Jumat, 19 Juni 2009; HARI RAYA HATI YESUS YANG MAHAKUDUS

Jumat, 19 Juni 2009
HARI RAYA HATI YESUS YANG MAHAKUDUS

Datanglah kepada Yesus dan bebanmu diringankan!


Doa Renungan Pagi
Ya Allah, Engkau telah mencurahkan sinar mentari dan hawa sejuk segar pagi hari ini. Maka kami mengangkat pujian kepada-Mu seraya memohon agar Engkau mendampingi perjalanan hidup kami selama satu hari ini. Anugerahilah kami semangat pengorbanan seperti Yesus Kristus yang telah merelakan hidup-Nya bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

Tuhan tidak pernah berhenti atau patah arang dalam mengasihi umat-Nya. Meskipun seringkali mereka tidak mau insaf dengan kesalahannya, Allah tetap menolong dan menyembuhkan mereka. Hati Allah sungguh berbeda dengan hati kita, sebab Dialah yang Mahakudus.

Bacaan Pertama
Pembacaan dari Nubuat Hosea (11:1.3-4.8c-9)


"Hati-Ku berbalik dari segala murka."

Beginilah firman Tuhan, “Ketika Israel masih muda, Kukasihi dia dan dari Mesir anak-Ku itu Kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tangan-Ku, tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa Akulah yang menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka Aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hati-Ku berbalik dari segala murka. Belaskasihan-Ku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murka-Ku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab Aku ini Allah, dan bukan manusia. Aku ini Yang Kudus di tengah-tengahmu, dan Aku tidak datang untuk menghanguskan.”
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan PS 864
Ref. Tuhan Dikaulah sumber air hidup!
Ayat.
MT. Yes 11:2-3.4bcd.5-6
1. Sungguh, Allah itu keselamatanku; aku percaya dengan tidak gemetar; sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan.
2. Pada waktu itu kami akan berkata, “Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya, beritahukanlah karya-Nya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa nama-Nya tinggi luhur!”
3. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karya-Nya; baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi! Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Mahakudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu!”

Rasul Paulus memahami panggilan utamanya adalah mewartakan harta keselamatan Kristus terutama kepada orang-orang bukan Yahudi. Dengan demikian semua orang akhirnya menyadari betapa lebar, panjang, dan tingginya kasih Kristus. Dengan mengenal kasih itu terbukalah jalan menuju Bapa untuk siapa saja.

Bacaan Kedua
Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Umat di Efesus (3:8-12.14-19)


"Supaya kamu dapat memahami betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus."

Saudara-saudara terkasih, aku ini yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya supaya sekarang ini pelbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi, yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya. Itulah sebabnya, aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaan-Nya, Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta beralas dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus; juga supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil PS 957
Ref. Alleluya, alleluya
Ayat. Allah telah mengasihi kita, dan telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.

Ketika lambung Yesus ditikam dengan tombak, mengalirlah darah serta air. Dari tradisi kita mengenal bahwa darah serta air itu melambangkan sakramen-sakramen Gereja. Sakramen-sakramen tersebut disatukan dengan hidup, kematian, dan kebangkitan Kristus. Melalui hati-Nya yang terlukai kita memperoleh keselamatan.

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes (19:31-37)


"Lambung Yesus terbuka, dan mengalirlah darah serta air keluar."


Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah. Supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, - sebab Sabat itu adalah hari yang besar – maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus, dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kaki-Nya. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar! Dan ia tahu, bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci, “Tidak ada tulang-Nya yang akan dipatahkan” dan nas lain yang mengatakan, “Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam.”
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.

Renungan:
Seorang dari prajurit yang menjaga tempat penyaliban, menikam lambung Yesus dengan tombak secara tiba-tiba. Segera mengalirlah darah serta air. Itu sebagai lambang Gereja. Gereja kita adalah Gereja yang terbuka, yang menyapa semua orang. Sudahkah kita meneladan-Nya?

Doa Renungan Malam
Ya Hati Yesus yang Mahakudus, pada hari ini kami merenungkan saat-saat kematian-Mu di kayu salib. Hati-Mu ditembusi tombak dan pada saat itu keluarlah darah dan air kehidupan bagi kami manusia berdosa. Semoga kami mengarahkan hati kami masing-masing menuju persatuan dengan hati-Mu yang Mahakudus, agar terdapat semangat rela berkorban dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin.R U A H

Renungan Pagi