Rabu, 23 Desember 2009 Hari Biasa Khusus Adven

Rabu, 23 Desember 2009
Hari Biasa Khusus Adven

"Kelahiran Yohanes Pembaptis."


Doa Renungan

Allah sumber segala kebaikan, Engkau tidak membiarkan umat-Mu merana dalam kesedihan dan ketidakpastian. Hari ini Engkau nyatakan kebaikan-Mu itu dalam kehidupan Zakharia dan Elisabet dengan kelahiran Yohanes di tengah-tengah mereka. Semoga kami pun tidak lekas putus asa jikalau kami menghadapi banyak kemalangan dan ketidakpastian, karena di dalam nama-Mu semua yang percaya akan didengarkan dan dibantu. Amin.

Maleakhi dalam nubuatnya mengungkapkan kepenuhan janji ilahi. Dia melihat bahwa salah satu dari tugas-tugas pertama Mesias pada hari Tuhan yang dahsyat itu ialah mentahirkan orang-orang Lewi dan membarui kembali umat Tuhan untuk menjadi sebuah persembahan yang pantas bagi-Nya. (RUAH)

Bacaan Pertama
Pembacaan dari Kitab Nubuat Maleakhi (3:1-4; 4:5-6)

"Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan."

Beginilah firman Tuhan semesta alam, "Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-KU! Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! Malaikat Perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh, Ia datang! Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila Ia menampakkan diri? Sebab Ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak; dan Ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti di tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya, Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah.
Demikianlah sabda Tuhan,
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan PS 802
Ref. Bangkitkanlah, ya Tuhan, kegagahan-Mu, dan datanglah menyelamatkan kami.
Ayat. (Mzm 25:4b-5b.8-9.10.14)
1. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku.
2. Tuhan itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang bersahaja.
3. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatan-Nya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa pada-Nya, dan perjanjian-Nya Ia beritahukan kepada mereka.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. O Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru Gereja, datanglah dan selamatkanlah umat-Mu.

Kelahiran perintis jalan bagi Tuhan disampaikan. Nama 'Yohanes', sebuah nama yang diberikan oleh malaikat kepadanya, berarti 'Yahweh telah menunjukkan kebaikan-Nya'. Di balik namanya, terungkap peran Yohanes dalam rencana penebusan Allah. (RUAH)

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (1:57-66)

"Kelahiran Yohanes Pembaptis."

Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakharia menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet, ibunya, berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes!" Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakharia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini: Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakharia, dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan menyertai dia.
Inilah Injil Tuhan kita!
Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan

Ketika Presiden Gus Dur akan mengunjungi tempat kediaman sastrawan besar Pramudya Ananta Toer di Bojong Gede, Kabupaten Bogor, aparat Pemda setempat sibuk mengatur persiapannya. Jalan-jalan kampung yang sempit, kecil, dan berlubang menuju Bojong Gede dilapisi aspal hot mix. Penduduk kampung di sekitar tempat kediaman Pram tentu saja merasa senang karena kini mereka memiliki jalan aspal.

Sejumlah aparat negara diutus, entah sipil, entah militer, mereka semua sibuk bolak-balik dan pulang-pergi untuk mengurus segala hal yang diperlukan dalam rangka kunjungan itu.

Ketika hari Tuhan semakin mendekat, Nabi Elia diutus menyiapkannya. Ketika kedatangan Tuhan semakin mendekat, Yohanes Pembaptis diutus untuk menyiapkan melalui pertobatan dan pembaptisan.

Natal sudah diambang pintu. Kita akan menyambut kehadiran kanak-kanak Yesus di hati kita masing-masing, masih adakah persiapan yang kurang? Sudah layakkah hati kita menjadi palungan tempat kelahirannya kembali?

Tuhan Yesus, sekiranya ada hal-hal yang membuat-Mu tak layak hadir di dalam hatiku, bantulah aku untuk segera membereskannya. Aku ingin Engkau menjadikan hatiku sebagai palungan tempat kelahiran-Mu. Amin.


Ziarah Batin 2009, Renungan dan Catatan Harian


Bagikan