Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorangpun yang menyentuh Dia, sebab saat-Nya belum tiba.

Jumat, 20 Maret 2015
Hari Biasa Pekan IV Prapaskah, (Hari Pantang)


  
Keb. 2:1a,12-22; Mzm. 34:17-18,19-20,21,23; Yoh. 7:1-2,10,25-30.

Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorangpun yang menyentuh Dia, sebab saat-Nya belum tiba.

Konspirasi untuk membunuh Yesus semakin kuat dan terjadi di beberapa tempat. Di Yudea, orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh-Nya. Demikian pula di Yerusalem, orang-orang di sana pun berusaha menangkap-Nya. Namun, saat kematian-Nya belum tiba sehingga usaha-usaha mereka selalu berakhir dengan kegagalan. Nanti akan tiba saatnya, Yesus sendiri tanpa perlawanan, menyerahkan diri-Nya untuk ditangkap, didera, dimakotai duri dan disalibkan. Semua itu dilakukan-Nya untuk melaksanakan kehendak Bapa yang mengutus-Nya. Demi ketaatan-Nya kepada Bapa dan demi keselamatan kita, Ia tidak menolak untuk menderita. Semoga, kita pun demikian: demi ketaatan kita kepada kehendak Tuhan dan demi kebahagiaan/kesejahteraan sesama, kita juga tidak takut menderita, berkorban dan bermati-raga dengan rela.

Doa: Tuhan, berilah kami rahmat-Mu agar kami tidak takut untuk memberita, berkorban dan bermati-raga demi ketaatan pada kehendak-Mu dan demi kebahagiaan sesama. Amin. -agawpr-