Bacaan Harian 02 - 08 November 2015

Bacaan Harian 02 - 08 November 2015

Senin, 02 November: Peringatan Mulia Arwah Semua Orang Beriman (U/T).
2Mak. 12:43-46; Mzm. 130:1-2,3-4,5-6a,6-7,8; 1Kor. 15:12-34; Yoh. 6:37-40.

Selasa, 03 November: Hari Biasa Pekan XXXI (H).
Rm. 12:5-16a; Mzm. 131:1,2,3; Luk. 14:15-24.

Rabu, 04 November: Peringatan Wajib St. Carolus Borromeus, Uskup (P).
Rm. 13:8-10; Mzm. 112:1-2,4-5,9; Luk. 14:25-33.


Kamis, 05 November: Hari Biasa Pekan XXXI (H).
Rm. 14:7-12; Mzm. 27:1,4,13-14; Luk. 15:1-10.

Jumat, 06 November: Hari Biasa Pekan XXXI (H).
Rm. 15:14-21; Mzm. 98:1,2-3ab,3cd-4; Luk. 16:1-8.

Sabtu, 07 November: Hari Biasa Pekan XXXI (H).
Rm. 16:3-9,16,22-27; Mzm. 145:2-3,4-5,10-11; Luk. 16:9-15.

Minggu, 08 Nopember : Hari Minggu Biasa XXXII (H). 1Raj. 17:10-16; Mzm. 146:7,8-9a,9bc-10; Ibr. 9:24-28; Mrk. 12:38-44.