| Halaman Depan | Bacaan Harian | Renungan Minggu Ini | Kisah Para Kudus | Katekese Iman Katolik | Lumen Christi | Dukung Renungan Pagi|

Jumat, 18 September 2009 :: Hari Biasa Pekan XXIV

Jumat, 18 September 2009
Hari Biasa Pekan XXIV

Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu; jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang -- Amsal 24:14

Doa Renungan


Allah Bapa yang mahakuasa dan kekal, kami bersyukur kepada-Mu karena hari ini sabda-Mu yang menguatkan hati dan menyemangati kami. Dampingilah kami agar tetap bertekun dan setia pada Yesus Putra-Mu, kendati sesungguhnya untuk membangun gereja menjadi batu yang hidup ini memerlukan pengorbanan dan matiraga yang besar. Kami percaya, bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, kami dapat hadir sebagai terang dunia. Berkatilah pula bagi Monsinyur Ignatius Suharyo dalam tugas penggembalaan yang baru. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Bacaan Petama
Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Timotius (6:2c-12)

"Hai manusia Allah, kejarlah keadilan."

Saudara terkasih,
ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Jika ada orang yang mengajarkan ajaran lain, dan tidak menurut ajaran sehat, yakni ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan iman kita, dialah orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, iri hati, fitnah, dan curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berfikiran sehat, yang kehilangan kebenaran, yang mengira agama itu suatu sumber keuntungan. Memang iman itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak membawa apa-apa ke luar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan pelbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena memburu uanglah, maka beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai penderitaan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, takwa, kesetiaan, cinta kasih, kesabaran, dan kelembutan hati. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil; untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi.
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah Kerajaan Allah.
Ayat. (Mzm 49:6-7,8-9,17-18-20)
1. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka pada waktu aku dikepung oleh kejahatan para pengejarku, yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri karena banyaknya kekayaan mereka?
2. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri, atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya! Terlalu mahallah harga pembebasan nyawanya, dan tidak terjangkau untuk selama-lamanya kalau ia ingin hidup abadi dengan tidak melihat liang kubur.
3. Janganlah takut, apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu mati semuanya itu tidak akan dibawanya serta, kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia.
4. Sekalipun pada masa hidupnya ia menganggap dirinya berbahagia, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya, yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Terpujilah Engkau, Bapa, Tuhan langit dan bumi sebab misteri kerajaan Kaunyatakan kepada orang kecil.

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (8:1-3)

"Beberapa wanita menyertai Yesus dan melayani Dia dengan harta bendanya."

Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid menyertai Dia, dan juga beberapa wanita, yang telah disembuhkan-Nya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit, selalu menyertai Dia. Para wanita itu ialah: Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari tujuh setan; Yohana, isteri Khuza, bendahara Herodes, Susana dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka.
Demikianlah Injil Tuhan
Terpujilah Kristus


Renungan


Kisah Injil hari ini menggambarkan bagaimana banyak orang terlibat dalam karya pelayanan Yesus. Dalam karya-Nya, Yesus melibatkan banyak orang tanpa memandang jenis kelamin, kedudukan, dan ras. Mereka terlibat dengan cara dan kemampuan masing-masing. Semua demi pewartaan kabar gembira yang dinyatakan oleh Yesus.

Kiranya, apa yang dilakukan oleh Yesus itu dapat memberikan inspirasi kepada kita. Bagaimana kita terlibat dalam karya-karya lingkungan atau Gereja kita sendiri. Kita diajak untuk melibatkan banyak orang tanpa memandang asal-usul, jenis kelamin, dan suku bangsa. Seperti Yesus, kita diajak untuk bersikap penuh kasih dan tanpa membedakan sesama kita. Bagaimana dengan kegiatan rohani di lingkungan kita selama ini? Apakah sudah menyapa banyak umat dan membawa mereka ke dalam pengalaman kasih Allah?

Ya Yesus, Engkau telah mengundang setiap orang untuk mengikuti-Mu dan menjadi pewarta kabar gembira. Bantulah aku untuk menerima dan melaksanakan ajakan-Mu itu. Amin.


Ziarah Batin 2009 (Renungan dan Catatan Harian)