukan hanya sekedar mendengar tetapi mendengarkan. Menurut KBBI mengengarkan adalah: 1) mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh; memasang telinga baik-baik untuk mendengar, 2) memperhatikan; mengindahkan; menurut (nasihat, bujukan, dsb). Jadi jelas di sini: sabda Tuhan mulai tergenapi dalam diri kita mana kala kita mau mendengarnya dengan sungguh-sungguh, mau memperhatikan dan mau mengindahkan atau menurutinya. Namun, tentunya hal ini tidak mudah, apalagi kalau sudah sampai pada taraf mengindahkan dan menurutinya, artinya tidak lain dan tidak bukan adalah melaksanakannya. Dalam hal ini, kita perlu rendah hati untuk menempatkan diri sebagai alat yang sungguh tidak memadai tetapi Tuhan berkenan memakai kita untuk mewujud-nyatakan sabda dan kehendak-Nya, seperti yang dikatakan Paus emeritus Benediktus XVI pada saat ia terpilih sebagai Paus "Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare ed agire anche con strumenti insufficienti" (Saya bergembira karena Tuhan dapat bekerja dan berbuat, meski dengan peralatan yang tidak memadai).

Doa: Tuhan, jadikanlah kami alat-Mu untuk mewujudkan-nyatakan sabda dan kehendak-Mu. Amin. -agawpr-

Senin, 31 Agustus 2015 Hari Biasa Pekan XXII

Senin, 31 Agustus 2015
Hari Biasa Pekan XXII
  
Kebangkitan Kristus adalah masalah iman: campur tangan transenden dari Tuhan sendiri dalam ciptaan dan sejarah. Di situ ketiga Pribadi ilahi bekerja bersama-sama dan serentak juga menyatakan sifat-Nya yang khas. Peristiwa itu terjadi oleh kekuasaan Bapa, yang "membangkitkan" Kristus, Anak-Nya Bdk. Kis 2:24. dan menerima sepenuhnya kodrat manusia-Nya - bersama dengan tubuh-Nya - dalam Tritunggal. Yesus dinyatakan secara definitif "sebagai Putra Allah menurut Roh kekudusan oleh kebangkitan-Nya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa" (Rm 1:3-4). Santo Paulus menekankan wahyu kekuatan Allah Bdk. Rm 6:4; 2Kor13:4; Flp 3:10; Ef 1:19-22; Ibr 7:16. oleh karya Roh yang menghidupkan kodrat manusia Yesus yang sudah mati dan mengangkatnya ke dalam keadaan mulia, ke dalam keadaan sebagai Tuhan. -- Katekismus Gereja Katolik, 648

Antifon Pembuka (Luk 4:18)

Roh Tuhan menyertai Aku. Aku diutus-Nya untuk mewartakan kabar gembira kepada kau fakir miskin.

Doa Pagi

Allah Bapa kami, sumber kehidupan, Engkaulah Allah orang-orang hidup, yang membangkitkan Yesus, hamba-Mu dari alam maut. Kami mohon iman bahwa segalanya dapat berubah. Berilah kiranya kami harapan baru dan bimbinglah kami agar dapat bersatu dengan Yesus Putra-Mu terkasih dan dengan semua saja yang mencari Engkau. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.

Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika (4:13-17)
      
     
"Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama Yesus."
      
Saudara-saudara, kami ingin agar kalian mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia, supaya kalian jangan berdukacita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dunia dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang telah meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Kristus di angkasa.
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil
Ayat. (Mzm. 96:1.3.4-15.11-12.13)
1. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi! Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa, kisahkanlah karya-karya-Nya yang ajaib di antara segala suku.
2. Sebab mahabesarlah Tuhan, dan sangat terpuji, Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala allah para bangsa adalah hampa, tetapi Tuhan, Dialah yang menjadikan langit.
3. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersoraksorai, biar gemuruhlah laut serta segala isinya; biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya dan segala pohon di hutan bersorak-sorai.
4. Biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan-Nya.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya, alleluya
Ayat. (Luk 4:18)
Roh Tuhan menyertai aku; Aku diutus Tuhan mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (4:16-30)
 
"Aku diutus menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya."
 
Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan Kitab Suci. Maka diberikan kepada-Nya Kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut, "Roh Tuhan ada pada-Ku. Sebab Aku diurapi-Nya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Aku diutus-Nya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas; Aku diutus-Nya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat; lalu Ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada-Nya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, kata-Nya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat Kitab Suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkan-Nya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepada-Ku, 'Hai Tabib sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asal-Mu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum!" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu: Sungguh, tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kata-Ku ini benar, 'Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Siria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus ke luar kota, dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi.
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan

Setiap kali merayakan Misa Requiem, tema khotbah pasti selalu sekitar kematian dan kebangkitan.Dalam Kitab Suci, ada beberapa pandangan tentang kematian. Orang Farisi percaya akan kebangkitan, orang Saduki tidak. Orang Yunani tidak mengetahui tentang kebangkitan, sementara umat di Tesalonika ”berdukacita, tidak mempunyai harapan.”

Kematian memang merupakan sisi gelap manusia. Jika ada kematian, hubungan antarmanusia terputus. Tetapi, iman Kristiani membuatnya terang. Yesus sendiri telah wafat dan bangkit. Tidak ada manusia yang pernah hidup, lalu mati dan bangkit, selain Yesus Kristus. Paulus mengajarkan, ”Jika kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga, bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia” (1Tes. 4:14).Jadi, kita tahu ke mana kita akan pergi sesudah mati. Kematian tidak menakutkan kita lagi, tidak membuat kita berduka tanpa harapan. Inilah kesaksian iman yang harus kita wartakan.

Yesus datang membawa Kabar Gembira itu. Ia membebaskan kita dari kegelapan hidup: dari dosa kepada keselamatan; dari tidak tahu menjadi tahu akan hidup kekal. Marilah kita menyampaikan Kabar Baik ini kepada setiap orang, mulai dari orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kehilangan harapan karena kematian. Jangan takut akan penolakan saat kita menyatakan kebenaran ini, sebab Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita sudah mengalaminya terlebih dahulu.

Ya Tuhan, semoga aku menjadi pembawa rahmat-Mu bagi yang terbelenggu, sakit, menderita dan kehilangan harapan hidup. Amin. (Ziarah Batin 2015, Renungan dan Catatan Harian)

Antifon Komuni (1Tes 4:14)

Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang meninggal dalam iman akan Yesus, akan dihimpun Allah bersama dengan Yesus.