| Halaman Depan | Bacaan Harian | Support Renungan Pagi | Renungan Minggu Ini | Kisah Para Kudus | Katekese Iman Katolik | Privacy Policy |

Sabtu, 13 Maret 2010 Hari Biasa Pekan III Prapaskah

Sabtu, 13 Maret 2010
Hari Biasa Pekan III Prapaskah

"Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini" (Luk 18:13)

Doa Renungan

Allah Bapa yang mahabaik, di masa tobat yang penuh rahmat ini bantulah kami untuk menyadari kesalahan dan kekurangan kami sendiri. Kasihanilah kami yang berdosa ini, agar menjadi orang yang benar di hadapan-Mu dan di depan sesama kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami.Amin.

Bacaan Pertama
Pembacaan dari Kitab Hosea (6:1-6)

"Aku menyukai kasih setia, dan bukan kurban sembelihan."

1 Umat Allah berkata, "Mari, kita akan berbalik kepada TUHAN, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. 2 Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. 3 Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal TUHAN; Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." 4 Apakah yang akan Kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan Kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. 5 Sebab itu Aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi, Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulut-Ku, dan hukum-Ku keluar seperti terang.6 Sebab Aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih dari pada korban-korban bakaran.
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan PS 812
Ref. Kasihanilah, ya Tuhan, Kau lah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga.
Ayat. (Mzm 51:3-4.18-19.20-21ab)
1. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku!
2. Sebab Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan; dan kalau pun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepada-Mu ialah jiwa yang hancur; hati yang remuk redam tidak akan Kaupandang hina, ya Allah.
3. Lakukanlah kerelaan hati-Mu kepada Sion, bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem! Maka akan dipersembahkan kurban sejati yang berkenan kepada-Mu kurban bakar dan kurban-kurban yang utuh.

Bait Pengantar Injil PS. 965
Ref. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Ayat. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati.

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (18:9-14)

"Pemungut cukai ini pulang ke rumahnya, sebagai orang yang dibenarkan Allah."

9 Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain: 10 "Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa; yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. 11 Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini;12 aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku.13 Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 14 Aku berkata kepadamu: Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan."
Inilah Injil Tuhan kita!
Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan


Yesus bersikap tegas, tajam dan jelas berhadapan dengan orang Farisi yang merasa diri benar dan memandang rendah orang lain. Perumpamaan yang dibuat-Nya menunjukkan sikap itu. Orang yang merasa diri benar dan memandang rendah orang lain justru tidak akan pernah mendapat tempat di hati-Nya. Ia menerima orang yang sadar akan kelemahan dan dosanya serta mengandalkan kekuatan-Nya. Yang mengandalkan kekuatan-Nya dengan rendah hati justru dibela dan dibenarkan oleh Yesus.

Dalam hidup kita, kita sering bersikap seperti orang Farisi. Kita merasa diri paling suci dari orang lain. Sikap seperti itu, justru menghambat kita untuk menyadari diri sebagai orang yang terbatas di hadapan Tuhan, yang penuh noda dosa dan kesalahan. Bukankah selayaknya setiap hari kita berseru: "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini?"

Pandanglah Yesus dengan penuh cinta dan kerendahan hati serta rasakanlah belas kasih dan kekuatan-Nya yang selalu membela setiap orang yang merendahkan diri di hadapan-Nya. Dalam keheningan katakanlah dengan rendah hati pada Bapa: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini!

Ya Yesusku, ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadikanlah aku hamba-Mu yang rendah hati. Amin.

Renungan Harian Mutiara Iman 2010


Bagikan

Jumat, 12 Maret 2010 Hari Biasa Pekan III Prapaskah

Jumat, 12 Maret 2010
Hari Biasa Pekan III Prapaskah, Hari Pantang

Doa Renungan

Allah Bapa sumber segala rahmat, curahkanlah selalu rahmat-Mu yang mulia itu ke dalam hati kami, agar hari ini kami dapat mencintai dan berbakti kepada-Mu, serta kepada sesama kami dengan segala kemampuan yang ada dalam diri kami. Sehingga kami jadi semakin layak dan pantas disebut sebagai murid-murid-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Bacaan Pertama
Pembacaan dari Kitab Hosea (14:2-10)

"Kami tidak akan berkata lagi "Ya Allah kami" kepada buatan tangan kami."

2 Beginilah firman Allah, "Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan, Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. 3 Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan! katakanlah kepada-Nya: "Ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami.4 Asyur tidak dapat menyelamatkan kami; kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi: Ya, Allah kami! kepada buatan tangan kami. Karena Engkau menyayangi anak yatim." 5 Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murka-Ku telah surut dari pada mereka. 6 Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. 7 Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. 8 Mereka akan kembali dan diam dalam naungan-Ku dan tumbuh seperti gandum; mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyhur seperti anggur Libanon. 9 Efraim, apakah lagi sangkut paut-Ku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau! Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, dari pada-Ku engkau mendapat buah. 10 Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini; siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya; sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ.
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Akulah Tuhan, Allahmu, dengarkanlah suara-Ku.
Ayat. (Mzm 81:6c.8a.8bc-9.10-11ab.14.17)
1. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal, "Akulah yang telah mengangkat beban dari bahumu, dan membebaskan tanganmu dari keranjang pikulan; dalam kesesakan engkau berseru, maka Aku meluputkan engkau.
2. Aku menjawab engkau dengan bersembunyi di balik badai, Aku telah menguji engkau dekat Meriba. Dengarlah, hai umat-Ku, Aku hendak memberi peringatan kepadamu; hai Israel, kiranya engkau mau mendengarkan Aku!
3. Janganlah ada di antaramu allah lain, dan janganlah engkau menyembah orang asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.
4. Sekiranya umat-Ku mendengarkan Aku! Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang Kutunjukkan! Umat-Ku akan Kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, Aku akan mengenyangkannya.

Bait Pengantar Injil PS. 965
Ref. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Ayat. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab Kerajaan Surga sudah dekat.

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus (12:28b-34)

"Tuhan Allahmu itu Tuhan Yang Esa, kasihilah Dia dengan segenap jiwamu."

28b Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepada-Nya, "Perintah manakah yang paling utama?"29 Jawab Yesus: "Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. 30 Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. 31 Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini." 32 Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus: "Tepat sekali, Guru, benar kata-Mu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. 33 Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari pada semua korban bakaran dan korban sembelihan."34 Yesus melihat, bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya: "Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah!" Dan seorangpun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus.
Inilah Injil Tuhan kita!
Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan

"Hukum manakah yang paling utama?"
(Hos 14:2-10; Mrk 12:28b-34)


Saudara-saudari terkasih, berrefleksi atas bacaan-bacaan hari ini saya sampaikan catatan-catatan sederhana sebagai berikut:
• Setiap peraturan, hukum atau undang-undang hemat saya dibuat dan diundangkan atau diberlakukan atas dasar dan demi cintakasih, sehingga hidup bersama senantiasa dijiwai oleh cintakasih. Dengan kata lain cintakasih merupakan hukum pertama dan utama. Dalam warta gembira hari ini kita diingatkan dan diajak untuk saling mengasihi "dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu". Saling mengasihi yang demikian ini hemat saya dapat terjadi secara konkret dalam pasangan suami-isteri atau laki-laki dan perempuan yang saling mengasihi, yang antara lain ditandai dengan `hubungan seksual' sebagai wujud saling mengasihi dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan atau tenaga. Kita semua diciptakan oleh Allah dalam dan oleh kasih serta dengan kerjasama dari orangtua kita masing-masing, yang saling mengasihi, maka kita semua adalah `buah kasih' atau `yang terkasih'. Jika kita menyadari dan menghayati diri sebagai `buah kasih' atau `yang terkasih', hemat saya panggilan untuk saling mengasihi dengan mudah kita lakukan, karena bertemu dengan orang lain berarti `yang terkasih' bertemu dengan `yang terkasih', dan dengan demikian pasti saling mengasihi. Kita diingatkan juga bahwa dalam mengasihi hendaknya dengan `segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan atau tenaga', yang berarti dengan sepenuh hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Jika tidak sepenuhnya berarti sakit hati, sakit jiwa, sakit akal budi atau sakit tubuh, maka sulit untuk mengasihi. Marilah saling menjaga dan membantu dalam usaha menyehatkan hati, jiwa, akal budi dan tubuh kita, agar kita dapat saling mengasihi dengan baik.

"Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini; siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya; sebab jalan-jalan TUHAN adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ." (Hos 14:10). Orang bijak dan benar memang senantiasa menelusuri jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan belum tentu mulus bagaikan jalan tol bebas hambatan, tetapi pada umumnya jalan-jalan Tuhan sarat dengan tantangan, godaan dan hambatan, maka siapapun yang menelusuri jalan-jalan Tuhan harus berjuang dan berkorban. Sebagai contoh jalan Tuhan adalah `jujur', dimana ada rumor `orang jujur untuk sementara hancur, tetapi seterusnya atau selamanya mujur'. "Jujur adalah sikap dan perilaku yang tidak suka berbohong dan berbuat curang, berkata-kata benar apa adanya dan berani mengakui kesalahan, serta rela berkorban untuk kebenaran" (Prof Dr Edi Sedyawati/edit: Pedoman Penanaman Budi Pekerti Luhur, Balai Pustaka – Jakarta 1997, hal 17). Kita semua tahu melalui aneka macam media bahwa mereka yang tidak jujur dalam rangka menghayati panggilan atau melaksanakan tugas pengutusan/pekerjaan sungguh tergelincir, ketika kejujuran dikorek dengan berbagai cara. Maka kami berharap hendaknya kejujuran sedini mungkin dibiasakan atau dididikkan pada anak-anak di dalam keluarga dan kemudian diteruskan, diperkembangkan dan diperdalam di sekolah-sekolah, tentu saja dengan teladan orangtua maupun guru/pendidik. Di sekolah-sekolah di tingkat apapun kami harapkan kejujuran ini menjadi perhatian khusus, antara lain diberlakukan `dilarang menyontek baik dalam ulangan maupun ujian'. Biarlah anak-anak atau peserta didik berjuang dan berkorban dalam rangka mewujudkan cita-cita, impian atau harapannya.

"Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan; dalam kesesakan engkau berseru, maka Aku meluputkan engkau; Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur, Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah hai umat-Ku, Aku hendak memberi peringatan kepadamu; hai Israel, jika engkau mau mendengarkan Aku! Janganlah ada di antaramu allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada allah asing." (Mzm 81:7-10)

Jakarta, 12 Maret 2010

Ignatius Sumarya, SJ


Bagikan

Kamis, 11 Maret 2010 Hari Biasa Pekan III Prapaskah

Kamis, 11 Maret 2010
Hari Biasa Pekan III Prapaskah

Doa Renungan

Ya Bapa yang mahabaik, puji syukur kami panjatkan kepada-Mu atas kasih karunia yang kami rasakan hingga saat ini. Lewat sabda-Mu hari ini kami diingatkan agar senantiasa mempersenjatai diri kami dengan iman serta mengandalkan kuasa-Mu. Bapa anugerahkanlah kami rahmat iman yang luar biasa agar kami dapat mematahkan serangan setan dan orang-orang yang ingin menghancurkan umat-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh-Mu sendiri. Amin.

Nabi menggambarkan sikap bangsa Yahudi sebagai “tidak mau mendengarkan”, tidak mau memberi perhatian, “mengikuti rancangan hatinya yang jahat”, dan seterusnya. Itulah sikap-sikap yang bertegar hati dalam kesalahan. Tuhan mencela sikap-sikap semacam ini. Sebab, semuanya itu akan berakhir pada kebinasaan semata. (RUAH)

Pembacaan dari Kitab Yeremia (7:23-28)

"Inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan."

Beginilah firman Tuhan, “Inilah yang telah Kuperintahkan kepada mereka: Dengarkanlah suara-Ku, maka Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umat-Ku, dan ikutilah seluruh jalan yang Kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia! Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, Aku mengutus kepada mereka hamba-hamba-Ku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepada-Ku dan tidak mau memberi perhatian; malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka: Inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran! Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka.”
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah

Mazmur Tanggapan PS 854
Ref.Singkirkanlah penghalang sabda-Mu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu.
Ayat. (Mzm 95:1-2.6-7.8-9)
1. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi Gunung Batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorailah bagi-Nya dengan nyanyian mazmur.

2. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, kita ini umat gembalaan-Nya dan kawanan domba-Nya.
3. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara-Nya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di Masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji Aku, padahal mereka melihat perbuatan-Ku.

Bait Pengantar Injil PS 965
Ref. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal
Ayat. Berbaliklah kepada-Ku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan, sebab Aku ini pengasih dan penyayang.

Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Para lawan-Nya tidak mau mengakui hal itu. Mereka melancarkan tuduhan palsu kepada-Nya, dengan mengatakan kuasa penyembuhan-Nya berasal dari Beelzebul. Mereka takut mengakui dan percaya. Orang yang tidak mau percaya cenderung mencari-cari alasan yang aneh untuk menghindari konsekuensi suara kebenaran dan panggilan pertobatan. (RUAH)

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (11:14-23)

"Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku."

Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, “Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan.” Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, “Setiap Kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau Iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, bahwa Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu! Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya, dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan.”
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan

Di zaman modern ini banyak orang yang sulit untuk mendengarkan orang lain, khususnya mereka yang mempunyai 'kekuasaan', 'kemapanan'. Anak-anak remaja sering menjerit karena tidak pernah didengarkan oleh orangtua mereka. Kebanyakan orang tua tidak sabar mendengarkan seluruh isi 'curhat' anak, mereka cenderung untuk meng'cut' ketika si anak baru mulai mengeluarkan isi hatinya. Banyak penguasa, pimpinan yang mempunyai kecenderungan seperti itu, memberikan telinga sebagian kecil untuk curahan hati rakyat dan bawahannya. Bagi kebanyakan orang tua, penguasa, pemimpin, hanya merekalah yang 'boleh berbicara' karena mereka lebih benar, lebih tahu dan lebih sibuk dari orang-orang yang datang padanya. Bagi mereka memberikan waktu untuk mendengarkan orang lain hanyalah membuang waktu mereka yang sangat berharga.

Hari ini Tuhan meminta kita untuk mendengarkan-Nya dan mengikuti semua perintah-Nya agar hidup kita berbahagia. Orang yang sulit mendengarkan orang lain yang kelihatan akan kesulitan untuk mendengarkan suara Tuhan yang tidak kelihatan. Apakah kita mau melatih diri untuk selalu mendengarkan sesama agar kita pun mempunyai kepekaan untuk mendengarkan Tuhan? (Mutiara Iman)

Doa Malam

Selamat malam Bapa, terimakasih atas berkat dan perlindungan-Mu yang boleh kami alami. Bapa hanya Engkaulah benteng hidup kami dan sumber kekuatan kami. Bantulah kami mematahkan segala serangan setan, dan bujuk rayunya. Jauhkanlah kami juga dari segala yang jahat. Lindungilah kami senantiasa di manapun kami berada. Amin.


RUAH dan Mutiara Iman


Bagikan

Tentang Lukas 12:49-53

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (12:49-53)

"Aku datang bukannya membawa damai, melainkan pertentangan."

Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa Kudambakan agar api itu selalu menyala! Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hati-Ku sebelum hal itu berlangsung! Kalian sangka Aku datang membawa damai ke bumi? Bukan! Bukan damai, melainkan pertentangan! Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara lima orang dalam satu rumah, tiga melawan dua dan dua melawan tiga. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan puteranya, dan putera melawan bapanya, ibu melawan puterinya, dan puteri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya."
Inilah Injil Tuhan kita!
Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Pertanyaan:


Yesus pernah berkata, "Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bmi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara lima orang di dalam satu rumah, tiga melawan dua, dan dua melawan tiga....." (Luk 12:51-53). Apa maksud ayat-ayat ini? Bukankah Yesus datang untuk membawa damai?

Jawaban dari Romo Pidyarto, O.Carm*:

Ucapan Yesus ini sering membingungkan orang. Bukankah Dia itu Raja Damai seperti yang diramalkan oleh Yes 9:5? Bukankah Injil Lukas sendiri mengaitkan secara erat kedatangan Yesus ke dunia ini dengan damai (bdk. Luk 1:79; 2:14; 10:15; 19:38)?

Mengapa Luk 12:51-53 di atas mengatakan bahwa Yesus datang bukan untuk membawa damai, melainkan perpecahan dan perselisihan? Pertentangan di atas adalah semu. Sebab, sebenarnya Luk 12:51-53 tidak mau mengatakan bahwa Yesus datang dengan maksud memecahbelah umat manusia. Yesus justru menghendaki agar semua orang selamat dan menjadi satu di dalam diri-Nya (bdk. Yoh 17:11-24).

Hal ini sudah diramalkan dalam Luk 2:34, "Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan" Mengapa? Sebab pewartaan Yesus dapat mengundang reaksi yang berbeda-beda. Ada orang mau menerima Yesus, tetapi ada pula yang menolak-Nya. Seorang menjadi Kristen kadang-kadang harus bertentangan dengan keluarganya yang tidak menerima Yesus. Ia kadang-kadang harus dikucilkan oleh keluarganya karena menjadi Kristen. Itulah maksud Luk 12:51-53.

Suatu perbandingan sebagai ilustrasi: Badu adalah seorang penceramah terkenal. Ia datang untuk memberikan ceramah tentang perdamaian. Tentu saja, ia datang untk menjelaskan topik itu sebaik mungkin supaya bisa dipaham oleh semua pendengar. Akan tetapi, setelah seminar selesai, ada sejumlah orang malah menjadi bingung. Hal ini sudah bisa diduga oleh Badu sebelum memberi ceramah. Jadi, ada perbedaan antara maksud hati si Badu yang baik dan kenyataannya.


*) Dalam Buku Rubrik Konsultasi Iman oleh Rm. H. Pidyarto, O.Carm

Jawaban dari Katolisitas.org:

Dalam Kitab Suci, ‘api’ sering digunakan untuk menggambarkan api kasih Allah terhadap manusia (lih. Ul 4:24; Kel 13:21-22, dll). Api kasih inilah yang dibicarakan di sini, sesuai juga dengan pernyataan kasih Allah ini, “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” (Yoh 3:16). Api kasih yang inilah yang menyebabkan Yesus menyerahkan nyawa-Nya bagi sahabat-sahabat-Nya (Yoh 15:13).

Maka dalam Injil Lukas ini, Yesus menyatakan keinginan-Nya yang besar untuk menyerahkan nyawa-Nya karena kasih-Nya kepada kita. seperti juga yang pernah dikatakan-Nya dalam Mrk 10:38-39, Yesus menyebut kematian-Nya sebagai baptisan, sebab Ia mengetahui bahwa Ia akan bangkit dari kematian-Nya dengan mulia. Pembaptisan kita maknanya adalah kita ‘ditenggelamkan’ di dalam kematian Kristus, di mana kita ‘mati’ terhadap dosa dan dilahirkan kembali di dalam kehidupan ilahi bersama Yesus (lih. Rom 6:4). Di dalam kehidupan yang baru ini, kita sebagai murid Kristus harus juga hidup dalam api Roh Kudus, seperti para rasul Yesus. Api Roh Kudus inilah yang merupakan pemenuhan janji Kristus atas para rasul (lih. Luk 3:16; Rom 5:5), dan api Roh Kudus inilah yang harus mendorong kita sebagai murid Kristus untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi kita.

Tuhan telah datang ke dunia dengan membawa pesan kedamaian (lih. Luk 2:14) dan perdamaian (lih. Rom 5:11). Jika seseorang menentang pesan ini Kristus ini, dengan hidup di dalam dosa, maka ia melawan Kristus. Maka dengan kedatangan Yesus terdapat pertentangan antara mereka yang menerima Yesus dan ajaran-Nya, dan mereka yang menentang Kristus dan ajaran-Nya. Maka sepanjang hidup-Nya di dunia, Kristus adalah tanda pertentangan “a sign of contradiction“, seperti yang telah dinubuatkan oleh Simeon (lih. Luk 2:34). Yesus memperingatkan kepada para murid-Nya akan adanya pertentangan/ pemisahan yang akan menyertai pengabaran Injil (lih. Luk 6:20-23; Mat 10:24). Pertentangan ini adalah akibat dari tanggapan yang berbeda-beda terhadap ajaran Kristus. Pertentangan ini juga kita alami sekarang ini, di mana terdapat nilai-nilai yang berbeda, yang diajarkan oleh dunia dan yang diajarkan oleh Kristus. Namun Tuhan Yesus sudah memperingatkannya kepada kita, agar kita teguh memegang ajaran-ajaran-Nya.

Salam kasih dalam Kristus Tuhan,
Ingrid Listiati- www.katolisitas.org


Rabu, 10 Maret 2010 Hari Biasa Pekan III Prapaskah

Rabu, 10 Maret 2010
Hari Biasa Pekan III Prapaskah

"Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. (Matius 5:17)

Doa Renungan

Allah Bapa yang mahapengasih, tanamkanlah hukum cintakasih yang Kaubawa ke dalam hati kami. Datangkanlah Kerajaan-Mu di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kami, agar kami dapat berbakti kepada-Mu dengan sepenuh hati dan dalam doa bersatu sebagai umat-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.

Bacaan Pertama
Pembacaan dari Kitab Ulangan (4:1.5-9)

"Lakukanlah ketetapan-ketetapan itu dengan setia."

Di padang gurun seberang Sungai Yordan Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri, yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini mereka akan berkata: Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepada-Nya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum, yang kubentangkan padamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu."
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan PS 863
Ref. Pujilah Tuhan, hai umat Allah, pujilah Tuhan, hai umat Allah!

Ayat. (Mzm 147:12-13.15-16.19-20)
1. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion! Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, dan memberkati anak-anak yang ada padamu.
2. Ia menyampaikan perintah-Nya ke bumi; dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu.
3. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal.

Bait Pengantar Injil PS. 965
Ref. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Ayat. Sabda-Mu, ya Tuhan, adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal.

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (5:17-19)

"Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi."

Dalam khotbah di bukit Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu: Sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekali pun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Surga."
Inilah Injil Tuhan kita!
Sabda-Mu sungguh mengagumkan!


Renungan

Orang akan senang jika larangan, aturan semakin sedikit. Rasanya bebas, merdeka, bisa apa saja. Benarkah demikian? Yesus tidak mengurangi Hukum Taurat, melainkan menggenapinya.

Pada bagian akhir Injil Matius, Yesus memberi jawaban atas pertanyaan orang-orang Farisi yang ditujukan kepada Yesus sehubungan dengan manakah hukum yang terutama dalam Hukum Taurat. Jawab Yesus: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." (Mat 22:37). Dengan kata lain, untuk mengasihi Tuhan Allah, tidak cukup hanya dengan akal budi saja, atau jiwa kita, atau segenap hati. Mengasihi Tuhan Allah harus dengan ketiganya: dengan hati, jiwa, dan akal budi. Itu mau mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan keseluruhan dirimu!

Mengasihi dengan hati, bukan hanya perkara doa, meditasi, refleksi, dsb. Mengasihi dengan akal budi atau jiwa (psiche) tidak cukup hanya menambah macam-macam ilmu, bahkan tidak cukup mempelajari semua disiplin ilmu yang termasuk dalam jalur psikologi. "Dengan keseluruhan dirimu" berarti harus dengan segala usaha dan dengan kesungguhan. Jika demikian, tidak cukup menjalani aturan ini itu; taat pada aturan ini itu; hati dan keseluruhan budi hendaknya menyertai. Dengan demikian, kita tidak seperti robot-robot yang bergerak karena ada yang "memerintah", "memprogram".

Saatnya dalam keheningan ini kita melihat perilaku hidup kita bersama dengan orang lain, dengan Tuhan, dalam karya dan tanggung jawab kita. Apakah aku melakukan semua itu dengan keseluruhan diriku?

J. Kristanto, Pr
Inspirasi Batin 2010
Bagikan

Selasa, 09 Maret 2010 Hari Biasa Pekan III Prapaskah

Selasa, 09 Maret 2010
Hari Biasa Pekan III Prapaskah

Tiada perdamaian tanpa keadilan, tiada keadilan tanpa kasih pengampunan”, demikian pesan perdamaian Paus Yohanes Paulus II memasuki Millenium Ketiga.

Doa Renungan

Allah Bapa yang mahapengasih, Engkaulah yang mengatur seluruh hidup kami hari ini. Engkau mengajar kami agar tak henti-hentinya mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Buatlah hati kami ini lemah lembut dan panjang sabar sehingga kami dapat mengasihi dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Semoga di masa prapaskah ini kami selalu mengamalkan karya cinta kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Bacaan Pertama
Pembacaan dari Kitab Nubuat Daniel (3:25.34-43)

"Semoga kami diterima balik karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah."

Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Azarya berdiri dan berdoa; ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi nama-Mu, ya Tuhan, janganlah kami Kautolak selamanya, dan janganlah Kaubatalkan perjanjian-Mu; janganlah Kautarik kembali daripada kami belas kasihan-Mu, demi Abraham kekasih-Mu, demi Ishak hamba-Mu, dan demi Israel, orang suci-Mu, yang kepadanya Engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan; tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepada-Mu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik, karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan-Mu pada hari ini berkenan seluruhnya kepada-Mu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepada-Mu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepada-Mu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami Kaupermalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan."
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan.
Ayat. (Mzm 25:4bc-5ab.6-7bc.8-9)
1. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku.
2. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan.
3. Tuhan itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang bersahaja.

Bait Pengantar Injil PS 965
Ref. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Solis. Berbaliklah kepada-Ku dengan segenap hati, sabda Tuhan, sebab Aku ini pengasih dan penyayang.

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (18:21-35)

"Jika kamu tidak mau mengampuni saudaramu, Bapa pun tidak akan mengampuni kamu."

Sekali peristiwa Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Sebab hal Kerajaan Surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak isteri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah Dia, katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain, yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya: Bayar hutangmu! Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya: Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya: Hai hamba yang jahat! Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu."
Demikianlah Injil Tuhan
Terpujilah Kristus.


Renungan

Tidak jarang kita mengira diri paling benar dan paling berjasa; mengira telah melaksanakan semua kewajiban dengan sempurna. Kita menjejerkan bintang jasa dan penghargaan, dan tidak sadar bahwa yang kita perbuat belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang diperbuat bagi kita. Estimasi dan apresiasi kita akan orang lain sering di bawah standar yang kita gunakan untuk diri sendiri. Kita royal bagi diri kita, tetapi kikir terhadap orang lain. Ukuran yang mesti kita gunakan bukan apa yang menjadi hak kita, melainkan apa kewajiban kita dan apa yang menjadi hak orang lain?

Tuhan sangat baik kepada kita, mengapa kita tidak bersikap lebih baik kepada orang lain? Perbuatan baik orang lain terhadap kita bukanlah terutama hak kita, melainkan seruan untuk lebih baik lagi kepada semua orang.

Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak terbatas dan pengampunan-Mu tidak putus-putus. Berilah aku sifat murah hati dan berbelas kasih seperti Engkau. Amin.Ziarah Batin 2010, Renungan dan Catatan Harian

Bagikan

Senin, 08 Maret 2010 Hari Biasa Pekan III Prapaskah

Senin, 08 Maret 2010
Hari Biasa Pekan III Prapaskah

Hal-hal besar dan hebat sering terjadi melalui peristiwa yang biasa-biasa dan sehari-hari

Doa Renungan

Tuhan Yesus Kristus, kami memuji Engkau. Berkat kasih karunia-Mu, kami memperoleh keselamatan. Ya Yesus, hari ini Engkau ditolak di tempat asal-Mu sekalipun Engkau adalah Putera Allah. Sungguh benarlah sabda-Mu yang berkata, sekalipun mereka memandang, mereka tidak melihat. Kami pun sering menolak Engkau ya Yesus, kami sering kurang percaya kepada-Mu. Ajarlah kami agar memiliki iman yang teguh dan tidak gampang goyah. kini dan sepanjang masa. Amin.

Bacaan Pertama
Pembacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja (5:1-15a)

"Banyak orang sakit kusta, dan tak seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu."

Naaman, panglima raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada isteri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan ia membawa sepuluh talenta perak, enam ribu syikal emas dan sepuluh potong pakaian. Ia menyampaikan surat raja Aram itu kepada raja Israel, yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya, bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini, yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar oleh Elisa, abdi Allah itu, bahwa raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka, setidak-tidaknya ia datang ke luar dan berdiri memanggil nama Tuhan, Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku! Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu: Mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini!"
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan PS 843
Ref. Jiwaku haus pada-Mu Tuhan, ingin melihat wajah Allah.
Ayat. (Mzm 42:2-3; 43:3-4)
1. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah.
2. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?
3. Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu! 4.Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepada-Mu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku.

Bait Pengantar Injil PS 965
Ref. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Ayat. Aku menanti-nantikan Tuhan, dan mengharapkan firman-Nya, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan.

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (4:24-30)

"Yesus seperti Elia dan Elisa, diutus bukan kepada orang-orang Yahudi."

Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi Aku berkata kepadamu, dan kata-Ku ini benar: Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama tiga tahun enam bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Siria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus ke luar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi.
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Renungan

"Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya" (2Raj 5:1-15a; Luk 4:24-30)


Saudara-saudari terkasih, berrefleksi atas bacaan-bacaan hari ini saya sampaikan catatan-catatan sederhana sebagai berikut:

• Mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya masih kalah dibandingkan dengan beberapa Negara tetangga, misalnya Singapura atau Australia, maka tidak mengherankan jika berberapa orang kaya berambisi untuk mengirimkan anak-anaknya belajar di Negara tersebut setelah lulus SD atau SMP. Tentu saja hanya anak-anak yang cerdas atau pandai dapat belajar di luar negeri. Jika anak orang kaya dan pandai belajar di luar negeri, maka berarti anak-anak pandai/cerdas dan kaya kurang atau tidak menghargai pendidikan di negeri sendiri, maka kwalitas pendidikan di Indonesia begitu-begitu saja alias tidak bertambah. Maklum uang dan anak-anak pandai/cerdas meninggalkan Indonesia. Kami merasa mereka ini kurang atau tidak menghargai pendidikan di Indonesia, terlibat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Maka benarlah sabda Yesus bahwa "sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya". Jika orang tidak dapat menghargai dan mengasihi mereka yang dekat dengannya setiap hari, maka ia tak mungkin mengasihi orang lain atau yang jauh, sebaliknya jika orang dengan mudah dan terampil mengasihi mereka yang dekat, mengasihi yang jauh akan lebih mudah. Tidak mampu mengasihi yang dekat, maka mengasihi yang jauh pasti akan menindas, sedangkan mampu mengasihi yang dekat, maka mengasihi yang jauh akan melayani. Dengan ini kami berharap kepada kita semua: marilah di dalam keluarga atau komunitas kita masing-masing, kebersamaan hidup terkecil dan dasar, kita saling mengasihi dan menghargai. Pengalaman saling mengasihi dalam hidup bersama di dalam keluarga akan menjadi kekuatan dan modal untuk saling mengasihi dalam hidup dan kerja bersama yang lebih luas di masyarakat.

"Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir" (2Raj 5:14), demikian berita perihal penyembuhan Naaman, raja Aram, orang asing bagi bangsa Israel. Begitulah yang terjadi: orang-orang asing percaya kepada `abdi Allah'/nabi, sedangkan bangsanya sendiri tidak percaya. Pada masa kini cukup ramai ditemukan dan dipakai aneka macam jenis obat tradisional, entah berupa buah atau tanaman atau daun daripada aneka jenis tablet buatan pabrik. Memang kebanyakan orang lebih percaya pada tablet-tablet atau kemasan makanan dan minuman, produksi pabrik, padahal semuanya itu berasal dari aneka buah atau daun yang ada di sekitar lingkungan hidup kita. Kami mengharapkan kita semua untuk `kembali ke alam atau lingkungan hidup' kita masing-masing dalam rangka mengusahakan dan menjaga kesehatan dan kebugaran diri kita. Di sekitar lingkungan hidup kita kiranya cukup banyak jenis buah dan daun, yang nampak biasa-biasa saja, tetapi sungguh fungsional demi kesehatan. Mungkin jika buah atau daun yang dimaksud tidak ada, kiranya dapat diusahakan dari tempat lain dan kemudian kita menanam jenis tanaman yang daun atau buahnya dapat fungsional sebagai obat atau penyehat diri kita. Yang tidak kalah penting adalah menghargai dan menikmati aneka jenis makanan dan minuman yang telah disediakan di dalam keluarga atau komunitas, tidak mencari di tempat lain. Ketika kita dapat saling menikmati makanan atau minuman yang tersedia atau disediakan di keluarga atau komunitas, maka kita juga akan dapat saling mengasihi dan menghargai.

Jakarta, 07 Maret 2010

Ignatius Sumarya, SJ


Bagikan

Bacaan Harian 08 - 14 Maret 2010

Bacaan Harian 08 - 14 Maret 2010

Senin, 08 Maret 2010: Hari Biasa Pekan III Prapaskah (U).
2Raj 5:1-15a; Mzm 42:2.3 – 43:3.4; Luk 4:24-30.
Ketika kita tidak berani bersaksi tentang Dia yang kita imani atau ketika kita masih berpaling pada kuasa dan kekuatan lain atau ketika iman kita hanya sebatas doa dan ibadat tetapi tak berpengaruh pada hidup, ketika itu pula sesungguhnya kita menolak Yesus.

Selasa, 09 Maret 2010: Hari Biasa Pekan III Prapaskah (U).
Dan 3:25.34-43; Mzm 25:4bc-5ab.6-7bc.8-9; Mat 18:21-35.
Kecenderungan manusia dalam mengampuni adalah ’ada batasnya’. Dan Petrus mau tahu batas itu secara kuantitatif: berapa kalikah? Tetapi bagi Yesus, pengampunan itu tanpa batas. Pengampunan sepenuh hati dengan landasan kasih memang tak kenal batas.

Rabu, 10 Maret 2010: Hari Biasa Pekan III Prapaskah (U).
Ul 4:1.5-9; Mzm 147:12-13.15-16.19-20; Mat 5:17-19.
Penggenapan yang dilakukan Yesus pada hukum Taurat adalah bahwa hukum Tuhan yang baik itu harus dihayati dan diamalkan dalam keutuhannya; bukan sekedar taat buta pada peraturan ataupun memilih sabda-sabda yang menarik saja. Yesus menggenapi hukum Taurat itu dengan hukum cintah kasih-Nya. Inilah yang harus menjadi nafas utama dari setiap hukum.

Kamis, 11 Maret 2010: Hari Biasa Pekan III Prapaskah (U).
Yer 7:23-28; Mzm 95:1-2.6-9; Luk 11:14-23.
Tuhan meminta kita mendengarkan dan mengikuti semua perintah-Nya. Tetapi bagaimana mungkin kita mampu mendengarkan dan mengikuti perintah-Nya jika kita tidak menyediakan waktu yang cukup untuk lebih dalam lagi mengenal Dia. Kepekaan akan suara dan perintah-Nya hanya bisa tercipta kalau kita sudah terbiasa bergaul dengan-Nya.

Jumat, 12 Maret 2010: Hari Biasa Pekan III Prapaskah (U).
Hos 14:2-10; Mzm 81:6c-11ab.14.17; Mrk 12:28b-34.
Orang yang mampu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi serta mampu juga mengasihi sesama seperti mengasihi diri, adalah orang yang tidak jauh dari Kerajaan Allah. Maka, kalau kita mau mengalami Kerajaan Allah itu, hiduplah dalam kasih kepada Allah dan sesama.

Sabtu, 13 Maret 2010: Hari Biasa Pekan III Prapaskah (U).
Hos 6:1-6; Mzm 51:3-4.18-21ab; Luk 18:9-14.
Hidup beribadat dan menjalin hubungan dengan Allah menjadi kehilangan artinya jika ternyata dengan cara seperti itu kita merasa diri suci dan lebih baik dari orang lain, lalu mulai mencela dan menghakimi sesama. Hidup dekat dengan Allah akan tercermin dalam kerendahan hati dan menghargai kehidupan orang lain.

Minggu, 14 Maret 2010 : Hari Minggu Prapaskah IV (U).
Yos 5:9a.10-12; Mzm 34:2-7; 2Kor 5:17-21; Luk 15:1-3.11-32.
Betapapun kita telah mengecewakan Allah, Ia tetap adalah Bapa yang menantikan kembalinya sang anak. Ia tak pernah mengingat akan kesalahan dan dosa kita. Yang dibutuhkan hanyalah keterbukaan hati untuk kembali; selebihnya Bapa sendiri yang akan menjemput dan memberikan pakaian terbaik, cincin terindah, dan pesta meriah untuk merayakan kembalinya anak yang hilang.

Renungan: www.reginacaeli.org


Bagikan

APP KAJ 2010 Sub Tema III: Kemana Tuhan Memanggil? (Luk 4: 16-21)

APP KAJ 2010
Sub Tema III: Kemana Tuhan Memanggil?
(Luk 4: 16-21)

Mendalami Misi Yesus, Mewujudkan Misi Kita

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (4:16-21)

"Aku diutus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin."

16 Sekali peristiwa datanglah Yesus ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan-Nya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. 17 Kepada-Nya diberikan kitab nabi Yesaya dan setelah dibuka-Nya, Ia menemukan nas, di mana ada tertulis: 18 "Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku 19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." 20 Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk; dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada-Nya. 21 Lalu Ia memulai mengajar mereka, kata-Nya: "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya."
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Perhatian Allah pada Kemiskinan

Dalam berbagai cara Allah telah mengungkapkan perhatian besar bagi orang miskin, yang serba kekurangan, lemah dan tak berdaya. Hal ini sudah nampak sejak Perjanjian Lama. Ia menyatakan diri-Nya sebagai tempat perlindungan mereka (Mzm 14: 6; Yes 25: 4), pertolongan mereka (Mzm 40: 18; 70: 6), pelepas mereka (1Sam 2: 8, Mzm 113: 7), dan pemelihara mereka (Mzm 10: 14; 68: 11).

Maka, di dalam Taurat, Allah melarang hal membungakan uang yang dipinjamkan kepada orang miskin (Kej 22: 25; Im 25: 35-36), Jikalau orang miskin memberikan suatu jaminan (gadai) berupa jubah, orang yang meminjamkan uang harus mengembalikan jubah itu sebelum matahari terbenam. Jika orang miskin bekerja untuk orang kaya, dia harus menerima bayarannya setiap hari sehingga dapat membeli makanan untuk dirinya dan keluarganya (Ul 24: 14-15). Sepanjang masa panen, gandum yang rontok harus ditinggalkan sehingga dapat dikumpulkan orang miskin untuk makanan mereka (Im 19: 10). Tak kalah pentingnya adalah perintah Allah bahwa setiap tujuh tahun semua hutang orang Israel yang miskin harus dibatalkan (Ul 15: 1-6). Juga, seorang kaya tidak boleh menolak meminjamkan uang kepada orang miskin hanya karena terlalu dekat dengan tahun ketujuh (Ul 15: 7-11).

Namun, kenyataannya, orang Israel tidak selalu menaati hukum-hukum itu. Sebaliknya, banyak orang kaya menarik keuntungan dari orang miskin dan menambah kesengsaraan mereka. Maka, melalui para nabi Tuhan mengucapkan kata-kata hukuman yang keras terhadap orang-orang kaya Israel (lihat Yes 1: 21-25; Yer 17: 11; Am 4: 1-3; 5: 11-13; Mi 2: 1-5).

Dalam keadaan seperti itu, Yesaya bernubuat akan datang Dia yang diurapi Roh Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati (Yes 61: 1).

Misi Yesus

Nubuat dari nabi Yesaya itulah yang dibaca Yesus ketika Ia mengawali karya misi-Nya di Galilea, tepatrnya di rumah ibadat di Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Yang menarik ialah bahwa setelah membacakan nas dari kitab Yesaya itu, Yesus menyampaikan bahwa “pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya.” Dengan mengatakan itu, Yesus mau menunjuk pada diri-Nya. Nubuat nabi Yesaya itu terpenuhi “pada hari ini” yaitu pada saat Yesus mengawali karya misi-Nya dan diperuntukkan bagi orang-orang yang sungguh mau mendengarkan kabar baik yang dibawa-Nya.

Maka nubuat Yesaya itulah yang menjadi misi Yesus datang ke tengah manusia. Nas itu diawali dengan penegasan “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku…” Kehadiran Roh Tuhan pada diri Yesus itu sungguh nyata. Sejak dikandung, Yesus telah dipenuhi Roh Kudus (Luk 1:35). Ketika Ia dibaptis, Roh Kudus turun atas-Nya (Luk 3:22). Roh Kudus pula yang membawanya ke padang gurun, lalu mengatasi cobaan iblis (Luk 4: 1). Dan saat kembali ke Galilea untuk mengawali misi-Nya, Yesus berada dalam kuasa Roh (Luk 4: 14). Itu artinya, Yesus memang disertai oleh daya kekuatan Allah sendiri dalam menunaikan tugas perutusan-Nya.

Yesus yang diurapi Roh Kudus itu mengemban misi untuk (1) menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, papa, menderita, hina; (2) membebaskan orang-orang tawanan, yaitu mereka yang terbelenggu oleh dan menjadi budak dari dosa; (3) mencelikkan mata rohani mereka yang dibutakan oleh dunia dan iblis supaya mereka dapat melihat kebenaran kabar baik Allah (bdk. Yoh 9: 39); dan (4) memberitakan saat pembebasan dan penyelamatan dari kuasa iblis, dosa, ketakutan, dan rasa bersalah (bdk. Yoh 8: 36; Kis 26: 18).

Dengan demikian jelaslah bahwa misi Yesus adalah membawa pengharapan (Kerajaan Allah) bagi orang-orang kecil, lemah, miskin, tersisih. tak berdaya, terbelenggu, patah semangat, remuk hati, berdosa. Pokoknya orang yang membutuhkan pertolongan supaya dapat mengalami hidup dalam kelimpahan kasih Allah. Yesus menegaskan “Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan” (Yoh 10: 10).

Perwujudan misi Yesus ini nampak jelas dalam hidup, karya, ajaran, dan tindakan-Nya. Sebagian besar pelayanan Yesus adalah kepada orang miskin dan kurang beruntung di tengah masyarakat Yahudi yang kelihatannya tidak dipedulikan orang. Ia mengucapkan kata-kata yang keras kepada mereka yang berpegang teguh pada harta duniawi dan mengabaikan orang miskin. Yesus juga mengharapkan murid-murid-Nya memberi dengan murah hati kepada orang miskin (Mat 6: 1-4; 19: 21; Luk 12: 33; 14: 12-14, 16-24; 18: 22). Yesus sendiri melakukan apa yang diajarkan-Nya, dengan senantiasa membawa sebuah pundi-pundi yang digunakan untuk memberi kepada orang miskin (Yoh 12: 5-6; 13: 29). Yesus bahkan menekankan bahwa perbuatan kasih terhadap orang miskin, lemah, yang membutuhkan pertolongan menjadi syarat untuk dapat masuk Kerajaan-Nya (Mat 25: 31-46).

Bagaimana Kita?

Di sekitar kita ada banyak orang miskin dan berkekurangan yang membutuhkan uluran tangan kita. Benar, mungkin kita tidak dapat berbuat banyak untuk ikut mengentaskan kemiskinan itu. Namun, melalui pelayanan kasih terhadap mereka, kita telah menaburkan secercah harapan karena dengan itu kita telah menghadirkan kasih Tuhan di hadapan mereka. Belas kasihan, iba, dan prihatin terhadap keadaan mereka menjadi tidak ada artinya tanpa perbuatan nyata. Maka, kita perlu bekerjasama untuk ikut ambil bagian secara nyata melakukan aksi nyata memberikan pertolongan kepada mereka. Inilah Aksi Nyata kita dalam masa Prapaskah ini.

Sungguh indah, jika umat basis (lingkungan dan kelompok-kelompok) memikirkan Aksi Nyata Prapaskah melalui perbuatan-perbuatan kasih kepada mereka yang miskin dan berkekurangan ini. Dengan begitu, umat basis tidak hanya sibuk memikirkan kegiatan-kegiatan ibadah dan menumbuhkan iman ataupun persaudaraan internal, tetapi juga sungguh berbuah dan berguna bagi masyarakat miskin di sekelilingnya yang membutuhkan pertolongan. Sebab, itulah misi Yesus. Itulah juga yang seharusnya menjadi misi setiap murid Kristus, baik secara pribadi maupun sebagai komunitas.

Selamat ber-Aksi Nyata Prapaskah!

oleh M. Muliady Wijaya --- www.reginacaeli.org


Bagikan

Minggu, 07 Maret 2010 Hari Minggu Prapaskah III

Minggu, 07 Maret 2010
Hari Minggu Prapaskah III

"Jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa."

Doa Renungan

Allah Bapa kami, kasih setia-Mu tetap, meskipun kami berkali-kali menyeleweng. Masa empat puluh hari ini bagi kami adalah suatu kesempatan yang baik sekali untuk memperbaiki hidup. Semoga dalam masa Prapaska ini pertobatan kami semakin berkembang. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.

Bacaan Pertama
Pembacaan dari Kitab Ulangan (3:1-8a.13-15)


"Yang Ada mengutus aku kepadamu."

Pada waktu itu Musa, menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah: semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata: "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya: "Musa, Musa!" dan ia menjawab: "Ya, Allah." Lalu Ia berfirman: "Janganlah datang dekat-dekat: tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat, di mana engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus." Lagi Ia berfirman: "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Lalu Ia berfirman: "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Lalu Musa berkata kepada Allah: "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka: Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku: bagaimana tentang nama-Nya? --apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa: "AKU ADALAH AKU." Lagi firman-Nya: "Beginilah kaukatakan kepada orang Israel itu: AKULAH AKU telah mengutus aku kepadamu."
Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: "Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: TUHAN, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu: itulah nama-Ku untuk selama-lamanya dan itulah sebutan-Ku turun-temurun.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan PS 814
Ref. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah.
Ayat. (Mzm 103:1-2.3-4.6-7.8.11 R:8a)
1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku! Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikan-Nya!
2. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, dan menyembuhkan segala penyakitmu! Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat!
3. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalan-Nya kepada Musa, dan memaklumkan perbuatan-perbuatan-Nya kepada orang Israel.
4. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih Tuhan atas orang-orang yang takwa kepada-Nya.

Bacaan Kedua
Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus (10:1-6.10-12)

"Kehidupan bangsa Israel di padang gurun telah dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita."

Saudara-saudara, aku mau, supaya kamu mengetahui, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguhpun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula, janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka, bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh!
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil PS 965
Ref. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Solis: Bertobatlah, sabda Tuhan, karena Kerajaan Surga sudah dekat.

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (13:1-9)

"Jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa."

Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka: "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya dari pada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu kedelapan belas orang, yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya dari pada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini: "Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu: Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini! Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma! Jawab orang itu: Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun depan ia berbuah; jika tidak, tebanglah dia!"
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan

Luk 13:1-9 yang dibacakan pada hari Injil Minggu Prapaskah III/C ini memuat dua bagian. Yang pertama mengisahkan dua kejadian yang dapat menjadi bahan pelajaran untuk "bertobat" (ayat 1-3 dan 4-5) sedangkan bagian kedua (ayat 6-9) berbentuk perumpamaan yang melengkapi ajakan tadi.

Dalam kehidupan rohani bertobat berarti semakin mengalihkan kehidupan dan perhatian kepada Tuhan sambil dengan menyadari pelbagai kekeliruan yang telah terjadi. Orang yang merasa terhukum bisa diajak agar tidak lagi memandang diri selalu ada dalam keadaan itu. Orang yang merasa hidup beres di hadapan Tuhan masih perlu belajar agar tidak dibuai keyakinan semuanya sungguh begitu. Orang yang menjalankan agama dengan baik juga diajak agar berhati-hati agar tidak memperalat agama demi gengsi dan kepentingan sendiri.

TAFSIRAN POLITIK ATAU PENJELASAN AGAMA?


Kejadian macam apa dilaporkan kepada Yesus dalam ayat 1-3? Tak ada berita lain kecuali yang terdapat di sini. Dapat diperkirakan, orang-orang Galilea itu tersangkut dalam gerakan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Roma. Mereka ditangkap Pilatus ketika berziarah ke Yerusalem. Orang-orang itu dibunuh seperti korban sembelihan yang mau mereka bawa ke Bait Allah. Gubernur Romawi itu memang terkenal kejam menumpas beberapa upaya pemberontakan.

Mengapa perkara itu diceritakan kepada Yesus? Ada yang menjelaskan, orang hendak mengetahui sikap politik guru tersohor ini. Maklum Yesus sendiri berasal Galilea. Bila mengecam pembunuhan para peziarah itu, Yesus akan berhadapan dengan kekuasaan Romawi. Tetapi bila membenarkan, ia akan dianggap bersikap kurang nasionalis dan dicap tidak membela bangsa sendiri. Jadi agak sama dengan pertanyaan apa orang Yahudi boleh membayar pajak kepada Kaisar. Memang reaksi Yesus tidak pro atau kontra peristiwa penangkapan dan pembunuhan orang-orang Galilea itu. Tetapi penjelasan ini kurang dapat menerangkan mengapa Yesus juga membicarakan nasib delapan belas orang Yerusalem yang mati tertimpa menara di Siloam yang diutarakan dalam ayat 4. Jelas orang-orang naas ini tidak beragenda politik.

Karena penjelasan di atas tidak memuaskan, beberapa ahli tafsir lebih memusatkan perhatian pada reaksi Yesus. Mereka menjelaskan bahwa Yesus bermaksud menolak gagasan bahwa pengalaman buruk, malapetaka, atau kematian yang tak wajar adalah hukuman akibat dosa atau kesalahan. Ia menandaskan, baik orang-orang Galilea maupun orang-orang Yerusalem yang tertimpa menara itu tidak lebih berdosa dari orang-orang lain. Dengan perkataan lain, Yesus menyarankan agar orang mulai memperbaiki diri sendiri dahulu dan bertobat. Penjelasan ini menarik, dan tentu semua orang setuju betapa perlunya orang bertobat. Namun kita bukan hanya berminat pada seruan bertobat, kita mau tahu Injil hari mengajarkan bertobat dari apa dan untuk apa. Untuk itu marilah kita mencoba memahami dengan kunci yang diberikan Lukas sendiri.

ORANG GALILEA DAN ORANG YERUSALEM

Petikan hari ini menampilkan dua nama tempat, yang pertama Galilea, yakni daerah di utara, dan yang kedua kota Yerusalem. Di Israel ada tiga wilayah: paling utara disebut Galilea, paling selatan dikenal dengan nama Yudea (di wilayah ini terletak Yerusalem), antara kedua wilayah tadi terdapat Samaria. Orang Yudea, terutama yang dari Yerusalem, tidak begitu menyukai orang Samaria maupun orang Galilea. Lukas memakai nama-nama geografis ini untuk menenun Injilnya. Lihat perumpamaan orang Samaria yang baik hati terhadap orang Yerusalem yang naas dalam Luk 10:25-37. Bagaimana sikap orang Galilea terhadap orang Yerusalem? Lihat saja apa yang dikerjakan Yesus di Yerusalem - ia orang Galilea!

Memang ada persaingan bebuyutan antara orang Galilea dengan orang dari Yerusalem dan sekitarnya. Dapat dikatakan daerah utara umumnya lebih makmur karena lahan pertanian di sana subur dan penduduknya menikmati perekonomian yang lebih maju. Di sana juga beberapa waktu sebelum zaman Yesus mulai berkembang pesat bisnis perikanan danau. (Karena itu Yesus memilih nelayan sebagai murid-muridnya, mereka itu CEO dalam bisnis perikanan zaman itu, kayak lulusan ATMI yang tentunya bukan sekadar tukang las.) Secara politik, Galilea juga lebih sering bergolak daripada Yerusalem. Mereka lebih berani menghadapi kekuasaan asing, baik itu Yunani maupun Romawi. Tetapi masalah utama di Galilea sendiri ialah adanya ketimpangan sosial kendati secara umum wilayah itu cukup berkembang. Orang yang memiliki kemungkinan untuk maju sering kurang peduli terhadap kaum yang berkekurangan. Sebetulnya perkara ini bukan barang baru. Nabi Amos dan Hosea yang mengamati perilaku orang utara sering menelanjangi ketimpangan sosial di sana. Maka seruan agar menarik pelajaran dari kejadian orang Galilea itu juga seruan agar orang menumbuhkan kepedulian terhadap orang-orang miskin.

Orang Yerusalem merasa lebih memiliki prestise religius. Maklum pusat ibadat berada di kota itu. Para pemimpin agama juga tinggal di sana. Oleh karena itu orang Yerusalem acapkali agak memandang rendah orang Galilea. Gema sikap ini terdengar dalam Yoh 1:46. Di situ Natanael berkomentar mengenai Yesus, yang orang Galilea itu, dengan mengatakan, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret". Juga dalam Yoh 7:52 Nikodemus yang membela Yesus di hadapan kaum Farisi di Yerusalem malah ikut didamprat "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah Kitab Suci dan engkau akan tahu bahwa tak ada nabi yang datang dari Galilea!"

Dalam Luk 13:4 ada sindiran bahwa orang Yerusalem bukan pula orang suci. Menarik diperhatikan, dalam ayat itu nama kota itu ditulis sebagai "Ierousaleem". Dalam ulasan Injil Minggu Adven I disinggung bahwa bentuk ini dipakai Lukas guna menyebut kota Yerusalem sejauh dihuni orang-orang yang menolak kehadiran Yesus. Tapi bila ditampilkan dalam perspektif mereka yang menerima kedatangannya, maka nama kota itu ditulis sebagai "Hierosolyma". (Untuk memudahkan, "Ierousaleem" diplesetkan saja sebagai "Yeru-zalim" - kota kezaliman, sedangkan "Hierosolyma" lebih dekat dengan "Yeru-syaloom" - kota kedamaian.) Dalam Injil hari ini Yerusalem memang ditampilkan sebagai kota yang tak bersih dari kesalahan, maka perlu bertobat. Tentunya, bertobat bukan dalam arti menyesali kesalahan ini atau itu tok, melainkan berusaha menjadi orang-orang yang menerima Yesus, dari "Ierousaleem" bertobat menjadi "Hierosolyma".

Ringkasnya, masalah di Galilea ialah perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, adanya ketakadilan sosial yang makin memojokkan orang miskin. Masalah orang Yerusalem ialah sikap saleh tapi sombong, merasa aman, "self-righteous", mau mengatur Tuhan. Nah, dengan ini dapat disimak kembali seruan Yesus untuk bertobat yang ditujukan baik bagi orang yang memikirkan keadaan orang Galilea (ayat 3) maupun bagi yang berpikir mengenai kejadian di Yerusalem yang kota zalim itu (ayat 5). Dua wilayah itu melambangkan dua tipe kedosaan yang perlu dijauhi: kelekatan pada kekayaan sehingga melupakan sesama ("dosa orang Galilea"), dan sikap merasa diri sudah jadi orang lurus sehingga berlaku munafik dan bahkan memusuhi Yesus orang suruhan Tuhan sendiri ("dosa orang Yerusalem").

Perhatian kepada dua macam kedosaan itu digarisbawahi dalam Injil Lukas. Ingat perumpamaan orang kaya yang bodoh yang hanya memikirkan diri sendiri Luk 12:13-21 (tipe "keberdosaan Galilea") dan perumpamaan orang Farisi yang merasa diri lebih baik daripada pemungut cukai dan kaum pendosa lain Luk 18:9-14 ("tipe keberdosaan Yerusalem").

KEMURAHAN TUHAN DAN PERHATIAN PENGURUS KEBUN

Memang tobat lebih gampang digambarkan dengan menampilkan hal-hal yang mengerikan yang bakal terjadi bila orang tidak melakukannya. Namun pembicaraan seperti itu tidak banyak berarti bila tidak disertai kepercayaan akan kemurahan Tuhan serta usaha untuk membuat orang sungguh merasakan kemurahanNya. Tak mengherankan, Injil Lukas hari ini menyatukan seruan bertobat yang nadanya keras itu dengan perumpamaan yang menjelaskan bagaimana kerahiman Tuhan itu bisa menjadi kenyataan. Pohon ara yang tidak berbuah selama tiga tahun itu masih mendapat kesempatan setahun lagi..., boleh jadi tahun depan akan berbuah dan menjadi pohon yang baik! Perumpamaan itu juga memperlihatkan betapa besarnya peran pengurus kebun. Ia memintakan kelonggaran. Bukan itu saja. Ia bersedia mengusahakan agar pohon ara mandul itu bisa menjadi baik, ia menggemburkan tanah sekeliling, ia memberi rabuk. Hati sang empunya kebun melunak melihat kecintaan pemelihara kebun terhadap pohon yang naas itu. Pengurus kebun itu bukan administrator yang bekerja atas dasar kalkulasi untung rugi melulu, yang lega bila neraca klop angka-angkanya...yang tersenyum bangga bila bangku gereja penuh. Pengurus kebun itu orang yang mencari mereka-mereka yang sulit, yang sudah tanpa harapan lagi. Pengurus kebun ialah orang masih berani mendekati mereka-mereka yang menjengkelkan Tuhan sendiri. Tak meleset bila dikatakan, kita para pelayan umat diminta agar tidak membiarkan Tuhan putus asa. Lebih dari itu, dengan berani perumpamaan itu mengajarkan kita hendaknya jangan ikut-ikutan pergi sekalipun Tuhan sendiri sudah mau meninggalkan orang-orang itu! Kita masih tinggal di sana, kita bukan pemilik, kita ini pemelihara dan masih bisa berusaha agar mereka tidak ditebang.Salam hangat,
A. GiantoBagikan

terima kasih telah mengunjungi renunganpagi.id, jika Anda merasa diberkati dengan renungan ini, Anda dapat membantu kami dengan memberikan persembahan kasih. Donasi Anda dapat dikirimkan melalui QRIS/GOPAY/OVO/LINKAJA/SHOPEEPAY/DANA/BCA MOBILE/OCTOMOBILE/SAKUKU,dll klik link. Kami membutuhkan dukungan Anda untuk terus menghubungkan orang-orang dengan Kristus dan Gereja. Tuhan memberkati

CARI RENUNGAN

>

renunganpagi.id 2023 -

Privacy Policy