Kamis, 25 April 2013 Pesta St Markus, Penginjil

Kamis, 25 April 2013
Pesta St Markus, Penginjil

“Gereja percaya akan satu Allah, Bapa Mahakuasa, yang membuat langit dan bumi, lautan dan segala isinya” (St. Ireneus)

Antifon Pembuka (Mrk 16:15)

"Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Alleluya.

Doa Pagi

Allah Bapa, sumber segala kasih karunia, Engkau senantiasa memelihara hidupku. Aku percaya akan damai-Mu yang selalu membimbingku dalam menjalani aktivitasku. St. Markus, penulis Injil, doakanlah aku. Amin.

St. Petrus mengajak kita untuk saling merendahkan diri satu sama lain. Kita juga diundang untuk memiliki iman yang teguh kepada Allah yang senantiasa memelihara kita. Sebagai balasannya, kita akan kuat menghadapi perlawanan iblis dan mencapai kemuliaan dalam Kristus.

Bacaan dari Surat Pertama Rasul Petrus (5:6b-14)

Saudara-saudara terkasih, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab “Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.” Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya pada waktunya kamu ditinggikan oleh-Nya. Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Dialah yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, Si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu, bahwa kasih karunia ini benar-benar datang dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya! Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu terpilih yang di Babilon, dan juga dari Markus, anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya
Ayat. (Mzm 89:2-3.6-7.16-17)
1. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya; kesetiaan-Mu tegak seperti langit.
2. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di angkasa yang sejajar dengan Tuhan, siapakah di antara penghuni surga yang sama seperti Tuhan?
3. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu; karena nama-Mu mereka bersorak-sorai, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya, alleluya
Ayat. Kami memberitahukan Kristus yang tersalib; Dialah kekuatan dan hikmat Allah. Alleluya.

Yesus mengutus para rasul untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk. Bagi mereka yang memberi diri dibaptis, keselamatan akan diberikan. Dia juga berjanji untuk menyertai orang-orang yang percaya dengan kuat kuasa-Nya sendiri. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan pewartaan murid-murid Tuhan dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus (16:15-20)

Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada kesebelas murid, dan berkata kepada mereka, “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh.” Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Renungan

Sebagai penulis Injil, St. Markus telah menyajikan Kabar Gembira dengan singkat, dan bahasa yang sederhana. Otentisitas Injil yang ditulisnya menjadi sumber bagi penulisan ketiga penulis Injil yang lain. Kabar Gembira itu menyangkut panggilan kepada pembaptisan; dan misi yang harus diemban sesudah seseorang menerima Sakramen Baptis. Apakah Anda termasuk pewarta Kabar Gembira bagi masyarakat sekitar, melalui seluruh cara hidup Anda?

Doa Malam

Tuhan Yesus, kebangkitan-Mu membawa perutusan bagi para murid untuk memberitakan Injil. Semoga kekuatan dan kegembiraan yang kualami berkat kasih karunia-Mu dapat menjadi wujud pewartaan kasih-Mu bagi sesamaku. Amin.


RUAH