| Halaman Depan | Bacaan Harian | Renungan Minggu Ini | Kisah Para Kudus | Katekese Iman Katolik | Lumen Christi | Dukung Renungan Pagi|

"Berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar.”

Kamis, 24 Juli 2014
Hari Biasa Pekan XVI

Yer 2:1-3.7-8.12-13; Mzm 36:6-7ab.8-9.10-11; Mat 13:10-17
 
"Berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar.”

Kita bersyukur karena dianugerahi mata dan telinga yang baik sehingga bisa melihat dan mendengar dengan baik pula. Namun, kita juga diajak menyadari bahwa seringkali kita kurang menggunakan mata dan telinga kita dengan baik. Entah karena kita menggunakannya untuk melihat dan mendengar hal-hal yang sebaiknya tidak kita lihat dan dengar, entah sebaliknya kita malah tidak mau melihat dan mendengarkan apa yang seharusnya kita lihat dan kita dengarkan. Kalau dikaitkan dengan perumpamaan tentang penabur, di mana hanya tanah subur yang mampu menghasilkan buah melimpah, untuk bisa melihat dan mendengar dengan baik juga dibutuhkan hati yang subur, yakni kerendahan hati. Kata sifat "rendah hati" bahasa latinnya adalah "humus-humilis" (Ingris: "humble", Itali: "umile"). Selain berarti "rendah hati", kata latin "humus" juga berarti lapisan tanah yang subur, di mana semua jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik lalu menghasilkan buah yang melimpah. Demikian pula, pada diri orang yang rendah hati, apa yang dilihat, misalnya karya-karya Tuhan dan situasi kehidupan sesama tidak akan berlalu begitu saja tetapi membangkitkan tindakan, misalnya untuk bersyukur, berpartisipasi, bersolider, dll. Lalu, apa yang didengar, misalnya sabda Tuhan, permohonan dan nasehat sesama, juga akan mengendal dan meresap dalam hati serta menghasilkan buah dalam tindakan. Berbeda dengan orang yang hatinya keras, apa yang dilihat dan yang didengar akan segara berlalu, ia akan pura-pura tidak melihat dan tidak mendengar atau mendengar tetapi masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Untuk itu, marilah kita mohon rahmat kerendahan hati agar hati kita menjadi tanah yang subur sehingga mampu melihat dan mendengar dengan baik, utamanya melihat dan mendengar karya dan sabda Tuhan serta keadaan dan suara sesama di sekitar kita. Selanjutnya, kita mampu menghasilkan buah yang baik dalam rupa pengabdian kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama.

Doa: Tuhan, anugerahilah kami kerendahan hati agar kami mampu melihat dan mendengar dengan baik. Berilah pula kami para pemimpin bangsa yang rendah hati dan mampu melihat serta mendengar realitas kehidupan dan jeritan suara rakyat. Amin. -agawpr-

Kamis, 24 Juli 2014 Hari Biasa Pekan XVI

Kamis, 24 Juli 2014
Hari Biasa Pekan XVI
 
“Tidak seorang pun akan hidup, kalau Tuhan memalingkan wajah-Nya” (St. Ambrosius)
 

Antifon Pembuka (Mzm 36:8.10)

Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah! Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sebab pada-Mu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat cahaya.

Doa Pagi

Bapa yang penuh kasih, Engkau sangat mengasihi kami namun tak jarang kami lari dari-Mu. Kami mudah tergoda pada berhala dunia ini. Semoga lewat sabda-Mu kami semakin menyadari akan kasih-Mu dan cepat kembali kepada-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
 

Manusia suka memilih jalannya sendiri. Manusia suka tidak taat pada Tuhan. Walau Tuhan sudah banyak memberikan kasih-Nya tetapi manusia acapkali ingkar dengan mengikuti apa yang tidak berguna. Oleh karena itu mari kita kembali pada Allah sang sumber air kehidupan.
 

Bacaan dari Kitab Yeremia (2:1-3.7-8.12-13)
 
   
"Mereka meninggalkan Daku, sumber air hidup, dan menggali sendiri kolam yang bocor."
       
Tuhan bersabda kepadaku, “Pergilah dan beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, ‘Beginilah sabda Tuhan: Aku teringat akan kasihmu pada waktu engkau masih muda, akan cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Pada waktu itu engkau mengikuti Aku di padang gurun, di negeri yang tidak ditaburi’. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanah-Nya. Semua orang yang memakannya bersalah dan tertimpa malapetaka”, demikianlah sabda Tuhan. Aku telah membawa kalian ke tanah yang subur agar kalian menikmati buahnya dan segala yang baik dari padanya. Tetapi segera setelah kalian masuk, kalian telah menajiskan tanah-Ku. Tanah milik-Ku telah kalian cemarkan. Para imam tidak lagi bertanya, ‘Di manakah Tuhan?’ Para ahli hukum tidak mengenal Aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap Aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna.” “Terperanjatlah akan hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat,” demikianlah sabda Tuhan. Sebab umat-Ku berbuat kejahatan ganda: mereka meninggalkan Daku, sumber air yang hidup, dan menggali sendiri kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air.”
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Pada-Mulah, ya Tuhan, ada sumber kehidupan.
Ayat. (Mzm 36:6-7ab.8-9.10-11)
1. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat.
2. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah! Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu, Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu.
3. Sebab pada-Mu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya, alleluya.
Ayat. Terpujilah Engkau, Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kaunyatakan kepada orang kecil.
 
Guru yang baik akan selalu mampu menjelaskan pesan sesungguhnya dari ajaran-Nya. Lebih dari itu, Yesus sebagai seorang guru mampu memotivasi para murid-Nya dengan kacamata iman, apa yang sudah dilakukan Allah terhadap para murid. Diharapkan seorang murid selanjutnya bertanggung jawab atas anugerah khusus itu, bukan untuk disombongkan tetapi untuk dikembangkan.
 
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (13:10-17)
   
"Kalian diberi kurnia mengetahui rahasia Kerajaan Surga, tetapi mereka tidak."
    
Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepada-Nya, “Mengapa Engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?” Jawab Yesus, “Kalian diberi karunia mengetahui rahasia Kerajaan Surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barangsiapa mempunyai, akan diberi lagi; tetapi barangsiapa tidak mempunyai, maka apa pun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya Aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya, yang berbunyi: ‘Kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti, kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga Kusembuhkan’. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab Aku berkata kepadamu, ‘Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya.”
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!
 
Renungan
  
Tanah subur untuk tumbuhnya benih sabda ternyata tidak mungkin dari usaha kita sendiri. Jangan lupa. Kita masih perlu dengan rendah hati membuka hati agar tangan Tuhan ikut berkarya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan kalau ingin memenangkan kehidupan. Berbahagialah kita karena kasih-Nya yang besar. Kita telah menerima karunia untuk mengerti rahasia Kerajaan Allah. Pada era reformasi ini, betapa sangat berharga “info rahasia” ini.

Doa Malam

Yesus, aku bersyukur atas peneguhan-Mu hari ini. Sembuhkanlah hatiku sehingga aku dapat melihat dan merasakan kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup ini. Sebab Engkaulah Sang Pemberi kehidupan. Amin.

RUAH