Bacaan Harian 23 - 29 November 2015

Bacaan Harian 23 - 29 November 2015

Senin, 23 November: Hari Biasa Pekan XXXIV (H).
Dan. 1:1-6,8-20; MT Dan. 3:52,53, 54,55,56; Luk. 21:1-4.

Selasa, 24 November: Peringatan Wajib St. Andreas Dũng Lac, Imam dan kawan kawan Martir (M).
Dan. 2:31-45; MT Dan. 3:57,58,59,60,61; Luk. 21:5-11.


Rabu, 25 November: Hari Biasa Pekan XXXIV (H).
Dan. 5:1-6,13-14,16-17,23-28; MT Dan. 3:62,63,64,65,66,67; Luk. 21:12-19.

Kamis, 26 November: Hari Biasa Pekan XXXIV (H).
Dan. 6:12-28; MT Dan. 3: 68, 69, 70, 71,72,73,74; Luk. 21:20-28.

Jumat, 27 November: Hari Biasa Pekan XXXIV (H).
Dan. 7:2-14 ; MT Dan. 3:75,76,77,78, 79,80,81.; Luk. 21:29-33.

Sabtu, 28 November: Hari Biasa Pekan XXXIV (H)
Dan. 7:15-27 ; MT Dan. 3:82,83,84, 85,86,87; Luk. 21:34-36.

Minggu, 29 November: Hari Minggu Adven I (U).
Yer. 33:14-16; Mzm. 25:4bc-5ab,8-9, 10,14; 1Tes. 3:12 - 4:2; Luk. 21:25-28,34-36