| Halaman Depan | Bacaan Harian | Support Renungan Pagi | Renungan Minggu Ini | Kisah Para Kudus | Katekese Iman Katolik | Kisah Hidup |

Doa Vigili Adven Untuk Kehidupan (Cara Pertama)DOA VIGILI ADVEN UNTUK KEHIDUPAN

Cara Pertama

LAGU: Rorate Coeli ( atau Puji Syukur No. 438)

Ulangan: Roráte caéli désuper,et núbes plúant jústum.

1.        Ne irascáris Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis: ecce cívitas Sáncti fácta est desérta: Síon desérta fácta est: Jerúsalem desoláta est: dómus sanctificatiónis túæ et glóriæ túæ, ubi laudavérunt te pátres nóstri. Roráte…

2.        Peccávimus, et fácti súmus tamquam immúndus nos, et cecídimus quasi fólium univérsi: et iniquitátes nóstræ quasi véntus abstulérunt nos: abscondísti faciem túam a nóbis, et allisísti nos in mánu iniquitátis nóstræ. Roráte…

3.        Víde Dómine afflictiónem pópuli túi, et mítte quem missúrus es: emítte Agnum dominatórem térræ, de Pétra desérti ad móntem fíliæ Síon: ut áuferat ípse júgum captivitátis nóstræ. Roráte…

4.        Consolámini, consolámini, pópule méus: cito véniet sálus túa: quare mæróre consúmeris, quia innovávit te dólor? Salvábo te, nóli timére, égo enim sum Dóminus Déus túus, Sánctus Israël, Redémptor túus. Roráte…

PERARAKAN MASUK:
(Imam bersama dengan misdinar berarak menuju altar. Patung St. Maria sudah ditempatkan di dekat altar dan dihiasi dengan lilin)

PENTAHTAAN SAKRAMEN MAHAKUDUS
(Setelah imam mentahtakan Sakramen Mahakudus, ada saat hening, lalu Imam ke tempat duduk untuk memimpin doa Vesper)
LAGU: Ave Verum Corpus

Ave verum corpus, natum de Maria Virgine, vere passum, immolatum in cruce pro homine, cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine: esto nobis praegustatum in mortis examine. O Iesu dulcis, O Iesu pie, O Iesu, fili Mariae. Miserere mei. Amen.

IBADAT SORE (VESPER)

Sambil membuat tanda salib
P   : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
U  : Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluya

Madah
1.      Pencipta bintang mulia/ cahaya kami semua/ Kristus penebus Ilahi/ kabulkanlah doa kami.
2.      Hati-Mu sungguh berduka/ karena umat-Mu berdosa/ Syukurlah Engkau berkenan/ melimpahkan pengampunan.
3.      Pada kepenuhan masa/ Engkau jadi manusia/ Lahir dari bunda murni/ Sahaja dan rendah hati.
4.      Dipuja dan dipujilah/ Bapa dan Putera Allah/ Bersama Roh mahamulya/ selalu senantiasa/ Amin/
 
Pendarasan Mazmur

Antifon 1:
Wartakanlah kepada para bangsa: “Sungguh, Allah penyelamat kita akan datang.

Mazmur 141 : 1 – 9
Ya Tuhan, aku berseru kepada-Mu, datanglah segera kepadaku, *
       dengarkan suaraku, sebab aku berseru kepada-Mu.
Semoga doaku membumbung ke hadapan-Mu bagaikan dupa, *
semoga tangan yang kutadahkan Kauterima bagaikan korban petang
Awasilah mulutku, ya Tuhan, *
       dan jagalah pintu bibirku.
Jangan biarkan hatiku condong kepada kejahatan, *
       jangan sampai aku berbuat jahat bersama orang berdosa.
Selamanya takkan aku makan semeja dengan orang jahat, *
       tak pernah aku menikmati kelezatan mereka.
Biarlah Allah yang adil memukul aku, *
       biarlah yang maharahim menyiksa aku.
Selamanya takkan minyak wangi melumasi rambutku untuk berpesta pora;*
tak mungkin! Sebab selamanya doaku menentang kejahatan mereka.
Biarlah pemimpin mereka jatuh ke cengkeram Allah yang hidup, *
       biarlah mereka merasakan betapa manisnya keputusan-Nya.
Seperti orang yang dicacah belah dalam neraka, *
       demikianpun aku hancur lebur di moncong maut.
Tetapi kepada-Mulah mataku tertuju, ya Allah, Tuhanku, *
       Kepada-Mulah aku mengungsi, lindungilah hidupku.
Lindungilah aku terhadap jerat yang mereka pasang, *
       dan terhadap perangkap orang berdosa.
Kemuliaan kepada Bapa *
       dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, *
       dan sepanjang segala abad. Amin.
àKe antifon

Antifon 2:
Sungguh, Tuhan akan datang, diiringi oleh para kudus-Nya. Pada hari itu akan bersinarlah cahaya gemilang, Alleluia.


Mazmur  142
Dengan suara lantang aku berseru kepada Tuhan, *
       dengan suara lantang aku mohon kepada Tuhan.
Aku mencurahkan keluh kesahku di hadapan-Nya, *
       aku membentangkan sengsaraku kepada-Nya.
“Bila nyawaku melenyap daripadaku, *
       Engkaulah yang mengetahui jalannya ke maut.
Sepanjang jalan yang harus kutempuh, *
       para musuhku memasang jerat.
Tengoklah dan saksikan sendiri, *
       tak seorang pun mau mengenal aku.
Tak mungkin aku meloloskan diri, *
       tak seorangpun menghiraukan daku.
Aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan, †
Engkaulah pelindungku, *
       Milik pusakaku dalam hidup abadi.
Perhatikanlah seruanku, *
       sebab aku teramat hina.
Lepaskanlah aku dari musuh yang mengejar aku, *
       karena mereka terlalu kuat bagiku.
Keluarkanlah aku dari penjara maut, *
       agar aku memuji nama-Mu!   
Semoga rombongan para suci melingkungi aku, *
       sebab Engkau menyelamatkan daku.”
Kemuliaan kepada Bapa *
       dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, *
       dan sepanjang segala abad. Amin.
àKe antifon

Antifon 3:
Tuhan akan datang dengan kekuasaan besar, dan semua orang akan melihat Dia.

Kidung Flp 2: 6 – 11

Meskipun berwujud Allah †
Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh *
       Pada kemuliaan-Nya yang setara dengan Allah.
Ia telah menghampakan diri †
Dengan mengambil keadaan hamba *
       Dan menjadi sama dengan manusia.
Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri †
karena taat sampai mati, *
       Sampai mati di salib.
Sebab itu Allah telah meninggikan Dia †
dan menganugerahkan kepada-Nya *
       nama yang melebihi segala nama.
Agar dalam nama Yesus †
bertekuklah setiap lutut *
       di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.
Agar setiap lidah mengakui, †
untuk kemuliaan Allah Bapa *
       Tuhanlah Yesus Kristus.
Kemuliaan kepada Bapa *
       dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, *
       dan sepanjang segala abad. Amin.
àKe antifon

Bacaan Singkat                                                         1 Tes 5: 23 - 24

Semoga Allah, pokok damai, menguduskan kamu sekalian sepenuhnya; agar roh, jiwa dan tubuhmu tetap terpelihara tanpa cela sampai kedatangan Tuhan. Tuhan yang memanggil kamu tetap setia. Ia akan melaksanakan sabda-Nya.

Lagu Singkat
P   : Datanglah menyelamatkan kami, *
       Ya, Tuhan, Allah segala kuasa.
U  : Datanglah menyelamatkan kami, ya Tuhan, Allah segala kuasa.
P   :      Tunjukkanlah seri wajah-Mu, maka selamatlah kami.
U  :      Datanglah menyelamatkan kami, ya Tuhan, Allah segala kuasa.
P   :      Kemuliaan kepada Bapa, dan Putera dan Roh Kudus.
U  :      Datanglah menyelamatkan kami, ya Tuhan, Allah segala kuasa.

Antifon Kidung Maria
Tuhan akan datang dari jauh, kemegahan-Nya akan memenuhi seluruh bumi.

Kidung Maria                                    Luk 1: 46 - 55

Aku mengagungkan Tuhan, *
hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.
Sebab Ia memperhatikan daku, *
hamba-Nya yang hina ini.
Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia, *
oleh sekalian bangsa.
Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh yang
mahakuasa, *
kuduslah nama-Nya.
Kasih sayang-Nya turun temurun *
kepada orang yang takwa.
Perkasalah perbuatan tangan-Nya: *
dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya
Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari tahta; *
yang hina-dina diangkat-Nya.
Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan; *
orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong.
Menurut janji-Nya kepada leluhur kita, *
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.
Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya * 
untuk selama-lamanya.
Kemuliaan kepada Bapa, *
dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang selalu *
dan sepanjang segala abad. Amin.
àKe antifon

Doa Permohonan: Minggu Ibadat Sore I

P   :      Kristus menggembirakan hati setiap orang yang menantikan Dia. Marilah kita memohon.
U  :      Datanglah ya Tuhan, dan jangan berlambat
1.  : Dengan gembira hati kami menantikan kedatangan-Mu, *
       datanglah, ya Tuhan Yesus.
U  :      Datanglah ya Tuhan, dan jangan berlambat
2.  :      Engkau telah hidup sebelum awal dunia, *
       datanglah dan selamatkanlah kami di dunia ini.
U  :      Datanglah ya Tuhan, dan jangan berlambat
3.  :      Engkau telah menciptakan dunia dan segenap isinya, *  
       datanglah dan selamatkanlah karya tangan-Mu.
U  :      Datanglah ya Tuhan, dan jangan berlambat
4      : Engkau telah hidup dan mati sebagai manusia, *
datanglah dan luputkanlah kami dari kuasa maut.
U  :      Datanglah ya Tuhan, dan jangan berlambat
5.    :      Engkau datang supaya kami memperoleh kehidupan berlimpah-limpah, *
datanglah dan berilah kami kehidupan abadi.
U  :      Datanglah ya Tuhan, dan jangan berlambat
6.    :      Engkau hendak mempersatukan semua orang dalam kerajaan-Mu, *
Datanglah dan himpunkanlah semua orang yang ingin memandang wajah-Mu.
U  :      Datanglah ya Tuhan, dan jangan berlambat
7   :      Doa khusus umat paroki……. Spontan….
 Doa Bapa Kami

Doa Penutup
Allah yang mahakuasa, kurniakanlah kepada umat-Mu kehendak yang ikhlas untuk menyongsong kehadiran Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga kami beserta Kristus mewarisi kerajaan Surga. Sebab Dialah Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa.
(Setelah Vesper, Imam menyembah Sakramen Mahakudus dalam keheningan)

DOA UNTUK KEHIDUPAN: (didoakan bersama-sama)

Bapa dan Allah kami,/ Tuhan sumber kehidupan.//
Kami memuliakan-Mu dan bersyukur/ atas rahmat yang Kauberikan untuk kehidupan kami.//
Kami mohon pada-Mu, Bapa yang baik/ untuk memberi kami kemampuan menghargai para ibu yang sedang mengandung,/ berilah kami kemampuan untuk menguatkan iman mereka.//
Terangilah hati mereka/ supaya mereka dapat memberikan kasihnya pada bayi yang sedang dikandung/ dan dengan belas kasih-Mu/ tunjukkanlah kepada mereka/ keindahan dan keluhuran menjadi seorang ibu bagi kehidupan manusia.//
Bagi para dokter,/ berilah berkat-Mu/ agar mereka dapat menggunakan ketrampilan dan kemampuannya/ untuk menyelamatkan suatu kehidupan/ dan memberi semangat pada para ibu yang sedang mengandung,/ supaya mereka tidak mengalami kebimbangan,/ kesulitan,/ maupun godaan,/ khususnya pada waktu mereka mengalami penderitaan.//
Berilah pada kami semua/ kekuatan untuk memenuhi kehendakMu saja.// Atas nama Yesus Kristus,/ Juru Selamat kami.//

BACAAN : Kitab Kejadian 3 : 9 – 15
LAGU: Ave Maris Stella
1.      Ave, maris stella,Dei mater alma, atque semper virgo, felix cœli porta.
2.      Sumens illud «Ave»Gabrielis ore,funda nos in pace,mutans Evæ nomen.
3.      Solve vincla reis, profer lumen cæcis, mala nostra pelle, bona cuncta posce
4.      Monstra te esse matrem, sumat per te precem qui pro nobis natus tulit esse tuus.
5.      Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpis solutos mites fac et castos.
6.      Vitam præsta puram, iter para tutum, ut videntes Jesum semper collætemur.
7.      Sit laus Deo Patri, summo Christo decus, Spiritui Sancto honor, tribus unus. Amen.

MEDITASI PERISTIWA GEMBIRA DARI ROSARIO dilanjutkan dengan DOA ROSARIO

(Setiap peristiwa Rosario dapat dipimpin oleh orang yang berbeda; misalnya: peristiwa gembira pertama dapat dipimpin oleh orangtua yang sedang menantikan bayi mereka yang sedang dikandung; peristiwa gembira kedua dipimpin oleh anak-anak yang sakit atau penyandang cacat dan orangtua mereka; peristiwa gembira ketiga dipimpin oleh keluarga; peristiwa gembira keempat dipimpin oleh kakek-nenek dan cucu-cucu; peristiwa gembira kelima dipimpin oleh para guru)

…...hening beberapa saat…..

LAGU: O Salutaris Hostia
O salutaris Hostia, quae caeli pandis ostium : Bella premunt hostilia, da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino nobis donet in patria. Amen.

I   :      Panem de caelo praestitisti eis
U  :      Omne delectamentum in se habentem
I   :      Oremus,
            Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, Tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
U  : Amen
(Imam mengenakan Velum dan memberkati umat dengan monstran di depan altar. Setelah memberkati, Imam mengembalikan sakramen ke tabernakel dan kembali ke Sakristi)

LAGU PENUTUP
Sumber: Buku Bersama Orang Muda Menyambut Yesus (2011)
Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi  – Aksi Puasa Pembangunan
KEUSKUPAN BOGOR

terima kasih telah mengunjungi renunganpagi.id, jika Anda merasa diberkati dengan renungan ini, Anda dapat membantu kami dengan memberikan persembahan kasih. Donasi Anda dapat dikirimkan melalui QRIS/GOPAY/OVO/LINKAJA/SHOPEEPAY/DANA/BCA MOBILE/OCTOMOBILE/SAKUKU,dll klik link. Kami membutuhkan dukungan Anda untuk terus menghubungkan orang-orang dengan Kristus dan Gereja. Tuhan memberkati

CARI RENUNGAN

>

renunganpagi.id 2023 -

Privacy Policy