| Halaman Depan | Bacaan Harian | Support Renungan Pagi | Renungan Minggu Ini | Kisah Para Kudus | Katekese Iman Katolik | Privacy Policy |

Sabtu, 03 Agustus 2013 Hari Biasa Pekan XVII

Sabtu, 03 Agustus 2013
Hari Biasa Pekan XVII
 
Tanggung jawab imam yang memimpin perayaan Misa untuk membagi komuni, mungkin dibantu oleh Imam-imam lain atau oleh Diakon; dan imam hendaknya tidak melanjutkan perayaan Misa sebelum selesai pembagian Komuni kepada umat. Hanya bila sungguh dibutuhkan, pelayan komuni tak lazim boleh membantu Imam sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. (Redemptionis Sacramentum, Instruksi VI tentang sejumlah hal yang perlu dilaksanakan atau dihindari berkaitan dengan Ekaristi Mahakudus, No. 88)
 

Antifon Pembuka (Mzm 67:2-3)
 
Semoga Allah mengasihani dan memberkati kita, semoga wajah-Nya berseri-seri kepada kita. Ya Allah, semoga karya-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.
 
Doa Pagi


Allah yang Mahabaik, Engkau selalu melimpahi hidupku dengan segala rahmat-Mu. Semoga hari ini aku Kaumampukan untuk berbagi, terutama kepada orang-orang kecil dan sederhana namun selalu percaya akan penyelenggaraan-Mu. Pada hari Sabtu Imam ini aku juga berdoa bagi para imam-Mu, agar mereka setia dalam melayani umat-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

Tuhan yang kudus menghendaki umat yang kudus pula. Oleh karena itu, Dia memerintahkan agar umat-Nya menguduskan diri pada Tahun Yobel dengan tidak saling merugikan. Mereka harus menjadikan tahun itu sebagai kesempatan untuk membagikan kebaikan terhadap sesamanya.

Bacaan dari Kitab Imamat (25:1.8-17)
 
"Dalam tahun suci, semua hendaknya pulang ke tanah miliknya."
 
Tuhan bersabda kepada Musa di Gunung Sinai, “Engkau harus menghitung tujuh tahun sabat, yakni tujuh kali tujuh tahun. Jadi tujuh tahun sabat itu sama dengan empat puluh sembilan tahun. Lalu engkau harus membunyikan sangkakala di mana-mana dalam bulan ketujuh, pada tanggal sepuluh. Pada hari raya Pendamaian kalian harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kalian harus menguduskan tahun yang kelima puluh dan memaklumkan kebebasan bagi segenap penduduk negeri. Tahun yang kelima puluh itu harus menjadi Tahun Yobel bagimu, dan masing-masing kalian harus pulang ke tanah miliknya, dan kembali kepada kaumnya. Tahun yang kelima puluh itu harus menjadi Tahun Yobel bagimu. Janganlah kalian menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kalian tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kalian petik buahnya. Karena tahun itu Tahun Yobel, maka haruslah menjadi kudus bagimu; hasil tahun itu yang hendak kalian makan harus diambil dari ladang. Dalam Tahun Yobel itu semua harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kalian menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli dari padanya, janganlah kalian merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu haruslah menurut jumlah tahun sesudah Tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu makin besarlah pembeliannya, makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kalian merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takwa kepada Allahmu. Akulah Tuhan, Allahmu.”
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, do = g, 2/4, PS 836
Ref. Segala bangsa bertepuk tanganlah berpekiklah untuk Allah raja semesta.
Ayat. (Mzm 67:2-3.5.7-8)
1. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.
2. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi.
3. Tanah telah memberi hasilnya; Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita; kiranya segala ujung bumi takwa kepada-Nya!

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah Kerajaan Surga.

Yohanes Pembaptis adalah orang yang baik dan benar. Tidak ada kepalsuan dan ketakutan untuk mengatakan kebenaran, kendati berisiko tinggi. Ketika Herodes melakukan perselingkuhan, bahkan merampas isteri saudaranya, Yohanes berseru dengan lantang bahwa itu tidak benar. Akibatnya, Yohanes mati dipenggal kepalanya.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (14:1-12)
 
"Herodes menyuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kemudian murid-murid Yohanes memberitahukan hal itu kepada Yesus."
 
Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, “Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam-Nya.” Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, isteri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, “Tidak halal engkau mengambil Herodias!” Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah puteri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, puteri itu berkata, “Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.” Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara, dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada puteri Herodias, dan puteri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus.
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Renungan

Raja Herodes ditegur karena mengambil Herodias, isteri saudaranya, Filipus, untuk menjadi isterinya. Keberanian Yohanes Pembaptis mengkritik sang raja harus dibayar mahal. Herodias sakit hati dan ingin membalas dendam. Akhirnya, Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Kita juga ditantang untuk memiliki keberanian seperti St. Yohanes Pembaptis.

Doa Malam

Ya Yesus, Yohanes Pembaptis dibunuh demi kebenaran. Kuatkanlah hatiku di saat menghadapi kenyataan hidup yang sulit di mana kebenaran dan keadilan kurang dihargai. Engkaulah Sang Jalan, Kebenaran dan Hidup bagiku, untuk selama-lamanya. Amin.


RUAH

Jumat, 02 Agustus 2013 Hari Biasa Pekan XVII - Jumat Pertama Dalam Bulan

Jumat, 02 Agustus 2013
Hari Biasa Pekan XVII - Jumat Pertama Dalam Bulan

Allah berbicara kepada manusia melalui Sabda-Nya. Doa kita berbentuk kata-kata, baik yang dipikirkan maupun yang diucapkan. Tetapi yang terpenting ialah bahwa hati selalu hadir di depan Dia, kepada Siapa kita berbicara dalam doa. "Apakah doa kita dikabulkan, tidak bergantung pada banyaknya kata-kata, tetapi pada kesungguhan jiwa kita" (Yohanes Krisostomus, ecl. 2). ---- Katekismus Gereja Katolik, 2700

Antifon Pembuka (Mzm 81:10-11a)

Janganlah di antaramu ada allah lain dan janganlah menyembah allah asing. Akulah Tuhan Allahmu.

Doa Pagi

Allah Bapa yang Maha Pengasih, ajarlah aku untuk menghargai hari demi hari yang telah kujalani dan perjuangkan dengan hati yang mau selalu bersyukur. Betapa pun banyak masalah yang kuhadapi, aku percaya bahwa Engkau selalu menyertai setiap langkah hidupku. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

Bacaan dari Kitab Imamat (23:1.4-11.15-16.27.34b-37)
 
"Hari-hari Tuhan yang harus kalian rayakan dan kalian kuduskan."

Tuhan bersabda kepada Musa, "Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kalian maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan pertama, pada tanggal empat belas bulan itu, pada waktu senja, adalah Paskah bagi Tuhan. Dan hari yang kelima belas bulan itu adalah hari raya Roti Tidak Beragi. Tujuh hari lamanya kalian harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kalian harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kalian harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan tujuh hari lamanya. Pada hari yang ketujuh haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat." Tuhan bersabda pula kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, 'Apabila kalian sampai ke negeri yang akan Kuberikan kepada kalian, dan kalian menuai hasilnya, maka kalian harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu harus mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kalian. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah sabat. Kemudian kalian harus menghitung, mulai dari hari sesudah sabat itu, yaitu waktu kalian membawa berkas persembahan unjukan, haruslah genap tujuh minggu. Sampai pada hari sesudah sabat yang ketujuh harus kalian hitung lima puluh hari. Lalu kalian harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi tanggal sepuluh bulan ketujuh adalah Hari Perdamaian. Kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Hari yang kelima belas bulan ketujuh itu adalah hari raya Pondok Daun bagi Tuhan, tujuh hari lamanya. Pada hari yang pertama harus ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. Tujuh hari lamanya kalian harus mempersembahkan kurban api-apian dan pada hari yang kedelapan kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya Perkumpulan. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kalian maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan, yaitu kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban-kurban curahan, setiap hari, sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu."
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita.
Ayat. (Mzm 81:3-4.5-6ab.10-11ab)
1. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, petiklah kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita.
2. Sebab begitulah ditetapkan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub; hal itu ditetapkan-Nya sebagai peringatan bagi Yusuf, waktu Ia maju melawan tanah Mesir.
3. Janganlah ada di antaramu allah lain, dan janganlah engkau menyembah allah asing. Akulah Tuhan, Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (13:54-58)
 
"Bukanlah Dia itu anak tukang kayu? Dari mana diperoleh-Nya semuanya itu?"

Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asal-Nya. Di sana Ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperoleh-Nya hikmat itu? Bukankah Dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibu-Nya bernama Maria dan saudara-saudara-Nya: Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperoleh-Nya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ.
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Renungan

Pada suatu kesempatan, seorang rahib berjalan-jalan di desa dekat pertapaan. Tiba-tiba saja, dia melihat Abbas mereka mencium pipi seorang perempuan muda. Tanpa bertanya banyak dia kembali ke pertapaan dan menceritakan apa yang dilihatnya. Semua rahib sangat marah karena pimpinan mereka telah berbuat dosa. Ketika sang Abbas pulang, para rahib itu langsung menghukumnya dan mengikatnya pada sebuah tiang. Mereka lalu memanggil perempuan itu dan meminta pertanggungjawaban. Perempuan itu menjawab: ”Abbas itu adalah kakak sulungku.”

Entah berapa banyak hidup yang dikorbankan semata-mata karena prasangka negatif. Abbas dalam cerita di atas dan Yesus yang diceritakan dalam Injil hari ini menjadi korban prasangka. Orang-orang Nazareth tidak bisa menerima bahwa seorang Yesus yang latarbelakang keluarganya mereka kenal bisa mengungkapkan hikmat sedemikian hebat. Prasangka yang mereka miliki telah menghalangi mereka untuk mengerti pesan yang disampaikan Yesus. ”Jangan perhatikan siapa yang berbicara, melainkan apa yang dibicarakannya” nasihat orang bijak apabila orang ingin maju dalam kebijaksanaan.

Tuhan, bantulah aku untuk selalu bertindak bijaksana dalam hidup dan tidak memperlakukan orang berdasarkan prasangka-prasangka negatif. Amin.

Ziarah Batin 2013, Renungan dan Catatan Harian

Kamis, 01 Agustus 2013 Pw. St. Alfonsus Maria de Liguori, Uskup dan Pujangga Gereja

Kamis, 01 Agustus 2013
Peringatan Wajib St. Alfonsus Maria de Liguori, Uskup dan Pujangga Gereja

“Jika Yesus adalah Bapa bagi jiwa-jiwa kita, maka Maria adalah juga Bunda dari jiwa-jiwa kita, sebab Maria, dengan memberikan Yesus kepada kita, memberikan hidup sejati kepada kita” (St. Alfonsus de Liguori)

Antifon Pembuka (1Sam 2:35)

Tuhan bersabda, “Seorang imam akan Kuangkat bagi-Ku. Ia setia pada-Ku dan bertindak menurut maksud dan keinginan-Ku.”

Doa Pagi

Allah yang Mahakuasa, aku bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupanku hingga saat ini. Terangilah hati dan budiku untuk berusaha berbuat baik bagi sesamaku sebagai ungkapan rasa syukurku kepada-Mu. St. Alfonsus Maria de Liguori, tuntunlah aku dalam mencintai Bunda Maria seperti engkau telah melakukannya. Amin.

Awan menutupi Kemah Pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi Kemah Suci. Awan menjadi tanda kehadiran Tuhan yang selalu menuntun perjalanan umat Israel. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya berjuang sendirian. Dia selalu menemani setiap langkah hidup kita.

Bacaan dari Kitab Keluaran (40:16-21.34-38)
 
"Awan menutupi Kemah Pertemuan dan kemuliaan Tuhan menutupi Kemah Suci."
  
Tentang hal ikhwal Kemah Suci Musa melakukan semuanya secara tepat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan terjadilah dalam bulan pertama tahun kedua, pada tanggal satu bulan itu didirikanlah Kemah Suci. Beginilah Musa mendirikan Kemah Suci itu: Ia memasang alas-alasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu lintang dan mendirikan tiang-tiangnya. Kemudian ia membentangkan atap kemah yang menudungi Kemah Suci dan meletakkan tudung kemah di atasnya, seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu awan menutupi Kemah Pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi Kemah Suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki Kemah Pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah dan kemuliaan Tuhan memenuhi Kemah Suci. Setiap kali awan itu naik dari atas Kemah Suci, berangkatlah orang Israel dari tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, mereka pun tidak berangkat, sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu berada di atas Kemah Suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah.
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam!
Ayat. (Mzm 84:3-4.5-6a.8a.11)
1. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan, jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.
2. Bahkan burung pipit mendapat tempat dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya, pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku!
3. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan dari pada-Mu, langkah mereka makin lama makin tinggi.
4. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain; lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda Putra-Mu.

Kerajaan Allah seperti pukat, yang setelah penuh diseret ke pantai untuk dipilah-pilah: mana ikan yang baik dan tidak. Kita hanya bisa mempersiapkan diri dengan kebaikan dan dengan jalan kasih-Nya. Yang memilah adalah Tuhan sendiri. Allah pasti selalu berkehendak baik bagi makhluk ciptaan-Nya.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (13:47-53)
 
"Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang."
 
Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, “Hal Kerajaan Surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang kepantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu, ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?” Orang-orang menjawab, “Ya, kami mengerti.” Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, “Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal Kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya.” Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana.
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami.

Renungan

Pada akhir zaman, para malaikat akan datang dan memisahkan orang jahat dari orang benar. Hanya orang yang terbuka hatinya akan Allah boleh masuk ke dalam Kerajaan Surga. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. St. Alfonsus de Liguori telah menunjukkan itu dalam hidupnya. Ia mendirikan sebuah Tarekat religius (Redemptoris/ CSsR) yang bekerja untuk penyelamatan jiwa-jiwa yang terbuang.

Doa Malam

Ya Yesus, berbuat baik tidaklah selalu mudah untuk dilakukan. Orang harus selalu belajar berbuat baik. Karena itu, aku percaya bahwa berbuat baik itu tidak akan sia-sia jika aku melakukannya dengan kasih dan tulus hati. Jauhkanlah aku dari sikap putus asa, ya Tuhan Yesus. Amin.

RUAH

Rabu, 31 Juli 2013 Peringatan Wajib St. Ignatius dari Loyola

Rabu, 31 Juli 2013
Peringatan Wajib St. Ignatius dari Loyola
    
“Roti yang ada di altar yang dikonsekrasikan oleh Sabda Tuhan, adalah Tubuh Kristus. Dan cawan itu, atau tepatnya isi dari cawan itu, yang dikonsekrasikan dengan Sabda Tuhan, adalah Darah Kristus….Roti itu satu; kita walaupun banyak, tetapi satu Tubuh. Maka dari itu, engkau diajarkan untuk menghargai kesatuan. Bukankah roti dibuat tidak dari satu butir gandum, melainkan banyak butir? Namun demikian, sebelum menjadi roti butir-butir ini saling terpisah, tetapi setelah kemudian menjadi satu dalam air setelah digiling…[dan menjadi roti]” --- St. Agustinus

Antifon Pembuka (Flp 2:10-11)

Dalam nama Yesus hendaknya setiap makhluk di surga, di bumi dan di bawah bumi bertekuk lutut. Dan demi kemuliaan Bapa hendaknya setiap lidah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.

Doa Pagi

Allah Bapa kami yang mahabaik, syukur atas sabda-Mu di mana kami boleh bertumbuh dalam iman. Lewat Sabda-Mu kami dapat menimba kekayaan rahmat-Mu. Bapa, biarlah Firman-Mu menjadi sumber perekat bagi semua orang yang tergabung dalam pewartaan Gereja, di mana kami juga boleh terlibat dalamnya. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

Bacaan dari Kitab Keluaran (34:29-45)
 
"Melihat wajah Musa, orang-orang Israel takut mendekat."
 
Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa kedua loh hukum Allah, ia tidak tahu bahwa kulit wajahnya bercahaya kareana ia telah berbicara kepada Tuhan. Dan ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya. Maka mereka takut mendapati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Lalu Harun dan para pemimpin jemaah datang kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah semua orang Israel lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah wajahnya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan Dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila keluar, ia menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat bahwa kulit wajah Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi wajahnya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan.
Demikianlah sabda Tuhan.
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Kuduslah Tuhan, Allah kita.
Ayat. (Mzm 99:5.6.7.9)
1. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya! Kuduskanlah Ia!
2. Musa dan Harun di antara imam-imam-Nya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan nama-Nya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka.
3. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka; mereka telah berpegang pada peringatan-peringatan-Nya, dan pada ketetapan yang diberikan-Nya kepada mereka.
4. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus! Sebab kuduslah Tuhan, Allah kita!

Bait Pengantar Injil do = g, 2/4, PS 952
Ref. Alleluya, alleluya, alleluya
Ayat. (1Yoh 2:5)
Sempurnalah cinta Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (13:44-46)
 
"Ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu."
 
Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak, "Hal Kerajaan Surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal Kerajaan Surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, iapun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu."
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan

Setiap orang yang mau berdagang harus punya modal. Dengam modal yang ada, dia dapat berdagang dan memperoleh keuntungan. Inilah dinamika kehidupan seorang pedagang.

Lain halnya ketika kita mencari modal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini kita dapat belajar dari St. Ignasius dari Loyola. Seorang tentara yang gagah perkasa membela negaranya, Spanyol, ini akhirnya takluk kepada Kristus dan bala tentara keselamatan Kerajaan Allah. Peristiwa perang yang membuatnya cacat telah mengubah jalan hidupnya. Ketekunan membaca Kitab Suci sungguh menjadi modal keselamatan. Ia lantas memusatkan hidupnya untuk menjadi tentara Kristus. Selanjutnya ia mendirikan Serikat Yesus dan memiliki ketaatan kepada Paus.

Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan pentingnya modal keselamatan. Hal Kerajaan Surga seumpama harta terpendam dan mutiara yang indah. Seorang petani harta ini akan menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan ladang itu. Seorang pedagang akan menjual semua kekayaannya untuk mendapatkan mutiara yang sangat indah. Itulah pengorbanan yang harus dilakukan.

Kalau demi harta duniawi saja orang berani berkorban, apalagi untuk mendapatkan harta surgawi. Namun, kenyataannya justru banyak orang lupa akan hal ini. Banyak orang malah berlomba-lomba untuk mendapatkan harta duniawi dengan berbagai cara ketimbang mengejar harta surgawi. Modal dunia mereka dapatkan, tetapi modal keselamatan mereka abaikan.

Bagi banyak orang, kekayaan yang melimpah itu jaminan hidup. Padahal, tidak demikian. Kekayaan yang hanya untuk memuliakan diri sendiri akan mengantar orang kepada kehancuran. St. Ignasius dari Loyola memberikan bukti bagi kita. Lewat hidup dan pelayanannya dia mampu mengantar banyak orang kepada keselamatan di dalam Kristus, Tuhan. Karena itu, hidup di dunia ini hanyalah sebuah persiapan untuk menggapai kepenuhan hidup bersama Kristus.

Lewat perumpamaan hari ini kita juga diingatkan akan bagaimana peziarahan hidup di dunia ini mesti kita jalani. Tuhan memberikan cara, yaitu dengan menjual harta milik. Artinya, kita mesti sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan tidak terikat kepada dunia. Dengan demikian, kita beroleh modal keselamatan.

Cafe Rohani

Selasa, 30 Juli 2013 Hari Biasa Pekan XVII

Selasa, 30 Juli 2013
Hari Biasa Pekan XVII

Kalau kita mendengar Sabda Tuhan dan mengambil bagian dalam misteri Paska, kita belajar berdoa pada waktu-waktu tertentu. Tetapi Roh-Nya dikaruniakan kepada kita setiap saat, dalam peristiwa-peristiwa setiap hari, sebagai sumber doa. Ajaran Yesus mengenai doa kepada Bapa kita dan mengenai penyelenggaraan Bdk. Mat 6:11.34. mengikuti garis pemikiran yang sama: Waktu terletak dalam tangan Bapa; kita menjumpai Dia hari ini, bukan kemarin atau esok, melainkan: "Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suara-Nya! Janganlah keraskan hatimu" (Mzm 95:7- 8). ---- Katekismus Gereja Katolik, 2659

Antifon Pembuka (Mzm 103:8.10)

Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang kesabaran-Nya dan berlimpah kasih setia-Nya. Tak pernah memperlakukan kita setimpal dosa kita, atau membalas kita setimpal kesalahan kita.

Doa Pagi

Allah yang Mahakuasa dan kekal, aku bersyukur kepada-Mu atas kasih karunia-Mu dalam hidupku di hari baru ini. Dampingilah segala aktivitasku sepanjang hari ini agar apa yang kuusahakan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin.

Kepada Musa Allah meyatakan diri bahwa Dia adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan penuh kasih setia. Orang yang bersalah tetap mendapat hukuman. Sepuluh perintah Allah menjadi tuntunan hidup kita.

Bacaan dari Kitab Keluaran (33:7-11;34:5b-9.28)
  
"Tuhan bersabda kepada Musa dengan berhadapan muka."
 
Waktu Israel ada di padang gurun Musa mengambil sebuah kemah dan membentangkannya jauh di luar perkemahan. Kemah itu diberi nama Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, pergi ke Kemah Pertemuan itu di luar perkemahan. Apabila Musa pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, maka turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah lalu berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa melihat, bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka seperti orang yang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Tetapi Yosua bin Nun, hambanya, orang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Pada suatu hari, pagi-pagi benar, Musa naik ke Gunung Sinai. Ia menyerukan nama Tuhan. Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, “Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya; rahmat dan kesetiaan-Nya berlimpah-limpah. Ia meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi orang yang bersalah tidak sekali-kali Ia bebaskan dari hukuman. Dan kesalahan bapa akan dibalaskan-Nya kepada anak-anak dan cucunya, sampai keturunan yang ketiga dan keempat.” Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, “Jikalau aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang berkeras kepala, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu.” Musa berada di sana bersama-sama Tuhan empat puluh hari empat puluh malam lamanya, tanpa makan roti dan tanpa minum air. Dan seluruh perjanjian, yakni kesepuluh sabda, dituliskannya pada loh batu.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah

Mazmur Tanggapan, do = a, 4/4, PS 823
Ref. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang maharahim
Ayat. (Mzm 103:6-7.8-9.10-11.12-13)
1. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalan-Nya kepada Musa, dan memaklumkan perbuatan-perbuatan-Nya kepada orang Israel.
2. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus Ia murka, dan tidak untuk selamanya Ia mendendam.
3. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan, atas orang-orang yang takut akan Dia!
4. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus, akan hidup selama-lamanya.

Makna perumpamaan diberikan oleh Yesus kepada murid-murid-Nya. Rahasia Kerajaan Allah dinyatakan kepada orang yang percaya dan ikut ambil bagian dalam karya perutusan Kristus. Cintailah firman Tuhan dan dengarkan dengan sungguh.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (13:36-43)
 
"Seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman."
 
Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepada-Nya, “Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu.” Yesus menjawab, “Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak Kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan-Nya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan!”
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Renungan

Sebagaimana halnya lalang dikumpulkan dan kemudian dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus para malaikat-Nya mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan para pelaku kejahatan untuk dicampakkan ke dalam dapur api. Orang yang tegar dalam dosa atau tidak mau bertobat akan menanggung hukuman yang setimpal. Beranikah kita bertobat? Maukah kita mengubah diri dan meninggalkan kejahatan?

Doa Malam

Ya Yesus, sang cahaya abadi, terangilah hatiku agar aku mau mendengarkan Engkau melalui sabda dan suara hatiku. Dengan demikian, aku mampu berbuat yang baik dan berkata yang benar di dalam hari-hari hidupku. Amin.


RUAH

Senin, 29 Juli 2013 Peringatan Wajib Sta. Marta, Maria, dan Lazarus, Sahabat Tuhan

Senin, 29 Juli 2013
Peringatan Wajib Sta. Marta, Maria, dan Lazarus, Sahabat Tuhan
 
Marta dan Maria adalah dua bersaudara, bukan hanya di dalam daging tetapi juga bersaudara di dalam kesucian -- St. Agustinus
        
Antifon Pembuka (Luk 10:38)

Yesus memasuki sebuah dusun dan seorang wanita bernama Marta menyambut-Nya ke dalam rumahnya.

Doa Pagi

Bapa, dengan perantaraan Musa Engkau mendidik Israel untuk setia kepada-Mu. Ajarilah aku untuk selalu percaya dan setia kepada-Mu terutama di saat-saat yang sulit dalam hidupku. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

Bacaan dari Kitab Keluaran (32:15-24.30-34)
  
"Bangsa itu telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat allah emas."
  
Waktu itu Musa dan Yosua turun dari Gunung Sinai. Musa membawa di kedua tangannya kedua loh hukum Allah. Loh-loh itu bertulis pada kedua sisinya sebelah-menyebelah. Kedua loh itu telah dibuat oleh Allah dan tulisannya adalah tulisan Allah, digurat pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar sorak-sorai bangsa Israel, berkatalah ia kepada Musa, "Kedengaran bunyi sorak peperangan di perkemahan!" Jawab Musa, "Bukan nyanyian kemenangan, bukan pula nyanyian kekalahan, melainkan nyanyian berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Ketika sudah dekat perkemahan dan melihat anak lembu serta orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dibantingnya kedua loh itu dan dihancurkannya pada kaki gunung. Kemudian diambilnya patung anak lembu buatan mereka itu, lalu dibakarnya dalam api, digilingnya sampai halus dan ditaburkannya ke atas air, dan orang Israel disuruh meminumnya. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa sebesar itu kepada mereka?" Jawab Harun, "Janganlah Tuanku marah. Engkau sendiri tahu, bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah allah bagi kami, yang akan berjalan di depan kami, sebab mengenai Musa, yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia.' Lalu aku berkata kepada mereka, 'Barangsiapa mempunyai emas, hendaklah menanggalkannya.' Semua emas itu mereka berikan kepadaku; aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini." Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kalian telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan, mungkin aku dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kautulis." Maka Tuhan bersabda kepada Musa, "Barangsiapa berdosa terhadap-Ku, nama orang itulah yang akan Kuhapuskan dari dalam kitab-Ku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah Kusebutkan kepadamu. Di depanmu akan berjalan malaikat-Ku. Tetapi pada hari pembalasan-Ku, Aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka."
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, do=bes, 2/4, PS 831
Ref. Bersyukurlah kepada Tuhan, kar'na baiklah Dia!
Ayat. (Mzm 106:19–20.21–22.23; R:1a)
1. Mereka membuat anak lembu di Horeb, dan sujud menyembah kepada patung tuangan, mereka menukar Yang Mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput.
2. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal besar di tanah Mesir; yang melakukan karya-karya ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi Laut Teberau.
3. Maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa, orang pilihan-Nya, tidak mengetengahi di hadapan-Nya, untuk menyurutkan amarah-Nya, sehingga Ia tidak memusnahkan mereka.

Bait Pengantar Injil, do = bes, 2/2, kanon, PS 955
Ref. Alleluya, alleluya, alleluya
Ayat. Dengan rela hati Allah telah melahirkan kita oleh sabda kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung ciptaan-Nya.

Lewat perumpamaan tentang biji sesawi, Yesus mengajarkan bahwa hal-hal besar dan luar biasa mungkin datang dari permulaan yang kecil dan sederhana.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (13:31-35)
 
"Biji sesawi itu menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya."

Sekali peristiwa Yesus membentangkan perumpamaan ini, "Hal Kerajaan Surga itu seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya." Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi, "Hal Kerajaan Surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat, sampai seluruhnya beragi." Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan Ia tidak menyampaikan apa pun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda nabi, "Aku mau membuka mulut-Ku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan."
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan

Dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang Kerajaan Allah. Dalam perumpamaan ini, Kerajaan Allah dimengerti sebagai realitas atau suasana yang membuat nyaman, damai dan tenteram. Suasana tersebut membuat orang merasa enak betah berada di dalamnya. Seperti burung yang terlindung dengan nyaman dalam cabang-cabang pohon sesawi yang bertumbuh besar dan seperti ragi yang meresap dalam tepung terigu sehingga akan menjadi roti yang enak dinikmati. Suasana yang damai dan nyaman sangat penting untuk diciptakan. Semua orang perlu dan membutuhkan suasana tersebut karena dalam suasana tersebut orang bisa berkembang dan menikmati kebaikan Allah.

Mewartakan dan mewujudkan Kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat adalah tugas dan panggilan kita semua sebagai pengikut Kristus. Sesuai dengan keberadaan dan kemampuan masing-masing, kita dipanggil untuk membangun suasana damai. Kedamaian dalam lingkup yang besar seperti masyarakat dan negara akan tercapai kalau dari masing-masing pribadi yang menjadi bagiannya mengupayakan perdamaian. Damai mulai dari diri kita sendiri kemudian berkembang dalam masyarakat dan negara. Marilah kita, memantapkan kemauan dan secara kreatif mengupayakan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari.

Ya Allah, mampukan aku untuk ambil bagian dalam menghadirkan Kerajaan-Mu di tengah kehidupan masyarakat. Amin.

Ziarah Batin 2013, Renungan dan Catatan Harian

Kobus: Biarlah Terjadi
silahkan klik gambar untuk memperbesar

terima kasih telah mengunjungi renunganpagi.id, jika Anda merasa diberkati dengan renungan ini, Anda dapat membantu kami dengan memberikan persembahan kasih. Donasi Anda dapat dikirimkan melalui QRIS/GOPAY/OVO/LINKAJA/SHOPEEPAY/DANA/BCA MOBILE/OCTOMOBILE/SAKUKU,dll klik link. Kami membutuhkan dukungan Anda untuk terus menghubungkan orang-orang dengan Kristus dan Gereja. Tuhan memberkati

CARI RENUNGAN

>

renunganpagi.id 2023 -

Privacy Policy