| Home | Bacaan Harian | Support Renungan Pagi | Renungan Minggu Ini | Kisah Para Kudus | Katekese Iman Katolik | Privacy Policy |

CARI RENUNGAN

>

Minggu, 12 September 2010 Hari Minggu Biasa XXIV

Minggu, 12 September 2010
Hari Minggu Biasa XXIV

"Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat."

Antifon Pembuka

Damai sejahtera, ya Tuhan, berikanlah kepada mereka yang berharap kepada-Mu, agar terbuktilah kebenaran para nabi. Dengarkanlah doa hamba-hamba dan umat-Mu.

Doa Renungan

Allah Bapa kami yang maharahim, meskipun kami mencari jalan sendiri yang lain de-ngan jalan-Mu, namun Engkau datang juga kepada kami. Orang berdosa Kau ajak bertobat dan yang ter-sesat Kau cari. Perkenankanlah kami selalu saling memberi kesempatan, mencari yang hilang, dan bangga serta gembira, karena persahabatan kami dengan Dikau dapat dipulihkan kembali. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.

Pembacaan dari Kitab Keluaran (32:7-11.13-14)

"Menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkan-Nya atas umat-Nya."


Di Gunung Sinai Allah berfirman kepada Musa, “Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kaupimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak peri lakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang Kupe-rintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah serta mempersembahkan kurban sambil berkata: Hai Israel, inilah allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.” Lagi firman Tuhan kepada Musa, “Telah Kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk! Oleh sebab itu biarkanlah murka-Ku bangkit terhadap mereka, dan Aku akan membinasakan mereka; tetapi engkau akan Kubuat menjadi bangsa yang besar.” Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, “Mengapakah, Tuhan, murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu, yang telah Kaubawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka: Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepadamu keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.” Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkan-Nya atas umat-Nya.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, re = c, 4/4, PS 812
Ref. Kasihanilah, ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak terhingga.
Ayat. (Mzm 51:3.4.12-13.17.19; Ul: Luk 15:18)
1. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, Menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku!
2. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari padaku.
3. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepada-Mu. Persembahanku kepada-Mu ialah jiwa yang hancur; Hati yang remuk redam tidak akan Kaupandang hina, ya Allah.

Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Timotius (1Tim 1:12-17)

"Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa."

Saudaraku terkasih, aku bersyukur kepada Kristus Yesus, Tuhan kita, yang menguatkan aku, karena Ia menganggap aku setia, dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Padahal tadinya aku seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Tetapi kini aku telah dikasihi-Nya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita itu telah dilimpahkan kepadaku bersama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sabda ini benar, dan patut diterima sepenuhnya, yaitu bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dari antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabaran-Nya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada-Nya dan memperoleh hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil, do = f, 4/4, PS 960
Ref. Alleluya, alleluya, alleluya
Ayat. (2Kor 5:19)
Dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya, dan telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (15:1-32)


"Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat."


Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, “Ia menerima orang-orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan mereka.” Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka, “Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya ia lalu meletakkan domba itu di atas bahu dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, “Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat.” Yesus berkata lagi, “Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku, dan berkata kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa; jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah itu kepadanya; pasanglah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semua itu. Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali .”
Demikianlah Injil Tuhan.
U. Terpujilah Kristus.

Antifon Komuni

Amat berhargalah Kasih Setia-Mu, ya Tuhan umat manusia bernaung di bawah sayap-Mu.

Renungan

LUAPAN BELAS KASIH ALLAH

Saudara-saudari yang terkasih,
Ada pepatah yang mengatakan: “Berbuat salah dan dosa adalah kodrat kemanusiaan, tetapi mengampuni adalah kodrat ilahi!” Pepatah ini menjadi pokok pengajaran Yesus kepada kita semua, sebagai pesan Injil hari Minggu ini (Lukas 15:1-32).

Kalau salah dan dosa adalah kodrat kemanusiaan, maka ada: “dosa pribadi; ada dosa sesama, dan ada cinta kasih dan belas kasih Allah!” Contoh:

- Dosa pribadi: Dosa anak si bungsu dalam Injil (ayat 18: “Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku dan berkata kepadanya: bapa, aku berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa!”)

- Doa Sesama: dosa si sulung (ayat 29-30: .... telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah melanggar perintah bapa ...... tetapi anak bapa yang memboroskan harta kekayaan dengan pelacur-pelacur .... dst.).

- Cinta kasih dan belas kasih Allah. Dosa itu tidak sama dengan orang berdosa. Dosa harus dihapus dan dimatikan, tetapi orang berdosa harus mendapat tempat, supaya bertobat, mendapat pengampunan dan berkat, sehingga selamat. Cinta kasih dan belas kasih Allah itu digambarkan sikap bapa dalam kisah Injil (Lukas 15:31-32... Anak-ku, engkau selalu bersama-sama aku ... kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan hidup kembali, telah hilang dan ditemukan kembali).

Saudara-saudari yang terkasih,
Buah cinta kasih dan belas kasih Allah kepada kita orang-orang berdosa ini, menjadi nyata dalam wafat-Nya di kayu salib, dimana lambung-Nya ditikam dengan tombak dan mengalirlah tetes darah dan air sebagai sumber rahmat dan pengampunan dosa-dosa kita.

Hanya hati yang seluas samudra memungkinkan orang-orang berdosa menyesali dirinya dan meninggalkan dosa-dosanya dan kembali kepada Tuhan, seperti si anak bungsu (ayat 20-21 : Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, aku tidak layak lagi disebut anak bapa).

Saudara-saudari yang terkasih,
Manakala kita ini masih memiliki rasa kecewa terhadap kesalahan dan dosa sesama, seperti si sulung dalam Injil hari ini. Jangan-jangan kita ini orang berdosa yang tidak tahu diri. Padahal belas kasih dan pengampunan merupakan ciri khas para pengikut Kristus. Kita seringkali kurang sadar, lupa diri dan kurang merasakan bahwa kasih sayang Allah sudah dilimpahkan kepada kita. Contoh: Saya mengaku dosa, dosa-dosa ku diampuni, saya dikaruniai kesehatan dan tata kehidupan yang lumayan baik dan kecukupan, lebih dari orang lain. Mengapa masih bersikap seperti si sulung? Pemarah dan iri hati (ayat 28). Merasa diri tidak pernah melanggar perintah Allah (ayat 29). Sikap memandang rendah orang lain, menuduh dan memfitnah (ayat 30).

Belas kasih Allah tidak akan mengalir kepada orang yang masih memiliki sikap menganggap diri benar dan memandang rendah orang lain. Sebab Allah berkenan kepada orang yang rendah hati. (Lukas 18:9.14)

Saudara-saudari yang terkasih,
Orang-orang kristiani, berkat Sakramen Pembaptisan dan Sakramen Penguatan mengambil bagian dalam tugas Imamat Kristus, Imam Agung kita. Maka kita juga harus siap menjadi tanda dan saluran “luapan belas kasih Allah dalam Yesus Kristus, Juruselamat Kita” kepada dan bagi sesama kita.

Salam dan berkat,

Pastor St. Endrokaryanto, SCJ

Sabtu, 11 September 2010 Hari Biasa Pekan XXIII

Sabtu, 11 September 2010
Hari Biasa Pekan XXIII
St. Protus dan Hyasintus;
B. Yohanes Gabriel Perboyre, Martir.

Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia: kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah -- 1Kor 15:51

Doa Renungan

Allah Bapa kami di dalam surga, syukur atas hari baru yang kami terima ini. Sungguh indah kalau kami juga boleh mendengarkan Sabda-Mu. Resapkanlah Sabda-Mu yang akan kami baca ya Tuhan, agar menjadi sumber kekuatan untuk melayani dan melakukan aktivitas pekerjaan kami hari ini dengan baik. Dengan demikian semuanya menjadi pujian bagi kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.

Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus (1Kor 10:14-22a)

"Kita ini sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu."

Saudara-saudara terkasih, jauhilah penyembahan berhala! Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan! Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging: bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan! Apa yang kumaksudkan ialah, bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau, bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan?
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Aku mempersembahkan kurban syukur kepada-Mu, ya Tuhan.

Ayat. (Mzm 116:12-13.17-18)
1. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan,
2. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepada-Mu, dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya,

Bait Pengantar Injil PS 956
Ref. Alleluya, alleluya, alleluya. Alleluya, alleluya, alleluya
Ayat. Orang yang mengasihi Aku akan menaati sabda-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan Kami akan datang kepadanya.

Yesus mengajak kita untuk melihat persoalan yang kita hadapi dari pokok atau sumbernya. Hal itulah yang menentukan apa yang akan muncul selanjutnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dari pokok anggur orang akan memetik buah anggur. Karenanya barangsiapa yang hatinya melekat pada Kristus, akan menghasilkan kasih seperti yang dikehendaki-Nya.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (6:43-49)

"Mengapa kalian berseru kepada-Ku, 'Tuhan, Tuhan!' padahal kalian tidak melakukan apa yang Kukatakan?"

Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-murid-Nya, "Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya." "Mengapa kamu berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang Aku katakan? Setiap orang yang datang kepada-Ku dan mendengarkan perkataan-Ku serta melakukannya--Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan--, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah: Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barangsiapa mendengar perkataan-Ku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya."
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!


Renungan

Kehidupan di tengah dunia tidak akan pernah lepas dari badai dan terpaan topan tantangan serta godaan. Banyak orang yang tergerus, bahkan hancur hidupnya oleh karena semua tantangan itu. Dengan mudah orang menjadi putus asa dan menikmati keterpurukannya. Semua itu terjadi karena dasar hidupnya tidak kokoh. Mereka membangun hidupnya seperti di atas pasir sehingga dengan mudah tergerus oleh tantangan zaman.

Bila iman dan doa hanya di bibir dan kita tidak melaksanakan perintah Tuhan, bila hati kita tidak terpaut seutuhnya kepada Allah, bagaimana mungkin dasar hidup kita menjadi kuat. Semua itu menjadikan diri kita berdiri di atas fondasi hidup yang rapuh. Kondisi tersebut tidak akan memberi harapan bahwa dari hidup kita akan dihasilkan buah-buah rahmat Allah. Mendengarkan ajaran Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari serta hati yang hanya terarah pada Tuhan menjadi fondasi yang kokoh. Kekuatan fondasi hidup bukanlah untuk menghilangkan persoalan hidup, melainkan untuk tetap bertahan menghadapi segala tantangan kehidupan. Bagaimana Anda sendiri mendasarkan hidup ini?

Ya Tuhan, kuatkanlah dasar hidupku. Aku ingin selalu mendengarkan Sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidupku. Aku hendak memperjuangkan hidupku bersama rahmat-Mu agar dari hidupku, kuhasilkan buah-buah rahmat-Mu. Amin.

Ziarah Batin 2010, Renungan dan Catatan Harian

Jumat, 10 September 2010 Hari Biasa Pekan XXIII

Jumat, 10 September 2010
Hari Biasa Pekan XXIII
St. Theodardus; St. Nikolaus Tolentino
B. Oglerius; Fransiskus Garate

Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia -- Mzm 37:3

Doa Renungan

Allah Bapa yang mahabaik, kami bersyukur pada-Mu atas anugerah yang Engkau berikan pada kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus atas kami, agar kami dapat mengerti Sabda yang ingin Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Sebab kami selalu ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.

Santo Paulus menyadari bahwa tugas mewartakan Injil adalah sesuatu yang wajar bahkan wajib bagi pengikut Yesus. Ia percaya bahwa seluruh hidupnya adalah hasil dari kebaikan Tuhan. Karena itu mewartakan dengan penuh sukacita apa yang dialaminya, bukan menjadi beban melainkan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Ia juga yakin pada akhirnya Allah akan menganugerahkan mahkota kehidupan.

Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus (1Kor 9:16-19.22b-27)

"Bagi semua orang aku menjadi segala-galanya, untuk menyelamatkan mereka semua."

Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab bagiku itu suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Andaikata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini: bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguhpun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya! Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain,
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam!
Ayat. (Mzm. 84:3.4-5-6.8.12)
1. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan; hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.
2. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya, pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku!
3. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah!
4. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion.
5. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai; kasih dan kemuliaan Ia berikan; Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya, alleluya
Ayat. Sabda-Mu, ya Tuhan, adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran.

Kemauan untuk senantiasa mawas diri perlu senantiasa ditumbuhkan dalam diri orang beriman. Hanya dengan cara ini sikap rendah hati, sabar, dan mau mengampuni menjadi sesuatu yang mungkin dalam mewartakan Injil.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (6:39-42)

"Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta?"

Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-murid-Nya, "Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya, akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kauketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu', padahal balok dalam matamu tidak kaulihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu."
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Renungan

Sering orang merasa lebih tahu daripada pengetahuan yang sesungguhnya ia miliki. Ia bersikap sok tahu dan merasa layak membimbing sesamanya. Akibatnya bukan saja ia jatuh dalam kesalahan, tetapi ia juga membawa serta orang yang dibimbingnya ke dalam kesalahan. Apakah kita sungguh mengenal Allah dan mengenal diri kita? Kalau belum, sekaranglah saatnya mengenal Dia dan diri kita, kemudian kita bawa sesama kita kepada-Nya.

Tuhan Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidupku—yang menjamin keselamatan jiwaku. Tuntunlah aku, supaya aku tidak berada di jalan yang sesat, melainkan dengan teguh mengarahkan hidupku hanya kepada-Mu. Amin.


R U A H

BKSN 2010 MEMPERKENALKAN KITAB SUCI KEPADA ANAK-ANAK SEJAK DINI, Sub Tema 4: Sayang Anak Seperti Yesus

 • SUB TEMA 4: SAYANG ANAK SEPERTI YESUS (Mrk 10: 13-16)

Tujuan: Perlunya menyayangi anak dengan tindakan nyata dan terus-menerus, sehingga anak-anak mengalami rasa aman, dihargai, diterima, dan dikasihi; anak-anak yang bertumbuh dalam lingkungan “kasih” akan menjadi anak-anak yang “mekar” di dalam “kasih” dan mampu mengasihi Tuhan dan sesama.


Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus (10:13-16)

Mrk 10:13 Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka; akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu.
Mrk 10:14 Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka: "Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.
Mrk 10:15 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya."
Mrk 10:16 Lalu Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan-Nya atas mereka Ia memberkati mereka.


SUSUNAN TEKS

• Ay. 13: Orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus untuk dijamah Yesus, tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu.
• Ay. 14-15:
– Yesus marah dan mengatakan supaya membiarkan anak-anak itu datang kepada-Nya dan jangan dihalang-halangi, sebab itu datang kepada Nya dan jangan dihalang halangi, sebab merekalah yang empunya Kerajaan Allah.
– Bahkan Yesus menegaskan, barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.
• Ay. 16: Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan-Nya atas mereka, dan memberkati mereka.

PERTANYAAN PENDALAMAN


1. Mengapa para murid menghalang-halangi anak-anak yang datang pada Yesus?
2. Mengapa Yesus marah? (Coba lihat lagi pengajaran Yesus sebelumnya dalam Mrk 9: 37 dan juga Mrk 9: 42)
3.a. Apa yang dimaksud Yesus waktu mengatakan bahwa anakanak adalah yang empunya Kerajaan Allah?
b. Apa artinya Yesus mengatakan barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya?
4. Sikap dan pola pikir Yesus dalam mengajarkan untuk menyayangi anak-anak sungguh nampak dalam tindakan-Nya yang nyata. Apa tindakan-Nya yang mengungkapkan rasa sayang-Nya kepada anak-anak?
5. Pesan apa yang dapat Anda petik dari kisah ini?

MEMBANGUN NIAT
(Disediakan waktu hening)

• Apa yang harus aku lakukan secara konkret untuk sungguh menyayangi dan mengasihi anak-anakku (cucuku/keponakanku/anak-anak lain umumnya)?

BKSN 2010 MEMPERKENALKAN KITAB SUCI KEPADA ANAK-ANAK SEJAK DINI, Sub Tema 3: Mendidik Anak Menjadi Taat

 • SUB TEMA 3: MENDIDIK ANAK MENJADI TAAT (Ef 6: 1-4)

Tujuan: Mendidik anak-anak untuk taat kepada orangtua, pertama-tama bukan dengan cara-cara “kuasa” dan meremehkan anak-anak, tetapi dengan membangun kepribadian mereka, mengindahkan hak mereka, dan memberi teladan nyata kepada mereka.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus (6:1-4)

"Hormatilah ayah dan ibumu."

Ef 6:1 Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
Ef 6:2 Hormatilah ayahmu dan ibumu--ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini:
Ef 6:3 supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.
Ef 6:4 Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.

SUSUNAN TEKS

• Ay. 1-3: Nasehat Paulus kepada anak-anak untuk menaati orangtua di dalam Tuhan, dengan juga mengemukakan alasan-alasannya.
• Ay. 4: Nasehat Paulus kepada bapa-bapa untuk:
– jangan bangkitkan amarah pada hati anak-anak
– didik mereka di dalam ajaran dan nasehat Tuhan.

PERTANYAAN PENDALAMAN
1. Mengapa Paulus menasehati agar anak-anak menaati orangtua mereka di dalam Tuhan? (lihat ay. 1-3)
2. Paulus mengatakan “taatilah orangtuamu di dalam Tuhan”. Menurut Anda, apa maksudnya “taat di dalam Tuhan”?
3. Dari Efesus 6: 4, apa tanggung jawab orangtua terhadap anak?

MEMBANGUN NIAT

(Disediakan waktu hening)

• Apa yang harus aku lakukan secara konkret untuk mendidik anakku (cucuku/keponakanku/anak-anak lain umumnya) supaya mereka dapat bertumbuh menjadi anak yang taat?

Kamis, 09 September 2010 Hari Biasa Pekan XXIII

Kamis, 09 September 2010
Hari Biasa Pekan XXIII

Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? -- Rm 8:31

Doa Renungan

Yesus Guru Sejati, Engkau menghendaki agar para murid-Mu hidup sesuai dengan ajaran dan perintah-Mu, yaitu saling mengampuni dan mengasihi; tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Yesus bagi kami ajaran-Mu itu tidak mudah untuk dilakukan, karena kecenderungan kami adalah mencari yang enak dan tidak mau menderita. Maka kami mohon ya Yesus, agar Engkau mengampuni dan membantu kami mengalahkan kecenderungan jahat agar kami pantas menjadi murid-Mu. Amin.

Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus (1Kor 8:1b-7.11-13)

"Bila engkau melukai hati mereka yang lemah, engkau berdosa terhadap Kristus."

Saudara-saudara, pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka, bahwa ia mempunyai sesuatu "pengetahuan", maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu: "tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain dari pada Allah yang esa." Sebab sungguhpun ada apa yang disebut "allah", baik di sorga, maupun di bumi--dan memang benar ada banyak "allah" dan banyak "tuhan" yang demikian-- namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari pada-Nya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-Nya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang, yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena "pengetahuan" mu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakekatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Tuntunlah aku di jalan yang kekal.

Ayat. (Mzm 139:1-3.13-14ab.23-24)
1.Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku; Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kaumaklumi.
2. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena misteri kejadianku; ajaiblah apa yang Kaubuat.
3. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku; lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal!

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya, alleluya
Ayat.
Jika kita saling menaruh cinta kasih, Allah tinggal dalam kita; dan cinta kasih Allah dalam kita menjadi sempurna.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (6:27-38)

"Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya."

Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Dengarkanlah perkataan-Ku ini: Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. (Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian). Lagipula kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang mahatinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterimakasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah ke luar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai, akan diukurkan pula kepadamu."
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Renungan

Tidak mudah memang untuk mengasihi dan berbuat kebaikan terhadap orang-orang yang telah merugikan, menyakiti, dan mendatangkan penderitaan untuk kita. Sudah menjadi kecenderungan manusiawi, saat menghadapi orang-orang semacam itu, kita menghakiminya atau berharap orang itu mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Perintah Tuhan dalam Injil hari ini menjadi tantangan yang akan memurnikan iman kita.

Iman kepada Allah menuntut suatu konsekuensi yang tidak ringan. Kesungguhan iman terungkap dalam kesediaan kita untuk tetap berpegang teguh kepada Allah dalam segala kehendak-Nya. Menghindari perintah Allah karena memberatkan tentu bukan sikap iman sejati. Mengabaikan Allah dan perintah-Nya hanya demi kesenangan diri sendiri, berarti telah menjadikan diri sendiri sebagai berhala. Hal ini justru akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sanggupkah kita beriman kepada Allah dan menerima segala perintah-Nya meskipun berat?

Ya Allah, hanya kepada-Mulah aku ingin membaktikan hidupku. Jangan biarkan hatiku beralih dari-Mu untuk menghindari perintah-Mu, namun teguhkan diriku untuk selalu setia kepada-Mu. Amin.

Ziarah Batin 2010, Renungan dan Catatan Harian.

Rabu, 08 September 2010 Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria

Rabu, 08 September 2010
Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria

Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka -- Yes 54:13

Doa Renungan Pagi

Allah yang penuh kasih, puji syukur kami haturkan ke hadirat-Mu atas anugerah yang telah kami terima pada permulaan hari ini. Kami mohon rahmat-Mu supaya kami dapat mengawali, mengerjakan, dan mengakhiri semua kegiatan dan karya kami dalam nama-Mu sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di seluruh muka bumi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Nubuat Mikha menyimpan permulaan sejarah keselamatan yang akan dipenuhi melalui Maria. Kekuatan Tuhan ditampilkan melalui hal-hal yang biasa, kecil dan tersembunyi. Ia memulai keselamatan justru dari Betlehem. Dari sana warta keselamatan dalam diri Yesus ditawarkan ke seluruh dunia.

Melalui nubuat Mikha, Tuhan hendak menyatakan rencana keselamatan yang akan dilaksanakan-Nya. Ia mau memakai siapa saja yang dikehendaki-Nya. Daerah asal yang kecil dan kurang dikenal tidak menjadi pertimbangan Allah. Ia pun berkenan memulai harapan damai dan pembaruan melalui seorang perempuan. Semuanya itu akhirnya terlaksana dalam diri Santa Perawan Maria.


Pembacaan dari Nubuat Mikha (5:1-4a)

"Tibalah saatnya perempuan yang mengandung itu melahirkan."

Beginilah firman Tuhan: "Hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan; lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak, dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya; mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Atau

Allah mendatangkan keselamatan bagi semua orang. Ia menghendaki semuanya itu sejak semula, pada waktu Ia menciptakan manusia. Kelahiran St. Perawan Maria menjadi perluasan jalan utama terlaksananya kebenaran janji itu.

Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma (8:28-30)

Saudara-saudara, kita tahu, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Anak-Nya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang dipanggil-Nya itu, juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, juga dimuliakan-Nya.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Aku bersukacita dalam Tuhan.
Ayat. (Mzm 13:6ab,6cd)
1. Ya Tuhan, kepada kasih setia-Mu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatan-Mu.
2. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Berbahagialah engkau, hai Perawan Maria, dan sangat terpuji. Sebab dari padamu telah terbit Sang Surya Keadilan, yakni Kristus, Allah kita.

Matius mencatat deret keturunan dari Abraham hingga Yesus Kristus. Runtutan keturunan itu bukan hanya terdiri dari orang-orang yang terkenal karena iman atau kebangsawanannya. Silsilah Kristus juga mencatat orang-orang yang dianggap punya catatan yang “kurang baik”. Dari sejarah ini kita semakin disadarkan bahwa Tuhan mampu menumbuhkan tunas keselamatan dari kehidupan kita yang kadang-kadang rapuh, lemah dan berdosa.

Janji keselamatan terjadi dalam sebuah proses. Salah satu alurnya nampak dalam silsilah dari keturunan manusia dengan beragam peristiwa. Orang ternama dan biasa, laki-laki dan perempuan, dari kalangan Yahudi atau bukan, semua punya tempat masing-masing dalam proses itu. Karenanya kita pun diajak untuk menghargai dan berani mengambil bagian terbaik dalam proses keselamatan bagi dunia kita sekarang ini.


Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius [1:1-16.18-23 (1:18-23)]

"Anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus."

Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dan Tamar, Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari isteri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akhim. Akhim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. (Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut: Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami isteri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh nabi, "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai Dia Immanuel" yang berarti: Allah menyertai kita.)
Demikianlah Injil Tuhan
Terpujilah Kristus.

Renungan

Maria disebut sebagai dia yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dari semula ia disiapkan untuk menjadi Bunda Allah Putera. Allah Bapa mempersiapkan dia untuk mengandung Sang Allah Putera sehingga penebusan manusia dapat terjadi. Maria pun mengamini kehendak Allah itu, sehingga karya penebusan sungguh terjadi. Itulah pesan sentral Maria dalam karya penebusan manusia.


Doa Renungan Malam

Allah yang penuh kasih, kembali kami bersyukur atas cinta-Mu yang kami alami sepanjang hari yang telah berlalu. Pada akhir hari ini kami ingin mempersembahkan segala usaha dan karya kami sebagai persembahan hidup kami. Sempurnakan apa yang masih kurang dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami dapat beristirahat dalam damai-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.


RUAH

Pendalaman Mazmur 51 Pengakuan Dosa (Bulan Kitab Suci 2010 Keuskupan Agung Semarang)

MAZMUR 51

1. MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 51:3-4.12-13.17.19;R: Luk 15:18), re = c, 4/4, PS 812
Ref. Kasihanilah, ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak terhingga.
Ayat.
1. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, Menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku!
2. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari padaku.
3. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepada-Mu. Persembahanku kepada-Mu ialah jiwa yang hancur; Hati yang remuk redam tidak akan Kaupandang hina, ya Allah.

2. MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 51:3-4.5-6a.12-13.14-18; R: 3a), do = f, 3/4, PS 813, rev PS 602
Ref. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku.
Mohon ampun kami orang berdosa.
Ayat.
1. Kasihanilah aku, ya Allah, menuru kasih setia-Mu, menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku!
2. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendiri aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan.
3. Ciptakan hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus dari pada ku.
4. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepada-Mu.


Mzm 51:1 Untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud, (51-2) ketika nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. (51-3) Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar!


Ayat 3
 • Pemazmur mengungkapkan kesesakan hati karena berdosa, rasa bersalah; sehingga memohon belas kasih, pengampunan dan kerelaan hati-Nya untuk membersihkannya dari dosa.
 • Pemazmur menggunakan istilah “hesed” kasih setia akan perjanjian; istilah “raham” rahim-belaskasih.Mzm 51:2 (51-4) Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku!

Ayat 4
 • Pemazmur secara tidak langsung mengungkapkan bahwa dosa menjadikan dia kotor; maka Allah dimohon tidak hanya mengampuni tetapi juga membersihkannya.
 • Disinilah ungkapan “najis” bangsa Israel dinyatakan. Kenajisan fisik membuat tidak layak ikut ibadat (Yeh 36:25; Bil 19). Kenajisan rohani membuat diri merasa kotor dan bersalah.Mzm 51:3 (51-5) Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
Mzm 51:4 (51-6) Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kauanggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu.

Ayat 5-6
 • Langkah pertama pertobatan: sadar sebagai pendosa. Kejatuhan manusia membuat dosa membelenggu dan hubungan dengan Allah dirusakkan; sehingga adil bila Allah menghukum.
 • Hukuman bukan untuk membinasakan, tetapi untuk memulihkan. Jika dosa digambarkan sebagai hutang, hukuman merupakan cara manusia membayarnya.


Mzm 51:5 (51-7) Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
Mzm 51:6 (51-8) Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku.

Ayat 7-8
1. Manusia dilahirkan dalam dunia yang penuh dosa; meski demikian Allah berkenan kebenaran dalam batin manusia suara Allah dalam hati manusia.

Mzm 51:7 (51-9) Bersihkanlah aku dari pada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju!
Mzm 51:8 (51-10) Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kauremukkan bersorak-sorak kembali!

Ayat 9-11
 • Pemazmur minta ampun lagi pada Allah dengan “hisop” (peralatan ibadat untuk percikan). Hisop – jenis tumbuhan semak yang daunnya harum; tangkai dan daunnya diikat dengan pita merah jingga untuk percikan darah korban dan air suci (Kel 12:22; Bil 19:18).
 • Pentahiran dengan hisop merupakan pembersihan dari dosa oleh Allah sendiri, sehingga lebih putih daripada salju (Rat 4:7).
 • Pembersihan itu membuahkan sukacita dan sorak-sorai.

Mzm 51:9 (51-11) Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku!
Mzm 51:10 (51-12) Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh!
Mzm 51:11 (51-13) Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari padaku!
Mzm 51:12 (51-14) Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang dari pada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela!

Ayat 12-14
 • Pemazmur sekarang mohon pentahiran hati, karena dosa berawal dari kecenderungan hati yang jahat. Pemazmur ingin bersih dari dalam.
 • Pemazmur juga minta “roh yang teguh”-roh yang rela dan siap sedia melakukan kehendak Allah, jangan diambil darinya supaya dapat hidup sepenuhnya bagi Allah, yang membahagiakan.

Mzm 51:13 (51-15) Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada-Mu.
Mzm 51:14 (51-16) Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu!
Mzm 51:15 (51-17) Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepada-Mu!
Mzm 51:16 (51-18) Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan; sekiranya kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya.
Mzm 51:17 (51-19) Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur; hati yang patah dan remuk tidak akan Kaupandang hina, ya Allah.
Mzm 51:18 (51-20) Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem!
Mzm 51:19 (51-21) Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya; maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu.

Ayat 15-19
 • Ayat-ayat ini merupakan janji pemazmur untuk memuji dan mengajarkan kerahiman Allah. Tindakan ini juga merupakan ungkapan “terimakasih” umat Israel waktu itu. Isi dari puji-pujian adalah TINDAKAN Allah yang adil dan penuh kerahiman, yang memulihkan kembali hubungan manusia – Allah.
 • Pemazmur menegaskan, pertobatan lebih berkenan daripada kurban sembelihan tanpa roh pertobatan dan hati yang rela.
Sumber: Panduan Bulan Kitab Suci 2010 Keuskupan Agung Semarang.

Selasa, 07 September 2010 Hari Biasa Pekan XXIII

Selasa, 07 September 2010
Hari Biasa Pekan XXIII
Sta. Regina

Doa Renungan


Allah Bapa kami yang maharahim, kami bersyukur karena Engkau telah membangunkan kami dari penyakit dan kelumpuhan, untuk Kaujadikan manusia baru. Kami mohon, semoga seluruh dunia mengalami daya penyembuhan cinta kasih-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.

Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus (1Kor 6:1-11)

"Saudara yang satu menuntut keadilan terhadap saudara yang lain, justru pada orang yang tidak beriman!"


Saudara-saudara, apakah ada seorang di antara kamu, yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat? Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita.

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.


Mazmur Tanggapan, do = g, 2/4, PS 836
Ref. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah raja semesta.
Ayat. (Mzm 149:1-2.3-4.5-6a.9b)
1. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru! Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas Yang menjadikannya, biarlah bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka!
2. Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi! Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan.
3. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka! Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka.
4. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihi-Nya.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya, alleluya
Ayat. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (6:12-19)

"Semalam-malaman Yesus berdoa. Lalu Ia memilih dua belas orang, yang disebut-Nya rasul."

Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-Nya, lalu memilih dari antara mereka dua belas orang, yang disebut-Nya rasul: Simon yang juga diberi-Nya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Tomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar: di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-murid-Nya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka; juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar dari pada-Nya dan semua orang itu disembuhkan-Nya.
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!


Renungan

Yesus memanggil kedua belas Rasul. Mereka dikhususkan, dikuduskan, dan dibenarkan oleh kuasa Allah. Mereka dipanggil untuk ikut serta dalam tugas dan karya Yesus, yaitu mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Seperti Yesus yang mengajar dan berkarya dengan kuasa Allah, demikian kuasa itu pun diberikan pula kepada para Rasul dan juga semua murid Yesus lainnya.

Kuasa Rasuli dan kemuridan sudah kita terima karena kita adalah murid Yesus. Kuasa itu berasal dari Allah yang telah menguduskan dan membenarkan diri kita. Dalam seluruh kehidupan, semestinya kuasa Allah itu yang menjadi andalan kita. Dengan mengandalkan kuasa Allah, buah kehidupan yang kita hasilkan adalah buah-buah keselamatan. Namun, bila kita mengabaikan Allah dan kuasa-Nya dalam kehidupan ini, akhirnya kehidupan kita hanya akan melahirkan ketidakadilan dan kerugian bagi sesama.

Yesus Tuhan dan Guruku, dekaplah hidupku dalam kuasa-Mu, agar hanya kuasa dan kehendak-Mu yang menjadi andalanku. Engkau telah memanggilku menjadi murid-Mu untuk menghasilkan buah-buah keselamatan. Semoga semua itu terjadi dalam diriku. Amin.

Ziarah Batin 2010, Renungan dan Catatan Harian

Senin, 06 September 2010 Hari Biasa Pekan XXIII

Senin, 06 September 2010
Hari Biasa Pekan XXIII

“Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat” (bdk. Luk 5:6-11)


Doa Renungan

Yesus Guru Kebijaksanaan, Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan setiap manusia. Engkau selalu berkenan memenuhi apa yang menjadi kerinduan kami, meskipun untuk itu Engkau dibenci dan dimusuhi oleh kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Anugerahkanlah kepada kami kehendak yang kuat untuk memperjuangkan apa yang benar, meskipun untuk itu kami harus menanggung banyak penderitaan. Sebab Dikaulah Tuhan dan junjungan kami. Amin.

Kodrat manusia tercemar oleh dosa. Hal ini nampak dalam kecenderungannya untuk berbuat jahat atau tercela. Inilah ragi lama yang perlu kita buang dengan doa, olah kesalehan, dan laku tapa. Dalam kekuatan Kristus, kita mengenakan ragi baru yang ditunjukkan secara istimewa dalam Ekaristi.

Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus (1Kor 5:1-8)

"Bilamana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus."

Saudara-saudara, memang orang mendengar, bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan isteri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berdukacita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku--sama seperti aku hadir--telah menjatuhkan hukuman atas dia, yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bilamana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada Iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu, bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Berkat kasih setia-Mu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu
Ayat. (Mzm. 5:5-6,7,12)
1. Pembual tidak akan tahan di depan mata-Mu; Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu.
2. Tetapi aku, berkat kasih setia-Mu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau.
3. Tetapi semua orang yang berlindung pada-Mu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka; dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya, alleluya.
Ayat. Domba-domba-Ku mendengar suara-Ku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal Aku.

Hukum Allah kita laksanakan untuk membantu kita berbuat baik. Jika hukum itu sendiri menghalangi, membatasi, atau bahkan mengekang perbuatan baik, hukum itu bertentangan dengan hakekatnya. Kehadiran Yesus mengembalikan prinsip penting hukum untuk hidup manusia dan menjadikan orang yang lemah mendapat keadilan.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (6:6-11)

"Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau Ia menyembuhkan orang pada hari Sabat."

Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau Ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Dia. Tetapi Ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu: "Bangunlah dan berdirilah di tengah!" Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka: "Aku bertanya kepada kamu: Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu Ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu: "Ulurkanlah tanganmu!" Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus.
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan

Hukum seringkali mengatur ini dan itu tanpa memperhatikan kondisi-kondisi tertentu. Memang itulah hakekat hukum. Yang penting bagaimana hukum itu diterapkan oleh manusia. Tentu manusialah yang harus pandai-pandai menerapkan hukum tersebut. Ia harus bijak dalam menerapkannya dan bukannya dengan sewenang-wenang tanpa memperhatikan kondisi dan situasi.

R U A H

BKSN 2010 MEMPERKENALKAN KITAB SUCI KEPADA ANAK-ANAK SEJAK DINI, Sub Tema 2: Kenal Alkitab Sejak Kecil

SUB TEMA 2: (2 Tim 3: 10-17) KENAL ALKITAB SEJAK KECIL


Tujuan: Memperkenalkan Firman Tuhan kepada anak-anak supaya mereka mengetahui, memahami, dan sudah terbiasa melakukan ajaran-ajaran Tuhan sejak mereka masih kecil.

Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Timotius (2 Tim 3:10-17)


2Tim 3:10 Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku.
2Tim 3:11 Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari padanya.
2Tim 3:12 Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya,
2Tim 3:13 sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan.
2Tim 3:14 Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu.
2Tim 3:15 Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
2Tim 3:16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
2Tim 3:17 Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.


SUSUNAN TEKS


• Ay. 10-13 : Paulus memuji Timotius karena Timotius telah dan tetap mengikuti ajaran dan sikap hidup Paulus kendati dalam keadaan menderita penganiayaan dan sengsara; dan kemudian Paulus meneguhkan Timotius atas penderitaan aniaya itu.

• Ay. 14-17: Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap berpegang pada kebenaran yang telah diterima dan diyakini dengan tetap mengingat orang yang mengajarkannya, kebenaran yang sudah dikenalnya sejak kecil dari Kitab Suci, karena semua yang diilhamkan Allah itu adalah perlengkapan bermanfaat untuk menjalani kehidupan dan melakukan perbuatan baik.


PERTANYAAN PENDALAMAN

1. Situasi apa yang sedang dialami Timotius?

2. Mengapa Paulus memuji Timotius?

3.a. Apa yang diingatkan Paulus kepada Timotius dalam menghadapi segala situasi penganiayaan dan penderitaan itu?
b. Mengapa?

4.a.Timotius begitu beriman kepada Kristus; ia sungguh telah mengikuti Paulus sebagai pemimpin jemaat dalam situasi sulit sekalipun. Siapakah yang berperan dalam iman Timotius ini? (Baca 2 Tim 1: 5).
b.Dengan cara manakah mereka mengalirkan iman ke dalam diri Timotius?

5. Apa hikmah yang dapat kita tarik dari bacaan ini?

6. Apa upaya yang telah dan sedang kita lakukan untuk memperkenalkan Alkitab kepada anak-anak sejak dini?

MEMBANGUN NIAT


(Disediakan waktu hening)

• Apa yang harus aku lakukan secara konkret untuk semakin memperkenalkan Alkitab kepada anak-anak sejak dini?

BKSN 2010 MEMPERKENALKAN KITAB SUCI KEPADA ANAK-ANAK SEJAK DINI, Sub Tema 1: Awal Perkenalan Dengan Allah

 • SUB TEMA 1: AWAL PERKENALAN DENGAN ALLAH (Ul 6: 4-25)Tujuan: Memperkenalkan Allah kepada anak-anak sejak anak-anak masih dalam usia dini
supaya mereka mampu menangkap/merasakan kasih Allah kepada keluarganya dan dirinya sendiri,dan dengan demikian mereka dapat mengasihi Allah, mengikuti perintah-perintah-Nya, dan hidup takut akan Dia.

 • Bacaan dari Kitab Ulangan (6:4-25)

Ul 6:4 Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa!
Ul 6:5 Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
Ul 6:6 Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan,
Ul 6:7 haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.
Ul 6:8 Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu,
Ul 6:9 dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu.
Ul 6:10 Maka apabila TUHAN, Allahmu, telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu--kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kaudirikan;
Ul 6:11 rumah-rumah, penuh berisi berbagai-bagai barang baik, yang tidak kauisi; sumur-sumur yang tidak kaugali; kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, yang tidak kautanami--dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang,
Ul 6:12 maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan TUHAN, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.
Ul 6:13 Engkau harus takut akan TUHAN, Allahmu; kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah.
Ul 6:14 Janganlah kamu mengikuti allah lain, dari antara allah bangsa-bangsa sekelilingmu,
Ul 6:15 sebab TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka TUHAN, Allahmu, terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi.
Ul 6:16 Janganlah kamu mencobai TUHAN, Allahmu, seperti kamu mencobai Dia di Masa.
Ul 6:17 Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan TUHAN, Allahmu, yang diperintahkan-Nya kepadamu;
Ul 6:18 haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata TUHAN, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyangmu,
Ul 6:19 dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan TUHAN.
Ul 6:20 Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu: Apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu, yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN Allah kita?
Ul 6:21 maka haruslah engkau menjawab anakmu itu: Kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi TUHAN membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat.
Ul 6:22 TUHAN membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat, yang besar dan yang mencelakakan, terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya, di depan mata kita;
Ul 6:23 tetapi kita dibawa-Nya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawa-Nya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyang kita.
Ul 6:24 TUHAN, Allah kita, memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan TUHAN, Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup, seperti sekarang ini.
Ul 6:25 Dan kita akan menjadi benar, apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan TUHAN, Allah kita, seperti yang diperintahkan-Nya kepada kita."

 • SUSUNAN TEKS

• Ay. 4-5 : Perintah untuk mengasihi Allah yang esa dengan melibatkan seluruh aspek diri manusia.
• Ay. 6-9: Menekankan sikap Israel yang harus selalu taat terhadap perintah itu di setiap saat dan dalam keadaan bagaimanapun juga.
• Ay. 10-12: Dasar ketaatan
. Allah yang telah membawa Israel keluar dari Mesir dan memberikan kota, rumah dan isinya, sumur, kebun anggur dan zaitun dengan cuma-cuma.


• Ay. 13-19: Menekankan kembali ketaatan dengan sikap takut akan Tuhan (ay.13), setia (tidak mengikuti Allah lain – ay.14-15), dan tidak mencobai Allah (selalu berpegang pada perintah-Nya, ay.16-19).
• Ay. 20-25: menyampaikan kepada anak-anak (keturunan) tentang kasih Allah yang telah membebaskan Israel dari Mesir (ay. 21-23) dan perlunya mereka melakukan perintah Allah dengan sikap takut akan Tuhan supaya keadaan senantiasa baik dan hidup seperti sekarang (ay.24) dan dengan setia supaya menjadi benar (ay.25)

 • PERTANYAAN PENDALAMAN


1. Manakah perintah yang terutama harus diajarkan?

2. Apa yang menjadi dasar perintah untuk mengasihi Allah dan tidak melupakan Allah?

3. Mengapa peristiwa Keluaran perlu diceritakan kepada anakanak Israel?

4. Siapa yang paling bertanggung jawab pada perkembangan iman anak? Berdasarkan pesan bacaan, bagaimana cara menumbuhkan iman anak itu?

 • MEMBANGUN NIAT
(Disediakan waktu hening)

• Apa yang harus aku lakukan secara konkret untuk mewujudkan tanggung jawabku ebagai orangtua (kakek-nenek/om-tante *) untuk menumbuhkan iman pada anak-anakku (cucu/keponakan *)?
* Untuk yang belum/tidak mempunyai anak; atau bisa juga untuk anak-anak beriman umumnya.

Sumber: BKSN KAJ

terima kasih telah mengunjungi renunganpagi.id, jika Anda merasa diberkati dengan renungan ini, Anda dapat membantu kami dengan memberikan persembahan kasih. Donasi Anda dapat dikirimkan melalui QRIS klik link. Kami membutuhkan dukungan Anda untuk terus menghubungkan orang-orang dengan Kristus dan Gereja. Tuhan memberkati

renunganpagi.id 2024 -

Privacy Policy