Jumat, 21 Agustus 2009 :: Pw. St. Pius X, Paus

Jumat, 21 Agustus 2009
Pw St. Pius X, Paus

Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya, bahwa kita akan hidup juga dengan Dia -- Rm 6:8


Doa Renungan

Allah Bapa yang mahapengasih, aku bersyukur atas kasih-Mu yang boleh kualami dalam hidup yang berharga dan indah ini. Pada hari ini, Engkau mewartakan kepadaku suatu hukum yang menghidupkan, yaitu hukum cinta kasih. Doronglah aku ya Tuhan, agar dapat mengembangkan kasih kepada-Mu dan kepada sesama dalam hidupku, bukan saja dalam perkataan, melainkan juga lewat tindakan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.

Kitab ini mengisahkan pengalaman keluarga yang dirundung malang. Tetapi kemalangan itu diubah oleh Allah menjadi sukacita berkat kesetiaan Rut. Kesetiaan satu orang akan mendatangkan berkat bagi banyak orang bila dilakukan dengan tulus dan ikhlas.

Bacaan Pertama
Pembacaan dari Kitab Rut (1:1.3-6.14b-16.22)

"Naomi pulang bersama-sama Rut dan tiba di Betlehem."

Pada zaman para hakim pernah terjadi kelaparan di tanah Israel. Maka pergilah seorang dari Betlehem-Yehuda, Elimelekh namanya, beserta isterinya dan kedua orang anaknya, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian meninggallah Elimelekh, suami Naomi, sehingga Naomi tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya itu lalu mengambil wanita Moab: yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka tinggal di situ kira-kira sepuluh tahun lamanya. Lalu matilah pula kedua anaknya, sehingga Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya. Kemudian berkemas-kemaslah ia dengan kedua menantunya, mau pulang meninggalkan daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu Naomi telah mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan makanan kepada mereka. Orpa lalu mencium mertuanya, minta diri pulang ke rumahnya. Tetapi Rut tetap berpaut pada mertuanya. Berkatalah Naomi, "Iparmu telah pulang kepada bangsanya dan kepada para dewanya. Pulanglah juga menyusul dia!" Tetapi Rut menjawab, "Janganlah mendesak aku meninggalkan dikau dan tidak mengikuti engkau. Sebab ke mana pun engkau pergi, ke situ pula aku pergi. Di mana pun engkau bermalam, di situ pula aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama Rut, menantunya, yang berbangsa Moab dan turut pulang. Dan mereka tiba di Betlehem pada permulaan musim panen jelai.
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Pujilah Tuhan, hai jiwaku!
Ayat.
(Mzm 146:5-6.7.8-9a.9bc-10)
1. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan, Allahnya: Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya; yang tetap setia untuk selama-lamanya.
2. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung.
3. Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing.
4. Anak yatim dan janda ditegakkan-Nya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkan-Nya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun!

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan, bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar.

Jiwa dan semangat kasih mendasari adanya hukum dan peraturan. Maka, kita harus selalu mentaati hukum dan aturan dalam semangat kasih. Tanpa kasih, semua aturan itu akan menjadi beban yang berat bagi kita.

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (22:34-40)

"Kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri."

Ketika orang-orang Farisi mendengar, bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus hendak mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."
Inilah Injil Tuhan kita!
Sabda-Mu sungguh mengagumkan!


Renungan

Ada banyak hukum yang baik di dunia ini, namun hanya ada satu dasar bagi semua hukum yang baik itu, yaitu cinta kasih. Cinta kasih itulah yang menggerakkan semuanya dan menjadi tujuan dari semuanya, termasuk segala tindakan kita.

Doa Renungan Malam
Allah yang penuh kasih, Putra-Mu Yesus Kristus selama hidup-Nya telah memberi teladan dalam mengasihi Engkau dan mengasihi sesama manusia. Pandanglah pekerjaan dan niat-niat baik yang kuusahakan pada hari ini, terutama dalam menaburkan kasih kepada sesama dan siapa saja. Sempurnakanlah kiranya semuanya itu dalam kuasa-Mu. Semoga Engkau menaungi istirahatku malam ini supaya besok aku dapat bangun dengan semangat segar. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
RUAH