| Halaman Depan | Bacaan Harian | Renungan Minggu Ini | Kisah Para Kudus | Katekese Iman Katolik | Lumen Christi | Support Renungan Pagi|

Rabu, 19 Juni 2013 Hari Biasa Pekan XI

Rabu, 19 Juni 2013
Hari Biasa Pekan XI
  
Berpuasa yang Kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk ..." --- Yes 58:6
  
Antifon Pembuka (Yoh 14:23)
 
Barangsiapa mengasihi Aku, ia akan menaati sabda-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya.

Doa Pagi

Tuhan, Engkau melihat ketulusan hati kami dalam memberi dan berbagi. Semoga dari hari ke hari kami memberi dengan sukacita dan tidak lagi memperhitungkan untung rugi. Semoga hari ini pun kami dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama. Amin.

Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus (9:6-11)
 
"Allah mengasihi orang yang memberi sukacita."
 
Saudara-saudara, camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit pula. Sebaliknya orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kalian, supaya kalian senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, “Ia murah hati, orang miskin diberi-Nya derma. Kebenaran-Nya tetap untuk selama-lamanya.” Dia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kalian serta melipatgandakannya, dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Kalian akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya.
Ayat. (Mzm 112:1-2.5-6.7-8.9)
1. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi; keturunan orang benar akan diberkati.
2. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap dikenang selama-lamanya. Bagi orang benar ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap, ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil.
3. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma; kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. (Yoh 14:23)
Barangsiapa mengasihi Aku, ia akan menaati sabda-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan Kami akan datang kepadanya.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (6:1-6.16-18)
 
"Bapamu yang melihat yang tersembunyi, akan mengganjar engkau."
 
Dalam khotbah di bukit Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, “Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu: Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, ‘Mereka sudah mendapat upahnya’. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, ‘Mereka sudah mendapat upahnya’. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.”
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Renungan

Dalam hal memberikan pujian, kita sering dilema. Kita boleh bertanya apakah pujian ini nanti tepat sasaran atau tidak, jangan-jangan salah sasaran. Memuji orang lain dengan tulus tidak pernah salah, kecuali memuji dengan maksud tertentu. Banyak orang, mungkin termasuk kita, mencari pujian dengan melakukan tindakan-tindakan yang memancing pujian, supaya kita dikatakan hebat, serba mewah, serba wah, dan kitalah yang terbaik diantara yang lainnya. Mencari pujian dengan sengaja mendatangkan kesombongan. Apalagi, memegahkan diri karena keinginan selalu di puji. Akhirnya, kita hidup bukan apa adanya, terlalu jaga wibawa, terlalu berkelas, dan hidup ada apanya, yang penting memuaskan.

Hari ini dengan tegas Yesus mengajak untuk merefleksikan diri sendiri, agar kita menghindari keinginan-keinginan palsu, mencari kemegahan diri dengan segala kesombongan-kesombongan duniawi, tapi melupakan makna tindakan yang sesungguhnya. Sebab sesungguhnya perbuatan sekecil apa pun dengan maksud yang baik, dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi Allah akan mengetahuinya, daripada melakukan perbuatan yang kecil, tetapi ingin diketahui orang lain supaya di besar-besarkan adalah percuma. Diagung-agungkan karena perbuatan kecil dengan maksud mencari pujian adalah sia-sia. Lebih baik melakukan perbuatan yang kecil dengan tulus hati tanpa maksud mencari pujian, maka Allah sendiri yang akan membesarkan kita. Manusia mungkin tidak tahu dan tidak mampu mengukur kemunafikan kita, tetapi Allah mampu dan tahu kemunafikan manusia.

Ya Bapa Yang Mahapengasih, hindarkanlah aku dari bahaya cinta diri, agar aku tidak lupa diri. Sebab hanya Engkaulah yang tahu segala isi hatiku, sucikan hatiku, jagalah mulutku dalam bertutur kata, dan bersihkanlah pikiranku dari segala yang jahat. Amin.

Ziarah Batin 2013, Renungan dan Catatan Harian

Selasa, 18 Juni 2013 Hari Biasa Pekan XI

Selasa, 18 Juni 2013
Hari Biasa Pekan XI
   
“Kita ada di dalam Kristus, dan kita menyambut Ekaristi-Nya setiap hari sebagai makanan keselamatan” (St. Siprianus)
  
Antifon Pembuka (2Kor 8:9)

Yesus meski kaya, telah menjadi miskin karena kalian, agar kalian menjadi kaya karena kemiskinan-Nya.

Doa Pagi

Allah Bapa yang Mahabaik, tambahkanlah semangat bagiku dalam memulai hari baru ini. Berkatilah agar dalam situasi apa pun aku tetap dapat mewartakan segala yang baik bagi sesama. Amin.

Jemaat di Makedonia patut dicontoh. Meskipun mereka amat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka tahu apa artinya memberi dan berbagi. Yesus sendiri dalam kemiskinan-Nya telah memperkaya banyak orang, sehingga mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.

Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus (8:1-9)
  
"Kristus telah menjadi miskin karena kalian."
    
Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kalian kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Atas kehendaknya sendiri mereka minta dengan mendesak kami, agar mereka pun diperkenankan ikut memberi pelayanan kepada orang-orang kudus. Dan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus, supaya ia mengunjungi kalian, dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang hendaknya kalian kaya dalam pelayanan kasih ini, sebagaimana kalian kaya dalam segala sesuatu: dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah! Tetapi dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasihmu, karena kalian telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus: Sekalipun kaya. Ia telah menjadi miskin karena kalian, supaya karena kemiskinan-Nya kalian menjadi kaya.
Demikianlah sabda Tuhan.
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Ayat. (Mzm 146:2.5-6.7.8-9a)
1. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
2. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan, Allahnya: Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya; yang tetap setia untuk selama-lamanya.
3. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung.
4. Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Perintah baru Kuberikan kepadamu, sabda Tuhan. Kasihilah sesamamu sebagaimana Aku mengasihi kamu.

Membenci dan terus membenci hanya akan membuat hati makin terluka dan hidup makin menderita. Yesus memberikan solusi lain, “Kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian.” Tidak gampang melakukan hal ini, namun dapat menyembuhkan hati yang terluka. Mohonlah rahmat Tuhan!

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (5:43-48)
    
"Kasihilah musuh-musuhmu."
      
Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, “Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, ‘Kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu.’ Tetapi Aku berkata kepadamu, ‘Kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian.’ Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat matahari-Nya terbit bagi orang yang jahat, dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkan-Nya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya.”
Demikianlah Injil Tuhan.
U. Terpujilah Kristus.

Renungan

Hari ini Yesus mengajak kita untuk berbuat lebih daripada orang lain perbuat. Ia mengajarkan bahwa kebencian seorang musuh kepada kita, harus dibalas dengan sebuah kasih yang tulus, bahkan juga dalam bentuk doa. Dengan demikian dendam dapat segera diakhiri; dan kita tampil sebagai pemenang.

Doa Malam

Allah yang Mahakasih, terimalah segala kekuranganku hari ini. Ampunilah aku apabila cintaku kepada sesama baru sebatas cinta insaniku. Berkatilah aku agar besok pagi dapat mencintai mereka dengan cinta ilahi-Mu sendiri. Amin.

RUAH

Senin, 17 Juni 2013 Hari Biasa Pekan XI

Senin, 17 Juni 2013
Hari Biasa Pekan XI

Kamu telah disucikan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita --- St. Siprianus

Antifon Pembuka (Mzm 98:3cd)

Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.

Doa Pagi

Ya Allah, buatlah agar hari ini aku dapat membawa berkat-Mu bagi sesamaku dan tidak memandang muka kepada siapa pun. Dengan demikian, rahmat dan berkat-Mu senantiasa mengalir dan nama-Mu menjadi kemuliaan banyak orang. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

Bacaan dari Surat kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus (6:1-10)
 
"Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami ini pelayan Allah."
 
Saudara-saudara, sebagai teman-teman sekerja, kami nasihati kalian, janganlah sia-siakan kasih karunia yang telah kalian peroleh dari Allah. Sebab Allah bersabda, “Pada waktu Aku berkenan, Aku akan mendengarkan dikau, dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau.” Camkanlah, sekarang inilah saat perkenanan itu! Hari inilah keselamatan itu! Dalam segala hal kami tidak memberi alasan seorang pun tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan, bahwa kami ini pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran segala penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berpayah-payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa; dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati; dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik; dalam mewartakan kebenaran dan kekuasaan Allah; dengan menggunakan senjata-senjata keadilan baik untuk menyerang ataupun untuk bertahan; ketika dihormati atau dihina; ketika diumpat atau dipuji; ketika dianggap sebagai penipu, namun terpercaya; sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal; sebagai orang yang nyaris mati, namun tetap hidup; sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati; sebagai orang yang berdukacita, namun senantiasa bersukacita; sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang; sebagai orang tak bermilik, padahal kami memiliki segala sesuatu.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, do = c, 4/4, PS 807
Ref. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
Ayat. (Mzm 98:1.2-3ab.3cd-4; Ul:2b)
1. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib; keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus.
2. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang dari pada-Nya, Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel.
3. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Sabda-Mu adalah pelita bagi kakiku, dan cahaya bagi jalanku.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (5:38-42)
 
"Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu."
 
Dalam kotbah di bukit, Yesus berkata, “Kalian mendengar, bahwa dahulu disabdakan, ‘Mata ganti mata; gigi ganti gigi.’ Tetapi Aku berkata kepadamu, ‘Janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu dari padamu.”
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Renungan

Kalau ada sekelompok orang berkumpul, dan di depan mereka kita letakkan misalnya banyak makanan, uang, emas, handphone, televisi, sepeda motor, apa yang akan mereka lakukan ketika mereka dipersilakan untuk mengambil sesuka hati? Bisa ditebak, yang mereka lakukan adalah berebut.

Sikap berebut di satu pihak bisa dikatakan sebagai ketiadaan cita-cita untuk hidup damai satu dengan yang lain. Dalam tindakan berebut, mereka memikirkan diri sendiri dan kalau perlu orang lain dikalahkan agar hanya diri sendiri yang mendapat atau bahkan mendapat lebih banyak.

Di Indonesia, di wilayah mana pun kita berada, sikap berebut ini sudah mendarah daging. Entah itu dalam skala besar maupun kecil. Karena sikap inilah, maka menjadi sulit sekali untuk mengajak orang hidup dalam damai. Seandainya pun bisa, hidup dalam damai itu tidak berlangsung lama. Atau, hidup damai hanya bersifat semu saja, damai tampilan dan bukan damai bersama di hati.

Karena itu, bisa dimengerti ajakan atau perintah Yesus menjadi sulit dipahami. Bahkan para imam dan katekis serta pemimpin jemaat yang punya tugas memberikan homili atau kotbah atau renungan tidak mampu dengan gamblang, jelas dan meyakinkan dalam menyampaikan Kabar Gembira Yesus itu kepada umat. Salah satu sebabnya yaitu karena para pewarta Kabar Gembira juga masih dikuasai oleh sifat tersebut.

Hal inilah yang juga terjadi pada diri para ahli Taurat dan orang Farisi. Maka, Yesus berusaha untuk mengajarkan secara langsung ajaran-Nya kepada para murid dan orang banyak, agar mereka berani dan rela melepaskan sifat tersebut, sifat yang menjauhkan mereka dari hidup dalam damai. Yesus mengajarkan apa artinya hidup dalam damai, dan bagaimana mengusahakannya. Ini sudah kita renungkan paling tidak sejak Senin, 10 Juni 2013 lalu.

Hari ini Yesus memberikan satu ajaran bagaimana caranya menggapai hidup dalam damai (Mat 5:38-42). Yaitu, tidak berebut waktu untuk bisa lebih cepat membalas orang yang berbuat jahat, gigi ganti gigi. Sebaliknya, memberikan waktu bagi orang lain untuk merasakan damai itu sendiri: berilah juga kepadanya pipi kirimu, serahkanlah juga jubahmu, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil, berilah kepada orang yang meminta kepadamu.

Hieronimus Krisna Aji Nugroho, O.Carm; Cafe Rohani

Minggu Biasa XI/C – 16 Juni 2013


Minggu Biasa XI/C – 16 Juni 2013
2Sam 12:7-10.13; Gal 2:16.19-21; Luk 7:36-8:3

Kalau kita pernah mempunyai hutang pada seseorang, apalagi jumlahnya besar dan kita tidak sanggup membayarnya, namun ternyata orang tersebut menghapus semua hutang itu, tentu kita merasa sangat berterimakasih kepadanya. Keyakinan kita bahwa orang tersebut adalah orang baik karena telah memberi pinjaman, menjadi semakin kuat karena ternyata ia tidak hanya meminjami tetapi menghapus hutang kita. Kalau kita sungguh menyadari kebaikan dan kemurahan hatinya ini, tentu sikap kita kepadanya akan berubah. Orang itu akan semakin mendapat tempat dalam hati kita, selalu kita ingat, kita doakan, kita hormati dan kita kasihi. Kurang lebih, inilah yang disampaikan Yesus dalam perumpamaan-Nya sebagaimana dipaparkan dalam Injil hari ini.

Pada suatu ketika, Yesus diundang makan di rumah seorang Farisi bersama Simon (bukan Simon Petrus). Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai pendosa (entah dosa-dosanya apa, tidak disebutkan). Ketika tahu bahwa Yesus ada di rumah Simon, ia datang dan tersungkur di hadapan-Nya sambil menangis dan meminyaki kaki-Nya dengan minyak wangi serta menciumi dan menyekanya dengan rambutnya.

Melihat kejadian itu, Simon berpikir dalam hati, “Jika Dia ini nabi, mestinya Ia tahu bahwa wanita itu adalah orang yang berdosa.” (Luk 7:39). Kemungkinan besar, Simon adalah orang Farisi yang saleh dan terpandang di kota itu. Kita tahu bahwa orang Farisi selalu berusaha hidup tertib dan taat pada hukum keagamaan dan adat-istiadat Yahudi. Maka, kita bisa membayangkan bahwa ketika melihat perempuan tersebut datang dan masuk ke rumahnya, pasti Simon sudah memandangnya dengan sinis. Sebab, kebiasaan pada waktu itu - juga sekarang? - orang (yang merasa) saleh dan suci cenderung menyingkiri dan menyingkirkan orang-orang yang dianggap berdosa.

Oleh karena itu, ia sungguh terheran-heran. Kok Yesus tidak bersikap seperti itu. Ia justru membiarkan perempuan pendosa itu menyentuh-Nya, bahkan Ia membiarkan kakinya diminyaki dan diseka dengan rambutnya. Peristiwa itu, justru dipakai oleh Yesus untuk menyampaikan pengajaran bahwa Ia tidak pernah menolak, menyingkiri, dan menyingkirkan orang-orang (yang dianggap) berdosa. Selain itu, sikap Yesus pada Simon juga luar biasa. Ia sama sekali tidak marah dan mencela sikap Simon, tetapi dengan penuh kasih mengajaknya untuk berpikir dan bersikap secara lain.

Inilah pelajaran pertama yang kita dapatkan. Kita disadarkan bahwa kita masih sering seperti Simon yang cenderung memandang sinis orang-orang yang kita anggap berdosa. Kita lebih sering merasa diri benar dan suci sehingga mudah berprasangka buruk, ngrasani kejelakan orang lain, bahkan menghindari dan menyingkirkan mereka. Marilah meninggalkan sikap “Farisi” kita dan mengikuti Yesus yang hati-Nya selalu terbuka dan penuh belas kasih pada semua orang, tidak terkecuali para pendosa. Juga, kalau ada orang yang kebetulan bersikap seperti orang Farisi yang merasa diri paling suci dan benar sehingga merendahkan orang lain, kita juga tidak perlu marah dan mencela sikapnya, tetapi kita ajak orang tersebut untuk belajar dari Yesus.

Yang kedua, dengan meninggalkan sikap “Farisi”, kita juga diajak untuk menyadari bahwa kita bukanlah orang yang sempurna. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, kita justru merupakan perempuan pendosa tadi. Nama perempuan tadi tidak disebut dan dosa-dosanya apa juga tidak dijelaskan. Jadi, kita bisa memasukkan nama kita sebagai nama perempuan itu dan menyebutkan dosa-dosa kita sebagai dosa-dosanya. Maka, marilah kita juga belajar dari perempuan tersebut, yakni merendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada-Nya dan tersungkur di hadapan-Nya, menyadari dan menyesali dosa-dosa kita, serta memohon belas kasih-Nya. Dengan penuh sukacita, Tuhan pasti menyambut kita dan memberi kelegaan kepada kita.

Yang ketiga, kita belajar dari Paulus (bacaan II). Paulus adalah orang yang pernah sangat berdosa. Kita semua tahu masa lalunya: ia banyak menangkap dan memenjarakan para pengikut Kristus, bahkan menganiaya mereka sampai mati (Kis 22:4). Namun, perjumpaannya dengan Yesus di Damsyik mengubah segala-galanya. Terhadap Paulus yang seperti itu, pada saat menjumpainya, Yesus sama sekali tidak marah, jengkel ataupun kecewa. Yesus malah berkata, “Orang ini adalah alat pilihan bagi-Ku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa” (Kis 9:15).

Kasih, kerahiman, kemurahan hati dan pengampunan Tuhan itu sungguh luar biasa. Itu semua membuat Paulus sungguh-sungguh berubah. Yesus, yang semua ia tolak, kini menjadi satu-satunya yang hidup dalam hatinya, satu-satunya yang ia andalkan, satu-satunya yang ia wartakan dan ia bela. Sampai-sampai, ia mengatakan dengan tegas, “Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku” (Gal 2:20). Maka, marilah kita juga menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, menjadikan Dia selalu tinggal dalam hati kita supaya mengarahkan seluruh pikiran, perasaan, perkataan, sikap dan tindakan-tindakan kita. Dengan demikian, semoga kita semakin menyerupai-Nya, yakni penuh kasih, murah hati, dan pengampun.

Ag. Agus Widodo, Pr

Kobus: Hari Minggu Biasa XI


silahkan klik gambar untuk memperbesar

Minggu, 16 Juni 2013 Hari Minggu Biasa XI

Minggu, 16 Juni 2013
Hari Minggu Biasa XI

Kalau kita berdoa, harus ada suasana ketenangan dan kesederhanaan; hendaklah kita ingat bahwa kita berdiri di hadapan Tuhan --- St. Siprianus

Anifon Pembuka (Mzm 26:7-9)

Tuhan, dengarkanlah suara seruanku, kasihanilah aku dan kabulkanlah doaku. Engkaulah penolongku, jangan membuang aku, jangan meninggalkan daku, ya Allah Penyelamatku.

Doa Pagi

Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa-dosa kami. Teguhkanlah iman kami akan cinta kasih dan belas kasih-Mu yang tak terbatas. Maka dengan hati remuk redam akan kami sesali dan kami akui kesalahan kami, agar kami hidup penuh sukacita lagi di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan dari Kitab Kedua Samuel (12:7-10.13)
  
"Tuhan telah menjauhkan dosamu; engkau tidak akan mati."
  
Setelah Daud mengambil isteri Uria, Nabi Natan berkata kepadanya, “Beginilah firman Tuhan, Allah Israel: Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan Akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah Kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan isteri-isteri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda; dan seandainya itu belum cukup, tentu Kutambah lagi ini dan itu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata-Nya? Uria, orang Het itu, kaubiarkan ditewaskan dengan pedang; isterinya kauambil menjadi isterimu, dan dia sendiri kaubiarkan dibunuh oleh pedang bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina Aku dengan mengambil isteri Uria, orang Het itu, untuk menjadi isterimu.” Lalu berkatalah Daud kepada Natan, “Aku sudah berdosa kepada Tuhan!” Dan Natan berkata kepada Daud, “Tuhan telah menjauhkan dosamu itu; engkau tidak akan mati.”
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, la = d, 3/4, PS 813
Ref. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku.
Ayat. (Mzm 32:1-2.5.7.11)

1. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, dan dosa-dosanya ditutupi! Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, Engkau melindungi aku, dan tidak berjiwa penipu!
2. Dosa-dosaku kuungkapkan kepada-Mu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan; aku berkata, "Aku akan menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku." Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku.
3. Engkaulah persembunyian bagiku, ya Tuhan! Engkau menjagaku terhadap kesesakan. Engkau melindungi aku, sehingga aku luput dan bersorak.
4. Bersukacitalah dalam Tuhan! Sekalian orang yang beriman! Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar; bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur!

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia (2:16.19-21)
  
"Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku."
  
Saudara-saudara, kamu tahu, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab “tidak seorang pun dibenarkan” karena melakukan hukum Taurat. Sebab oleh hukum Taurat aku telah mati terhadap hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Meskipun demikian, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhayati sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran karena hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil, do = f, kanon, PS 960
Ref. Alleluya, alleluya, alleluya
Ayat. (1Yoh 4:10b)
Allah mengasihi kita, dan telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kita.


Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 7:36-8:3 (Singkat: 7:36-50)
  
"Dosanya yang banyak telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih."
 
Sekali peristiwa seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kaki-Nya, lalu membasahi kaki Yesus dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, “Jika Dia ini nabi, mestinya Ia tahu bahwa wanita itu adalah orang yang berdosa.” Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, “Simon, ada yang hendak Kukatakan kepadamu.” Sahut Simon, “Katakanlah, Guru!” “Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang lima ratus dinar, yang lain lima puluh. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka hutang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, “Aku sangka yang mendapat penghapusan hutang lebih banyak.” Kata Yesus kepadanya, “Betul pendapatmu itu!” Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, “Engkau lihat wanita ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi Aku air untuk membasuh kaki-Ku; tetapi wanita ini membasahi kaki-Ku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium Aku, tetapi sejak Aku masuk, ia tidak henti-hentinya menciumi kaki-Ku. Engkau tidak meminyaki kepala-Ku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kaki-Ku dengan minyak wangi. Sebab itu Aku berkata kepadamu: Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih.” Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, “Dosamu telah diampuni!” Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, “Siapakah Dia ini, sehingga Ia dapat mengampuni dosa?” Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, “Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!” Tidak lama sesudah itu Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid-Nya menyertai Dia; juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat atau berbagai macam penyakit, menyertai Dia. Mereka itu ialah: Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat, Yohana isteri Khuza, bendahara Herodes, Susana dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita ini melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka.
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.
 
 
Renungan

Patah tumbuh hilang berganti adalah hal yang biasa dalam kehidupan ini. Mungkin, itulah hukum alam supaya dunia tidak kosong dan tidak penuh sesak. Tuhan menciptakan semuanya baik, indah dan berguna sesuai fungsinya. Kita percaya bahwa semuanya jadi demikian karena segala ciptaan tidak berjalan sesuai kehendak mereka, tetapi sesuai kehendak Penciptanya, yaitu Tuhan.

Kehidupan manusia juga bisa menjadi jauh lebih indah, jika kita hidup taat pada Allah, atau dalam bahasa Paulus dikatakan, ".... aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah." (Gal 2:20-21).

Apa jadinya kehidupan ini jika berpedoman pada keberhasilan dan keinginan, mengedepankan kecerdasan dan menjadikan kesenangan yang bertahan lama sebagai ukuran kebahagiaan? Kitab Suci menggambarkan bahwa jika manusia hidup demikian, maka kehidupannya tidak pernah damai. Lihatlah salah satu pengalaman kedosaan Raja Daud dalam 2 Sam 12. Dari sini kita sadar bahwa manusia sangat sulit berkata cukup dan lebih sulit lagi untuk mengendalikan hawa nafsu keinginannya. Akibatnya, Raja Daud jatuh dan keluarganya mendapat hukuman karena dosanya. Pengalaman Raja Daud adalah suatu peringatan kepada kita agar lebih waspada dalam memenuhi keinginan dan melakukan pekerjaan harian kita.

Apa jadinya kehidupan jika kita berpedoman pada kasih Allah, seperti diungkapkan oleh sang rasul di atas? Yesus mengatakan dengan tegas dan berulang kali, "Imanmu telah menyelamatkan engkau ...." Dari sini kita diingatkan bahwa bukan prestasi yang menyelamatkan kita. Bukan persahabatan dengan orang-orang penting ini yang menjamin keselamatan kita. Tetapi, iman dan perbuatan kasih, itulah yang menjamin kehidupan kita di dunia dan keselamatan kita di surga kelak.

Apa yang bisa kita pelajari dari Injil hari ini? Pertama, Iman yang benar selalu menuntun kita pada hidup dan orang yang benar. Lihatlah perempuan berdosa itu. Ia sadar bahwa hidupnya tidak benar. Ia datang kepada Yesus. Ia bertemu dengan orang benar dan hidupnya pun dituntun pada kebenaran.

Kedua, mengenal kebenaran (Yesus) tetapi tidak berbuat yang benar, sama dengan hidup enggan mati tak mau. Yesus mengajak kita, jangan hanya menyaksikan dan menikmati hidup yang baik saja. Berbuat kasih dan berbuat yang benar. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati.

Ketiga, teruslah berbuat kasih. Semakin seorang beriman, ia akan semakin banyak berbuat kasih. Merasa benar adalah tidak benar. Merasa mengasihi adalah tidak mengasihi. Hilangkan perasaan demikian, dan jangan seperti orang Farisi. Kalau mau hidup benar, berbuatlah yang benar. Kalau mau mengasihi, mengasihilah. Jangan merasa benar atau merasa mengasihi. Karena perbuatan yang berdasarkan imanlah yang menyelamatkan kita, bukan perasaan-perasaan sesaat yang bisa menipu.

RUAH

Sabtu, 15 Juni 2013 Hari Biasa Pekan X

Sabtu, 15 Juni 2013
Hari Biasa Pekan X
 
“Mazmur itu senjata di waktu malam, dan guru di waktu siang; mazmur itu perisai di masa takut” (St. Ambrosius)
 
Antifon Pembuka (Mzm 103:1-2)

Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku! Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya!

Doa Pagi

Ya Tuhan, pada hari yang baru ini, buatlah aku dapat melihat sesamaku dengan hati yang baru pula. Jangan biarkan aku menilai mereka sesuai dengan ukuranku. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.

Orang yang telah mengalami arti perdamaian dengan Allah, seperti Paulus, akan terdorong mewartakannya kepada semua orang. Hal itu bertujuan mengundang semua orang untuk berani datang kepada Kristus dan menimba sumber yang menyelamatkan itu dari-Nya.

Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus (5:14-21)
 
"Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuat-Nya menjadi dosa bagi kita."
  
Saudara-saudara, kasih Kristus menguasai kami. Sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang telah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, agar mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun seturut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai-Nya demikian. Jadi barangsiapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh, yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan diri-Nya dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kalian dengan perantaraan kami. Maka dalam nama Kristus kami meminta kepada kalian: berilah dirimu didamaikan dengan Allah! Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, agar dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Demikianlah sabda Tuhan.
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, do = a, 4/4, PS 823
Ref. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang maharahim.
Ayat. (Mzm 103:1-2.3-4.8-9.11-12)
1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku! Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikan-Nya!
2. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, dan menyembuhkan segala penyakitmu! Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat!
3. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus menerus Ia murka, dan tidak untuk selamanya Ia mendendam.
4. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia!

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Alleluya.

Makna kata-kata atau ucapan makin mengalami kemerosotan. Kata-kata yang baik dan suci sering dipakai untuk menutupi kebenaran dan menciptakan kemunafikan. “Jangan bersumpah” dimaksudkan agar kita mau menghargai dan memperjuangkan nilai-nilai kejujuran, yang terkandung dalam kata-kata kita setiap hari.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (5:33-37)
 
"Aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah."
 
Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, “Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenk moyang kita, ‘Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan’. Tetapi Aku berkata kepadamu, ‘Jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki-Nya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan:ya, jika tidak, hendaklah kalian katakan:tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.”
Demikianlah Injil Tuhan.
U. Terpujilah Kristus.

Renungan

Sebagai orang Kristen kita dilarang bersumpah atas segala hal. Dasarnya adalah bahwa segala yang ada pada kita sebenarnya bukan milik kita, melainkan milik Allah sendiri. Apakah kita merasa bahwa kitalah yang paling berkuasa dan segalanya adalah milik kita sendiri?

Doa Malam

Terima kasih ya Tuhan, aku telah melewati hari ini dan sekarang hendak beristirahat. Ampunilah segala yang jahat dalam diriku agar aku dapat tidur dengan hati yang damai dan menyongsong hari baru dengan penuh sukacita. Amin.


RUAH

Jumat, 14 Juni 2013 Hari Biasa Pekan X

Jumat, 14 Juni 2013
Hari Biasa Pekan X

Barangsiapa tekun mendaras mazmur, di situ ia akan menemukan semacam gelanggang untuk semua jiwa, semacam lapangan olah keutamaan -- St. Ambrosius

Antifon Pembuka (Mzm 116:17)

Aku akan mempersembahkan kurban syukuran kepada-Mu dan akan menyerukan nama-Mu, ya Tuhan.

Doa Pagi

Allah sumber kebijaksanaan, Engkau menghendaki agar manusia bahagia dalam hidupnya. Engkau menghendaki agar semua manusia selamat. Sungguh besar kasih-Mu pada kami. Maka bantulah kami hari ini untuk melawan setiap keinginan jahat yang muncul dalam hati kami. Sehingga kami tetap Engkau dapati selalu siap siaga untuk melakukan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus (4:7-15)
  
Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit; kami habis akal, namun tidak putus asa; kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian; kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, “Aku percaya, sebab itu aku berbicara.” Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu, bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama- sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia, yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah.
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Kepada-Mu, ya Tuhan, kupersembahkan kurban syukur.
Ayat. (Mzm 116:10-11.15-16.17-18)
1. Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata, "Aku ini sangat tertindas" sekalipun aku berkata dalam kebingunganku, "Semua manusia pembohong."
2. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu! Aku hamba-Mu, anak dari sahaya-Mu! Engkau telah melepaskan belengguku!
3. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepada-Mu, dan akan menyerukan nama Tuhan; aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Hendaknya kalian bersinar di dunia seperti bintang-bintang sambil berpegang pada sabda kehidupan.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (5:27-32)
  
Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, 'Jangan berzinah!' Tetapi Aku berkata kepadamu, 'Barangsiapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya dia sudah berbuat zinah dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkillah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggallah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Tetapi disabdakan juga, 'Barangsiapa menceraikan isterinya harus memberi surat cerai kepadanya.' Tetapi Aku berkata kepadamu, 'Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, dia membuat isterinya berzinah. Dan barangsiapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zinah.'"
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Renungan

Masyarakat sekarang dapat menikmati kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; tidak ketinggalan pula dunia informatika. Coba perhatikan, masyarakat biasa pun telah akrab dengan istilah-istilah asing seperti: e-mail, website, internet, google, twitter, belum lagi android, bbm, situs dan sebagainya.

Betapa sering pula dijumpai kata online yang artinya tersambung..., sudah masuk dalam jaringan ... Kemajuan seperti ini patut disyukuri. Ekses negatif harus dihindari. Misalnya: situs porno atau online prostitusi seperti diberitakan sebagai berikut, "'Prostitusi Online' dikuak, akhir pekan lalu Kepolisian Daerah Jawa Barat membongkar jaringan prostitusi online di Kota Bogor yang menawarkan gadis berusia 15 tahun hingga 18 tahun" (Kompas, 11/2/13).

Pada zaman Yesus, walau belum ada "Prostitusi Online", namun dalam kotbah di bukit Yesus sudah mengingatkan akan tindakan yang bertentangan dengan hidup susila ini. Seperti dalam Injil Matius bab 5 Yesus berbicara tentang 6 pokok bahasan, yaitu mengenai pembunuhan (ay. 21-26), perzinahan (ay. 27-30), perceraian (ay. 31-32), sumpah palsu (ay. 33-37), pembalasan (ay. 38-42) serta mengasihi sesama dan membenci musuh (ay. 43-48).

Yesus datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya (ay. 17). Kata Yesus, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna" (ay. 48). Waktu membahas hukum Taurat tersebut Yesus memulai dengan kata-kata, "Ada firman: Janganlah...." dan Ia menyempurnakannya dengan berkata, "Tetapi Aku berkata kepadamu...."

Dalam hal perzinahan Yesus menyempurnakan hukum tersebut dengan seruan, "Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Artinya: bukan hanya perzinahan fisik yang ditegur, tetapi perzinahan batin pun dilarang.

Yesus melihat hukum tidak sebatas pada kata-kata saja tetapi juga pada spirit, semangat dasar yang melahirkan hukum itu. Karena itu, jangan bikin gara-gara dengan Tuhan, dengan melanggar firman-Nya tentang perzinahan. Sebaiknya, mari kita senantiasa online dengan Tuhan, dengan doa dan membaca firman-Nya.

Yesus telah datang untuk memperbaiki lagi ciptaan dalam kemurnian yang asali. Dalam khotbah di bukit Ia menjelaskan dengan tegas rencana Allah: "Kamu telah mendengar firman: Jangan berzina. Tetapi Aku berkata kepadamu: setiap orang yang memandang wanita dan menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya" (Mat 5:27-28). Apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia Bdk. Mat 19:6. --- Katekismus Gereja Katolik, 2336
  
CAFE ROHANI

Kamis, 13 Juni 2013 Peringatan Wajib St. Antonius dari Padua

Kamis, 13 Juni 2013
Peringatan Wajib St. Antonius dari Padua

“Kita ini limpah dengan kata-kata tetapi kosong dalam perbuatan” (St. Antonius dari Padua)

Antifon Pembuka (Luk 4:18)

Roh Tuhan menyertai aku. Aku diurapi-Nya dan diutus mewartakan kabar gembira kepada kaum fakir miskin dan menghibur yang remuk redam.

Doa Pagi

Ya Allah, Santo Antonius, pengkhotbah yang ulung itu, Kaujadikan penolong dalam keperluan umat-Mu. Berkatilah kami agar pada Tahun Iman ini kami senantiasa bertekun dalam iman dan hidup dalam kekudusan-Mu. Semoga berkat doa dan bantuannya dihadapan-Mu, kami Kautopang dalam segala perjuangan guna menjalankan ajaran hidup Kristiani. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.

Bila orang membiarkan diri dibimbing oleh Roh, maka ia semakin mampu menemukan cahaya Injil. Ajaran Musa dan ajaran Injil seakan masih tertutup bagi kita. Namun tutup itu dapat dibuka apabila kita bertobat kepada Tuhan, yang adalah Roh. Dialah yang dapat memberikan pengertian tentang Injil-Nya.

Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus (3:15-4:1.3-6)
  
Saudara-saudara, memang benar, setiap kali orang-orang Israel membaca kitab Musa ada selubung yang menutup hati mereka, sampai pada hari ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari padanya. Sebab Tuhan adalah Roh; dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan dengan muka yang tidak terselubung kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami wartakan masih tetap tertutup maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang tidak lain adalah gambaran Allah sendiri. Sebab yang kami wartakan bukan diri kami sendiri! Yang kami wartakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami sendiri sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah bersabda, “Dari dalam gelap akan terbit terang!” Dialah juga yang membuat terang-Nya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Demikianlah sabda Tuhan.
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, do = a, 4/4, PS 815
Ref. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan.
Ayat. (Mzm 85:9ab-10.11-12.13-14)
1. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah! Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya. Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita.
2. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit.
3. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya, dan damai akan menyusul di belakang-Nya.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Perintah baru Kuberikan kepada kalian, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi, sebagaimana Aku telah mengasihi kalian. Alleluya.

Perikop ini menyatakan bahwa kesucian menurut Injil itu lebih luas daripada kebajikan-kebajikan menurut pandangan orang lain. Hal ini digambarkan dengan berbagai perumpamaan.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (5:20-26)

Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, “Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita: Jangan membunuh; siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap saudaranya, harus dihukum! Barangsiapa berkata kepada saudaranya: ‘Kafir!’ harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata: ‘Jahil!’ harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas.”
Demikianlah Injil Tuhan.
U. Terpujilah Kristus.

Renungan

Tuntutan Yesus adalah agar kita saling memaafkan. Tuntutan Yesus untuk pengudusan ini menjadi lebih berat daripada Perjanjian Lama. Marilah kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus, agar kita dibebaskan dari kebutaan kita untuk menemukan cahaya Injil yang membawa kita kepada kekudusan dan keselamatan.

Doa Malam

Tuhan, buatlah aku mencintai-Mu lewat saudara-saudara yang ada di sekitar hidupku. Dengan mencintai mereka yang tampak dan hadir di hadapanku, Engkau memperkenankan aku untuk semakin mencintai-Mu dan memancarkan kasih-Mu bagi sesama. Amin.


RUAH

CARI RENUNGAN

>

renunganpagi.id 2023 -

Privacy Policy