Sabtu, 07 Maret 2009

Sabtu, 07 Maret 2009
Hari Biasa Pekan I PrapaskahDoa Renungan
Allah Bapa kami yang maha pengasih, kami Kauperkenankan menyapa Engkau bapa. Tiada orang dapat membanggakan diri terhadap-Mu dalam kesalehan dan jasa. Semuanya kami terima daripada-Mu, berkat kemurahan hati-Mu. Maka dengarkanah kami senantiasa, sebab kami hanya dapat bertahan, bila Kaubimbing dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Bacaan Pertama
Pembacaan dari Kitab Ulangan (26:16-19)

"Engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu."

16 Di padang gurun seberang Sungai Yordan Musa berbicara kepada bangsanya: "Pada hari ini TUHAN, Allahmu, memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini; lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. 17 Engkau telah menerima janji dari pada TUHAN pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkaupun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturan-Nya, dan mendengarkan suara-Nya. 18 Dan TUHAN telah menerima janji dari padamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangan-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintah-Nya, 19 dan Iapun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikan-Nya, untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi TUHAN, Allahmu, seperti yang dijanjikan-Nya."
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan.
(Mzm 119:1-2.4-5.7-8)
1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan-Nya, yang mencari Dia dengan segenap hati.
2. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu.
3. Aku akan bersyukur kepada-Mu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali.

Bait Pengantar Injil PS 966
Ref. Terpujilah Kristus Tuhan, sang Raja kemuliaan kekal
Ayat. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan.

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (5:43-48)

"Haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya."


43 Dalam khotbah di bukit Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. 44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45 Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.46 Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 47 Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari pada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allahpun berbuat demikian? 48 Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna."
Demikianlah Injil Tuhan
Terpujilah Kristus.


Renungan

Berrefleksi atas bacaan-bacaan hari ini saya sampaikan catatan-catatan sederhana sebagai berikut:

- Rasanya kita semua memiliki ‘musuh’, yaitu apa-apa atau siapa saja yang tidak kita senangi, tidak sesuai dengan selera pribadi atau yang tidak berkenan di hati. Bahkan orang yang mengaku diri baik dan kaya sering dengan mudah memusuhi hujan atau panas matahari, antara lain dengan membeton tanah dan memanyunyi atau melindungi diri dari sinar matahari. Dampak dari orang yang suka memusuhi adalah mudah terserang aneka macam jenis penyakit. Yang paling banyak dimusuhi mungkin adalah makanan atau minuman, dimana banyak orang mudah memusuhi jenis makanan atau minuman tertentu padahal sehat dan menyelamatkan, sementara itu lebih suka makan dan minum sesusai selera pribadi atau lidah padahal tidak sehat. Dengan kata lain kebanyakan orang berpedoman pada ‘like and dislike’, suka atau tidak suka bukan benar atau salah, sehat atau tidak sehat. Jika kita menghendaki atau mendambakan hidup sehat, segar, damai dan sejahtera, marilah kita hayati sabda Yesus :” Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu”.. Hal yang sederhana dalam menghayati sabda ini adalah dalam hal makan dan minum, yang menjadi kebutuhan hidup kita: hendaknya makan dan minum apa yang sehat, bukan yang enak-enak saja, dan mungkin dapat berpedoman pada ‘empat sehat lima sempurna’. Selanjutnya adalah sapaan, sentuhan atau perlakuan dari saudara-saudari kita hendaknya tidak dibenci atau dimusuhi. Ingat dan hayati bahwa mereka menyapa, menyentuh atau memperlakukan dalam bentuk apapun adalah perwujudan atau ungkapan kasih mereka kepada kita, maka hendaknya ditanggapi dengan berkata “terima kasih”. “Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna”, demikian sabda Yesus. Bapa di sorga tidak pernah membenci atau memusuhi kita, maka berusaha menjadi sempurna berarti tidak memusuhi apapun dan siapapun yang diciptakan oleh Allah melalui kerjasama dengan manusia, ciptaan yang terluhur di dunia ini.

- Dari bacaan kedua: Marilah kita mengawali hari ini dengan mengarahkan hati, jiwa, akal budi dan tubuh kita kepada Allah dan kemudian mengisi hari ini dengan menghayati kehendak Allah, ketetapan dan peraturan Allah, yang antara lain diterjemahkan ke dalam aneka tatanan dan aturan yang terkait dengan panggilan dan tugas pengutusan kita atau janji-janji yang pernah kita ikrarkan atau persembahkan kepada Tuhan Allah. Sebagai orang yang telah dibaptis kita pernah berjanji untuk “hanya mengabadi Tuhan Allah saja serta menolak aneka macam godaan setan”. Godaan atau rayuan setan setiap saat kita hadapi antara lain ajakan untuk mencari keenakan atau kenikmatan diri sendiri, entah dalam hal makanan, minuman, tugas, cara hidup atau cara bertindak. Rangsangan untuk berbuat jahat atau melakukan godaan setan ada dimana-mana dan kapan saja. Sebalikinya kami berharap agar kita hidup dan bertindak sedemikian rupa sehingga tidak merangsang orang lain untuk berbuat jahat atau melakukan dosa, dengan kata lain cara hidup dan cara bertindak kita merupakan perwujudan pengabdian kita kepada Tuhan Allah. Maka cara berkata, bertindak, berpakaian atau menghadirkan diri hendaknya menghormati orang lain agar semakin memuji, menghotmati dan mengabdi Tuhan Allah melalui sesamanya. Jauhkan cara menghadirkan diri yang membuat orang terangsang untuk berbuat dosa atau jahat.


[Ignatius Sumarya, SJ]Photobucket

Jumat, 06 Maret 2009

Jumat, 06 Maret 2009
Hari Biasa Pekan I Prapaskah


Doa Renungan
Allah Bapa yang mahapenyayang, Engkau tidak tampak namun Engkau dekat sekali dengan kami dalam diri Yesus, Putra Manusia. Berilah kami kepercayaan mantap pada suara panggilan-Mu, agar kami dapat hidup rukun dan damai dengan sesama kami, putra dan putri-Mu se Bapa. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin.

Bacaan Pertama
Pembacaan dari Kitab Yehezikel (18:21-28)

"Adakah Aku berkenan kepada kematian orang fasik? Bukankah kepada pertobatannya Aku berkenan, supaya ia hidup?"

21 Beginilah Tuhan Allah berfirman, "Jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan-Ku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. 22 Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia; ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. 23 Apakah Aku berkenan kepada kematian orang fasik? demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup?24 Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik--apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berobah setia dan karena dosa yang dilakukannya.25 Tetapi kamu berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakan-Ku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? 26 Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya.27 Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. 28 Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati.
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan?
Ayat.
(Mzm 130:1-2.3-4.5-7a.7bc-8)
1. Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan! Tuhan, dengarkanlah suaraku! Biarlah telinga-Mu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. 2. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi pada-Mu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepada-Mu.
3. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah pada Tuhan, hai Israel!
4. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya.

Bait Pengantar Injil PS 965
Ref. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal
Ayat. Buanglah dari padamu segala durhaka yang kamu buat terhadap Aku, sabda Tuhan, dan perbaharuilah hati serta rohmu.

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (5:20-26)

"Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu."

20 Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-murid-Nya: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. 21 Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan membunuh; siapa yang membunuh harus dihukum. 22 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. 23 Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, 24 tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. 25 Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. 26 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas.
Demikianlah Injil Tuhan
Terpujilah Kristus.


Renungan


Berrefleksi atas bacaan-bacaan hari ini saya sampaikan catatan-catatan sederhana sebagai berikut:

- Kekayaan atau pengalaman yang paling banyak dimiliki atau dialami oleh kita semua rasanya adalah ‘marah’. ‘Marah’ yang pada umumnya berupa kata-kata pedas dan tidak enak didengar berada dalam tingkat tengah dari rangkaian dan perkembangan: mengeluh-> menggerutu -> ngrumpi/ngrasani-> marah -> memukul/menyakiti secara phisik -> membunuh. Bukankah kebanyakan dari kita sering mengeluh atau menggerutu? Mengeluh atau menggerutu hemat saya berarti menghendaki apa yang membuatnya mengeluh atau menggerutu tidak ada alias dimusnahkan atau disingkirkan. Maka benarlah sabda Yesus bahwa ‘setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum’. Orang marah telah terhukum dengan sendirinya tanpa harus dihukum oleh orang lain. Hukuman itu antara lain: mereka kehilangan tenaga dan waktu sia-sia, semakin berkurang sahabat atau temannya, mudah terserang oleh aneka bentuk penyakit, senanitiasa merasa tak bahagia, dst.. Maka baiklah di masa Prapaskah atau Retret Agung Umat ini kita mawas diri perihal ‘marah’. Apa yang sering membuat marah adalah perbedaan-perbedaan, entah beda selera, rasa, pendapat, pikiran, SARA, usia, pengalaman dst… Ingat, sadari dan hayati bahwa sekian banyak manusia di dunia ini berbeda satu sama lain. Apa yang berbeda diciptakan dan dikehendaki oleh Tuhan Allah. Rasanya jika kita jujur mawas diri akan melihat bahwa apa yang berbeda itu saling tertarik atau memiliki dorongan untuk saling mengenal dan mendekat, misalnya laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain apa yang berbeda adalah menjadi daya tarik dan daya pikat untuk saling mendekat dan mengasihi, bukan untuk saling memusuhi dan memarahi. Maka marilah kita sikapi dan hadapi aneka perbedaan yang ada sebagai daya tarik dan daya pikat untuk saling mendekat dan mengasihi, agar kita tidak terhukum, sengsara atau menderita, melainkan selamat, damai dan sejahtera.

- “Jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan-Ku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia; ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya” (Yeh 18:21-22). Apa yang adil dan benar antara lain bahwa manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar atau citraNya, sehingga di dalam setiap manusia Allah hidup dan berkarya. Maka marah terhadap saudara berarti membenci Allah alias durhaka. Marilah kita melakukan keadilan dan kebenaran antara lain dengan memuji, menghormati dan mengabdi Tuhan Allah melalui sesama dan saudara-saudari kita, dengan kata lain kita saling memuji, menghormati dan mengabdi atau melayani. Hendaknya kita tidak mengingat-ingat kesalahan dan kekurangan saudara-saudari kita, sebagaimana Tuhan Allah telah memperlakukan kita orang yang lemah dan berdosa ini. Pujian, hormat dan pengabdian sekecil apapun kepada saudara-saudari kita pasti akan membuat mereka melupakan segala kesalahan dan kekurangan kita. Agar kita tidak terdorong atau termotivasi untuk memarahi saudara-saudari kita, marilah kita lihat dan akui atau imani kebaikan dan keutamaan-keutamaan yang hidup dan dihayati oleh saudara-saudari kita. Percayalah bahwa dalam diri kita atau saudara-saudari kita apa yang baik dan utama/luhur lebih banyak daripada apa yang jelek dan tak terhormat. Marilah kita kembangkan dan perdalam ‘budaya kehidupan’ dalam hidup bersama dengan saling memuji, menghormati dan mengabdi atau melayani.


[Ignatius Sumarya, SJ]
Photobucket