"Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka."

Kamis, 10 Juli 2014
Hari Biasa Pekan XIV

Hos 11:1.3-4.8c-9; Mzm 80:2ac.3b.15-16; Mat 10:7-15
  
"Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka."
 
Kita mempunyai banyak kata untuk mengungkapkan "salam". Yang paling banyak dipakai adalah kata "selamat": selapat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat makan, selalat ulang tahun, dll. Umat muslim mempunyai sapaan khas “Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh” yang artinya ”Semoga Allah merahmati dan memberi keselamatan serta berkah kepada kita sekalian” atau ”Damai dan belas kasih Allah serta berkah-Nya, kiranya menyertaimu”. Umat Yahudi dan umat Kristen mempunyai "shalom aleichem", artinya "Semoga damai menyertaimu". Umat Hindu mempunyai salam "Om Swastiastu” yang artinya: “Semoga Tuhan memberkatimu” atau “Om Şanti Şanti Şanti, Om”, artinya: “Semoga damai dimana-mana”. Umat Katolik di Jawa (Tengah) juga mempunyai sapaan khas "Berkah Dalem" yang berarti "Semoga Tuhan memberkatimu". Semua uangkapan salam tersebut mempunyai makna yang positif, yakni doa dan harapan agar orang yang kita beri salam mengalami keadaan baik (diberkati dan disertai Tuhan, damai, sejehtera, selamat, dll).

Dalam Bahasa Kitab Suci, kata "salam" berasal dari kata Ibrani "shalom", yang berarti ""damai", "perdamaian" atau "ketenangan". Dalam bahasa Yunani, padanannya adalah kata "eirene" yang secara konseptual bermakna "suatu keadaan tenang" (misalnya tanpa huru-hara atau perang, keharmonisan antar individu, keamanan, keselamatan, kemakmuran). Jadi, maknanya sama, yakni doa dan harapan agar orang yang kita beri salam mengalami keadaan baik (damai, tenang, harmonis, selamat, makmur). Maka, kalau kita memberikan salam kepada orang lain itu sebenarnya kita mendoakan orang tersebut dan mengharapkan hal yang baik terjadi atasnya atau atas mereka.

Dalam terang bacaan Injil hari ini, salam yang kita sampaikan dengan tulus kepada orang lain menjadi tanda nyata hadirnya kedaraan Allah. Sebab, ketika Yesus mengutus para murid untuk mewartakan bahwa Kerajaan Surga sudah dekat, mereka pertama kali harus menyampaikan salam. Baru kalau salam tersebut diterima dengan baik, maka mereka melanjutkannya dengan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Bahkan, salam itu sendiri sebenarnya sudah merupakan daya yang mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Misalnya, kita mengunjungi orang sakit lalu menyampaikan salam kepadanya, maka saudara kita yang sakit tersebut hatinya gembira sehingga mendapatkan tambahan kekuatan dan harapan untuk sembuh. Atau kita menyapa orang yang sedang mati semangatnya; sapaan kita itu bisa menjadi kekuatan yang membangkitkan kembali semangat dan gairah hidupnya. Demikian juga, sapaan atau salam mampu mengusir setan yang memecah belah dan memicu permusuhan. Sebaliknya, tidak mau memberi salam (=mendiamkan) itu berarti justru menyakiti orang lain (bayangkan betapa sakit hatinya kita ketika didiamkan), melemahkan dan mematikan semangat, dan mendatangkan setan kebencian atau permusuhan. Oleh karena itu, marilah kita hiasi hidup dan persabahatan kita dengan saling memberi dan menerima sapaan-sapaan salam yang tulus. Sebab, dengan cara itulah kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita.

Doa: Ya Tuhan, bukalah hati dan mulutku untuk saling berbagi salam, yakni doa dan harapan yang baik bagi siapa pun yang ada bersama kami. Amin. -agawpr-

Kamis, 10 Juli 2014 Hari Biasa Pekan XIV

Kamis, 10 Juli 2014
Hari Biasa Pekan XIV
    
“Apabila kamu rela membuka gerbang imanmu, Raja mulia akan masuk, membawa kemenangan” (St. Ambrosius)

 

Antifon Pembuka (Hos 11:1.9cd)

Ketika Israel masih muda, Kukasihi dia, dan dari Mesir anak-Ku itu Kupanggil. Aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini Yang Kudus di tengah-tengahmu.

Doa Pagi


Allah Bapa yang Mahapengasih, pagi ini Engkau telah membuka mata hatiku, menghapus kedegilan hatiku dan memberi harapan baru untuk tetap melangkah di jalan kasih-Mu. Melalui Putera-Mu kami Kauajak untuk menatap wajah keunggulan dan kemuliaan kasih-Mu yang Mahaagung. Maka tuntunlah kami hari ini di jalan-Mu melalui Yesus Putra-Mu yang adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Amin.
 
Allah memang marah dan benci terhadap kedurhakaan dan kedosaan manusia. Tetapi Allah tidak pernah membenci manusia. Allah yang kasih mudah padam amarah-Nya, bahkan Ia mudah menarik rencana penghukuman-Nya terhadap manusia. Bagaimana dengan kita manusia?
  

Bacaan dari Nubuat Hosea (11:1,3-4,8c-9)
   
    
"Hati-Ku berbalik dari segala murka."
     
Beginilah sabda Tuhan, “Ketika Israel masih muda, Kukasihi dia, dan dari Mesir anak-Ku itu Kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkatnya di tangan-Ku, tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa Akulah yang menyembuhkan mereka. Aku telah menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka Aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka. Belas kasihan-Ku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murka-Ku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab Aku ini Allah, dan bukan manusia, Aku ini Yang Kudus di tengah-tengahmu, dan Aku tidak datang untuk menghanguskan.”
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada ALlah.

Mazmur Tanggapan, do = d, 4/4, PS 865
Ref. Tuhan, Engkaulah penyelamatku.
Ayat. (Mzm 80:2ac.3b.15-16)
1. Hai gembala Israel, pasanglah telinga-Mu, Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaan-Mu dan datanglah menyelamatkan kami.
2. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit, dan lihatlah! Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu!

Bait Pengantar Injil do = f, 2/2, PS 951
Ref. Alleluya, alleluya, alleluya
Ayat. (Mrk 1:15)
Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
 
Murid-murid diberi kepercayaan dan tugas untuk mewartakan dan menghadirkan Kerajaan Allah dan bukan kerajaannya sendiri. Orang yang mewartakan Kerajaan Allah adalah orang yang berani. Ia tidak banyak kuatir dengan banyak perkara. Ia mengandalkan Tuhan dan dengan demikian malah dapat melakukan banyak perkara.
 
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (10:7-15)
        
"Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berilah pula dengan cuma-cuma."
  
Pada waktu itu Yesus bersabda kepada keduabelas murid-Nya, “Pergilah dan wartakanlah: Kerajaan Surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kalian membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya, jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu: Sungguh, pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu.”
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.
  
Renungan

  
Pewartaan bukan pekerjaan sampingan tetapi pekerjaan utama dalam mewujudkan tata keselamatan dunia. Karena itu, jangan sibuk memikirkan perkara lain, karena yang lainnya itu akan diberikan, bahkan ditambahkan kepada kita. Kerajaan Allah sudah dekat, bahkan sudah ada dan bersama kita. “Salam” saja, yang keluar dari hati dengan iman yang kuat, sudah menaburkan rahmat kasih dan sukacita. Tinggal bagaimana hati pendengar, mau membuka atau menutup. Berkat atau kutuk.

Doa Malam

Tuhan Yesus, ternyata hari ini masih juga aku dibebani oleh kekuatiran insani. Engkau pun tetap mengajak kami untuk menjadi pewarta kerajaan-Mu dan menaruh kepercayaan atas penyelenggaraan-Mu yang menyelamatkan. Semoga istirahat kami menguatkan kami dan berani bergantung pada-Mu sepenuhnya. Amin.

RUAH