| Home | Bacaan Harian | Support Renungan Pagi | Renungan Minggu Ini | Kisah Para Kudus | Katekese Iman Katolik | Privacy Policy |

Minggu, 28 Desember 2014 Pesta Keluarga Kudus

Minggu, 28 Desember 2014
Pesta Keluarga Kudus 
 
Keluarga Kristen adalah persekutuan pribadi-pribadi, satu tanda dan citra persekutuan Bapa dan Putera dalam Roh Kudus. Di dalam kelahiran dan pendidikan anak-anak tercerminlah kembali karya penciptaan Bapa. Keluarga dipanggil, supaya mengambil bagian dalam doa dan kurban Kristus. Doa harian dan bacaan. Kitab Suci meneguhkan mereka dalam cinta kasih. Keluarga Kristen mempunyai suatu tugas mewartakan dan menyebarluaskan Injil. (Katekismus Gereja Katolik, 2205)

 
Antifon Pembuka (Luk 2:16)
 
Para gembala bergegas datang dan bertemu dengan Maria dan Yusuf serta Sang Bayi yang terbaring di palungan.

The shepherds went in haste, and found Mary and Joseph and the Infant lying in a manger.

Deus in loco sancto suo: Deus, qui inhabitare facit unamines in domo: ipse dabit virtutem et fortitudinem plebi suae.


Tobat 3


Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan Allah-Beserta-Kami dan memberikan berkat melimpah. Tuhan, kasihanilah kami.

Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan cinta kasih, perhatian dan memberikan dorongan tanggung jawab kepada tiap-tiap anggota. Kristus, kasihanilah kami.

Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan kedamaian, kerukunan dan kebahagiaan. Tuhan, kasihanilah kami.
   
 
Pada Misa ini ada Madah Kemuliaan dan Syahadat
Bacaan I, Mazmur dan Bacaan II dapat menggunakan dari Tahun A. Bacaan Injil dari Tahun B.
     
Doa Pagi

Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami Keluarga Kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan Pertama
Bacaan dari Kitab Putra Sirakh (3:2-6,12-14)
 
"Orang takwa menghormati ibu-bapanya."
 
Anak-anakku, dengarkanlah aku: Tuhan telah memuliakan bapa di atas anak-anaknya, dan hak itu atas para anaknya Ia teguhkan. Barangsiapa menghormati bapanya, ia memulihkan dosa, dan siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Barangsiapa menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya, dan apabila bersembahyang, niscaya doanya dikabulkan. Barangsiapa memuliakan bapanya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kaumaafkan, jangan menistakan dia sewaktu engkau masih berjaya. Kebaikan yang ditujukan kepada bapa tidak akan terlupakan; sebaliknya akan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.
 
Mazmur Tanggapan, do = g, 2/4, PS 841
Ref. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan
Ayat. (Mzm 128:1-2.3.4-5; R:1)
1. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu!
2. Isterimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu; anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di se keliling mejamu!
3. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan, orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion: boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu.
 
Bacaan Kedua
Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose (3:12-21)
  
"Tata hidup keluarga di dalam Tuhan."
   
Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihi oleh-Nya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni bila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain; sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah cintakasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Hendaknya kamu saling mengajar dan menasihati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraan-Nya bersyukurlah kepada Allah, Bapa kita. Hai para isteri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai para suami, kasihilah isterimu, dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orangtuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai para bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.
  
atau
 
Bacaan Pertama 
Bacaan dari Kitab Kejadian (15:1-6; 21;1-3)
    
"Anak kandungmulah yang akan menjadi ahli warismu."
      
Pada suatu ketika datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut, Abram, Akulah perisaimu; upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, "Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmulah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram ke luar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat!" Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu Abram percaya kepada Tuhan; maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sara seperti difirmankan-Nya, dan Tuhan melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikan-Nya. Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, dialah anak yang dilahirkan Sara baginya.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.
  
Mazmur Tanggapan, do = d, 4/4, PS 845
Ref. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berkenan pada perjanjian-Nya.
Ayat. (Mzm 105:1b-2.3-4.5-6.8-9; Ul: 7a.8a)
1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya, maklumkanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah segala perbuatan-Nya yang ajaib!
2. Bermegahlah dalam nama-Nya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya. Carilah selalu wajah-Nya!
3. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukan-Nya, mukjizat dan ketetapan yang diucapkan-Nya, hai anak cucu Abraham, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, pilihan-Nya!
4. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjian-Nya, akan firman yang diperintahkan-Nya kepada seribu angkatan; akan perjanjian yang diikat-Nya dengan Abraham, dan akan sumpah-Nya kepada Ishak.

Bacaan Kedua
Bacaan dari Surat kepada Orang Ibrani (11:8.11-12.17-19)
    
"Iman Abraham, Sara, dan Ishak."
      
Saudara-saudara, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya, ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sara beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, dari satu orang yang malahan telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit atau seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, "Keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu." Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.
  
  
****
 
Bait Pengantar Injil, do = a, 4/4, PS 962
Ref. Alleluya, allleluya, alleluya, alleluya
Ayat. (Kol 3:15a.16a)
Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga damai Kristus berakar dalam dirimu.

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (2:22-40 (Singkat: 2:22.39-40)
   
"Anak itu bertambah besar dan penuh hikmat."
      
(Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa Kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan), seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan: Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan dua ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Kanak Yesus dibawa masuk oleh orangtua-Nya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut Anak itu dan menatang-Nya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu Anak itu, "Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan -- dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri --, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup tujuh tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang Kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. (Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada pada-Nya).
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.
 
Renungan
  
Hari ini, kita merayakan Pesta Keluarga Kudus. Bacaan Injil memberi gambaran kepada kita seperti apakah cara hidup Keluarga Kudus Nazaret. Secara ekonomis, mereka tidak kaya. Hal ini tampak dari persembahan mereka yang hanya berupa "sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati" padahal keluarga yang mampu, persembahannya berupa seekor kambing atau domba (Im 12:6-8). Meskipun demikian, mereka tetap taat menjalankan hukum Taurat Musa, yang bagi mereka bukan sekedar sikap legalis tetapi lebih-lebih dimaknai sebagai ibadah kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan Yesus, yang oleh Tuhan Allah telah diserahkan dalam asuhan mereka. Bagian penutup Injil yang mengatakan bahwa dalam asuhan mereka, Yesus "bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada pada-Nya" meyakinkan kepada kita bahwa mereka sungguh-sungguh mengasuh Yesus dengan penuh kasih sayang. Mereka mencukupi kebutuhan jasmani-Nya sehingga Ia semakin bertambah besar dan kuat, mereka memberikan pendidikan yang baik sehingga Ia menjadi penuh hikmat, dan mereka juga membantu-Nya bertumbuh dan berkembang secara spiritual sehingga Ia penuh dengan kasih karunia Allah. Dengan demikian, kita bisa belajar, bahwa adanya aneka macam kekurangan dan kelemahan dalam keluarga kita tidak menghalangi kita untuk membangun keluarga yang berkulitas, termasuk dalam mendidik anak. Kuncinya ada pada komitment untuk selalu beribadah atau berelasi secara intim dengan Tuhan dan komitment untuk menghayati "hukum" perkawinan katolik yang menuntut kesetiaan seumur hidup dan pemberian diri secara total.

Doa: Tuhan, bantulah kami untuk mambangun keluarga yang berkualitas, kendati kami memiliki berbagai macam kekurangan dan kelemahan. Amin. -agawpr-

Tinggallah bersama-Nya


Masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya

Sabtu, 27 Desember 2014
Pesta St. Yohanes, Rasul, Penginjil
  


1Yoh. 1:1-4; Mzm. 97:1-2,5-6,11-12; Yoh. 20:2-8.
      
Hari ini kita merayakan Pesta St. Yohanes, Rasul dan Penulis Injil. Ia dikenal sebagai murid yang paling dikasihi Yesus. Kemungkinan, ia jauh lebih muda dari Petrus sehingga ia dapat berlari lebih kencang dan ketika mereka bersama-sama ke makam Yesus, Yohanes sampai duluan. Namun, ia hanya melihat ke dalam, tidak masuk. Ia sangat menghargai Petrus sebagai yang lebih tua sekaligus yang dipilih Tuhan sebagai "pemimpin" para rasul. Ia menunggu di luar dan baru ikut masuk setelah Petrus sampai dan mendahuluinya masuk. Yang menarik adalah apa yang terjadi setelah ia masuk. Ketika ia hanya menjenguk ke dalam, tidak ada keterangan apa-apa. Namun, setelah masuk, ia melihat dan percaya, kemudian menuliskan pengalamannya itu dalam Injilnya (bac. I). Kita masing-masing pasti juga mempunyai Kitab Suci, termasuk di dalamnya adalah Injil yang ditulis oleh Yohanes. Marilah kita tidak hanya sekedar menjenguk ke dalam Kitab Suci kita, artinya hanya sekedar membaca sambil lalu - atau jangan-jangan menjenguk saja tidak pernah -, tetapi benar-benar masuk ke dalamnya. Kita luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan mendalami Kitab Suci. Dengan demikian, kita akan semakin melihat betapa agungnya misteri iman kita dan betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita sehingga iman kepercayaan kita senantiasa diteguhkan.
         
Doa: Tuhan, doronglah kami untuk mendalami iman kami, terutama dengan membaca dan merenungkan Kitab Suci. Amin. -agawpr-

Sabtu, 27 Desember 2014 Pesta St. Yohanes, Rasul, Penginjil

Sabtu, 27 Desember 2014
Pesta St. Yohanes, Rasul, Penginjil
 
Santo Yohanes berlangkah lebih jauh lagi dan berkata: "Allah adalah kasih" (1 Yoh 4:8-16): Cinta adalah kodrat Allah. Dengan mengutus Putra-Nya yang tunggal dan Roh cinta pada kepenuhan waktu, Allah mewahyukan rahasia-Nya yang paling dalam Bdk. 1 Kor 2:7-16; Ef 3:9-12.; Ia sendiri adalah pertukaran cinta abadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan Ia telah menentukan supaya kita mengambil bagian dalam pertukaran itu. (Katekismus Gereja Katolik, 221)

Antifon Pembuka

Yohanes inilah yang duduk di sisi Yesus waktu perjamuan. Bahagialah rasul ini, sebab rahasia surgawi diwahyukan kepadanya, dan sabda kehidupan diwartakannya ke seluruh dunia.

This is John, who reclined on the Lord’s breast at supper, the blessed Apostle, to whom celestial secrets were revealed and who spread the words of life through all the world.

atau (bdk. Sir 15:5)

Di tengah-tengah Gereja ia membuka mulutnya, dan Tuhan memenuhinya dengan roh hikmat dan pengertian dan memakaikan dia jubah kemuliaan.

In the midst of the Church he opened his mouth, and the Lord filled him with the spirit of wisdom and understanding and clothed him in a robe of glory.
  
 
Pada Misa ini ada Madah Kemuliaan
    
Doa Pagi

Ya Allah, Engkau yang telah mengungkapkan rahasia Sabda-Mu kepada kami lewat Rasul Santo Yohanes, kami mohon semoga kami dapat mengerti dengan baik apa yang dia telah katakan kepada kami dengan mengagumkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.
  
Bacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes (1:1-4)
   
"Apa yang telah kami lihat dan kami dengar, itulah yang kami tuliskan kepada kamu."
    
Saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan kami raba dengan tangan kami; yakni firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya! Dan sekarang kami bersaksi serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya, yakni Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna.
Demikianlah sabda Tuhan.
U. Syukur kepada Allah.
 
Mazmur Tanggapan, do = g, 2/4, PS 836
Ref. Segala bangsa bertepuk tanganlah berpekiklah untuk Allah raja semesta.
Ayat. (Mzm 97:1-2.5-6.11-12)
1. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling-Nya, keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Nya.
2. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilan-Nya dan segala bangsa melihat kemuliaan-Nya.
3. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus.

Bait Pengantar Injil, do = f, PS 956
Ref. Alleluya, alleluya, alleluya. Alleluya, alleluya, alleluya.
Ayat. Allah, Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan, kepada-Mu paduan para rasul bersyukur.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes (20:2-8)
   
"Murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur."
    
Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain kapan terletak di tanah; tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu; ia melihatnya dan percaya.
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya
U. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.
 
Renungan

 
Kasih yang sejati menjadikan seseorang peka dan percaya. Orang yang mengasihi selalu peka dengan kehadiran orang yang dikasihinya. Dia juga mudah untuk percaya dengan orang yang dikasihinya. Kasih akan berbuah kepekaan dan kepercayaan.

Injil pada hari Pesta St. Yohanes ini mengisahkan hidup para murid Yesus setelah peristiwa kebangkitan-Nya. Betapa tidak mudahnya bagi mereka untuk benar-benar percaya bahwa Yesus telah bangkit. Mereka harus berjuang untuk mempercayainya. Dikisahkan bahwa “murid yang lain” atau yang biasa dikenal dengan “murid yang terkasih” lebih cepat percaya akan kebangkitan Yesus dibandingkan Petrus. Meski mereka sama-sama pergi ke kubur dan melihat kain peluh dan kain kafan, tetapi keduanya memiliki tanggapan yang berbeda. Petrus tidak langsung percaya, sedangkan murid yang terkasih melihat semuanya langsung percaya. Mengapa murid yang terkasih bisa langsung percaya? Karena kasihnya kepada Yesus lebih besar dibandingkan Petrus. Oleh karena itu, pantaslah dia disebut sebagai murid yang terkasih Yesus. Dia sangat mengasihi Yesus melebihi para murid lainnya. Bagi dia tidak terlalu sulit untuk percaya dan merasakan kehadiran Yesus yang telah bangkit melalui tanda-tanda yang ada di pemakaman.

Rupanya bagi orang yang sungguh mengasihi, tanda-tanda itu menjadi penting untuk merasakan kehadiran orang yang dikasihinya. Bahkan, tanda sekecil apa pun sudah cukup baginya untuk percaya. Dengan demikian, peristiwa kebangkitan Yesus yang telah kita rayakan semakin meneguhkan keyakinan kita bahwa kasih akan menjadikan kita mudah mempercayai kebangkitan Yesus, di satu pihak. Di lain pihak, perayaan kebangkitan Yesus hendaknya membuahkan kasih dalam hati kita, sehingga kita bisa membangun kehidupan bersama dengan lebih baik, terutama kehidupan berkeluarga atau berkomunitas.

Kita sungguh berharap bahwa Paskah Kristus akan melahirkan keluarga baru, yakni sebuah keluarga di mana seluruh anggotanya saling percaya dan peka terhadap kebutuhan anggota lainnya, karena seluruh anggotanya percaya pada Tuhan yang telah bangkit. Singkatnya, keluarga baru Paskah adalah keluarga yang hidup seluruh anggotanya diresapi oleh kasih Yesus yang telah bangkit. (Henrikus Suwaji, O.Carm)

Antifon Komuni (Yoh 1:14,16)

Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan dari kepenuhan-Nya kita semua telah menerima.

The Word became flesh and made his dwelling among us, and from his fullness we have all received.

Kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku; tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat

Jumat, 26 Desember 2014
Pesta St. Stefanus, Martir Pertama
     
Kis. 6:8-10; 7:54-59; Mzm. 31:3cd-4,6,8ab,16bc,17; Mat. 10:17-22.  
       
Sehari setelah Natal, kita merayakan Pesta St. Stefanus, Martir yang pertama. Saya tidak tahu, kalau dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa sekitar Natal di negara kita, di mana ada beberapa saudara kita yang mengharamkan sekedar ucapan selamat natal, apakah itu termasuk jenis kebencian terhadap kita karena kita menyandang nama kristiani dan mengimani Kristus sebagai Tuhan? Mungkin mirip juga karena Stefanus dibenci dan akhirnya dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena ia percaya serta mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan sehingga ia dituduh menghujat Musa dan Allah (Kis 6:8-15). Dan kalau kita membaca kisah-kisah para martir pada abad-abad I-III, akan tampak sekali bahwa mereka dijatuhi hukuman (dikejar-kejar, dianiaya, dipenjara dan dibunuh) bukan karena tindak kriminal atau kejahatan apa pun tetapi hanya karena mereka kristiani, hanya karena mereka beriman kepada Kristus. Dengan demikian, kebencian yang dialamatkan kepada kita, sebenarnya sudah dialami oleh umat Kristiani sejak permulaan, bahkan Yesus malah sudah meramalkannya. Meskipun demikian, sebagaimana diteladankan oleh St. Stefanus dan para martir, kita tetap teguh dalam iman karena percaya akan janji Tuhan bahwa "orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat".

Doa: Tuhan, semoga aneka tantangan dan kesulitan kami dalam menghayati iman kepada-Mu, justru semakin manjadikan iman kami itu mendalam dan tangguh karena kami percaya akan janji keselamatan-Mu. Amin. -agawpr-

Masa Natal

Masa Natal dimulai tanggal 24 Desember (Ibadat Sore). Selama Masa Natal ini dirayakan beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan misteri penyelamatan. 

Pada hari-hari dalam oktaf Natal dirayakan beberapa Pesta, yakni: Pesta Santo Stefanus, Martir Pertama; Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Penginjil (27 Desember); Pesta Kanak-kanak Suci, Martir (28 Desember). Pada hari Minggu dalam oktaf Natal dirayakan Pesta Keluarga Kudus. Apabila 1 Januari hatuh hari Minggu, Pesta Keluarga Kudus dirayakan pada Jumat, 30 Desember. Pada 1 Januari diselenggarakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Dalam pesta ini dikenangkan pula pemberian nama kepada Yesus. 

Pada tanggal 6 Januari dirayakan Hari Raya Penampakan Tuhan (Epifani), khusus di Indonesia dan beberapa negara, di mana hari raya ini bukan hari libur, perayaan ini dipindahkan pada hari Minggu antara tanggal 2 - 8 Januari. Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Hari Raya Penampakan Tuhan merupakan hari raya wajib Gereja, Masa Natal ditutup dengan Pesta Pembaptisan Tuhan yang dirayakan pada hari Minggu sesudah 6 Januari; kalau Hari Raya Penampakan Tuhan jatuh pada tanggal 7 atau 8 Januari, Pesta Pembaptisan Tuhan dirayakan pada hari Senin (8 atau 9 Januari). Sesudah pesta ini kita memasuki Masa Biasa bagian pertama sampai memasuki Masa Prapaskah.

Jumat, 26 Desember 2014 Pesta St. Stefanus, Martir Pertama

Jumat, 26 Desember 2014
Pesta St. Stefanus, Martir Pertama

“Karena cinta, Stefanus berdoa bagi mereka yang merajam dia, untuk membebaskan mereka dari hukuman.” (St. Fulgensius dari Ruspe)
  

Antifon Pembuka

Pintu surga terbuka bagi Stefanus. Dialah yang pertama di antara para martir. Maka ia berseri mulia di surga, dimahkotai dengan kemenangan.

The gates of heaven were opened for blessed Stephen, who was found to be first among the number of the Martyrs and therefore is crowned triumphant in heaven.
  
Pada Misa ini ada Madah Kemuliaan
    
Doa Pagi

Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami merayakan Pesta St Stefanus. Ia telah menyampaikan warta kebenaran dan senantiasa bertahan dalam iman, harapan dan kasih. Semoga Engkau memberkati dan melindungi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami penindasan dan penganiayaan karena membela iman dan kebenaran. Semoga mereka kuat dan tetap setia kepada-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin    
     
Bacaan dari Kisah Para Rasul (6:8-10; 7:54-59)
   
"Aku melihat langit terbuka."
      
Sekali peristiwa Stefanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. – Anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Aleksandria. – Mereka tampil bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Mendengar semua yang dikatakan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit; ia melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, “Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah.” Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serempak menyerbu dia. Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus berdoa, “Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku.”
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.
 
Mazmur Tanggapan
Ref. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kuserahkan jiwaku.
Ayat. (Mzm 31:3cd-4.6.8ab.16bc.17)
1. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku! Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku; oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku.
2. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku; sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Aku akan bersorak sorai dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku.
3. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku! Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu!

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya, alleluya
Ayat. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan! Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita.  
      
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (10:17-22)
   
"Karena Aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja."
      
Pada waktu mengutus murid-murid-Nya, Yesus berkata, “Waspadalah terhadap semua orang! Sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama; dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena Aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu kuatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu; Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh; demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orangtuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku; tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.”
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.
 
Renungan
 
Hari ini Gereja merayakan Pesta Santo Stefanus, martir. Dia adalah martir atau buah pertama dari penjelmaan Allah menjadi manusia. Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita sungguh bermakna dan berbuah. Dengan menjadi manusia, Sang Sabda bisa dikenali, diinderai dan diimani.

Berkat pengenalannya akan Yesus secara benar dan mendalam, Stefanus berani mengorbankan nyawanya. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa martir adalah orang yang memiliki prinsip hidup lebih baik mati daripada murtad, mengingkari iman akan Yesus dan meninggalkan Gereja-Nya. Prinsip seperti ini jelas mengandaikan adanya landasan iman yang sungguh mendalam, yakni baik hidup atau pun mati kita tetap milik Tuhan. Tanpa landasan iman yang sungguh mendalam, kiranya tidak akan mungkin kita setia kepada-Nya. Dalam kehidupan nyata, prinsip hidup para martir berbanding terbalik dengan kebanyakan orang masa kini, yaitu lebih baik murtad daripada mati. Buktinya, orang yang telah menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan tindak korupsi, ternyata melakukannya. Janji dan regulasi hukum ternyata tidak berguna untuk melindungi seseorang dari tindak korupsi.

Prinsip hidup para martir terasa sangat sulit dipikirkan. Artinya, secara manusiawi rasanya mustahil hal tersebut bisa dicapai. Namun, ketika hidup sungguh diarahkan kepada Kristus, semangat kemartiran dengan sendirinya akan tumbuh dan berkembang dalam diri setiap orang. Kiranya tidak ada orang-orang bercita-cita menjadi martir. Bahkan, ketika kemartiran adalah sebuah cita-cita malahan tidak akan terlaksana. Santa Theresia dari Avila waktu kecil pernah bercita-cita ingin mati sebagai martir, dan cita-cita itu tidak terpenuhi dalam hidupnya. Karena kemartiran bukanlah melulu usaha manusiawi, melainkan campur tangan Ilahi dalam yang manusiawi, sebagaimana ditegaskan Tuhan Yesus, “Bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu; Dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu” (Mat 10:20).

Setiap akhir Misa kita mendapatkan tugas perutusan, “Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi! Kita diutus!” Mari kita sungguh menyadari tugas perutusan ini. Tugas perutusan yang juga memerlukan semangat kemartiran. (Hugo Susdiyanto, O.Carm/Cafe Rohani)

Antifon Komuni (Kis 7:59)

Saat mereka melempari Stefanus, ia berseru: "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku."

Kobus: Pujilah nama-Nya


Kamis, 25 Desember 2014 Hari Raya Natal (Siang)

Kamis, 25 Desember 2014
Hari Raya Natal (Siang)
  

Melalui kata-kata Kitab Suci, Allah hanya mengatakan satu kata: Sabda-Nya yang tunggal, dan di dalam Dia Ia mengungkapkan Diri seutuhnya: Bdk. Ibr 1:1-3.

"Sabda Allah yang satu dan sama berada dalam semua Kitab; Sabda Allah yang satu dan sama bergaung dalam mulut semua penulis Kitab yang suci. Dan karena sejak awal Ia adalah Allah pada Allah, Ia tidak membutuhkan suku-suku kata, karena Ia tidak bergantung pada waktu" (Agustinus, Psal. 103,4,1). --- Katekismus Gereja Katolik, 102
Antifon Pembuka (lih. Yes 9:6)

Seorang Bayi telah lahir bagi kita, seorang Putera telah diberikan kepada kita. Ia menyandang kekuasaan di bahu-Nya, dana kan disebut Penasihat Agung.

A child is born for us, and a son is given to us; his scepter of power rests upon his shoulder, and his name will be called Messenger of great counsel.

Puer natus est nobis, et filius datus est nobis: cuius imperium super humerum eius: et vocabitur nomen eius, magni consilii Angelus.
Mzm. Cantate Dominum canticum novum: quia mirabilia fecit. (Graduale Romanum, 47)


Doa Siang

Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaruinya. Kami mohon perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Dialah Tuhan, Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan dari Kitab Yesaya (52:7-10)
     
"Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama, hai reruntuhan Yerusalem! Sebab Tuhan telah menghibur umatnya."
 
O betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik; yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, "Allahmu meraja!" Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau: Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem! Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa; maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, do = d, 3/4; 4/4, PS 806
Ref. Hendaklah langit bersuka cita, dan bumi bersorak-sorai dihadapan wajah Tuhan, kar'na Ia sudah datang.
Ayat. (Mzm 98:1.2-3b.3c-4.5-6; Ul:3c)
1. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib; keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus.
2. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang dari pada-Nya, Ia telah menyatakan keadilan-Nya di antara para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel.
3. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah.
4. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan kecapi dan lagu merdu; dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan.

Bacaan dari Surat Kepada Orang Ibrani (1:1-6)
 
"Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya."
       
Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulangkali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Anak-Nya itulah yang ditetapkan-Nya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabda-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat sebagimana nama yang dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anak-Kulah Engkau! Pada hari ini Engkau telah Kuperanakkan" Atau pun: "Aku akan menjadi Bapa-Nya, dan Ia menjadi Anak-Ku". Lagipula, ketika mengantar Anak-Nya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia."
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil, do = d, 2/2, PS 953
Ref. Alleluya, alleluya
Ayat:2/4
Hari ini cahaya gemilang turun ke dunia, dan fajar suci menyinari kita; marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa.
 
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes (1:1-18)
   
"Firman telah menjadi manusia."
 
Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes; ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya. Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya: "Inilah Dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata: Kemudian dari padaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia; sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan

Empat tahun lalu, seorang bayi menangis keras dalam sebuah kamar bersalin sebuah rumah sakit. Masih teringat jelas, seorang bayi yang merah ditunjukkan oleh suster perawat. Tangannya yang mungil ada dalam telapak tangan, matanya yang masih terpejam dan kulit yang begitu lembut terasa dalam gendongan.

 Sebuah kelahiran manusia baru mengubah banyak hal. Betapa tidak, orang yang biasanya betah duduk menyelesaikan pekerjaan di kantor akan bergegas pulang untuk segera bertemu bayi mungilnya di rumah. Orang yang biasa begadang hingga tengah malam, memilih segera tidur menemani bayinya. Orang yang enggan berbelanja keperluan rumah tangga, menjadi bersabar menemani isterinya berbelanja kebutuhan si bayi. Semua anggota keluarga yang lain memberikan yang terbaik waktu menyambut kehadiran bayi mungil ini. 

 Berkaca dari pengalaman kelahiran manusia baru dalam keluarga kita, tidakkah kelahiran Yesus yang dirayakan oleh Gereja pada hari ini lebih lagi menakjubkan kita? Bagaimana mungkin Pencipta alam semesta hadir dalam rupa bayi mungil dan rapuh yang kehidupan-Nya bergantung pada orangtua-Nya? Bagaimana mungkin Yang Mahakuasa menjadi bayi biasa yang butuh makanan dan rasa nyaman? Bintang-bintang yang bercahaya, paduan suara para malaikat, gembala-gembala sederhana pada datang menyembah.

 Inilah yang dikehendaki Bayi Yesus bagi kita sekarang, bukan hanya hari ini saja, namun juga setiap hari. Dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, hadirnya anggota-anggota baru dalam Gereja lewat penerimaan Sakramen Baptis akan menjadi kebahagiaan bagi umat dalam Gereja. Demikian juga bila Gereja “kehilangan” mereka, akan menjadi kesedihan mendalam bagi anggota Gereja yang lain.

 Entah kenapa, kehadiran anggota baru atau “hilang”-nya anggota Gereja menjadi peristiwa biasa. Tiada kebahagiaan dan sambutan yang hangat bagi mereka, ataupun kesedihan yang mendalam jika harus “ditinggalkan”. Lewat peringatan kelahiran Yesus yang meriah ini, kita kembali sadar bahwa Yesus ingin menyentuh hati kita dan memperbarui cara pikir kita. Dalam Yesus, hidup kita mempunyai arti dan tujuan. Dalam Dia, kita dapat mengethaui dari mana kita berasal dan hendak kemana kita harus pergi. Selamat Natal. (Hatta/Cafe Rohani).

Antifon Komuni (Bdk. 98 (97): 3)

Segala ujung bumi menyaksikan keselamatan yang dari Allah kita.
       
All the ends of the earth have seen the salvation of our God.
   
Viderunt omnes fines terræ salutare Dei nostri. 

Kamis, 25 Desember 2014 Hari Raya Natal (Fajar)

Kamis, 25 Desember 2014
Hari Raya Natal (Fajar)
   
WARTAKANLAH KARYA ALLAH!
 
“Tidak ada yang lebih diperlukan untuk menumbuh-kembangkan pengharapan kita selain menunjukkan kepada kita bagaimana Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan bukti apa yang lebih kuat tentang hal ini selain bahwa Anak Allah telah menjadi teman seperjalanan dengan kita dalam kodrat manusia.” --- St. Agustinus (De Trinitate xiii)

Antifon Pembuka (lih. Yes 9:2.6; Luk 1:33)

Hari ini cahaya bersinar atas kita, sebab Tuhan telah lahir bagi kita. Ia akan disebut Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Raja Damai, Bapa Kekal dan kerajaan-Nya takkan berakhir.
  
Today a light will shine upon us, for the Lord is born for us; and he will be called Wondrous God, Prince of peace, Father of future ages: and his reign will be without end.

Lux fulgebit hodie super nos: quia natus est nobis Dominus: et vocabitur Admirabilis, Deus, Principes pacis, Pater futuri sæculi: cuius regni non erit finis.
Mzm. Dominus regnavit, decorem indutus est: indutus est Dominus fortitudinem, et præcinxit se. (Graduale Romanum, 44)
 
Pengantar
 
Yesus sungguh-sungguh pernah dilahirkan di Betlehem, meski dapat dipastikan bukan pada tanggal 25 Desember tahun 0. Ada beberapa pihak mengatakan Tanggal 25 Desember sebenarnya adalah pesta Dewa Matahari yang tak terkalahkan atau Sol Invictus. Entah benar atau tidak tanggal 25 Desember sebagai hari perayaan dewa Sol, tidak ada pengaruhnya terhadap perayaan hari kelahiran Yesus. Natal tetaplah merupakan Hari Raya yang ditetapkan Gereja Katolik untuk merayakan kelahiran Kristus berdasarkan usaha-usaha Para Bapa Gereja untuk menemukan tanggal historis kelahiran Yesus Kristus. Natal sama sekali bukan perayaan pagan yang diadopsi ke dalam Kekristenan tetapi sebuah perayaan yang berasal dari dalam Gereja Katolik sendiri. Secara historis, kemungkinan Yesus dilahirkan antara tahun 6 - 4 sebelum Masehi, entah tanggal berapa. Mungkin tanggal 6 Januari atau 19 April atau 20 Mei atau 18 November atau .... Namun, yang terpenting bagi kita bukanlah data-data historis tersebut, karena Natal bukanlah perayaan ulang tahun kelahiran Yesus, tetapi perayaan iman akan Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjela menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita (Injil Misa Siang). Kalau kepada para gembala, para malaikat menyampaikan warta suka cita "Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud" (Injil Misa Malam) sehingga mereka bergegas ke Bertlehem dan mendapatkan persis seperti yang dikatakan para malaikat itu (Injil Misa Fajar), maka kepada kita pun disampaikan warta gembira bahwa "Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di dalam hatimu". Hati kita yang penuh dosa dan hidup kita yang penuh cacat cela ini, bagaikan palungan yang kotor dan kandang yang gelap serta berbau tidak sedap, namun Tuhan berkenan hadir dan berbaring di dalamnya. Maka, sudah seharusnya, suasana hati kita berubah, menjadi bersinar dan semarak penuh suka cita. Untuk itu, marilah kita berbegas, seperti para gembala (Injil Misa Fajar), untuk senantiasa masuk ke dalam lubuk hati kita dan berjumpa dengan Tuhan di sana. Setelah gegap gempita perayaan Natal, penting bagi kita untuk setiap hari masuk ke dalam keheningan, seperti Bunda Maria yang senantiasa "menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya" (Injil Misa Fajar) agar dalam lubuk hati kita yang terdalam, kita berjumpa dengan Kristus. Berbekal perjumpaan kita dengan Kristus itu, kita kembali dalam rutinitas pekerjaan dan kesibukan kita sehari-hari seraya "memuji dan memuliakan Allah" serperti yang dilakukan para gembala (Injil Misa Fajar). -agawpr-
  
Doa Pagi

Allah yang Mahakuasa, kami sudah disinari oleh Terang yang baru. Dialah Sabda-Mu yang menjadi manusia. Semoga terang-Nya, yang bersinar dalam hati karena iman, bersinar juga dalam tindakan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan dari Kitab Yesaya (62:11-12)
   
"Katakanlah kepada putri Sion: Sesungguhnya, keselamatanmu datang."
      
Inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi: Katakanlah kepada putri Sion: Lihat, Penyelamatmu datang! Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payah-Nya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang dihimpun-Nya berjalan di hadapan-Nya. Orang akan menyebut mereka: "Bangsa-Kudus", Orang-orang Tebusan-Tuhan"; dan engkau akan disebut: "Yang-Dicari", "Kota-Yang-Tidak-Ditinggalkan".
Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah
 
Mazmur Tanggapan, do = d, 3/4; 4/4, PS 806
Ref. Hendaklah langit bersuka cita, dan bumi bersorak-sorai dihadapan wajah Tuhan, kar'na Ia sudah datang.
Ayat. (Mzm 97:1.6.11-12)
1. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita! Langit memberikan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaan-Nya.
2. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Titus (3:4-7)
    
"Oleh kasih karunia-Nya, kita berhak menerima hidup yang kekal"
      
Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta Juruselamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juruselamat kita. Dengan demikian kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil, do = d, 2/2, PS 953
Ref. Alleluya, alleluya
Ayat. (Luk 2:14; 2/4)
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepada-Nya.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (2:15-20)
    
"Segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka."
      
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain: "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yosef dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihat-Nya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang Anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!
 
Renungan

 
Hari ini kita memperingati kembali peristiwa mulia dimana Bapa memberikan sebuah bingkisan terindah dan kekal bagi kita semua, sebuah kado Natal yang semestinya kita nantikan ketimbang kado-kado fisik yang umumnya kita terima dalam pesta Natal meriah, Dialah Yesus Kristus Tuhan kita! Injil pada Misa Fajar kali ini menceritakan sebuah hal menarik, dimana para Gembala datang untuk menghampiri Yesus Kristus yang lahir (Luk 2:15). Para gembala, pada zaman itu ialah orang yang sederhana, bukanlah orang konglomerat ; namun dalam kesederhanaan yang mereka miliki, berkobar semangat untuk melihat dengan penuh sukacita yang diberitakan oleh para malaikat Tuhan. Para Gembala “..pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan…” (Luk 2:15). Tuhan justru memberitahukan warta sukacita ini kepada orang – orang sederhana, yaitu para Gembala ; yang pada zaman itu para gembala berada pada kelas rendah di mata masyarakat, bukan orang terpandang di mata dunia, tetapi mereka terpandang di hadapan Allah. Orang – orang sederhana inilah kemudian menjadi alat bagi Allah untuk “mendengar” dan “melihat” (Luk 2:20) bingkisan Natal dari Bapa. Para gembala takjub melihat sukacita agung ini, hingga mereka “memuji” dan “memuliakan” Allah. Disinilah suatu hikmat yang hendak kita petik bersama, Natal adalah perayaan iman, Allah-lah yang seharusnya kita “puji” dan “muliakan” atas karya - karya-Nya, sehingga kita boleh merasakan sukacita Natal sejati yang dirasakan oleh para gembala juga ; dimana mereka hanya “sibuk” untuk memuliakan dan memuji Allah, dan bukan sibuk menyiapkan segala sesuatu (pernak – pernik Natal yang gemerlap) yang membuat kita lupa akan makna yang sejati. Namun, para gembala itu berhenti pada “memuji” dan “memuliakan” karena apa yang telah dilihat, sudah “…sesuai dengan apa yang telah dikatakan (Allah) kepada mereka” (Luk 2:20).

Berbeda dengan Bunda Maria yang justru “…menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya” (Luk 2:19). Inilah teladan Bunda Maria kepada kita untuk beriman kepada Kristus. Kita dapat yakin, Bunda Maria takjub akan sebuah karya ajaib yang terjadi atas dirinya karena kuasa Allah, rasa takut dan cemas menyelimutinya namun ia “menyimpan perkara itu” dan “merenungkannya”. Bunda Maria merenungkan apa yang terjadi atas dirinya, dengan kepercayaan penuh akan penyelenggaraan Allah, ia percaya anak yang dikandungnya akan menjadi sukacita bagi seluruh bangsa. Bunda Maria tidak hanya setia kepada Yesus saat Yesus masih di dalam kandungan saja ; melainkan hingga akhir, hingga wafat Putra yang dikasihinya. Sikap ini mengajarkan kepada kita untuk setia kepada Yesus dari awal hingga akhir, tanpa kompromi. Kelahiran Yesus menjadi “alarm” bagi kita semua, “apakah saya akan setia kepada-Nya hingga akhir hidup saya?”. Kesetian kita kepada Yesus menjadi alat bagi kita untuk mewartakan sukacita ini, sebab kelahiran Yesus adalah sungguh karya Bapa yang membuat kita sanggup untuk setia. Semoga ktia tidak hanya sebatas “memuji” dan “memuliakan” peristiwa yang ajaib ini, tetapi juga mau mewartakannya kepada semua orang lewat kesetiaan kita kepada-Nya, yang ditunjukkan dengan tindakan dan tingkah laku kita kepada sesama, yang mencerminkan pribadi Yesus Kristus sendiri. Selamat Hari Raya Natal! Semoga sukacita ini tidak berhenti pada saat ini saja, tetapi selamanya! (Deus Providebit)
   
Doa: Tuhan, semoga perayaan iman akan Putra-Mu yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami ini, menganugerahkan hidup baru bagi kami berupa karya dan pelayanan sehari-hari yang disemangati oleh perjumpaan dengan Putera-Mu dalam hati kami. Amin. 
 
 
 
DEUS PROVIDEBIT | -agawpr-

Kamis, 25 Desember 2014 Hari Raya Natal (Malam)

Kamis, 25 Desember 2014
Hari Raya Natal (Malam)

SUKACITA KITA IALAH KRISTUS!
   
“Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak; keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umat-Ku tidak memahaminya.” (Yes 1:3).
    

Antifon Pembuka (Mzm 2:7)

Tuhan bersabda kepada-Ku, “Engkaulah Putra-Ku, hari ini Engkau Kuputrakan.”

The Lord said to me: You are my Son. It is I who have begotten you this day.


atau Graduale Romanum, 41

Ref. Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie genuite.
Ayat:
1. Quare fremuerunt gentes: et populi meditati sunt inania?
2. Astiterunt reges terræ, et principes convenerunt in unum adversus Dominum, et adversus Christum eius.
3. Postula a me, et dabo tibi gentes hereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terræ.

Doa Malam

Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan Engkau malam yang amat kudus ini bermandikan sinar Terang sejati. Semoga kami, yang sudah mengakui misteri Terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacita-Nya di surga. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan dari Kitab Yesaya (9:1-6)
    
 
"Seorang Putra telah dianugerahkan kepada kita."
       
Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar; mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai, dan sukacita yang besar; mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kaupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.
  
Mazmur Tanggapan, do = d, 3/4; 4/4, PS 806
Ref. Hendaklah langit bersuka cita, dan bumi bersorak-sorai dihadapan wajah Tuhan, kar'na Ia sudah datang.
Ayat. (Mzm 96:1-3.11-13)
1. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyikanlah bagi Tuhan, hai seluruh bumi! Menyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah nama-Nya.
2. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang dari pada-Nya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa, kisahkanlah karya-karya-Nya yang ajaib di antara segala suku bangsa.
3. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, biarlah gemuruh laut serta segala isinya! Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai.
4. Biarlah bersukaria di hadapan Tuhan, sebab Ia datang, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan-Nya.
     
Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Titus (2:11-14)
   
"Kasih karunia Allah sudah nyata bagi semua orang."
   
Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah, di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang mahabesar dan Penyelamat kita Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu umat, milik-Nya sendiri, yang rajin berbuat baik.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya, alleluya
Ayat: (Luk 2:10-12; 2/4)
Kabar gembira kubawa kepada-Mu. Pada hari ini lahirlah penyelamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (2:1-14)
      
"Pada hari ini telah lahir Penyelamatmu"
     
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Siria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri.Demikian juga Yosef pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, - karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud - supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka:"Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama bala tentara surga yang memuji Allah, katanya: "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya."
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
U. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.
 
Renungan
 
Kita tiba pada saat – saat yang telah kita nantikan dengan penuh harapan akan kedatangan Sang Penyelamat dunia yang membawa bagi kita keselamatan bagi semua bangsa. Apa yang kita rasakan pada hari raya Natal? Meskipun tidak semua setuju, tetapi pada umumnya sepakat bahwa ada suatu sukacita di hari raya Natal dan mungkin dirasakan oleh tiap individu. Kita dapat melihat bagaimana di pusat – pusat perbelanjaaan dekorasi Natal begitu indah dipajang disana-sini, bagaimana keluarga – keluarga bersiap untuk Christmas Midnight Sale untuk berburu produk – produk murah, bagaimana keluarga – keluarga mulai memikirkan sebuah makanan lezat untuk jamuan keluarga dan mereka yang hendak bertamu, kado Natal dan yang paling umum adalah dekorasi Natal keluarga yang dihias sedemikian indah, bahkan itu terjadi sebelum hari raya Natal tiba! Gemerlap suasana Natal yang kita siapkan, sebuah dekorasi yang indah kadang mampu menunjukkan bagaimana persiapan kita untuk merayakan sebuah sukacita besar pada hari kelahiran Sang Kristus itu. Tapi kita perlu mengingat satu hal penting dan paling mendasar dalam sebuah perayaan Natal. Pertama ialah, Natal adalah perayaan iman, sebuah festival religius untuk mengenang Kristus yang 2000 tahun lalu mau hadir di tengah bangsa yang kecil. Kedatangannya cukup sederhana, Yesus hadir dalam rupa bayi mungil, dibaringkan di atas palungan (palungan sebenarnya adalah tempat makan hewan ternak) dan dibungkus dengan lampin, sebuah serpihan kain perca yang cukup disambung dan menjadi kain utuh untuk membungkus bayi. Kita dapat membandingkan bagaimana Natal di Betlehem dengan Natal yang kita rayakan, jauh berbeda! Kita sering memaknai sebuah sukacita dengan tanda – tanda lahiriah. Kita tidak sadar bahwa tanda – tanda lahiriah itu tidaklah kekal, ia dapat lenyap dalam hitungan waktu, sehingga tidak mungkin dapat memberikan sukacita yang kekal pula bagi hidup kita.

Saat para gembala menjaga hewan ternaknya (Luk 2:8), malaikat Tuhan datang dan memberitahukan bahwa akan ada “…kesukaan besar untuk seluruh bangsa:..yaitu Kristus Tuhan…” (Luk 2:10-11). Inilah sukacita yang kekal itu, yang dapat memberikan pula kebahagiaan dan sukacita sejati yang tak dapat lenyap, yaitu Kristus sendiri! Sebuah kebiasaan unik dan menonjol adalah bertukar kado pada hari besar Natal, tapi kita harus sadar bahwa kado terindah ialah Kristus sendiri, itulah kado yang Bapa berikan bagi semua orang, maukah kita membuka kado itu dan menyimpannya di dalam hati kita? Jadi, tidak ada yang perlu di khawatirkan saat taka da satu orangpun memberikan bingkisan Natal untuk kita. Natal adalah sebuah sang tepat untuk berdoa bersama, bukan untuk berpesta secara berlebih. Kitab suci mengatakan, bahwa kehadiran Yesus mampu menyatukan segala hal, bagaimana tidak? Para majus datang menghampiri-Nya, Yusuf dan Maria pada akhirnya bersatu karena Kristus sendiri, Herodes dan pemerintahan yang tahu akan kelahiran-Nya pun ingin hadir dan membunuh bayi mahakudus ini. Seharusnya pula, kelahiran Kristus menjadi persatuan bagi kita semua ; Natal tiba pada saat bencana alam di Indonesia melanda, kendati kita tidak dapat memberikan materi berlebih,tetapi kita tetap dapat menyatukan hati kita dengan mereka, yaitu berdoa bagi merebagi mereka yang membutuhkan doa – doa kita. Semoga kelahiran Kristus ini dapat kita maknai secara rohani, mempersatukan kita semua dalam ikatan doa terutama mereka yang membutuhkan doa – doa kita, dan selamat merayakan sukacita Natal bersama keluarga kudus di Betlehem dalam kesederhanaan namun penuh kasih, sebab Kristus yang adalah kasih telah datang bagi kita dan menjadi bingkisan Natal yang paling utama dalam hati kita.
  
Selamat Natal! 
   

 
Deus Providebit

Renungan Vigili Natal: Kegigihan Santo Yusuf (Mat 1:18-25)

Renungan Vigili Natal (24 Des) Mat 1:18-25
KEGIGIHAN SANTO YUSUF
   
Tepat pada malam ini, kita hendak menantikan kelahiran Kristus yang dahulu pernah hadir di tengah – tengah umat-Nya yang miskin dan penuh dosa. Injil hari ini mengajak kita menilik sejenak sosok Santo Yusuf (ada juga yang menyapanya dengan akrab sebagai Santo Yosef) yang seringkali tidak mendapatkan perhatian khusus di kalangan umat. Refleksi mendasar dari Bacaan Vigili Natal kali ini memberikan pengalaman akan dua hal. Yang pertama, kegigihan Santo Yusuf ; dan yang kedua adalah merayakan sukacita Natal yang sejati melalui Santo Yusuf. Pertama, kegigihannya. Kegigihan Santo Yusuf tidak ditunjukkan dengan cara – cara seperti masa kini (berotot kekar, handal bertarung), melainkan oleh ketaatannya akan sapaan Roh Kudus. Santo Yusuf adalah orang yang “…tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam – diam” (Mat 1:19). Yusuf yang telah bertunangan dengan Santa Maria, pada dasarnya masih dihantui oleh rasa takut yang mendalam, bukan pada peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi ia berpikir untuk melindungi Maria, ia tidak mau mencemarkan nama Maria, yang pada zaman itu perempuan merupakan kasta kelas dua, sehingga dapat menambah pilu dan rasa sakit tersendiri apabila khalayak umum mengetahui bahwa seorang perempuan hamil sebelum hari pernikahan mereka. Ia bermaksud melindungi Maria. Ia dihantui dengan rasa takut, sehingga malaikat Tuhan dalam mimpi menyampaikan pesan agar Santo Yusuf tidak “..takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus” (Mat 1:20). Kita dapat membayangkan sosok seorang laki – laki yang tidak tahu menahu bagaimana mungkin tunangannya dapat melahirkan, menikah pun belum? Sebagai seorang pria, tentu Santo Yusuf memiliki suatu rasa takut yang mendalam, ia tidak tahu menahu, tidak tahu harus berbuat apa, apa yang harus dikatakannya kepada masyarakat disekitarnya. “Suasana Natal” dalam bacaan tersebut justru begitu mencekam dan penuh dengan rasa takut, jauh berbeda dengan Natal pada zaman kini yang didominiasi oleh hadiah – hadiah Natal, sebuah pesta besar, gaun indah, dan pohon – pohon Natal yang gemerlapan lampu warna – warni.
 
 Kita dapat melihat bagaimana Santo Yusuf begitu percaya pada penyelenggaraan Allah (providentia Dei), ia begitu menyadari sosoknya sangat dibutuhkan bagi Maria dan anak yang dikandung Maria kelak, dengan ketaatan penuh akan kepercayaannya kepada penyelenggaraan Allah, ia menerima Maria. Santo Yusuf menerima sapaan Roh Kudus, dapat dikatakan ia adalah pria yang nekat, hampir tidak wajar ada seorang pria mau mengambil perempuan yang telah mengandung sebelum hari pernikahan sebagai isterinya. Kegigihannya terletak pada bagaimana ia dengan ketaatan penuh akan rencana Allah, kerendahan hatinyalah yang menunjukkan kegigihannya. Yang kedua, kita dapat belajar tentang nilai luhur sebuah sukacita Natal yang sejati. Zaman kini, makna Natal yang begitu penuh akan nilai – nilai rohani sebab yang kita rayakan adalah kelahiran Sang Kristus, merosot jauh, meleset kearah nilai – nilai duniawi ; dimana aspek rohani hanya dipikirkan saat “Misa Natal” dan setelahnya, semua berkumpul mengadakan suatu pesta besar, belanja besar – besaran, membeli pakaian baru yang indah, tak jarang pula beberapa individu merayakannya dengan cara yang tidak wajar, mabuk – mabukkan dan pesta pora. Natal yang akan dirasakan Santo Yusuf begitu mencekam, dihantui rasa yang diselimuti rasa takut yang amat dalam. Natal pada tahun ini pun jatuh tepat pada peristiwa – peristiwa bencana alam yang menimpa saudara – saudari kita. Apabila kita melihat kebelakang, masih mampukah hati kita merayakan sukacita Natal dengan cara yang tidak sehat? Natal adalah saat dimana Kristus hadir, mempersatukan kita semua, kita memaknainya secara rohani pula, berdoa bersama keluarga, jamuan makan sederhana, melakukan suatu karya amal bagi mereka yang membutuhkan, atau sedapatnya mendoakan mereka semua yang membutuhkan doa – doa kita. Semoga, kelahiran Kristus yang esok hari akan kita rayakan, melahirkan pula dalam hati kita iman, harapan, dan kasih untuk mewartakan sukacita sejati yang berasal dari Tuhan.

Deus Providebit

Rabu, 24 Desember 2014 Vigili Natal

Rabu, 24 Desember 2014
Vigili Natal 

Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan: Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati-Ku dan yang melakukan segala kehendak-Ku. Dan dari keturunannyalah, sesuai dengan yang telah dijanjikan-Nya, Allah telah membangkitkan Juruselamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. --- Kis 13:22-23

Antifon Pembuka (Bdk. Kel 16:6-7)

Hari ini kamu akan tahu bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan kita, dan besok pagi akan kamu saksikan kemuliaan-Nya.

Today you will know that the Lord will come, and he will save us, and in the morning you will see his glory.

Hodie scietis, quia veniet Dominus, et salvabit nos; et mane videbitis gloriam eius.
  
Bacaan-bacaan di bawah ini dipakai dalam Perayaan Ekaristi tanggal 24 Desember sore, sebelum atau sesudah Ibadat Sore (Vesper) I Natal. Pada Misa ini ada Madah Kemuliaan, ada Syahadat (berlutut saat "Ia dikandung dari Roh Kudus"), Prefasi Natal I, II atau III.
  
Doa

Ya Allah, setiap tahun Engkau menggembirakan kami dengan menantikan penebusan. Semoga kami, yang dengan gembira menerima Putra Tunggal-Mu sebagai Penebus, layak menghadap Dia dengan hati tenang, manakala Ia datang sebagai hakim. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.
 
Bacaan dari Kitab Yesaya (62:1-5)
   
"Seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan."
    
Oleh karena Sion aku tidak akan berdiam diri dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebaenaranmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi "yang ditinggalkan suami", dan negerimu tidak akan disebut lagi "yang sunyi", tetapi engkau akan dinamai "yang berkenan kepada-Ku" dan negerimu "yang bersuami", sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu.
Demikianlah sabda Tuhan.
U. Syukur kepada Allah.
 
Mazmur Tanggapan, do = d, 2/4, PS 868
Ref. Kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya.
Ayat. (Mzm 89:4-5.16-17.27.29; Ul: 2)
1. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-menurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya kesetiaan-Mu tegak seperti langit.
2. Engkau berkata, "Telah Kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku: Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun takhtamu turun-menurun."
3. Dia pun akan berseru kepada-Ku, "Bapa-kulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku." Untuk selama-lamanya Aku akan memelihara kasih setia-Ku bagi dia, dan perjanjian-Ku dengannya akan Kupegang teguh.

Bacaan dari Kisah Para Rasul (13:16-17.22-25)
   
"Aku bukanlah Dia yang kamu sangka, tetapi Ia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kaki-Nya pun aku tidak layak."
       
Pada suatu hari Sabat, di rumah ibadat di Perga, setelah pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, Paulus bangkit dan memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah! Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita, dan membuat umat itu menjadi besar, ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangan-Nya yang perkasa Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Lalu Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud ini Allah telah menyatakan: Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati-Ku dan yang melakukan segala kehendak-Ku. Dan dari keturunannyalah, sesuai dengan yang telah dijanjikan-Nya, Allah telah membangkitkan Juruselamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata: Aku bukanlah Dia yang kamu sangka, tetapi Ia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kaki-Nya pun aku tidak layak.
Demikianlah sabda Tuhan.
U. Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil, do = es, 2/2, PS 955
Ref. Alleluya, alleluya, alleluya.
Ayat. Besok kejahatan bumi akan dihancurkan: Juruselamat dunia akan memerintah atas kami.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 1:1-25 (Singkat: Mat 1:18-25)
  
"Silsilah Yesus, anak Daud."
   
Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham.

Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan raja Daud.

Daud memperanakkan Salomo dari isteri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel.

Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus.

Jadi seluruhnya ada: empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat belas keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus.

Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut: Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami isteri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi: 'Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai Dia Imanuel' yang berarti: Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai isterinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai anak itu Yesus.
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!
 
Renungan 
  
Hanya orang-orang yang luar biasa, yang silsilah sampai sekian banyak keturunan masih diingat, bahkan ditulis dengan urutan yang sangat sistematis. Kalau di Jawa, mungkin yang memiliki catatan silsilah begitu lengkap dan panjang hanya para raja di Keraton Yogyakarta. Saya sendiri hanya tahu sampai pada simbah buyut, yang kebetulan makamnya ada di dekat rumah. Padahal, paling tidak katanya ada 10 level keturunan ke atas dan 10 level keturunan ke bawah. Yang keatas itu adalah: 10. galih asem (mbah galih asem), 9. debog bosok (mbah debog bosok), 8. gropak sente (mbah gropak sente), 7. gantung siwur (mbah gantung siwur), 6. udeg-udeg (mbah udeg-udeg), 5. wareng (mbah wareng), 4. canggah (mbah canggah), 3. buyut (mbah buyut), 2. embah, 1. bapak, 0. kita.

Berdasarkan silsilah yang ditulis oleh Penginjil Mateus, silsilah Yesus tidak hanya diingat dan dicatat sampai 10 level tetapi 14 x 3 (= 42). Luar biasa. Apalagi kalau kita membaca juga sislilah Yesus yang ditulis oleh Lukas (3:23-38), karena Lukas mencatat tidak hanya sampai Abraham sebagaimana Matius, tetapi sampai Adam sehingga seluruhnya ada 76 keturunan. Semoga saya tidak salah hitung. Dalam kedua sislisah tersebut, memang terdapat perbedaan. Silsilah dalam Lukas dimulai dari Adam lalu ke Daud. Sementara Matius memulai dari Abraham hingga Daud. Ketika keduanya sama-sama sampai ke Daud, terjadilah perpisahan nama anak Daud yang disebutkan: Natan (dari garis silsilah Maria) dan Salomo (dari garis Yusuf). Jadi, rupanya, Matius membuatnya berdasarkan garis keturuanan Yusuf dan Lukan sesuai garis keturunan Maria. Oleh karena itu, sebelum menyebut nama Yusuf, Lukas menambahkan "menurut anggapan orang" (ay.23), karena sebenarnya yang harus disebut adalah Maria, namun kebiasaan Yahudi dalam menyebutkan silsilah selalu menggunakan nama ayah meskipun jelas jelas garis keturunan itu ditarik dari sisi ibu.

Kembali pada Injil Matius yang menjadi bacaan kita pada vigili Natal ini. Dari sekian banyak daftar nama yang disebut sebagai leluhur Yesus, kita tahu bahwa tidak semuanya adalah orang baik-baik yang bersih dari segala dosa dan cacat cela. Pada ayat 3 disebutkan bahwa Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Siapakah Yehuda dan Tamar? Mereka adalah mertua dan menantu (Kej 38:1-30). Pada suatu ketika, Yehuda mengira Tamar, menantunya, sebagai perempuan sundal, lalu menghampirinya sampai akhirnya Tamar mengandung (ay.13-18). Di sini kita melihat paling tidak tiga kedosaan. Dari pihak Tamar, ia tahu bahwa yang datang adalah ayah mertuanya, tapi membiarkannya bahkan seolah sengaja dan mau diajak berhubungan. Dari pihak Yehuda yang tidak tahu bahwa perempuan itu adalah menantunya, namun rupanya ia adalah lelaki yang doyan main perempuan, termasuk dengan perempuan sundal (ay.16). Maka, terjadilah dosa yang ketiga, yakni hubungan antara mertua dan menantu sampai punya anak.

Lalu pada ayat 5 dikatakan, "Boas memperanakkan Obed dari Rut". Berdasarkan Kitab Rut, Rut adalah orang Moab dan itu berarti bukan orang Israel, tidak termasuk bangsa pilihan. Namun, setelah suaminya meninggal, Rut ikut mertuanya, Naomi, ke Israel dan menetap di Betlehem (bab 1). Sampailah pada suatu ketika, Rut bekerja di ladang gandum Boas, yang tidak lain adalah sanak dari suami Naomi (bab 2). Kemudian, Naomi meminta Rut agar pada malam hari ia mendekati Boas yang sedang berada dan tertidur di tempat pengirikan gandum, lalu membuka selimut Boas dari bagian kaki dan membaringkan diri di situ (bab 3). Setelah itu, terjadilah proses Boas menebus atau membeli seluruh harta warisan Naomi dan Rut menjadi istrinya (bab 4). Di sini memang tampak tidak adanya perbuatan jahat atau dosa, namun dengan hadirnya Rut, berarti masuknya seorang asing dalam garis keturunan Daud.

Yang terakhir, pada ayat 6 disebutkan "Daud memperanakkan dari istri Uria". Kita ingat akan kisah antara Daud dengan Batsyeba yang dikisahkan dalam 2 Sam 11:1-27. Pada waktu itu, Daud bangun tidur di sore hari dan melihat Batsyeba yang sedang mandi (ay.2) lalu menidurinya (ay.4) sampai akhirnya Batsyeba mengandung (ay.5). Dosa dan kejahatan Daud tidak berhenti di sini. Ia kemudian membuat taktik perang agar Uria, suami Batsyeba, tewas di medan perang, sehingga ia bisa megambil Batsyeba sebagai istrinya (ay.15). Dan itulah yang terjadi (ay.26-27).

Dari sislilah Yesus yang di dalamnya ternyata hadir dan terlibat pula orang-orang yang rapuh dan lemah, bahkan tidak luput dari kejahatan dan dosa besar hendak ditegaskan bahwa rencana dan karya keselamatan Allah tidak rusak dan terbatalkan oleh kerapuhan, kelemahan, dosa dan kejaharan manusia. Bahkan, Allah memakai orang-orang tersebut untuk mewujudkan karya keselamatan-Nya dalam sejarah hidup manusia. Untuk mewujudkan kehendak-Nya, Allah tidak hanya memakai orang-orang yang baik saja, tetapi orang-orang yang berdosa pun dipakai oleh-Nya. Dengan demikian, untuk jaman sekarang ini, Tuhan Allah pun berkenan untuk memakai kita yang rapuh dan lemah, mungkin juga banyak dosa ini, untuk mewujudkan karya keselamatan-Nya yang dijamin terus berlangsung sepanjang sejarah.

Oleh karena itu, marilah kita membuka diri untuk menyambut kehadiran Kristus, Sang Juruselamat kita. "Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka" (Mat 1:21). Dengan menerima Dia, kita pun menerima keselamatan yang dibawa dan dikerjakan-Nya, kemudian kita bersama-sama dengan Dia terus-menerus mengerjakan dan mewujudkan karya keselamatan itu sepanjang sejarah hidup kita. Sebab, pada zaman sekarang ini, Kristus hadir dan menyelamatkan umat manusia, melalui sekian banyak orang yang mau terlibat dan mengambil bagian dalam karya penyelamatan-Nya itu. Dan kita semua diundang untuk terlibat bersama Sang Juruselamat untuk menjadi juruselamat-juruselamat di mana pun kita berada.
     
Antifon Komuni (Bdk. Yes 40:5)
 
Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan semua orang akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. 
 
Revelabitur gloria Domini: et videbit omnis caro salutare Dei nostri.
 
The glory of the Lord will be revealed, and all flesh will see the salvation of our God. 

Rm. Ag. Agus Widodo, Pr.

terima kasih telah mengunjungi renunganpagi.id, jika Anda merasa diberkati dengan renungan ini, Anda dapat membantu kami dengan memberikan persembahan kasih. Donasi Anda dapat dikirimkan melalui QRIS klik link. Kami membutuhkan dukungan Anda untuk terus menghubungkan orang-orang dengan Kristus dan Gereja. Tuhan memberkati

CARI RENUNGAN

>

renunganpagi.id 2024 -

Privacy Policy