| Halaman Depan | Bacaan Harian | Renungan Minggu Ini | Kisah Para Kudus | Katekese Iman Katolik | Lumen Christi | Dukung Renungan Pagi|

Kamis, 26 Agustus 2010 Hari Biasa Pekan XXI

Kamis, 26 Agustus 2010
Hari Biasa Pekan XXI
Sta. Teresia Yornet, Prw;
St. Zepherinus, Paus Mrt; Sta. Teresia dr Avila

Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan -- Kol 2:3

Doa Renungan

Allah Bapa mahapengasih, menyambut hari baru ini, aku memuji nama-Mu, sebab karunia kehidupan yang Kauperkenankan untuk kuterima. Pada hari ini, Engkau mengajakku untuk senantiasa berjaga-jaga dalam hidup ini. Semoga hari ini aku selalu setia memupuk imanku dengan taat pada perintah-perintah-Mu. Dengan demikian seluruh pekerjaan dan rencanaku hari ini senantiasa tertuju pada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin.

Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus (1:1-9)

"Di dalam Kristus kalian telah menjadi kaya dalam segala hal."

Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan-Nya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal: dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus, yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karuniapun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah, yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan Anak-Nya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah.
Ayat. (Mzm 78:56-57.58-59.61-62)
1. Mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah, Yang Mahatinggi, dan tidak berpegang pada peringatan-peringatan-Nya; mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya.
2. Mereka menyakiti hati-Nya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat Dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, Ia menjadi gemas, Ia menolak Israel sama sekali;
3. Ia membiarkan kekuatan-Nya tertawan, membiarkan kehormatan-Nya jatuh ke tangan lawan; Ia membiarkan umat-Nya dimakan pedang, dan gemaslah Ia atas milik-Nya sendiri.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bilamana Anak Manusia datang.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (24:42-51)

"Hendaklah kalian selalu siap siaga."

Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." "Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya: Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi."
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
U. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.

Renungan

Tema dalam Injil Matius hari ini adalah tentang kedatangan Mesias di akhir zaman. Namun, kapan waktu yang tepat tidak pernah diberitahukan. Dia datang bagai seorang pencuri di malam hari. Seorang pencuri tentu jauh lebih pintar daripada penjaga. Sebelum melakukan pencurian, dia mungkin mengadakan survei; segala sesuatu diperhitungkannya agar tidak tertangkap. Dia datang pada saat-saat kita lengah. Celakalah kalau kita tidak siaga saat pencuri itu datang.

Bagaimana kita harus bersiaga selalu? Pertama, kita harus sadari bahwa semua tugas dan peran kita dalam hidup adalah suatu bentuk kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita.

Kedua, Yesus mengajak agar kita setia dan bijaksana dalam menjalankan tugas itu. Kesetiaan selalu dituntut dalam hidup kita dan dalam melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Bukan soal besar atau kecil tugas dan tanggung jawab yang kita emban, bukan soal betapa penting dan kurang penting peran kita dalam hidup bermasyarakat, namun yang terpenting adalah setiap orang—besar maupun kecil, miskin maupun kaya—dipanggil untuk setia kepada tugas yang dipercayakan kepadanya. Sebab, pada akhirnya ”Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang.”

Puji dan syukur bagi-Mu, ya Allah, atas anugerah kehidupan dan kekuatan serta kebijaksanaan untuk memelihara anugerah indah ini. Jadikanlah hamba-Mu setia dan tekun dalam mengemban tugas yang mulia ini. Amin.

Ziarah Batin 2010, Renungan dan Catatan Harian