| Halaman Depan | Bacaan Harian | Renungan Minggu Ini | Kisah Para Kudus | Katekese Iman Katolik | Lumen Christi | Dukung Renungan Pagi|

Kamis, 22 September 2011 Hari Biasa Pekan XXV

Kamis, 22 September 2011
Hari Biasa Pekan XXV

Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus -- Galatia 6:2

Doa Renungan

Allah Bapa yang mahakuasa, syukur atas karya keselamatan yang telah Engkau selenggarakan melalui perantaraan para nabi dan teristimewa Putra-Mu sendiri Yesus Kristus. Semoga sepanjang hari ini aku mampu menghargai karya keselamatan-Mu dengan sepantasnya, melalui sikap dan tindakanku di hadapan-Mu dan sesama. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

Pembacaan dari Nubuat Hagai (1:1-8)

"Bangunlah rumah Tuhan dan Aku akan berkenan menerimanya."

Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada hari pertama bulan keenam, datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya, "Beginilah sabda Tuhan semesta alam, 'Bangsa ini berkata: Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan!' Maka datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya: Apakah sudah tiba waktunya bagi kalian untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah sabda Tuhan semesta alam, 'Perhatikanlah keadaanmu! Kalian menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kalian makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kalian minum, tetapi tidak sampai puas. Kalian berpakaian, tetapi badanmu tidak menjadi hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja tetapi upahnya ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang!' Beginilah sabda Tuhan semesta alam, 'Perhatikanlah keadaanmu! Maka naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah Tuhan. Maka aku akan berkenan menerimanya, dan akan menyatakan kemuliaan-Ku di situ'."
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Tuhan berkenan akan umat-Nya.
Ayat. (Mzm 149:1-2.3-4.5-6a.9b)

1. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru! Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh! Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya, biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka.
2. Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tarian, biarlah mereka bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi! Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan.
3. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Akulah jalan, kebenaran dan hidup; hanya melalui Aku orang sampai kepada Bapa.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (9:7-9)

"Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan Dia ini, yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu?"

Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan, bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan, bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, "Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan Dia ini, yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu?" Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus.
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus

Renungan

"Hei.... kata orang kamu lagi bermusuhan sama sahabatmu si Rio ya? Memang Rio itu jahat koq," tanya Johny kepada Theo teman sekelasnya, "Hah? Kata siapa itu?" jawab Theo. "Kemarin Nelli bilang katanya dia mendengar kamu menyebut Rio 'setan' ketika kamu menerima telepon Rio," kata Johny. "Wakakaka..... ada-ada saja si Nelli. Aku menyebut Rio setan itu kan dalam konteks bergurau gara-gara dia sudah mengalahkan aku mendapatkan Nindy jadi pacarnya. Aku tetap sahabat Rio, koq malah kamu yang mengatakan Rio jahat," jelas Theo. "Makanya jangan percaya itu yang namanya 'katanya'. Jadi enggak jelas kalau semua cuma berdasarkan katanya!" lanjut Theo. Johny pun malu sendiri jadinya karena peristiwa itu. "Sorry deh... kupikir aku mesti bela kamu kalau memang kamu marah sama Rio," kata Johny.

'Kata orang' merupakan sebuah ungkapan ketidakpastian akan sebuah kabar. 'Kata orang' itu mengandung sifat sangat subjektif dan kadang sulit ditelusuri kebenarannya. Demikian pula yang terjadi dengan Yesus. Banyak orang yang sebenarnya tidak sungguh-sunggugh mengenal Yesus hanya mempunyai dan membuat gambaran subjektif tentang Yesus yang belum tentu kebenarannya. Kalau hanya mengikuti 'kata orang' bisa jadi para murid pun akan mempunyai gambaran dan pengenalan yang salah mengenai pribadi Yesus, Guru mereka itu.

Sering kali pengenalan kita terhadap pribadi Yesus juga masih sekadar 'kata orang'. Kita menyebut Yesus sebagai guru, sahabat, dan Tuhan bukan karena kita sungguh mengenal Yesus tetapi lebih karena itulah yang dikatakan para guru agama kita. Informasi yang kita peroleh tanpa pengalaman pribadi kita akan sangat mudah salah atau digoyahkan. Kalau kita menjalin persahabatan atau banyak relasi percintaan atau pacaran, mestinya relasi itu bukan didasarkan pada 'kata orang' tentang diri sahabat kita atau kekasih kita, tetapi lebih karena pengenalan pribadi kita dengannya. Kalau hanya berdasarkan 'kata orang' kita bisa salah mengenalinya.

Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Di dalam Engkau kami memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bantulah kami agar kami belajar untuk mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan dimuliakan di bumi maupun di surga. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Oase Rohani 2011, Renungan dan Catatan Harian

Rabu, 21 September 2011 Pesta Santo Matius, Rasul, Penginjil

Rabu, 21 September 2011
Pesta Santo Matius, Rasul, Penginjil

Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya -- Mat 21:22

Antifon Pembuka (Mat 28:19-20)

Tuhan bersabda, “Pergilah, jadikanlah segala bangsa murid-Ku dan baptislah mereka. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu.”

Doa Renungan


Ya Tuhan, buatlah hidup kami sepadan dengan panggilan kami sebagai pengikut-Mu. Ajarilah kami bersikap rendah hati, lemah lembut dan sabar terhadap siapa pun seperti yang telah Engkau ajarkan lewat hidup-Mu. Semoga kami dapat saling membantu dalam kasih dan berusaha untuk hidup berdamai dengan sesama. Amin.


Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus agar hidup sesuai dengan panggilan Kristen (1Tes 2:12; Kol 1:10), dilandasi oleh kasih dan kesatuan Roh. Selanjutnya bertumbuh dalam kedewasaan hingga mencapai kepenuhan Kristus.

Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus (4:1-7.11-13)

"Ada macam-macam tugas pelayanan demi pembangunan umat."

Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh dalam ikatan damai sejahtera: Satu tubuh dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu; satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua, menyertai semua dan menjiwai semua. Akan tetapi, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, gembala umat, maupun pengajar; semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, do = g, 4/4, PS 834
Ref. Nama Tuhan hendak kuwartakan di tengah umat kumuliakan.
atau Di seluruh bumi bergemalah suara mereka.
Ayat. (Mzm 19:2-3.4-5; R:5a)
1. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangan-Nya; hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut.
2. Meskipun tidak berbicara, dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi.

Bait Pengantar Injil, do = bes, PS 954
Ref. Alleluya
Ayat. Allah, Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepada-Mu paduan para rasul bersyukur.

Kehadiran Yesus didasari oleh misi yang jelas, “Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa,” kata Yesus. Matius sebagai pemungut cukai dan oleh orang-orang Farisi dimasukkan dalam kelompok orang berdosa menjadi salah seorang yang dipanggil untuk mengikuti-Nya.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (9:9-13)

"Berdirilah Matius, lalu mengikuti Yesus."

Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, “Ikutlah Aku!” Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti Dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan Dia dan murid-murid-Nya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, “Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?” Yesus mendengarnya dan berkata, “Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini: Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.”

Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
U. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami.

Renungan

Yesus memanggil Matius. Ia aktif. Ia melihat, mengajak dan pergi mendahului. Ia makan di rumah Matius. Amat jelas, Tuhan bekerja dalam panggilan keselamatan kita. Apa dan bagaimana seharusnya sikap kita?

Doa Malam


Kami sadar, ya Yesus, akan keterbatasan diri kami. Terima kasih karena Engkau berkenan datang dan memanggil kami, orang berdosa ini, seperti Engkau telah memanggil Matius menjadi rasul-Mu. Semoga kami mampu menerima ajakan-Mu lewat Injil untuk mengikuti dan menyertakan Engkau dalam seluruh hidup kami. Amin.


RUAH

Selasa, 20 September 2011 Peringatan Wajib St. Andreas Kim Taegon, Imam dan Paulus Chong Hasang dkk. Martir Korea

Selasa, 20 September 2011
Peringatan Wajib St. Andreas Kim Taegon, Imam dan Paulus Chong Hasang dkk. Martir Korea

“Kita telah menerima Sakramen Baptis, masuk dalam pelukan Gereja, serta menerima kehormatan disebut sebagai orang-orang Kristen. Tetapi, apa gunanya semua itu jika kita hanya Kristen dalam nama dan tidak dalam kenyataan?” <--> St Andreas Kim Taegon


Doa Renungan

Allah Bapa kami yang mahakudus, kami bersyukur kepada-Mu karena hari ini kami dapat mendengarkan, membaca sabda-Mu yang menguatkan hati dan menyemangati. Dampingilah kami agar tetap bertekun dan setia pada Yesus Putra-Mu. Kami percaya, bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, kami dapat hadir sebagai terang dunia. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

Pembacaan dari Kitab Ezra (6:7-8.12b.14-20)

"Mereka mentahbiskan rumah Allah dan merayakan Paskah."

Pada waktu itu Darius, raja Persia, memerintahkan kepada para bupati di daerah Sungai Efrat sebagai berikut: "Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagipula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni dari pada penghasilan kerajaan, dari pada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan seksama." Maka para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat nabi Hagai dan nabi Zakharia bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Koresh, Darius dan Artahsasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang keenam zaman pemerintahan raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan, merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentahbisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan seratus ekor, domba jantan dua ratus ekor dan anak domba empat ratus ekor; juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel dua belas ekor, menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal empat belas bulan pertama mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. Karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan, dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, do = c, 2/4, PS 844
Ref. 'Ku menuju ke altar Allah dengan sukacita.
Ayat. (Mzm 122.1-2.4-5.6-7;8-9; R:1)

1. Ku bersukacita waktu orang berkata kepadaku: Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di gerbangmu, hai Yerusalem.
2. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur pada nama Tuhan sesuai dengan peraturan.
3. Berdoalah agar Yerusalem sejahtera "Damai bagi orang yang mencintai Engkau. "Semoga damai turun atas wilayahmu dan kesentosaan atas purimu."
4. Atas nama saudara dan sahabatku kuucapkan selamat kepadamu. Demi bait Tuhan Allah kita kumohonkan bahagia bagimu.

Bait Pengantar Injil, do = g, 2/4, PS 952
Ref. Alleluya, alleluya, alleluya.
Sesudah ayat, Alleluya dilagukan dua kali.
Ayat. (2Tes 2:14)
Allah telah memanggil kita; sehingga kita boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (8:19-21)


"Ibu dan saudara-saudara-Ku ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya."

Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi, mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudara-Mu ada di luar dan ingin bertemu dengan Dikau." Tetapi, Yesus menjawab, "Ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya."
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya
U. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami.


Renungan

Hari ini, Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya bagaimana mereka harus membangun persaudaraan yang sejati. Persaudaraan yang dihayati para murid-Nya harus melampaui batas-batas manusiawi. Mereka hendaknya bersaudara tidak hanya dengan mereka yang sedarah, melainkan dengan semua orang yang sama-sama mau mendengarkan dan melaksanakan Firman Allah. Yang menjadi dasar persaudaraan mereka adalah Yesus dan kehendak Allah. Siapa pun yang mau mendengarkan dan melaksanakan Firman Allah itulah saudara mereka.

Hari ini kita juga diajak Yesus untuk membangun persaudaraan berdasarkan iman kita. Kita membangun persaudaraan yang lebih inklusif. Janganlah bersaudara hanya dengan mereka yang sehati dan sepikiran dengan kita, melainkan dengan siapa pun yang punya kemauan baik untuk melaksanakan kehendak Allah. Kita harus keluar dari kelompok kita. Orang Kristiani harus menjadi suatu persekutuan yang terbuka terhadap siapa pun. Hanya dengan demikianlah, hidup kita akan menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan.

Ya Yesus, Engkau menghendakiku untuk membangun persaudaraan melampaui batas-batas kemanusiaanku. Jadikanlah hidup kebersamaanku menjadi suatu kesaksian akan kehadiran-Mu yang nyata. Amin.

Ziarah Batin 2011, Renungan dan Catatan Harian

Senin, 19 September 2011 Hari Biasa Pekan XXV

Senin, 19 September 2011
Hari Biasa Pekan XXV

Tanpa pertolongan rahmat, keabadian lebih merupakan suatu beban daripada suatu berkat. (St. Ambrosius)


Antifon Pembuka (Yoh 8:12)

Aku ini cahaya dunia. Yang mengikuti Aku hidup dalam cahaya.

Doa Pagi

Kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah, karena Engkau berkenan tinggal di dalam kami sebagai bait-Mu yang hidup. Semoga perjalanan iman ini meyakinkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami dan menjadikan Engkau sebagai sumber kekuatan kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

Setiap orang Israel yang masih hidup dan berstatus sebagai pendatang disokong oleh penduduk setempat dengan perak, emas, harta benda dan ternak. Luar biasa kepedulian dan solidaritas mereka. Di zaman sekarang, adakah orang-orang yang murah hati seperti itu?

Pembacaan dari Kitab Ezra (1:1-6)

"Barangsiapa termasuk umat Allah, hendaknya ia pulang ke Yerusalem dan mendirikan rumah Allah."


Pada tahun pertama pemerintahan Koresh, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresh untuk menggenapkan firman yang diucapkan Nabi Yeremia. Maka di seluruh kerajaan diumumkan secara lisan maupun tulisan demikian, “Beginilah perintah Koresh, raja Persia: ‘Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugasi aku mendirikan rumah bagi-Nya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Barangsiapa di antara kalian yang termasuk umat Allah, semoga Allah menyertai dia! Hendaknya ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang Israel yang masih hidup, di mana pun ia berada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem’.” Maka, berkemas-kemaslah kepala-kepala keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta imam dan orang-orang Lewi; pendek kata setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan semua orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan perak dan emas,harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, do = a, 2/4, PS 830
Ref. Aku wartakan karya agung-Mu, Tuhan, karya agung-Mu karya keselamatan.
Ayat. (Mzm 126:1-2ab,2cd-3,4-5,6; Ul:lh.3)

1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria, dan lidah kita dengan sorak-sorai.
2. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, “Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini!” Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita.
3. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di Tanah Negeb! Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. 4.Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.


Bait Pengantar Injil, do = bes, PS 954
Ref. Alleluya
Ayat. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuji Bapamu yang di surga.

Fungsi pelita ialah menerangi supaya orang tidak ada dalam kegelapan dan tersandung. Demikianlah tugas setiap murid, menjadi terang dunia (lih. Mat 5:14).

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (8:16-18)

"Pelita ditempatkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya."

Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, “Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur; tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barangsiapa sudah punya akan diberi, tetapi barangsiapa tidak punya, apa pun yang dianggap ada padanya, akan diambil.”
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan

Bila Tuhan menggerakkan dan memanggil Anda untuk melakukan karya kasih-Nya, janganlah menjadi takut, melainkan percayalah. Seperti kita datang kepada cahaya, Tuhan akan membantu apa yang kita harus perbuat setapak demi setapak.

Doa Malam

Tuhan Yesus, ajari kami menjadi pelita yang menerangi dan memberi cahaya bagi sesama yang benar-benar sesuai dengan yang Kauajarkan. Semoga perbuatan baik kami membuat sesama kami semakin memuliakan nama-Mu. Amin.


RUAH

Pertemuan BKSN Minggu IV: "Perumpamaan Tentang Pengampunan" (Mat 18:21-35)

PERTEMUAN KEEMPAT

"Perumpamaan Tentang Pengampunan" (Mat 18:21-35)

Lagu Pembuka

Puji Syukur No. 600 - O RAHMAT YANG MENGAGUMKAN
1. O Rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku: 'Ku t'lah sesat, didapatkan, 'ku buta pun sembuh.
2. Rahmat membuatku takwa, membuatku lega. Besar nian rahmat Tuhan di awal imanku.
3. Lembah kelam penuh jerat membelenggu jiwa. Karunia-Mu membebaskan, mengantarku pulang.
4. Kudapat janji yang teguh, kuharap sabda-Nya. Dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya.


Tanda Salib dan Salam

P : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Amin

P : Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cintakasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita.

U : Sekarang dan selama-Iamanya.

Pengantar

MENGAMPUNI, adalah suatu kata yang mudah diucapkan namun sangat sulit dilakukan. Pada pertemuan sub tema keempat ini kita semua diajak oleh Yesus mengenai hal pengampunan yang sesungguhnya dan bagaimana serta berapa kali mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Para rabi Yahudi pada waktu itu mengajarkan batas wajib mengampuni adalah tiga kali dan Petrus di dalam Injil melebihkan jumlah tersebut menjadi sampai tujuh kali. Namun, Yesus menanggapinya dengan perintah yang mengejutkan : "Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali" (Mat.18:22). Artinya, pengampunan yang kita berikan kepada sesama tidak ada batasnya, karena Allah adalah Maha Pengampun, Dia selalu mengampuni orang yang berdosa dan bersalah kepadaNya meskipun" dosa dan kesalahan manusia tersebut sebesar apapun dan berulang-ulang kali.

Pernyataan Tobat

P : Marilah kita mohon ampun agar mempunyai kerendahan hati untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita sehingga kita layak mengikuti peristiwa penyelamatan ini.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu bersedia mengampuni, betapa berat pun dosa kami, asal kami mau bertobat. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak menghendaki hukum balas dendam, melainkan agar kami saling mengampuni tujuh puluh kali tujuh. Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberi teladan pengampunan ketika di salib. Tuhan kasihanilah kami.

U : Tuhan Kasihanilah kami.

Doa Pembuka

Allah yang Maharahim dan Maha pengampun, kami dating dengan keinginan diampuni atas kesalahan dan dosa kami kepadaMu, namun seringkali kami masih tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Oleh karena itu pada pertemuan ini kami mau belajar dari Yesus, Putra-Mu tentang mengampuni, maka kami mohon kekuatan dan kerahiman-Mu agar kami mampu mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kami dan tidak mengingatnya lagi, sehingga kami layak dan pantas disebut sebagai murid Putra-Mu dan dapat bertumbuh didalam-Nya. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami. Amin.

Lagu Pengantar Bacaan

Puji Syukur No 366 - FIRMAN ALLAH YANG TERSURAT

1. Firman Allah yang tersurat, dalam Kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagi-Mu, Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagi-Mu, Tuhan, atas firman-Mu.
2. Firman-Mu tertabur luas, dikenal manusia, namun acap tak berbuah, tak terawat dan lenyap. Sirami, ya Allah, hati kami, umat-Mu. Sirami, ya Allah, hati kami umat-Mu.
3. Firman Allah, kebenaran, menyinari yang gelap, bila tidak diamalkan, sia-sia jadinya. Bantulah umat-Mu, menghayati firman-Mu. Bantulah umat-Mu, menghayati firman-Mu.

Membaca Sabda Tuhan : Matius 18: 21 - 35

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (18:21-35)

"Ampunilah saudaramu, bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali."

Sekali peristiwa Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Sebab hal Kerajaan Surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak isteri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah Dia, katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain, yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya: Bayar hutangmu! Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya: Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya: Hai hamba yang jahat! Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu."
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
U. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami.


Percikan Permenungan

* Dalam era modern sekarang ini, dimana teknologi dan arus informasi sangat mudah didapat orang sangat mudah merasa dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Hal ini salah satu alasan yang terbesar mengapa orang cenderung untuk tidak mau mengampuni kesalahan orang lain.
* Inti dari perumpamaan ini adalah para murid diminta untuk mengampuni karena Bapa telah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita dengan pengampunan yang tiada batasnya.
* Adalah Petrus yang mempertanyakan kepada Yesus tentang berapa kali seorang harus mengampuni sesame yang bersalah padanya (Ay.21) dan jawaban Yesus pada ayat 22 sungguh mengejutkan, karena pengampunan harus diberikan tujuh puluh kali tujuh kali, yang artinya tidak terbatas, sarna seperti pengampunan Allah Bapa kepada kita, apapun kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan.
* Pengampunan harus dimulai dari ketulusan hati yang didasari oleh pengampunan dari Bapa yang telah kita terima lebih dahulu.

Pertanyaan Pendalaman Kitab Suci

1. Apa maksud Yesus dengan mengampuni sampai "Tujuh puluh kali tujuh kali" ?
2. Apa kesulitan terbesar untuk tindakan mengampuni ?

Doa Umat

P : Saudara-saudari-ku terkasih, marilah kita menyatukan hati dan memanjatkan permohonanpermohonan kepada Allah, Bapa yang Maha Pengampun:

P : Ya Bapa, Putra-Mu, Yesus Kristus telah mengajarkan tentang pengampunan kepada kami, namun seringkali kami keras hati untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, mampukanlah kami untuk berusaha dengan kekuatan Roh Kudus untuk berjuang mengampuni dengan tulus hati. Kami mohon, ..........

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

P : Ya Bapa, kami seringkali bertindak seperti hamba yang tidak tahu berterima kasih tersebut, mampukanlah kami untuk terus memahami dan belajar dari PuteraMu untuk megampuni tanpa batas dan pamrih. Kami mohon, ..........

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

P : Ya Bapa,kami seringkali tidak tahu berterima kasih dengan segala pengampunan dan kerahimanMu, berilah kami kekuatan agar kami mampu wewujudkan semangat pengampunan dalam relasi antar anggota keluarga, masyarakat dan gereja. Kami mohon, ..........

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

P : Ya Bapa Pengasih, berilah kami semangat mengampuni seperti yang diajarkan Putera-Mu, Yesus Kristus sehingga kami layak disebut sebagai murid-Nya, dan sebagai bekal kami menjalankan kehidupan di dunia ini. Kami mohon, ..........

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Doa Spontan

(Bagi umat yang ingin berdoa spontan, dipersilahkan .... )

P : Ya Bapa, Engkaulah Sumber Pengampunan, oleh karena itu kami satukan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Putera-Mu, Yesus Kristus :

Bapa kami ........... . (dapat dinyanyikan atau didoakan)

Membangun Niat dan Tindakan Nyata

* Maukah aku mengampuni pasangan hidupku ? Orangtuaku? Anak-anakku?
* Beranikah aku meminta maaf lebih dahulu?

Doa Penutup

Allah Bapa yang maha kuasa, semoga dengan pertemuan ini kami bisa semakin memahami tentang semangat pengampunan yang datang dariMu, sehingga dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan gereja, kami dapat mewartakan Engkau sebagai Sumber Pengampunan, karena Engkau telah lebih dahulu mengampuni kami orang yang berdosa ini karena Putera-Mu Yesus, Tuhan dan Juruselamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

Berkat dan Pengutusan

P : Tuhan beserta kita

U : Sekarang dan selama-Iamanya

P : Semoga kita sekalian, keluarga dan orang-orang yang kita cintai, mampu mengampuni dengan berkat Allah yang Mahakuasa, Dalam Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.

U : Amin.

P : Ibadat pertemuan ini sudah selesai.

U : Syukur kepada Allah

P : Marilah kita pergi untuk diutus mengampuni tanpa batas.

U : Amin.

Lagu Penutup
Puji Syukur No 697 BIMBINGLAH AKU TUHANKU
Ulangan: Bimbinglah aku, Tuhanku, dalam langkah hidupku. Jadikanlah aku utusan-Mu dan pewarta sabda-Mu.
Ayat.
1. Pimpinlah selalu langkah hidupku agar 'ku setia menjadi murid-Mu.
2. Arahkan segala karsa, karyaku untuk mewujudkan dunia baru-Mu.

Bacaan Harian 19-25 September 2011


Bacaan Harian 19-25 September 2011

Senin, 19 September : Hari Biasa Pekan XXV (H).
Ezr 1:1-6; Mzm 126:1-6; Luk 8:16-18.
Kalau kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan, tetapi menikmatinya untuk diri sendiri saja, itu ibarat pelita yang bisa menyinari namun diletakkan di bawah tempat tidur. Yesus mengajak kita untuk berbagi kebaikan, supaya kegelapan di sekitar kita bisa pula menjadi terang. Itulah tugas sebagai murid Yesus.

Selasa, 20 September: Peringatan Wajib St. Andreas Kim Taegon, Imam dan Paulus Chong Hasang dkk. Martir Korea (M).
Ezr 6:7-8.12b.14-20; Mzm 122:1-5; Luk 8:19-21.
Bagi Yesus, ibu dan saudara-saudara-Nya adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi, ikatan kesatuan dan persaudaraan terhadap Yesus ditentukan oleh kedekatan dengan Allah dan melaksanakan kehendak Allah. Orang-orang seperti itulah yang ia taruh di kedalaman hati-Nya. Jadi, kalau kita sungguh hidup di dalam Firman, yakinlah bahwa kita ada di kedalaman hati Yesus sendiri; dan bersiaplah untuk menerima kemurahan belas-kasih-Nya.

Rabu, 21 September : Pesta St. Matius, Rasul-Penginjil (M).
Ef 4:1-7.11-13; Mzm 19:2-5; Mat 9:9-13.
Yesus memanggil Matius si pemungut cukai untuk menjadi murid-Nya; dan Matius pun segera berdiri dan mengikuti Dia. Saat Yesus makan di rumah Matius bersama para pemungut cukai dan orang berdosa, orang-orang Farisi menggerutu mengapa Yesus makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa. Dan Yesus pun menjawab: “Bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit.” Jelaslah, Yesus justru mencari orang-orang berdosa untuk menjadi murid-Nya. Yang diperlukan adalah kesiapan hati untuk berdiri dan sungguh-sungguh mengikuti Dia.

Kamis, 22 September : Hari Biasa Pekan XV (H).
Hag 1:1-8; Mzm 149:1-6a.9b; Luk 9:7-9.
Mendengar karya-karya Yesus, Herodes menjadi cemas. Orang yang hatinya dipenuhi maksud jahat, tentu akan selalu gusar melihat kebaikan di sekitarnya. Maka, setiap kebaikan yang kita taburkan selalu berdampak “menggoncangkan” maksud-maksud jahat. Teruslah menabur kebaikan, maka kejahatan akan dipatahkan!

Jumat, 23 September : Peringatan Wajib St. Padre Pio dari Pietrelcina, Imam (P).
Hag 2:1b-10; Mzm 43:1-4; Luk 9:19-22.
Yesus melarang murid-murid untuk memberitahukan kepada siapa pun bahwa Ia adalah Mesias. Yesus melarang, karena Mesias yang dimengerti oleh murid-murid adalah si pembawa kesejahteraan jasmani. Padahal Yesus datang untuk membawa Kerajaan Allah; dan untuk itu Dia siap menderita, disalib dan wafat. Siapkah mengikut Mesias seperti itu?

Sabtu, 24 September : Hari Biasa Pekan XXV (H).
Za 2:1-5.10-11a; MT Yer 31:10.11-12ab.13; Luk 9:43b-45.
Yesus mengalami sengsara dan penderitaan untuk menuju kemuliaan. Maka, jika kita mengalami derita dan sengsara karena menjalankan perintah Tuhan, hendaklah kita juga mampu melihat jalan untuk menuju hidup yang lebih mulia.

Minggu, 25 September : Hari Minggu Biasa XXVI (H).
Yeh 18:25-28; Mzm 25:4bc-9; Flp 2:1-11; (Flp 2:1-5); Mat 21:28-32.
Yesus menghendaki kesatuan antara kata dan perbuatan. Kita ditantang untuk tidak hanya berhenti pada ’kata-kata’, melainkan mewujudkannya dalam perbuatan nyata. Maka, benarlah, kalau kita sungguh beriman, iman itu harus nampak pada perbuatan kita.


KEMURAHAN HATI ALLAH : JASA – USAHA MANUSIA?Renungan

Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Hidup ini berharga karena merupakan anugerah Allah yang mahaagung dan mengasihi kita. Kiranya hidup ini akan lebih berharga lagi kalau kita haturkan menjadi persembahan kita kepada Allah sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada-Nya. Apa yang diwartakan oleh Kristus tentang Kerajaan Allah, entah dengan metafora atau dengan perumpamaan, semua berlaku juga untuk hidup kita. Tidak keliru kalau dikatakan: hidup kita ini ibarat harta terpendam, atau seperti suatu pesta perjamuan. Tragedi hidup tidak disebabkan oleh derita, atau kegagalan, atau musibah apa pun, melainkan oleh kebutaan atau ketidak mampuan melihat nilai yang pantas untuk disyukuri. Pada hari Minggu biasa XXV ini, kita diajak untuk melihat Allah Bapa yang mencari kita untuk bekerja di ladangNya (Matius 20:1-16a).

Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mewartakan Kabar Gembira kepada semua manusia, termasuk para pemungut cukai dan orang berdosa. Tuhan Yesus berjanji kepada para murid, yang sekarang dianggap yang terakhir, akan menjadi yang pertama menerima upah, “Ketika hari sudah malam, tuan itu berkata kepada mandornya : panggillah pekerja-pekerja itu itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu” (ayat 8). Dalam perumpamaan ini sang majikan adalah Allah.

“Adapun hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya” (ayat 1). Majikan yang baik menyewa parapekerja pada waktu fajar dengan upah sedinar sehari dan mengirim ke kebun anggurnya. Para pekerja lain, dalam ayat 3-5, disewa pada waktu yang berbeda-beda (pagi, siang, sore, dan petang) tetapi tentang upah dari pekerjaan itu tidak dirinci dengan detail, “Apa yang pantas akan kuberikan kepadamu.”Para pekerja sudah selesai bekerja. Mereka menunggu untuk mendapatkan upah. “Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi merekapun masing-masing menerima 1 dinar juga” (ayat 9-10). Menanggapi keluhan dari mereka yang telah bekerja seharian penuh, si majikan menjawab bahwa ia telah membayarkan upah sesuai dengan kesepakatan. Mereka tidak mempunyai hak untuk mengeluh jika ia mau BERMURAH HATI kepada yang lain.

Keadilan dan kemurahan hati Allah sendiri dipergunakan untuk menjelaskan mengapa Tuhan Yesus mewartakan Kerajaan Allah, baik kepada mereka yang sudah saleh maupun domba-domba yang sesat di Israel. Jika mereka menerima pewartaan-Nya, kedua kelompok ini akan menerima anugerah yang sama dalam Kerajaan Allah.

“HIDUP INI ADALAH ANUGERAH ALLAH, BUKAN HASIL USAHA
DAN KERJA MANUSIA”


Salam dan berkat

Pastor L. Setyo Antoro SCJ

KEADILAN, KETAATAN DAN KEMURAHAN ( Mat. 20:1-16a )


Renungan

Dalam suatu tes rekrutmen untuk menguji para calon SATPAM di sebuah sekolahan pernah ada pertanyaan demikian. “untuk apa bapak ikut tes menjadi satpam di sini” ada beberapa jawaban. Yang pertama menjawab: “untuk menyambung hidup”, yang kedua menjawab: “untuk mendapatkan gaji” dan yang ke tiga menjawab “untuk ikut menciptakan kenyamanan belajar anak-anak dan ketenangan bagi para pengajar”.
Pertanyaan kedua:berapa gaji yang bapak harapkan perbulan? Yang pertama menjawab: “yang cukup untuk hidup keluarga saya”, yang kedua menyebutkan: “Rp 3.000.000,- dan yang ke tiga mengatakan: yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sini”. Akhirnya yayasan itu memilih orang yang ke tiga. Apa yang menjadi alasan mengapa orang yang ke tiga yang dipilih? Karena orang yang ke tiga punya visi dan misi yang jelas mendukung proses pendidikan, selain itu juga dia punya dedikasi yang jelas, punya komitmen untuk mengikuti perjanjian kerja yang jelas, dan punya keterlibatan yang besar untuk keselamatan dan kesejahteraan baik bagi anak-anak maupun bagi para guru, karyawan dan dunia pendidikan. Sementara yang pertama dan kedua lebih besar tuntutan dan harapan daripada keterlibatannya, mereka mengedepankan hak daripada kewajibannya. Sementara yang ketiga punya keseimbangan pandangan antara hak dan kewajiban dan realitas yang dihadapi oleh, baik yayasan maupun upah wajar minimum di suatu daerah atau UMR.

Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menampilkan Kerajaan Allah di Surga
. Di Surga Allah mengedepankan pertamaadalah keselamatan semua orang, sehingga mereka semua layak untuk mendapatkan sarana yang wajar untuk hidup setiap hari dengan ukuran sedinar sehari. Selain itu juga diperhatikan tentang keadilan. Menurut Yesus dan menurut pekerja yang menuntut gaji. Yesus menyatakan adil untuk memberi upah untuk hidup sehari sedinar, adil menurut perjanjian upah sedinar sehari kepada yang mensepakati tentang upah kerja.

Yesus mau menunjukkan Allah atau Kerajaan Allah yang berbelas kasih dan murah hati, melalui mereka yang tidak ada perjanjian te+ntang upah sehari, melainkan janji akan memberi upah yang layak untuk mereka yang bekerja hanya beberapa saat saja. Ukuran kelayakan adalah layak untuk dapat hidup sehari, bukan layak sesuai dengan lamanya jam kerja. Allah memberi lebih bermurah hati karena walau mereka bekerjanya cuma sebentar tetapi Allah tetap memberikan kesempatan untuk hidup sehari yang sama dengan tandanya upah yang sama satu dinar. Bahkan kepada yang bekerja hanya satu jam saja.

Dalam menilai setiap persoalan atau peristiwa, dalam pembagian untuk kebersamaan kita diajak tidak boleh hanya melihat dari satu sisi kehidupan atau sudut pandang saja. Semakin kita mampu melihat dari pelbagai sisi, kita tidak akan meninggalkan Allah dengan segala keadilan, kemurahan hati, kebijaksanaan dan keselamatan yang berasal dari Allah. Bahwa Kerajaan Allah sungguh mewartakan kabar gembira, karena segala situasi kita diperhatikan oleh Allah dan keselamatan kita sungguh menjadi tujuan utama karya Allah. Bahwa Kerajaan Allahdiperuntukkan bagi orang yang berkeadilan, orang yang murah hati, orang tak punya pekerjaan, orang yang tidak punya jaminan hidup, semua diundang melalui Tuhan Yesus kepada keselamatan. Siapa yang datang kepadanya semuanya akan mendapat anugerah kehidupan tersebut.

Selamat merenungkan
.


Pastor Antonius Sumardi, SCJ

Pertemuan BKSN Minggu III: "Perumpamaan Tentang Lalang Di antara Gandum" (Mat 13:24-30)

Subtema ke-3 BKS 2011 (Matius 13:24-30)

Begitu banyak rupa perumpamaan yang diceritakan Yesus dan ternyata perumpamaan “Tentang Lalang dan Gandum” ini sangat menarik.

Bagaimana orang dapat mempertahankan hidup baik dan bermanfaat di tengah carut marutnya kehidupan saat ini.Banyak sekali godaan yang butuh kepekaan untuk membedakan antara yang baik dan buruk.

Lalang


Lalang dalam bahasa Ibrani ; Zunim, berasal dari bahasa Yunani ; Zizanion adalah tumbuhan yang mengandung racun.Dapat tumbuh dengan cepat di mana saja, tanpa perlu perawatan.

Pada awal pertumbuhan sangat sulit membedakan antara lalang dan gandum tapi ketika sudah mulai bertumbuh besar barulah terlihat perbedaannya tapi sudah terlambat karena akar ke dua tanaman sudah saling terkait dan terjalin sehingga sangat sulit bagi petani untuk mencabutnya tanpa merusak tanaman di sekelilingnya. Karena itulah orang Yunani dahulu menamakan lalang sebagai “gandum haram”

Lalang diibaratkan sebagai orang-orang yang hidupnya tak lebih hanya sebagai pembawa “petaka” bagi orang-orang di sekitarnya.

Gandum


Bibit gandum yang ditanam dan dipelihara dengan baik adalah orang yang selalu menerapkan dan memelihara kehidupan yang baik sehingga berdampak positif bagi orang lain.Namun tak semudah itu menjadi gandum yang bermanfaat karena benih lalang ditaburkan oleh musuh ketika penjaga tidur.

Pengaruh dari kuasa jahat senantiasa membayangi kehidupan orang baik yang hidupnya taat pada Allah.Tumbuh bersama dan saling berlomba untuk saling mempengaruhi. Siapa yang menang ?

Senantiasa waspada terhadap pengaruh negatif dengan segala tipu muslihatnya karena pengaruh negatifnya tidak serta merta terlihat seperti halnya biji gandum dan lalang pada waktu masih berupa benih.

Pengaruh buruk tidak hanya berasal langsung dari manusia lain tapi dari perkembangan zaman yang tumbuh bersama dengan kehidupan.

“Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa; dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut” (Yak 1.14-15)

Keinginan memenuhi gaya hidup yang tak sesuai kemampuan dan keperluan, akhirnya dapat masuk ke dalam dosa yang diam-diam menghalalkan segala cara, guna menjaga penampilan untuk selalu diakui seperti yang dikatakan Mario Teguh ;

Ribuan orang jatuh miskin setiap tahun
karena upayanya untuk menghindari kelihatan miskin.

Jangan izinkan orang lain menentukan
apa yang bisa membuat Anda merasa yakin,
selain kesungguhan untuk mencapai
titik ledak keberhasilan pribadi Anda.

Lebih baik tampil seadanya dengan ikhlas,
daripada berhutang dan berbicara tinggi
supaya tidak kelihatan kekurangan.

Bekerja dengan ikhlas
dan jujur dalam kemiskinan
adalah awal dari perjalanan sejati
menuju kekayaan hati dan raga.

Orang yang terjebak dengan perilakunya sendiri akan sama terkejutnya dengan para penggarap (hamba-hamba) ketika menemukan lalang diantara bulir-bulir gandum di ladang tempat mereka mencari nafkah.

Pertemuan BKSN Minggu II: Perumpamaan Tentang "Anak Yang Hilang" (Lukas 15:11-32)

Subtema ke 2 – BKS 2011

(Lukas 15 : 11 – 32)


Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (15:11-32)

Sekali peristiwa Yesus berkata lagi: "Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya: Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan iapun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorangpun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya: Betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa; jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya: Lekaslah bawa ke mari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu: Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya: Telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa, tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya: Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali."
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Kritikan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mempermasalahkan kedekatan Yesus dengan para pendosa ditanggapi oleh Yesus dalam 3 perumpamaan-Nya, yakni : domba yang hilang , dirham yang hilang dan anak yang hilang.

Namun kisah anak yang hilang memiliki keunikan dibandingkan kedua perumpamaan lain dimana proses hilang karena jatuh dalam dosa dan kembalinya si pendosa mendapatkan penolakan.

Kenangan masa kecil yang tidak dapat saya lupakan ketika saya dan teman-teman setiap malam di musim kemarau berkumpul dan tiduran beralaskan tikar dan selimut di suatu halaman yang luas, dan dengan antusias mendengarkan cerita dari ibu-ibu yang bergiliran bercerita tentang wayang : Rama dan Sinta, Perang Baratayuda, ketoprak, dunia binatang dan masih banyak lagi.

Pada setiap akhir cerita, si pencerita selalu menekankan bahwa kejahatan pasti kalah dari kebaikan.Sayang sekali kebiasaan yang baik tersebut sudah jarang atau tidak ditemukan lagi pada zaman globalisasi sekarang ini. Para ibu sibuk bekerja membantu perekonomian keluarga atau menonton sinetron yang entah sampai episode berapa berakhirnya atau kesibukan lainnya. Sementara si anak asyik dengan dunianya sendiri ; duduk manis di depan komputer ber-facebook, chatting, mendengarkan musik?

Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini, Yesus hendak memperlihatkan kepada kita para murid dan sahabat-Nya tentang drama kehidupan dalam hubungan dengan sesama.

Anak bungsu :

Dunia luar ternyata sungguh sangat menarik, menawarkan banyak kemewahan dan kenikmatan yang memabukkan siapa saja. Untuk memenuhi/menanggapi tawaran tersebut si bungsu menjadi BERANI meminta “hak” yang belum menjadi haknya dan meninggalkan “rumah” yang telah memberikan kesejukan, keamanan dan kedamaian baginya.Padahal segala yang menarik itu ternyata penuh kepalsuan dan bersifat sementara. Ada uang maka ada persahabatan sebaliknya tak ada uang entah ke mana perginya persahabatan, si bungsupun ditinggal sendiri.

Dalam kesendiriannya terjadilah konflik batin yang luar biasa : marah karena menyadari kebodohannya, kecewa karena tidak mendengarkan “nasehat” sebelum ia pergi meninggalkan rumah, malu karena menyadari kegagalannya. Konflik batin sudah mencapai titik puncaknya dimana ia sendiri tak sanggup lagi menanggung, oleh karenanya ia bersikap pasrah.

Kepasrahan memaksanya untuk mengakui segala kebodohannya dan menyadarkan bahwa rumah ayahnya adalah yang terbaik untuknya .Berbekal dengan pengalaman pahit itu ia bangkit, berdiri dan berlari kembali ke “rumah”. Sekalipun ia menyadari bahwa ia sudah tidak mempunyai hak atas “rumah” itu namun ia masih berharap untuk diterima sebagai pelayan ayahnya.Tetapi apa yang dia terima ?

Sang ayah :

Sang ayah sudah banyak makan asam garam, sangat mengetahui bagaimana jahatnya dunia luar terutama bagi anaknya yang masih tergolong belia namun ia senantiasa berdoa dan menantikan si anak kembali ke pangkuannya. Maka ketika ia mendengar dan melihat si anak pulang, ia mampu melupakan segalanya , berlari menyongsong dan memeluk si anak dengan penuh kasih dan suka cita.

Menunjukkan rasa syukurnya, sang ayah mengadakan pesta dan mengajak seluruh handai taulan untuk turut bersuka cita menyambut kembalinya si bungsu.

Di sinilah puncak pesan yang ingin disampaikan Tuhan Yesus bahwa Bapa adalah Tuhan yang Maharahim berkenan mengampuni kita yang berani bertobat ; mengakui , menyadari kesalahan dan kembali ke pangkuan-Nya yang hangat dan penuh kasih serta mau berjanji untuk hidup lebih baik.

Ternyata masalah tidak selesai sampai di situ saja, harapan sang ayah akan kembalinya si bungsu tidak cukup melegakan hatinya. Apa lagi yang dihadapi sang ayah ?

Anak sulung :

Semula sikap penuh ketaatan dan pengabdian selalu tampak dalam diri anak sulung. Namun kembalinya sang adik ,menguak sisi negatif perilakunya yang rupanya selama ini tersembunyi di balik ketaatan pada ayahnya.Rasa iri hati sudah membutakan akal sehat.Ia tak lagi dapat memandang suatu keadaan / permasalahan secara objektif dan cenderung berpikir negatif – tidak senang melihat orang lain senang. Sifat yang sungguh membahayakan dirinya sendiri dan orang lain seperti halnya Kain yang tega membunuh adiknya Habel.

Penyelenggaraan sebuah pesta besar untuk menyambut sang adik , membiarkan dirinya dibebani pikiran yang melelahkan. Ia tak sudi masuk ke ruang pesta sebagai sikap penolakannya terhadap adiknya yang pendosa.

Hidup adalah pilihan dan setiap pilihan selalu ada konsekuensi nya .

Apakah kita ingin menjadi si sulung ? Jika umat menolak pendosa yang mau bertobat, mereka sama saja dengan anak sulung yang masih harus ditunggu pertobatannya

atau

ingin menjadi si bungsu yang bertobat ?

Kasih Allah adalah suatu anugerah . ketika kita sedang jauh meninggalkan-Nya, Allah tetap menunggu pertobatan kita karena Dia bukan Allah penghukum.

Hidup “benar” sambil memandang hina , dia bukanlah abdi Allah. Seluruh pengabdian tak kan pernah tercapai jika tak ada kasih terhadap pendosa.

Untuk dapat hidup benar, maka marilah kita selalu melekatkan diri kepada-Nya. Bukankah Tuhan Yesus bersabda : ” Aku adalah pokok anggur dan engkau ranting-rantingnya?”

Minggu, 18 September 2011 Hari Minggu Biasa XXV

Minggu, 18 September 2011
Hari Minggu Biasa XXV

"Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau, karena aku murah hati?" (Mat 20:15)

Antifon Pembuka

Tuhan bersabda, “Akulah penyelamat umat. Aku akan mendengarkan seruannya dalam segala kesulitan. Aku akan tetap menjadi Tuhan sepanjang masa.”

Doa Renungan

Allah Bapa Maha Pengasih dan penyayang, Engkau membaharui segala perintah-Mu dalam perintah cinta kasih kepada-Mu dan kepada sesama. Perkenankanlah kami mematuhi perintah-Mu dan memperoleh kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.

Pembacaan dari Kitab Yesaya (55:6-9)

"Rancangan-Ku bukanlah rancanganmu."

Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepada-Nya selama Ia dekat! Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya; baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. "Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku," demikianlah firman Tuhan. "Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah jalan-Ku menjulang di atas jalanmu dan rancangan-Ku di atas rancanganmu."
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, do = d, 4/4, PS 816
Ref. Tuhan mendengarkan doa orang beriman
Ayat. (Mzm 145:2-3.8-9.17-18; Ul: lh.18a)

1. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, ya Allah, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji; kebesaran-Nya tidak terselami.
2. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya.
3. Tuhan itu adil dalam segala jalan-Nya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya, pada setiap orang yang berseru kepada-Nya dalam kesetiaan.

Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi (1:20c-24.27a)

"Bagiku hidup adalah Kristus."

Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku, maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak: Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus -ini memang jauh lebih baik; tetapi demi kamu lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil, do = a, 4/4, PS 962
Ref. Alleluya, alleluya, alleluya, alleluya
Ayat. (Kis 16:14b)
Bukalah hati kami, ya Tuhan, sehingga kami memperhatikan Sabda Putera-Mu

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (20:1-16a)


"Iri hatikah engkau karena Aku murah hati?"

Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-murid-Nya, "Hal Kerajaan Surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul sembilan pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas.' Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga sore ia ke luar pula, dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul lima sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula; lalu katanya kepada mereka, 'Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?' Jawab mereka, 'Tidak ada orang yang mengupah kami.' Kata orang itu, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku.' Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, 'Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul lima sore, dan mereka masing-masing menerima satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar. Tetapi, mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja satu jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari.' Tetapi, tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, 'Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?' Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir."
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya
U. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami.

Renungan


Rekan-rekan di Internos,
Karena sedang dipenuhi kesibukan, pengisi rubrik ini meminta saya berbicara mengenai perumpamaan dalam Mat 20:1-16 yang dibacakan pada hari Minggu XXV tahun A ini. Ceritanya tentu sudah anda kenal. Pagi-pagi benar seorang pemilik kebun anggur menawarkan pekerjaan dengan upah sedinar sehari. Upah sedinar memang lazim bagi pekerja harian waktu itu. Tentu saja para pencari kerja menerima. Sang empunya kebun itu kemudian juga mengajak orang yang belum mendapat pekerjaan pada pukul sembilan, duabelas, tiga, dan bahkan sampai pukul lima sore - sejam sebelum usai jam kerja. Masalahnya begini. Tiap pekerja, entah yang datang satu jam sebelum tutup hari, entah yang mulai pagi-pagi mendapat upah sama: satu dinar. Maka yang datang pagi tidak puas, kok upahnya sama dengan yang bekerja satu jam saja. Pemilik kebun menegaskan, bukannya ia berlaku tak adil. Kan tadi sudah saling sepakat mengenai upah sedinar. Ia merasa merdeka memberi upah sedinar juga kepada yang datang belakangan. Jawaban ini menukas rasa iri hati orang yang melihat ia bermurah hati kepada orang lain. Sebenarnya kata-kata itu bukan hanya ditujukan kepada pekerja yang protes melainkan kepada siapa saja yang membaca dan pendengar perumpamaan.

NAFKAH HARIAN DAN KEADILAN BAGI SEMUA

Rekan-rekan, perumpamaan ini kerap menjadi sandungan bagi rasa keadilan baik pada zaman dulu maupun sekarang. Tidak perlu kita poles permasalahannya. Justru perumpamaan itu dimaksud untuk membuat kita semakin mencermati anggapan kita sendiri mengenai keadilan. Kita diajak menyadari bahwa keadilan tak bisa ditafsirkan secara sepihak tanpa merugikan pihak lain. Dan pihak lain di sini ialah orang-orang yang baru mendapat pekerjaan setelah hari hampir lewat. Para pekerja yang merasa mendapat upah terlalu sedikit sebenarnya tidak melihat sisi yang lebih dasar dari keadilan, yakni kesempatan yang sama bagi tiap orang untuk mencari nafkah. Orang yang tak puas itu sebenarnya beruntung karena langsung mendapat pekerjaan tanpa perlu menunggu. Upah yang dijanjikan juga jelas dan wajar menurut kebiasaan waktu itu. Sudah terjamin. Tetapi ada banyak orang yang tak seberuntung mereka. Ada yang masih menganggur sampai siang dan bahkan sampai sore hari karena tak ada yang memberi pekerjaan. Dari mana mereka akan mendapat nafkah bagi hari itu? Apa mereka harus melewatkan malam hari dengan perut kosong? Apa rasa keadilan yang seperti ini tidak muncul?

Sering terdengar, urusan mereka sendirilah bila tidak berhasil mendapat nafkah penyambung hidup. Tetapi hidup dalam Kerajaan Surga tidak demikian. Di situ tersedia kesempatan yang sama baiknya bagi siapa saja. Inilah yang dalam perumpamaan tadi digambarkan dengan tindakan pemilik kebun keluar menawarkan pekerjaan bagi mereka yang kedapatan masih menganggur pada jam sembilan, tengah hari, tiga sore dan bahkan sejam sebelum waktu kerja usai. Mereka yang masih menunggu rezeki tidak ditinggalkan sendirian. Inilah keadilan yang diberlakukan dalam Kerajaan Surga.

Yesus pernah mengajarkan agar kita berdoa kepada Bapa yang ada di surga, mohon diberi "rezeki pada hari ini", maksudnya, nafkah penyambung hari ke hari. Apa yang kita rasakan kita bila kita ada dalam keadaan mereka yang belum mendapatkannya? Orang-orang ini tidak bakal dilupakan.

PERIHAL KERAJAAN SURGA


Kawan-kawan ingat, perumpamaan ini diceritakan Yesus dengan maksud untuk menjelaskan perihal Kerajaan Surga. Ia sudah sering mengajarkan bagaimana kehidupan kita di bumi ini bisa menjadi ruang leluasa bagi kehadiran Yang Mahakuasa. Oleh karena itulah saya menyampaikannya kembali dengan ungkapan Kerajaan Surga. Akan lebih mudah terbayang adanya wahana, ruang batin.

Mark dan Luc lebih suka menyebutnya Kerajaan Allah. Intinya sama, tetapi kedua rekan itu lebih menggarisbawahi yang hadir di dalam ruang batin itu, yakni Allah sendiri. Saya sendiri lebih menyoroti diri kita sebagai ruang tadi. Pemikiran saya ini ada latar belakangnya. Mari kita tengok kembali kisah penciptaan, khususnya yang terjadi pada hari kedua (Kej 1:6-8). Bukankah pada hari kedua itu Allah menjadikan langit? Dan yang dinamaiNya langit itu berperan memisahkan air yang di bawah dan air yang di atas. Karena itulah mulai ada ruang bagi ciptaan-ciptaan berikutnya, yakni daratan, laut, tumbuh-tumbuhan, hewan sampai kepada manusia.

Boleh saya sebutkan, dalam bahasa Ibrani (dan Aram, dan Yunani), kata untuk langit yang kita bicarakan itu sama dengan kata bagi surga, yakni "syamaim" (Aram "syemaya", Yunani "ouranos"). Berkat "syamaim" yang diciptakan tadi, berkat surga, maka bumi beserta isinya, dan khususnya manusia, kiini terlindung. Jadi surgalah yang membendung kekuatan-kekuatan gelap serta kekacauan yang ada di seputar ciptaan yang dilambangkan dengan air-air. Jadi Pencipta menghendaki wahana kehidupan ini sejak awal dilingkupi oleh surga. Bila gagasan Kitab Kejadian di atas diikuti, maka ciptaan bersama isinya tentunya juga dimaksud agar semakin menjadi tempat kehadiran-Nya. Oleh karena itu, Kerajaan Surga boleh dibayangkan sebagai wahana yang luas tak berbatas yang semakin terisi siapa saya yang ingin masuk berlindung di dalamnya. Yang datang terlebih dahulu atau yang sudah lama menunggu dan baru masuk belakangan akan mendapatkan tempat.

Yesus datang mewartakan bahwa Kerajaan Surga benar-benar sudah ada di dekat. Ia mengajak orang banyak bertobat - ber-metanoia - yang artinya bukan semata-mata kapok dari berbuat jahat dan banting setir, melainkan berwawasan luas melampaui yang sudah-sudah, maksudnya, tidak mengurung diri dalam pandangan-pandangan sendiri, tetapi mulai berpikir jauh ke depan meluangkan diri bagi kehadiran ilahi.

PENERAPAN

Dalam masyarakat kami dulu ada gagasan bahwa semua tindakan di bumi ini cepat atau lambat akan mendapat ganjaran sepadan di sini atau di akhirat, begitu pula kejahatan akan mendapat hukuman setimpal. Semacam balasan dari atas sana dengan menggunakan cara-cara seperti yang ada di dunia. Pendapat ini katanya ada juga dalam masyarakat anda. Kata para ahli, alam pikiran seperti ini ada di mana-mana. Memang ajaran ini menjadi pengontrol perilaku individu. Tapi bila hanya itu, orang akan bertanya-tanya, bagaimana dengan orang yang tidak dapat berbuat banyak? Apa hanya sedikit ganjarannya nanti? Jadi nanti di akhirat ada tingkat-tingkat menurut ukuran yang kita kenal sekarang? Dengan perumpamaan hari ini Yesus mengajak orang menyadari bahwa Kerajaan Surga itu berkembang dengan kemurahan hati Allah dan bukanlah dengan prinsip ganjaran bagi perbuatan di bumi.

Apakah perumpamaan itu memuat sindiran bagi kita manusia yang cenderung bertabiat mau mengambil lebih? Yang mudah iri bila melihat orang lain beruntung? Ah, tak usah kita pakai Injil untuk menyindir. Dan bukan itulah maksud Injil. Yesus kiranya juga tidak bertujuan menyampaikan kritik moral sosial yang perlu kita perkhotbahkan. Tujuannya ialah mengabarkan cara hidup dalam Kerajaan Surga. Pikir punya pikir memang perlakuan istimewa bagi yang masuk kerja belakangan itu termasuk warta mengenai Kerajaan Surga. Kemurahan ilahi juga tidak dapat diukur dengan banyak sedikitnya kerja. Bila diukur dengan cara itu akan tidak klop dan Kerajaan Surga akan menjadi perkara jual beli jasa. Lha nanti akan bermunculan spekulannya, berikut calo-calonya, akan berkembang korupsi dan kolusi!

Ada catatan penting. Orang-orang yang bekerja sejam itu mendapat upah karena juga bekerja sungguh-sungguh. Sedinar itu tidak dihadiahkan begitu saja. Seandainya mereka hanya enak-enak nongkrong di kebun, apa akan mendapat upah? (Ingat orang yang diberi satu talenta tetapi malah menguburkannya! Ia akhirnya tak dapat apa-apa, malah talenta itu diambil daripadanya. Ingat Mat 25:14-30, terutama ay. 24 dst. ) Upah tetap imbalan bagi usaha dan kerja yang nyata. Dan kerja penuh, tidak separo-separo. Yang bekerja hanya sejam itu juga bekerja penuh. Kan tak bisa lebih. Satu jam kemudian sudah tutup hari. Yang datang jam enam pagi ukurannya ya sehari penuh.

Kawan-kawan, Kerajaan Surga itu ditawarkan kepada orang yang berada dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang sudah menunggu lama tapi tak kunjung mendapatkannya. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, boleh jadi kita bisa lebih memahami kenapa pemilik kebun itu bermurah hati. Dan juga kita-kita yang boleh jadi merasa patut mendapat lebih akan merasa tidak perlu menuntut. Apakah kita tidak malah senang ada makin banyak orang yang diajak bekerja? Paling tidak pekerjaan kita bisa jadi ringan! Dan bagaimana bila yang datang terakhir itu justru kita sendiri?

Salam,
Matt

Sabtu, 17 September 2011 Hari Biasa Pekan XXIV

Sabtu, 17 September 2011
Hari Biasa Pekan XXIV

TANAH YANG BAIK

Kata Yesus : Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat." Setelah berkata demikian Yesus berseru: "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar!" (Luk 8:8)


Doa Renungan

Tuhan Yesus Kristus, tinggallah di tengah kami dan jadilah gembala kami. Dalam kesibukan sehari-hari menyambung hidup, jangan biarkan kami melupakan sesama yang menderita dan susah hidupnya. Tuntunlah agar dalam tutur kata dan perilaku, kami selalu rendah hati dan riang hati dalam memberi, membawa ketentraman dan damai. Biarkan rahmat-Mu mengasah hati kami sehingga kami semakin peka pada sesama yang rindu akan sabda penghiburan-Mu. Semoga kehadiran kami menjadi tanda belas kasih-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.

Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Timotius (6:13-16)

"Taatilah perintah ini tanpa cacat sampai saat kedatangan Tuhan."

Saudara terkasih, di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan di hadapan Yesus Kristus yang memberi kesaksian yang benar di hadapan Ponsius Pilatus, aku memperingatkan engkau, "Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa cela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan diri-Nya. Saat itu akan ditentukan oleh Penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan diatas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian, dan bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, do = g, 2/4, PS 840
Ref. Bahagia kuterikat pada Yahwe. Harapanku pada Allah Tuhanku.
Ayat. (Mzm 100:2.3.4.5; Ul: 3c)
1. Beribadatlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai!
2. Ketahuilah, bahwa Tuhanlah Allah; Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita; kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya.
3.Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, masuklah ke pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya, dan pujilah nama-Nya!
4. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas dan menghasilkan buah dalam ketekunan.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (8:4-15)

"Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati, dan menghasilkan buah dalam ketekunan."

Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, "Adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah seratus kali lipat." Sesudah itu Yesus berseru, "Barangsiapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Kalian diberi kurnia mengetahui rahasia Kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu: Benih itu ialah Sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah Iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri, ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekuatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam ketekunan."
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya
U. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami.


Renungan

Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin.


Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus

Yesus menggambarkan sifat manusia lewat perumpamaan tentang penabur. "Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya; kemudian datanglah Iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang, yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad.

Saudara-saudari terkasih,

Benih yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekuatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang, yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan." Apakah hati kita termasuk jenis tanah dipinggir jalan yang hidup seenaknya sendiri? Apakah hati kita termasuk jenis tanah berbatu-batu yang mudah bertobat dan mudah juga berbuat dosa? Apakah hati kita termasuk jenis tanah dalam semak duri yang gampang dipengaruhi oleh hal-hal dunia dan hanya mengejar hal-hal yang lahiriah? Apakah hati kita termasuk jenis tanah yang baik? Tanah yang baik akan berbuah lebat dan bisa dirasakan oleh orang lain. Buah-buah itu berupa kesabaran, kejujuran, kesetiaan, kelemah-lembutan dan penguasaan diri.

Saudara-saudari terkasih,

Setiap dari kita ingin menjadi manusia yang baik dan berguna bagi orang lain. Namun keinginan saja tidak cukup. Dibutuhkan usaha dan perjuangan terus-menerus. Usaha dan perjuangan manusia menjadi syarat mutlak untuk seseorang menjadi sukses. Ada orang yang awalnya bersemangat untuk bekerja tetapi lama-kelamaan semangatnya menjadi kendur. Ada lagi yang berusaha untuk sukses dan jadi orang baik. Tetapi saat ada tantangan dan masalah, orang itu menyerah dan putus asa. Sebagian besar manusia menempuh jalan yang singkat dan pintas. Mereka tidak sadar bahwa jalan yang singkat dan pintas justru membawa manusia kepada kesesatan dan penderitaan.manusia cenderung menghindari jalan yang terjal, berliku-liku dan sempit. Padahal justru jalan yang terjal, berliku-liku dan sempit justru membawa manusia kepada kebaikan dan keselamatan. Dan hanya sedikit orang memilih jalan tersebut. Mereka yang memilih jalan itu adalah orang-orang yang mendengar sabda Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari.

Saudara-saudari terkasih,

Orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya adalah orang yang hatinya baik. Hati yang baik sama dengan tanah yang baik. Hati yang baik dibentuk lewat tahap-rahap tertentu. Setiap manusia memang lahir dalam kondisi yang baik adanya. Namun pengaruh-pengaruh dosa bisa membawa manusia kepada kejahatan dan kesengsaraan. Maka sangat penting kita memelihara hati kita sejak lahir sampai kita mati. Dan ketika seseorang lahir, menjadi tugas orang tua untuk memberi makan kepada anak tersebut sekaligus membimbing dan menuntun anak tersebut kepada kebaikan. Orang tua tidak cukup memberi makan dan minum. Orang tua hendaknya mengarahkan anak yang masih kecil untuk dapat mengenal dan mencintai Tuhan. Pengenalan dan cinta akan Tuhan mampu menjauhkan manusia dari perbuatan yang jahat dan tercela. Anak perlu dilatih untuk menghormati dan mencintai Tuhan, orang tua, sesama dan diri sendiri. Jika demikian maka kita sedang menyiapkan tanah yang baik untuk anak kita.

REFLEKSI:


Apakah aku hatiku sudah menjadi tanah yang baik atau hatiku masih menjadi tanah yang tidak baik?

MARILAH KITA BERDOA:

Tuhan Yesus Kristus, setiap saat Engkau menaburkan benih sabdaMu dalam hati kami. Namun terkadang hati kami bagaikan tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, atau tanah yang bersemak duri. Curahkanlah rahmat-Mu agar hati kami menjadi tanah yang baik sehingga menghasilkan buah. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.LUMEN NO : 6982 --- Renungan Lumen Indonesia

CARI RENUNGAN

>

renunganpagi.id 2023 -

Privacy Policy