Kamis, 17 Oktober 2013 Peringatan Wajib St. Ignatius dari Antiokhia, Uskup dan Martir

Kamis, 17 Oktober 2013
Peringatan Wajib St. Ignatius dari Antiokhia, Uskup dan Martir
 
“…Di dalamku membara keinginan bukan untuk benda-benda materi. Aku tidak menyukai makanan dunia… Yang kuinginkan adalah roti dari Tuhan, yaitu Tubuh Kristus… dan minuman yang kuinginkan adalah Darah-Nya: sebuah makanan perjamuan abadi.” --- St. Ignatius dari Antiokhia

Antifon Pembuka (Gal 2:19-20)

Aku disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri melainkan Kristuslah yang hidup di dalam diriku. Aku hidup dalam kepercayaan akan Putera Allah, yang mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya bagiku.

Doa Pagi


Allah Bapa yang mahakuasa dan kekal, Engkau berkenan memberikan Putra-Mu untuk menebus kami dari kuasa dosa. Tambahkanlah imanku ketika aku jatuh dalam ketakutan dan keraguan, terutama dalam menghadapi godaan-godaan dunia yang dapat membuat aku jauh dari-Mu. Sebab Dialah Tuhan, Penyelamatku. Amin.

Paulus menegaskan bahwa iman menjadi dasar hidup setiap pengikut Kristus. Kita hidup bukan hanya sekedar ketaatan kepada hukum. Orang dibenarkan bukan karena perbuatan, melainkan karena iman. Namun iman tersebut harus kita ungkapkan juga dalam perbuatan kita yang nyata.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma (3:21-30a)
  
"Manusia dibenarkan berkat iman, bukan karena melakukan hukum."
 
Saudara-saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah kini telah dinyatakan, seperti yang sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu: kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada lagi pembedaan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah, semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditetapkan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya. Hal ini Ia perbuat untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa kini, supaya nyata, bahwa Ia benar dan bahwa Ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah masih ada alasan untuk bermegah? Tidak ada! Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sebab kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar! Ia juga Allah bangsa-bangsa lain! Artinya, hanya ada satu Allah yang membenarkan orang-orang bersunat karena iman, dan orang-orang tak bersunat juga karena iman.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Atau: Filipi (3:17-4:1)

Mazmur Tanggapan, do = c, 4/4, PS 812
Ref. Kasihanilah, ya Tuhan, Kau-lah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga.
Ayat. (Mzm 130:1b-2.3-4.5-6ab)
1. Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan! Tuhan, dengarkanlah suaraku! Biarlah telinga-Mu menaruh perhatian kepada suara permohonanku.
2. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi pada-Mu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang.
3. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Akulah jalan, kebenaran dan hidup; hanya melalui Aku orang sampai kepada Bapa.

Sekali lagi Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli taurat. Dengan pilihan dan cara hidup, mereka menolak dan membunuh para utusan Tuhan. Bahkan mereka menghalangi orang yang berusaha mengenal dan mencintai Allah.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (11:47-54)
 
"Darah para nabi, mulai dari Habel sampai kepada Zakharia akan dituntut."
 
Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, “Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui, bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, ‘Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakharia yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah’. Bahkan Aku berkata kepadamu, ‘Semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini’. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi.” Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai, dan membanjiri-Nya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancing-Nya supaya mereka dapat menangkap-Nya berdasarkan sesuatu yang diucapkan-Nya.
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Atau: Yohanes (12:24-26)

Renungan

Rahmat Allah ditawarkan kepada semua orang. Siapa pun boleh mengalami keselamatan Allah. Karena pada hakikatnya Allah ingin agar semua orang selamat dan bahagia. Orang yang menanggapi tawaran keselamatan Allah ini akan terus berjuang dalam hidupnya. Kita hendaknya saling membantu dalam meraih keselamatan Allah ini. Jangan sampai kita justru menghalangi perjuangan orang lain yang ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah. Inilah salah satu sifat orang Farisi. Yesus sangat menentangnya. Bagaimana dengan Anda?

Doa Malam

Yesus, Engkau mengecam sikap ahli-ahli Taurat yang munafik. Ampunilah dan bimbinglah kami agar dalam hidup mengikuti-Mu kami Kaujauhkan dari sikap munafik, melainkan berani dengan jujur dan rendah hati mempersembahkan diri demi pewartaan sabda-Mu, sebab Engkaulah Juruselamat kami. Amin.


RUAH