| Halaman Depan | Bacaan Harian | Support Renungan Pagi | Renungan Minggu Ini | Kisah Para Kudus | Katekese Iman Katolik | Privacy Policy |

MINGGU, 15 JULI 2012 – MINGGU BIASA XV/B

Minggu, 15 Juli 2012
Hari Minggu Biasa XV

Pada hari Minggu dan hari-hari pesta wajib lainnya orang beriman berkewajiban untuk ambil bagian dalam Misa --- Kitab Hukum Kanonik, kan. 1247

Antifon Pembuka (Mzm 17:15)


Dalam kebenaran, aku akan memandang wajah-Mu, dan aku akan puasa waktu menyaksikan kemuliaan-Mu.


Doa Pagi


Allah Bapa kami maha pengasih dan penyayang, dalam diri Yesus Putra-Mu Engkau memilih kami menjadi putera dan puteri rahmat dan saksi-saksi kabar gembira. Berilah kami kekuatan dan ketabahan hati, agar dapat menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira, penuh cinta kasih dan tanpa pamrih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.


Bacaan dari Nubuat Amos (7:12-15)


"Pergilah, bernubuatlah terhadap umat-Ku."

Sekali peristiwa, berkatalah Amazia, imam di Betel, kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda! Carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana! Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba; Tuhan berfirman kepadaku: Pergilah, bernubuatlah terhadap umat-Ku Israel."

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, mi = cis, 4/4, PS 815

Ref. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan.
Ayat. (Mzm 85:9ab+10.11-12.13-14)

1. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang yang bertakwa dan kemuliaan diam di negeri kita.
2. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit.
3. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya, dan damai akan menyusul di belakang-Nya.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus (Ef 1:3-14)


"Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan."

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya, kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai Kepala. Aku katakan "di dalam Kristus" karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya; kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukan menjadi puji-pujian kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu pun telah mendengar Firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan; dan setelah percaya akan Injil itu, kamu pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan, Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya.

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil,
do = a, 4/4, Pelog Bem, PS 962
Ref. Alleluya, alleluya, alleluya, alleluya
Ayat (Ef 1:17-18)
Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata budi kita agar kita mengenal harapan panggilan kita.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus (6:7-13)


"Yesus mengutus murid-murid-Nya."

Sekali peristiwa, Yesus memanggil kedua belas murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat; roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal, dan uang dalam ikat pinggang; mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, Mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka.

Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Doa Malam

Tuhan Yesus, kami mendapatkan peneguhann-Mu hari ini, bahwa kami Engkau mengutus untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta dan mengusir setan-setan. Tolonglah kami, kuatkanlah, lindungilah istirahat malam ini, ya Yesus. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.

Homili


MINGGU, 15 JULI 2012 – MINGGU BIASA XV/B
Am 7:12-15; Ef 3-10; Mrk 6:3-13

Hari-hari ini, banyak media massa, baik cetak maupun elektronik, memberitakan tentang pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang mengusung 6 pasang calon. Keenam tersebut sebelumnya telah mendaftarkan ke KPU Provinsi DKI (13-19 Maret 2012), kemudian berkampanye (24 Juni – 7 Juli 2012), sampai akhirnya diadakan pungutan suara tanggal 11 Juli kemarin. Proses ini menunjukkan bahwa keenam calon gubernur dan wakil gubernur yang jumlahnya menjadi 12 orang ini – kebetulan sama dengan jumlah 12 rasul – memang menghendaki jabatan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang dengan sadar ingin dipilih menjadi pemimpin masyarakat.

Bacaan-bacaan hari ini juga memberitakan hal yang sama, yaitu mengenai Amos yang dipilih menjadi nabi (bac.I), kita yang dipilih menjadi kudus dan tak bercela (bac.II), dan 12 orang yang dipilih menjadi murid Yesus (Injil). Namun, kisah pemilihan dalam bacaan-bacaan ini amat berbeda dengan kisah pemilihan para calon gubernur DKI. Pemilihan untuk menjadi nabi dan rasul sama sekali tidak didasarkan pada kehendak yang dipilih tetapi melulu berdasar pada kehendak Tuhan yang memilih. Inilah panggilan.

Amos menjadi nabi bukan atas kehendaknya sendiri tetapi karena ia diambil oleh Allah. “Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhanlah yang berfirman kepadaku, ‘Pergilah, bernubuatlah terhadap umat-Ku Israel’” (Am 7:15). Demikian pula, keduabelas murid. Mereka dipilih menjadi rasul, bukan karena mereka mencalonkan diri tetapi Yesuslah yang memanggil mereka. “Sekali peristiwa, Yesus memanggil kedua belas murid dan mengutus mereka berdua-dua” (Mrk 6:7). Dalam bacaan II, hal ini semakin ditegaskan oleh St. Paulus, bahwa Tuhanlah yang memilih kita sebelum dunia dijadikan. “Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya” (Ef 1:4).

Bertolak dari bacaan-bacaan ini, marilah kita memaknai panggilan dan perutusan kita sebagai pengikut dan murid-murid Kristus. Pertama, kita menjadi pengikut Kristus karena Tuhanlah yang menghendaki, memanggil, dan memilih kita. Demikian pula, kalau saat ini atau kelak kita dipanggil dan diutus menjadi imam, bruder, suster; menjadi bapak atau ibu; menjadi pelayan tertentu dalam Gereja, misalnya fungsionaris Dewan Paroki, Pengurus Lingkungan, Prodiakon, dll; itu semua juga karena kehendak Tuhan. Oleh karena itu, segala macam ambisi atau kehendak pribadi untuk aneka macam jabatan dalam Gereja, sudah semestinya dihindari.

Kedua, kesadaran bahwa segala macam jabatan dalam Gereja bahkan juga dalam masyarakat itu merupakan panggilan dari Tuhan akan membantu kita untuk membebaskan diri dari segala macam kepentingan pribadi. Karena Tuhan yang memanggil dan menempatkan kita pada posisi tertentu serta mengutus kita untuk suatu tugas dan tagung jawab tertentu, maka kita menjalankannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang hendaknya kita utamakan dalam pelaksanaan tugas perutusan itu adalah pelayanan kepada sesama demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan orang-orang yang kita layani.

Ketiga, karena Tuhan yang memanggil dan mengutus kita, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Sebab, kalau Tuhan memanggil dan memilih kita, itu berarti Dia bertanggungjawab menjamin hidup dan pelaksanaan tugas perutusan kita, seperti yang dialami para rasul. Sebelum diutus, mereka diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat (Mrk 6:7b). Mereka juga dilarang membawa bekal atau uang supaya mereka sungguh mengandalkan Tuhan dan segera kembali lagi kepada-Nya (Mrk 6:30). Kalau mereka membawa bekal, mereka bisa berlama-lama, malahan bisa lupa untuk kembali. Maka, penting bagi kita untuk setiap kali kembali kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan tugas perutusan kita sekaligus mohon berkat bagi tugas perutusan selanjutnya. Doa merupakan kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan setelah kita menjalankan tugas perutusan kita.

Keempat, seperti para murid yang diutus untuk memberitakan bahwa orang harus bertobat dan untuk mengusir roh-roh jahat serta menyembuhkan orang-orang sakit (Mrk 6:13), kita pun diutus untuk hal yang sama. Apa pun jabatan kita, di mana pun posisi kita, dan apa pun tugas perutusan atau pekerjaan kita, kita harus mewartakan pertobatan dan mengusir segala macam kejahatan yang ada di sekitar kita. Yang diusir bukan orang jahatnya tetapi perbuatan jahatnya, dengan harapan supaya mereka bertobat, disembuhkan dan akhirnya menjadi orang baik.

Keempat pemaknaan mengenai panggilan dan perutusan kita sebagai murid-murid Kristus di atas, akan membantu kita untuk hidup kudus dan tak bercela di hadapan Allah (Ef1:4). Inilah panggilan setiap orang, sebagaimana ditegaskan dan dihayati oleh St. Paulus. Melalui hidup dan tugas perutusan yang kita maknai dan kita hayati demikian, kita juga memuji dan memuliakan Tuhan yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga (Ef 1:3). Kita telah menerima berkat melimpah dari Tuhan, maka marilah kita bagikan berkat itu dengan menghayati tugas perutusan kita sebaik-baiknya.

Rm. Ag. Agus Widodo, PrLast edited by rich; July 13rd, 2012 at 16:09 PM.

Sabtu, 14 Juli 2012 Hari Biasa Pekan XIV

Sabtu, 14 Juli 2012
Hari Biasa Pekan XIV

Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." (Mat 10:32-33)


Antifon Pembuka (Yes 6:1.8)


Aku mendengar Tuhan bersabda, ‘Siapakah yang akan Kuutus? Dan siapa yang akan pergi atas nama-Ku?’ Maka aku menjawab, ‘Inilah aku, utuslah aku!’


Doa Pagi


Tuhan Yesus Kristus, bersama Nabi Yesaya aku pun turut berkata, “Inilah aku, utuslah aku”. Berkatilah aku agar dapat berlaku baik dan bijaksana dalam mengemban tugas perutusan yang Engkau percayakan kepadaku berkat Sakramen Pembaptisan dan Sakramen Krisma. Sebab Engkaulah Tuhan, Pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.


Yesaya dipanggil untuk suatu perutusan kenabian. Dia merasa tak layak, karena merasa menjadi orang yang ‘najis bibir’ alias pembohong, penipu, pembual dan sejenisnya. Namun daya panggilan itu kuat laksana maut. Sebab panggilan Tuhan bermuatan cinta kasih. Maka, dayanya juga kuat seperti maut. Bukankah penulis Kidung Agung mengatakan, “Cinta itu kuat laksana maut?”


Bacaan dari Kitab Yesaya (6:1-8)


Dalam tahun wafatnya Raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubah-Nya memenuhi bait suci. Para Serafim ada di sebelah atas-Nya, masing-masing mempunyai enam sayap; dua sayap dipakai untuk menutup muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutup kaki, dan dua sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru seorang kepada yang lain, “Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya!” Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, “Celakalah aku! Aku binasa! Sebab aku ini orang yang berbibir najis, dan aku tinggal di tengah bangsa yang berbibir najis, namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam.” Tetapi seorang dari para Serafim itu terbang mendapatkan daku. Di tangannya ada bara api, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, “Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni.” Lalu aku mendengar suara Tuhan bersabda, “Siapakah yang akan Kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas nama-Ku?” Maka aku menjawab, “Inilah aku, utuslah aku!”

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan do = g, 4/4, PS 837

Ref. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan.
Ayat. (Mzm 93:1ab.1c-2.5; Ul:1a)

1. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan dan kekuatanlah ikat pinggang-Nya.
2. Sungguh, telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah! Takhta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada.
3. Peraturan-Mu sangat teguh; bait-Mu berhiaskan kekudusan, ya Tuhan, sepanjang masa!

Bait Pengantar Injil do = es, 2/2, PS 955

Ref. Alleluya, alleluya, alleluya
Ayat. Berbahagialah kalian, kalau dicacimaki demi Yesus Kristus, sebab Roh Allah ada padamu.

Murid dan guru ibarat lengan dengan tangan, ibarat kaki (leg) dan telapaknya (foot). Lengan bisa begitu kokoh, tetapi tanpa telapak tangan pasti tak akan dapat berbuat banyak. Kaki bisa sekuat kaki rusa, tetapi tanpa telapak pasti tidak mampu berjalan seimbang. Hari ini Yesus memberi wejangan kepada para murid-Nya untuk menjadi penerus pewartaan-Nya. Hari ini, Yesus sedang menularkan ilmu-Nya.


Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (10:24-33)


Pada waktu itu Yesus bersabda kepada keduabelas murid-Nya, “Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid, jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba, jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi, yang takkan diketahui. Apa yang Kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit dua ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barangsiapa mengakui Aku di depan manusia, dia akan Kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, dia akan Kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga.”

Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan


Yesus mengingatkan kita, para murid-Nya untuk tidak takut menghadapi mereka yang hanya mampu membunuh tubuh, tetapi tidak mampu membunuh jiwa. Kita hanya diminta untuk takut kepada Allah yang mampu membunuh badan dan jiwa di dalam neraka. Yesus juga menegaskan bahwa hidup atau matinya seorang manusia itu ada dalam kuasa Allah sendiri. Akhirnya, kesetiaan dalam iman kepada Yesus menjadi unsur penting dan mendasar. Di situlah letak keselamatan dan masa depan kita.


Doa Malam


Bapa surgawi, pada malam ini kuserahkan kepada-Mu segala sesuatu yang telah kulakukan sepanjang hari ini. Bila berkenan kepada-Mu, terimalah; bila ada kekurangannya, sudilah Engkau mengampuni dan menyempurnakannya. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.RUAH

Bacaan Harian 09 - 15 Juli 2012

Bacaan Harian 09 - 15 Juli 2012

Senin, 09 Juli: Peringatan Wajib St. Agustinus Zhao Rong, Imam, Martir-Cina (M).

Hos 2:13.14b-15.18-19; Mzm 145:2-9; Mat 9:18-26.


Selasa, 10 Juli: Hari Biasa Pekan XIV (H).
Hos 8:4-7.11-13; Mzm 115:3-10; Mat 9:32-38.


Rabu, 11 Juli: Peringatan Wajib St. Benediktus, Abas (P).
Hos 10:1-3.7-8.12; Mzm 105:2-7; Mat 10:1-7.


Kamis, 12 Juli: Hari Biasa Pekan XIV(H).

Hos 11:1.3-4.8c-9; Mzm 80:2ac.3b.15-16; Mat 10:7-15.


Jumat, 13 Juli: Hari Biasa Pekan XIV (H).
Hos 14:2-10; Mzm 51:3-4.8-9.12-14.17; Mat 10:16-23.

Sabtu, 14 Juli: Hari Biasa Pekan XIV (H).

Yes 6:1-8; Mzm 93:1abc-2,5; Mat 10:24-33.

Minggu, 15 Juli: Hari Biasa Pekan XV (H).

Am 7:12-15; Mzm 85:9ab-14; Ef 1:3-14 (Ef 1:3-10); Mrk 6:7-13.

Jumat, 13 Juli 2012 Hari Biasa Pekan XIV

Jumat, 13 Juli 2012
Hari Biasa Pekan XIV


Kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku; tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. (Mat 11:22)

Antifon Pembuka (Mzm 15:12)

Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam hatiku.

Doa Pagi


Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau hadir dalam penderitaan manusia dan tidak membiarkan mereka binasa. Engkau memakai kemalangan dan kesusahan untuk menyatakan kehendak dan kasih-Mu. Berilah kami rahmat-Mu hari ini agar hati kami sungguh mampu menerima segala penderitaan dalam hidupku sebagai bagian dari rencana-Mu yang indah untuk menyatakan kasih-Mu yang besar. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Hosea menyerukan pertobatan. Bagi dia, pertobatan berarti menempuh semua jalan Tuhan, karena jalan itu lurus. Pertobatan itu merupakan suatu jalan. Jalan inilah yang dapat menghentikan murka Tuhan dan menyelamatkan orang dari bahaya tergelincir di jalan sesat. Sungguh indah, jalan pertobatan itu.

Bacaan dari Kitab Hosea (14:2-10)

"Kepada buatan tangan kami, kami takkan berkata lagi, 'Ya Allah kami!'"

"Bertobatlah, hai Israel, kepada TUHAN, Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada TUHAN! katakanlah kepada-Nya: "Ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami; kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi: Ya, Allah kami! kepada buatan tangan kami. Karena Engkau menyayangi anak yatim." Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murka-Ku telah surut dari pada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naungan-Ku dan tumbuh seperti gandum; mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyhur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut paut-Ku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau! Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, dari pada-Ku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini; siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya; sebab jalan-jalan TUHAN adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ."
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Mulutku mewartakan puji-pujian kepada-Mu, ya Tuhan
Ayat. (Mzm 51:3-4.8-9.12-13.17)

1. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku!
2. Tetapi Engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dalam relung-relung hati Kauajarkan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju!
3. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam hatiku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku!
4. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepada-Mu.

Bait Pengantar Injil

Ref. Alleluya, alleluya
Ayat. (bdk. Yoh 16:13)
Roh Kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah Kunyatakan kepadamu.


Cerdik itu bukan dosa. Namun, licik itu dosa. Cerdik mesti dibarengi dengan sikap tulus, sebab kecerdikan tanpa ketulusan cenderung menjadi licik. Ketulusan juga perlu dilengkapi dengan kecerdikan, sebab ketulusan tanpa kecerdikan hanya akan menjadi rumah bagi para penipu. Orang tulus yang tidak cerdik, sering menjadi korban penipuan. Maka, benar sabda Yesus hari ini, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati."

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (10:16-23)


"Barangsiapa bertahan sampai kesudahannya, akan selamat."

Pada suatu hari Yesus bersabda kepada keduabelas murid-Nya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala! Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena Aku kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalain, janganlah kalian kuatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh; demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. Tetapi barangsiapa bertahan sampai kesudahannya, akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang."
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan

Tugas perutusan kita sebagai murid tidaklah gampang. Kita harus siap menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Kita harus menghadapi semuanya itu dalam kasih. Ketekunan dan kesabaran dalam tugas perutusan menjadi begitu penting. Yesus mengingatkan, barangsiapa bertahan dalam situasi sulit, justru akan selamat. Kuasa Tuhan sendiri akan berkarya untuk mengatasi segala kesulitan.

Doa Malam


Yesus, sadarkanlah aku merasakan penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidupku, dalam suka dan duka. Kuatkanlah imanku untuk mensyukuri karya-Mu bahwa Engkau selalu menyelesaikan segala sesuatu yang telah Engkau mulai. Sebab Engkaulah Penyelamat dunia, kini dan sepanjang masa. Amin.

RUAH

Kamis, 12 Juli 2012 Hari Biasa Pekan XIV

Kamis, 12 Juli 2012
Hari Biasa Pekan XIV

“Dari iri hati muncullah kedengkian, fitnah, hujat, kegirangan akan kesengsaraan sesama dan menyesalkan keberuntungannya” (St. Gregorius Agung)


Antifon Pembuka (Hos 11:1.9cd)


Ketika Israel masih muda, Kukasihi dia, dan dari Mesir anak-Ku itu Kupanggil. Aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini Yang Kudus di tengah-tengahmu.


Doa Pagi


Terima kasih ya Bapa, atas rahmat belas kasih-Mu. Walau dosaku merah seperti kirmisi namun Engkau tak memperhitungkannya. Mampukan aku agar dapat mengampuni siapa saja yang telah menyakitiku dan menerima mereka kembali sebagai saudara-saudariku. Demi Kristus, Putera-Mu, Tuhan dan Allahku. Amin.


Sesungguhnya, Allah itu pengasih. Namun kerapkali dosa-dosa manusia sudah keterlaluan, hingga melahirkan kemurkaan Allah. Hari ini Hosea memberikan pengharapan, bahwa Allah tetap berbelas kasih. Kadang-kadang, di tengah aneka persoalan dan masalah, banyak orang nyaris kehilangan kepercayaan kepada Allah yang semacam itu. Mungkin, baik dan berbuah jika bersikap optimis seperti Hosea.


Bacaan dari Nubuat Hosea (11:1,3-4,8c-9)


"Hati-Ku berbalik dari segala murka."

Beginilah sabda Tuhan, “Ketika Israel masih muda, Kukasihi dia, dan dari Mesir anak-Ku itu Kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkatnya di tangan-Ku, tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa Akulah yang menyembuhkan mereka. Aku telah menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka Aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka. Belas kasihan-Ku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murka-Ku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab Aku ini Allah, dan bukan manusia, Aku ini Yang Kudus di tengah-tengahmu, dan Aku tidak datang untuk menghanguskan.”

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada ALlah.

Mazmur Tanggapan, do = d, 4/4, PS 865

Ref. Tuhan, Engkaulah penyelamatku.
Ayat. (Mzm 80:2ac.3b.15-16)

1. Hai gembala Israel, pasanglah telinga-Mu, Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaan-Mu dan datanglah menyelamatkan kami.
2. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit, dan lihatlah! Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu!

Bait Pengantar Injil do = f, 2/2, PS 951

Ref. Alleluya, alleluya, alleluya
Ayat. (Mrk 1:15)
Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.

Perutusan itu dibekali dengan rahmat alias gratia alias cuma-cuma. Orang yang layak menerima rahmat akan merasakan buah-buahnya. Namun, yang tidak layak menerimanya, rahmat itu diberikan kepada yang sudah memilikinya. Sabda Tuhan ini tetap berlaku, “Yang mempunyai akan diberi, yang tidak mempunyai apa pun yang ada padanya akan diambil”.


Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (10:7-15)


"Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berilah pula dengan cuma-cuma."

Pada waktu itu Yesus bersabda kepada keduabelas murid-Nya, “Pergilah dan wartakanlah: Kerajaan Surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kalian membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya, jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu: Sungguh, pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu.”

Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Renungan


Yesus memberi pengarahan tentang beberapa hal praktis dalam pelayanan kita, para murid-Nya. Kita diutus untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah, melakukan penyembuhan dan pengusiran atas roh-roh jahat. Kita melakukan semuanya itu dengan gratis. Kita tidak mengharapkan imbalan uang atau bentuk upah lainnya. Karena kita telah menerima banyak kasih karunia dari Tuhan secara gratis. Kita selanjutnya juga diutus untuk membagikan karunia Tuhan itu kepada setiap orang yang kita jumpai.


Doa Malam


Tuhan Allahku, Engkau telah memberi rahmat yang berlimpah kepadaku. Ajarlah aku untuk membagikannya pula kepada sesama tanpa memandang muka dan tanpa mengharapkan balasan. Demi Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.RUAH

Rabu, 11 Juli 2012 Peringatan Wajib St. Benediktus, Abas

Rabu, 11 Juli 2012
Peringatan Wajib St. Benediktus, Abas


Tempatkan Kristus di atas segala-galanya ---- St Benediktus

Antifon Pembuka

Merekalah orang-orang suci yang diberkati Tuhan. Mereka disayangi Allah penyelamat, sebab angkatan inilah yang mencari Tuhan.

Doa Pagi


Bapa surgawi, berkatilah segala usaha dan karyaku hari ini. Jangan biarkan aku berlaku sombong atas kemampuanku karena semuanya berasal dari-Mu; dan tanpa berkat-mu aku tak dapat berbuat apa-apa. St Benediktus doakanlah aku. Amin.

Hosea tahu persis bahwa raja merupakan 'wakil' Tuhan. Otoritas raja Israel adalah otoritas Tuhan. Lebih tepatnya, otoritas Tuhan mengalir ke dalam pribadi raja. Maka, jika bangsa Israel sudah tidak lagi bisa menghargai Tuhan, mereka juga tidak mungkin bisa menghargai raja. Hosea mewartakan bahwa cara menghargai Tuhan adalah dengan melakukan keadilan dengan kasih dan kesetiaan.

Bacaan dari Kitab Hosea (10:1-3.7-8.12)

"Sudah waktunya untuk mencari Tuhan."

Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya: Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata: "Kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada TUHAN. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita?" Samaria akan dihancurkan; rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mezbah-mezbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung: "Timbunilah kami!" dan kepada bukit-bukit: "Runtuhlah menimpa kami!" Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia! Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari TUHAN, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref.
Carilah selalu wajah Tuhan
Ayat. (Mzm
105:2-3.4-5.6-7)
1. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah segala perbuatan-Nya yang ajaib! Bermegahlah dalam nama-Nya yang kudus, biarlah bersukahati orang-orang yang mencari Tuhan.
2. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya, carilah selalu wajah-Nya! Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan-Nya, mukjizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkan-Nya.
3. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, pilihan-Nya! Dialah Tuhan, Allah kita, ketetapan-Nya berlaku di seluruh bumi.

Bait Pengantar Injil do = f, 2/2, PS 951
Ref. Alleluya, alleluya, alleluya
Ayat. (Mrk 1:15)
Kerajaan Allah sudah dekat; bertobatlah dan percayalah kepada Injil.

Panggilan para murid merupakan upaya Yesus melibatkan manusia dalam rencana penyelamatan Allah. Kita dilibatkan! Betapa luar biasa peranan ini. Jika Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab, maka Dia juga memberikan rahmat yang diperlukan ('kuasa') untuk melaksanakan tugas itu. Ini yang sering dilupakan: Gratia status, yakni rahmat karena jabatan. Maka, jangan pernah ragu menerima tugas apa pun, juga jika tugas itu merupakan hal baru.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (10:1-7)


"Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."

Pada suatu hari Yesus memanggil kedua belas murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu: Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya; Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya; Filipus dan Bartolomeus, Tomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria , melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel . Pergilah dan wartakanlah, 'Kerajaan Surga sudah dekat'."
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Renungan

Yesus tidak mau bekerja sendirian. Ia memilih dua belas orang, yang disebut rasul. Ia ingin melibatkan mereka untuk ambil bagian dalam karya pewartaan dan pelayanan-Nya. Selanjutnya, mereka diberi kuasa untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan-Nya. Mereka diutus untuk mewartakan tentang Kerajaan Allah, baik dengan kata maupun perbuatan nyata. Berkat rahmat baptis, kita juga dipanggil untuk ambil bagian dalam karya perutusan Kristus. Apakah kita setia menghayati panggilan ini?

Doa Malam


Yesus, aku telah Kauutus mewartakan kebaikan-Mu kepada sesama di sekitarku. Buatlah hatiku tetap murni untuk hanya mewartakan nama-Mu dan bukan namaku. Sebab Engkaulah Tuhan dan Allahku,
yang bersama Bapa, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.

RUAH

Selasa, 10 Juli 2012 Hari Biasa Pekan XIV

Selasa, 10 Juli 2012
Hari Biasa Pekan XIV

“Kehidupan manusia adalah kudus karena sejak awal ia membutuhkan kekuasaan Allah Pencipta” (Donum Vitae, 5)


Antifon Pembuka (Mzm 115:10)


Hai umat Allah, percayalah kepada Tuhan! Dialah pertolonganmu dan perisaimu.


Doa Pagi


Allah sumber kebijaksanaan, Engkau menghendaki supaya kami hidup sesuai dengan perintah-Mu yaitu mencintai Engkau dengan segenap hati dan mencintai sesama kami seperti kami mencintai diri sendiri. Maka kami mohon penyertaan-Mu dalam segala tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini, sehingga kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.


Murka Tuhan diwartakan oleh Hosea. Allah membenci penyembahan berhala! Pada zaman itu berupa anak lembu emas. Pada zaman ini berupa alat-alat komunikasi yang menguasai hati dan pikiran banyak orang. Sebab berhala yang sesungguhnya tidak pernah abstrak. Berhala itu konkret, yakni setiap hal yang bisa menggantikan posisi Tuhan di hati manusia. Tuhan tergeser tak lagi menjadi prioritas. Ini berhala!


Bacaan dari Kitab Hosea (8:4-7.11-13)


"Mereka menabur angin dan akan panen puting beliung."

Tuhan bersabda, “Mereka telah mengangkat raja, tapi tanpa persetujuan-Ku. Mereka mengangkat pemuka, tapi tanpa setahu-Ku. Bagi dirinya mereka telah membuat berhala-berhala dari emas dan perak. Maka mereka dibinasakan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murka-Ku menyala terhadap mereka! Sampai berapa lama orang-orang Israel ini tidak dapat disucikan? Sebab patung anak lembu itu kan dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah! Sungguh, akan remuklah anak lembu Samaria itu! Mereka menabur angin! Maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka; tumbuh-tumbuhan itu tidak akan menghasilkan tepung! Dan seandainya menghasilkan, maka orang-orang asing akan menelannya. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mezbah. Tetapi mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun Kutuliskan banyak pengajaran baginya semuanya akan mereka anggap sebagai sesuatu yang asing. Mereka menyukai kurban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Tuhan akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir.”
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan

Ref. Hai umat, percayalah kepada Tuhan.
Ayat. (Mzm 115:3-4.5-6.7ab-8.9-10)

1. Allah kita di surga; Ia melakukan apa yang dikehendaki-Nya! Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia.
2. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat; mempunyai telinga, tetapi tdak dapat mendengar; mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium.
3. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya.
4. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan: Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan! Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.

Bait Pengantar Injil do = f, 2/2, PS 951

Ref. Alleluya, alleluya, alleluya.
Ayat. (Yoh 10:27)
Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan; Aku mengenal domba-domba-Ku, dan domba-domba-Ku mengenal Aku

Penyembuhan orang bisu yang kerasukan setan mengalir dari belas kasih Tuhan. Orang Farisi menolak aliran belas kasih itu, karena tak mampu membendung praduga dan tuduhan. Praduga buruk tentang peristiwa yang nyata-nyata baik, merupakan bagian dari ‘lem penutup’ pintu belas kasih Tuhan. Apalagi jika praduga itu telah berubah menjadi tuduhan.


Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (9:32-38)


"Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit."

Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, “Hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel!” Tetapi orang Farisi berkata, “Dengan kuasa penghulu setan Ia mengusir setan.” Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-murid-Nya, “Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.”

Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan


Yesus dituduh sebagai orang yang mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Hal ini terjadi karena Ia menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan setan. Namun semua tuduhan itu tidak menyurutkan semangat Yesus. Ia terus berjalan keliling ke semua kota dan desa. Ia tetap mengajar dan melakukan banyak mukjizat. Kepada orang banyak, Yesus selalu menunjukkan simpati dan belas kasih-Nya yang melimpah. Sebagai orang Kristen, tidak jarang kita juga mengalami banyak salah paham ketika kita berbuat baik. Apakah kita berputus asa ketika hal itu terjadi?


Doa Malam


Yesus, rahmat-Mu cukup bagiku. Berilah aku keberanian untuk membagikan talenta yang Kaupercayakan kepadaku agar esok hari aku tidak ragu oleh apa pun yang menghalangi niat-niat baikku untuk memuliakan nama-Mu di mana pun aku berada. Amin.RUAH

Senin, 09 Juli 2012 Peringatan Wajib St Agustinus Zhao Rong, Imam dan Martir


Senin, 09 Juli 2012
Peringatan Wajib St Agustinus Zhao Rong, Imam dan Martir


Besarlah TUHAN dan sangat terpuji, dan kebesaran-Nya tidak terduga. --- Mzm 145:3

Antifon Pembuka

Bergembiralah kita semua dalam Tuhan merayakan semua orang kudus. Malaikat pun bersukaria berpesta dan memuji-muji Putra Allah.

Pengantar


Mula-mula Agustinus Zhao Rong adalah seorang tentara. Setelah bertobat ia menjadi seorang imam dan berkarya di provinsi Su-Tchuen, Cina. Walaupun pada masa itu iman kristiani dilarang di sana, Agustinus tetap setia dalam pelayanannya sebagai imam. Karena kesetiaannya itu ia ditangkap dan dipenjara. Ia meninggal di dalam penjara pada tahun 1815. Pada hari ini kita mengenangkan St. Agustinus Zhao Rong bersama semua orang katolik China yang di masa itu wafat sebagai Martir.

Doa Pagi

Ya Allah, Engkau telah menguatkan Gereja-Mu dengan pelayanan yang mengagumkan melalui kesaksian para martir yang kudus, Agustinus Zhao Rong dan kawan-kawannya. Semoga umat-Mu, yang setia kepada perutusan yang telah dipercayakan kepada Gereja-Mu itu, memperoleh kebebasan beragama yang lebih besar dan memberi kesaksian tentang kebenaran di hadapan dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.


Begitu besar kasih Allah kepada kita, hingga Dia 'menjatuhkan' diri-Nya dengan rela menjadi 'suami' manusia. Suatu pewahyuan yang luar biasa untuk mengembalikan manusia kepada kebenaran, keadilan dan kasih setia. Masihkah kita menjadi sedemikian tegar-tengkuk untuk bertobat?

Bacaan dari Kitab Hosea (2:13.14b-15.18-19)

"Aku akan menjadikan dikau istriku untuk selama-lamanya."

Inilah sabda Tuhan, "Aku akan membujuk umat kesayangan-Ku dan membawanya ke padang gurun, lalu berbicara menenangkan hatinya. Di sana ia akan merelakan diri seperti pada masa mudanya, seperti ketika ia berangkat ke luar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah sabda Tuhan, engkau akan memanggil Aku 'Suamiku', dan tidak lagi memanggil Aku 'Baalku'. Aku akan menjadikan dikau istri-Ku untuk selama-lamanya, dan Aku akan menjadikan dikau istri-Ku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan dikau istri-Ku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan.
Demikianlah sabda Tuhan.
U. Syukur kepada Allah.


Mazmur Tanggapan
Ref. Tuhan itu pengasih dan penyayang.

Ayat. (Mzm 145:2-3.4-5.6-7.8-9)

1. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan, dan sangat terpuji; kebesaran-Nya tidak terselami.
2. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karya-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karya-Mu yang ajaib akan kunyanyikan.
3. Kekuatan karya-karya-Mu yang dahsyat akan dimaklumkan, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Kenangan akan besarnya kebaikan-Mu akan dimasyhurkan, orang akan bersorak-sorai tentang keadilan-Mu.
4. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya.

Bait Pengantar Injil do = g, 4/4, PS 963
Ref. Alleluya, alleluya. Alleluya, alleluya
Sesudah ayat, Alleluya dilagukan dua kali.

Ayat. (2Tim 1:10b)
Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil.

Di mata Tuhan, kematian adalah tidur. Tak ada kematian dalam 'kamus' Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan. Anak perempuan seorang kepala rumah ibadat itu dibangunkan dari 'tidur'-nya. Memang dari seluruh pribadi Tuhan memancar kekuatan yang menghidupkan. Sampai wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan itu pun, merasakan 'aura' Ilahi yang menyembuhkan penyakitnya. Kuncinya: Iman.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (9:18-26)


"Anakku baru saja meninggal; tetapi datanglah, maka ia akan hidup."

Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, “Anakku perempuan baru saja meninggal; tetapi datanglah, letakkanlah tangan-Mu atasnya, maka Ia akan hidup.” Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-murid-Nya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah dua belas tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubah-Nya. Karna katanya dalam hati, “Asal kujamah saja jubah-Nya, aku akan sembuh.” Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, “Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau.” Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah Ia, “Pergilah! Karena anak ini tidak mati, tetapi tidur!” Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegang-Nya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah.
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan

Iman yang begitu kuat dan mendalam ditunjukkan oleh seorang kepala rumah ibadat yang anaknya perempuan meninggal. Dia datang kepada Yesus dan mempercayakan segalanya. Anaknya kemudian hidup kembali. Iman yang sama juga ditunjukkan oleh seorang wanita yang sudah dua belas tahun menderita sakit pendarahan. Dia mempercayakan segalanya kepada Yesus saat menjamah jubah-Nya. Mukjizat terjadi karena iman. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai iman, Tuhan memiliki kuasa untuk melakukan segalanya.

Doa Malam


Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena selalu kami dapat mengetuk pintu pada-Mu, untuk mohon perlindungan dan bantuan-Mu. Kabulkanlah doa-doa kami dan berilah yang baik bagi kami: cinta kasih kepada sesama serta iman akan Yesus, Saudara kami, yang telah memperkenalkan Dikau kepada kami. Dialah Tuhan, Pengantara kami. Amin.

RUAH

terima kasih telah mengunjungi renunganpagi.id, jika Anda merasa diberkati dengan renungan ini, Anda dapat membantu kami dengan memberikan persembahan kasih. Donasi Anda dapat dikirimkan melalui QRIS/GOPAY/OVO/LINKAJA/SHOPEEPAY/DANA/BCA MOBILE/OCTOMOBILE/SAKUKU,dll klik link. Kami membutuhkan dukungan Anda untuk terus menghubungkan orang-orang dengan Kristus dan Gereja. Tuhan memberkati

CARI RENUNGAN

>

renunganpagi.id 2023 -

Privacy Policy