Rabu, 20 Juni 2012 Hari Biasa Pekan XI

Rabu, 20 Juni 2012
Hari Biasa Pekan XI

Kamu ingin Tuhan memberimu banyak rahmat? Seringlah mengunjungi Dia dalam Sakramen Mahakudus --- St Yohanes Bosco

Antifon Pembuka (Mzm 31:20)

Betapa melimpah kebaikan yang Kaucurahkan bagi orang yang berlindung pada-Mu.

Doa

Allah Bapa di surga, semoga hidup kami ditopang oleh kepercayaan akan penyelenggaraan serta belas kasih-Mu, yang jauh lebih besar dari kelemahan-kelemahan kami. Dan dampingilah kami hari demi hari dalam mengikuti jejak Yesus Putra-Mu menuju tempat kediaman-Mu yang kekal. Dialah Tuhan, Pengantara kami. Amin.


Bacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja (2:1.6-14)

"Tiba-tiba datanglah kereta berapi dan naiklah Elia ke surga."

Pada waktu itu Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, dan ketika mereka ada di kota Yerikho, berkatalah Elia kepada Elisa, “Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan.” Jawab Elisa, “Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau.” Lalu berjalanlah keduanya. Lima puluh orang dari rombongan nabi di Yerikho ikut berjalan dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh, ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi Sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya dan dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan sebelah sana . Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, “Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu, sebelum aku terangkat dari padamu.” Jawab Elisa, “Semoga aku mewarisi dua bagian dari rohmu.” Berkatalah Elia, “Apa yang kauminta itu sukar! Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat dari padamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kauminta. Jika tidak, ya tidak akan terjadi.” Sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu berteriaklah Elisa, “Bapaku! Bapaku! Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda!” Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi dua. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi Sungai Yordan. Dipukulkannya jubah Elia yang terjatuh itu ke atas air sambil berseru, “Di manakah Tuhan, Allah Elia?” Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana . Lalu Elisa menyeberang.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan.
Ayat. (Mzm 31:20.21.24)
1. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kaulakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung pada-Mu.
2. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang; Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah.
3. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya! Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang congkak diganjar-Nya dengan tidak tanggung-tanggung.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya, alleluya
Ayat. (Yoh 14:23)
Barangsiapa mengasihi Aku, ia akan menaati sabda-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan Kami akan datang kepadanya.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (6:1-6.16-18)

"Bapamu yang melihat yang tersembunyi, akan mengganjar engkau."

Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, 'Mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." "Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, 'Mereka sudah mendapat upahnya.' Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." "Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu, seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, 'Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.' Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu."
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan

Ada orang yang melakukan praktik-praktik kesalehan, seperti memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa, tetapi dengan motivasi yang kurang tepat. Ada pula yang melakukan praktik-praktik kesalehan supaya dilihat oleh orang lain dan orang lain memujinya. Perbuatan baik mereka itulah yang dikatakan Yesus sebagai perbuatan orang-orang munafik.

Maka, Yesus mengajarkan bagaimana caranya memberi sedekah, berdoa dan berpuasa. Para murid diajak oleh Yesus untuk tidak hanya melakukan praktik-praktik kesalehan, tetapi juga memurnikan motivasi dalam melakukan praktik-praktik kesalehan tersebut. Ketika berbicara hal memberi sedekah, Yesus menegaskan: ”Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu”. Demikian pula dengan ajaran-Nya tentang doa dan berpuasa, Ia mengajak supaya hanya Bapa saja yang melihat perbuatan yang kita lakukan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengajak kita supaya ketika kita melakukan praktik-praktik kesalehan, bukan pujian dari orang yang kita cari, tetapi biarlah Bapa saja yang membalasnya. Memberi sedekah itu baik, berdoa itu baik, berpuasa itu juga baik, tetapi semuanya harus didasari dengan motivasi yang baik dan benar.

Ya Tuhan, ampunilah aku yang sering kali tidak memperhatikan keseimbangan antara ulah kesalehan dan penghayatan nyataku setiap hari. Bantulah aku agar semakin sempurna dalam iman dan cinta kasihku. Amin.

Ziarah Batin 2012, Renungan dan Catatan Harian