Selasa, 01 Maret 2022 Hari Biasa Pekan VIII

 

Selasa, 01 Maret 2022
Hari Biasa Pekan VIII

“Sabda yang diperanakkan Bapa di tempat yang tinggi, secara tak terkatakan, tak dapat dimengerti, tak terpahami dan kekal abadi, adalah Ia yang dilahirkan pada masanya oleh Perawan Maria, Bunda Allah” (St. Atanasius)


Antifon Pembuka (Mzm 98:1a)


Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib!


Doa Pagi

   
Allah Bapa Raja Damai, anugerah-Mulah kedamaian serta pengampunan dosa. Semoga Kauukir cinta kasih-Mu dalam hati kami, agar kami dapat membagikan kedamaian-Mu itu kepada semua orang dan sekalian bangsa.
Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. 
   
Bacaan dari Surat Pertama Rasul Petrus (1:10-16)


"Para nabi telah bernubuat tentang kasih karunia bagimu. Sebab itu waspadalah, dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia itu."

Saudara-saudara terkasih, para nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Mereka telah meneliti pula saat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus, yang ada dalam diri mereka. Roh itu sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Kepada para nabi itu telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, melainkan melayani kalian dengan segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian dengan perantaraan mereka yang diutus oleh Roh Kudus surgawi menyampaikan berita Injil kepada kalian. Dan pokok pewartaan itu ialah apa yang bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis: Hendaklah kalian kudus, seperti Aku kudus adanya.

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, do = c, 4/4, PS 807

Ref. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
Atau. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang dari pada-Nya
Ayat. (Mzm 98:1.2-3ab.3c-4)
1. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib! Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus.
2. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang dari pada-Nya, telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel.
3. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah!

Bait Pengantar Injil

Ref. Alleluya.
Ayat. (Lih. Mat 11:25)
Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri Kerajaan Kaunyatakan kepada kaum sederhana.
    

Inilah Injil Suci menurut Markus (10:28-31)


"Sekalipun disertai penganiayaan, pada masa ini juga kalian akan menerima kembali seratus kali lipat dan di masa datang menerima hidup yang kekal."

Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk Kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, “Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau.” Maka Yesus menjawab, “Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, barangsiapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali seratus kali lipat: rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan; dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu.”

Verbum Domini 
(Demikianlah Sabda Tuhan)
U. Laus tibi Christe 
(U. Terpujilah Kristus)


Renungan
 
Kita tahu bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang dan penyayang, dan Dia akan selalu memberkati kita dan memenuhi kebutuhan kita.

Ya, kita tahu itu, namun apakah kita benar-benar mempercayainya?

Saat matahari menyinari kita, kita berjalan dengan percaya diri dan bahagia dalam terangnya cahaya.

Namun ketika kegelapan menyelimuti kita, bahkan bayangan kita tampaknya meninggalkan kita, dan kita mulai bertanya-tanya di mana Tuhan berada.

Kita mulai mengajukan pertanyaan iman yang serius seperti "Mengapa ini terjadi padaku?" dan "Kapan masa kelam hidupku ini akan berakhir?"

Mengapa hal-hal terjadi dalam hidup kita, terutama hal-hal negatif dan tidak bahagia, itu akan terungkap kepada kita dalam perjalanan waktu, tetapi itu hanya akan terjadi pada waktu yang ditentukan, artinya, pada waktu Tuhan.

Seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama, para nabi zaman dahulu rindu untuk mengetahui waktu kedatangan Juruselamat dan dalam keadaan apa semua itu diharapkan. Bahkan para malaikat rindu untuk melihat sekilas hal-hal itu.

Tetapi hanya pada waktu yang telah ditentukan Juruselamat datang dan nubuat-nubuat itu terjadi.

Mengenai diri kita sendiri, kita mungkin bertanya seperti yang Petrus lakukan dalam Injil, "Bagaimana dengan kita?"

Yesus hanya akan mengatakan bahwa akan ada "penganiayaan" tetapi juga akan ada upah yang kekal.

Sambil berpegang teguh pada janji Yesus, marilah kita juga mematuhi petunjuk yang diberikan dalam bacaan pertama:
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis: Hendaklah kalian kudus, seperti Aku kudus adanya.
 
Baca renungan Selasa, 01 Maret 2022 Hari Biasa Pekan VIII yang lain di lumenchristi.id klik tautan ini  
 
Doa Malam

Yesus, tambahkanlah kerelaanku untuk lebih serius dalam mengikuti Engkau ke mana pun Engkau pergi. Semoga di mana pun aku berada, aku tak pernah terpisah dari-Mu dan senantiasa menjadi pelayan cinta kasih-Mu. Sebab Engkaulah andalanku. Amin.

RABU ABU, 02 MARET 2022 DITETAPKAN OLEH PAUS FRANSISKUS SEBAGAI HARI DOA DAN PUASA UNTUK PERDAMAIAN DI UKRAINA
    
RENUNGAN PAGI