| Halaman Depan | Bacaan Harian | Renungan Minggu Ini | Kisah Para Kudus | Katekese Iman Katolik | Lumen Christi | Dukung Renungan Pagi|

Bacaan Harian 08 - 14 Nopember


Senin, 08 Nopember : Hari Biasa Pekan XXII (H).
Tit 1:1-9; Mzm 24:1-4ab.5-6; Luk 17:1-6.
Rata Penuh
Selasa, 09 Nopember : Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran (P).
Yeh 47:1-2.8-9.12; atau 1Kor 3:9b-11.16-17; Mzm 46:2-3.5-6.8-9; Yoh 2:13-22.

Rabu, 10 Nopember : Peringatan Wajib St. Leo Agung, Paus-Pujangga Gereja (P).
Tit 3:1-7; Mzm 23:1-6; Luk 17:11-19.

Kamis, 11 Nopember : Peringatan Wajib St. Martinus dari Tours, Uskup (P).
Flm 7-20; Mzm 146:7-10; Luk 17:20-25.

Jumat, 12 Nopember : Peringatan Wajib St. Yosafat, Uskup-Martir (M).
2Yoh 4-9; Mzm 119:1.2.10-11.17-18; Luk 17:26-37.

Sabtu, 13 Nopember : Hari Biasa Pekan XXXII (H).
3Yoh 5-8; Mzm 112:1-6; Luk 18:1-8.

Minggu, 14 Nopember : Hari Minggu Biasa XXXIII (H).
Mal 4:1-2a; Mzm 98:5-9abc; 2Tes 3:7-12; Luk 21:5-19.

UJUD-UJUD KERASULAN DOA BULAN NOPEMBER 2010

Ujud Umum: Semoga dengan bantuan orang-orang di sekitarnya, para pemakai narkoba dan obat terlarang mengalami kekuatan rahmat Tuhan yang mampu mengubah cara hidup mereka menjadi lebih baik.

Ujud Misi: Semoga Geraja di Amerika Latin melanjutkan upaya misioner dengan wawasan kontinental sebagai bagian dari perutusan universal, sebagaimana dicanangkan oleh para uskup mereka.

Ujud Gereja Indonesia: Semoga Peringatan semua orang kudus dan kenangan atas sanak keluarga yang telah berpulang membuat dan makna panggilan hidup sebagai putra-putri Allah semakin disadari dan dialami oleh semua orang.


Senin, 08 November 2010 Hari Biasa Pekan XXXII

Senin, 08 November 2010
Hari Biasa Pekan XXXII

Jagalah dirimu! Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. (Luk 17:3)

Doa Renungan

Allah Bapa kami bersama, berkatilah kami agar dengan tekun, ulet, dan mantap melaksanakan tugas kami pada sehari-hari melayani sesama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Paulus menyampaikan kepada Titus salam damai yang dianugerahkan Kristus. Selanjutnya, digambarkan bagaimana mutu hidup seorang pelayan jemaat yang sejati, misalnya kesabaran, kerelaan, kesetiaan.

Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Titus (1:1-9)

"Angkatlah penatua-penatua seperti yang telah kupesankan kepadamu."

Dari Paulus, hamba Allah dan rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendaki-Nya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juruselamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juruselamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu isteri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya.
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, do = g, 2/4, PS 841
Ref. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan

Ayat. (Mzm 24:1-2.3-4ab.5-6)
1. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan, dan menegakkan di atas sungai-sungai.
2. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu.
3. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah, penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub.

Bait Pengantar Injil, do = f, 2/4, PS 961
Ref. Alleluya, alleluya, alleluya
Ayat. (Flp 2:15-16)
Hendaknya di dunia ini kalian bersinar seperi bintang-bintang sambil berpegang pada sabda kehidupan.

Hidup orang beriman tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebab hidup mereka merupakan perjuangan untuk memberi kesaksian akan kebaikan Allah yang menyelamatkan.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (17:1-6)

"Jika saudaramu berbuat dosa terhadapmu tujuh kali sehari dan tujuh kali kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal', engkau harus mengampuni dia."

Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, dari pada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu! Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata: Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan: "Tambahkanlah iman kami!" Jawab Tuhan: "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini: Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu."
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Renungan

Hidup manusia tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Karena itu, dalam hidup bersama dituntut adanya sikap terbuka dan saling menerima masukan atau kritikan yang membangun. Semangat memahami, menerima, dan mengampuni sesama akan memperlancar tercapainya cita-cita kebaikan hidup bersama. Bagaimana sikapku selama ini?

R U A H