Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga.

Rabu, 11 Maret 2015
Hari Biasa Pekan III Prapaskah


Ul. 4:1,5-9; Mzm. 147:12-13,15-16,19-20; Mat. 5:17-19. 

"Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga."

Siapa yang layak memasuki Kerajaan Sorga? Yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah taurat. Melakukan dan mengajarkan. Bukan hanya yang mengajarkan tetapi harus juga melaksanakan. Bukan hanya memberi contoh tetapi harus menjadi contoh. Perintah Taurat adalah manifestasi perintah atau kehendak Tuhan sehingga bagi kita yang tidak mengenal hukum taurat, berarti cukup kita mengerti sebagai perintah atau kehendak Tuhan. Maka, menjadi jelas bagi kita bahwa Kerajaan Sorga, kelak akan kita masuki kalau kita melakukan dan mengajarkan perintah dan kehendak Tuhan. Di tempat lain, Yesus juga menegaskan, "Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga."

Doa: Tuhan, berilah kami rahmat-Mu, agar kami mampu menjadi pelaksana dan pewarta sabda serta kehendak-Mu. Amin. -agawpr-

Rabu, 11 Maret 2015 Hari Biasa Pekan III Prapaskah

Rabu, 11 Maret 2015
Hari Biasa Pekan III Prapaskah

Kamu mengidap penyakit pada mata jiwamu, karena dosa dan perbuatanmu yang jahat. (St. Teophilus dari Antiokhia)


Antifon Pembuka (Mzm 119(118):133)

Teguhkanlah langkahku seturut janji-Mu, dan janganlah suatu kejahatan pun menguasai aku

Let my steps be guided by your promise; may evil never rule me.


Doa Pagi


Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dalam masa Prapaskah ini kami Kaubimbing dan Kauajar dengan Sabda-Mu. Semoga dengan berpantang, kami berbakti kepada-Mu dengan sepenuh hati dan dalam doa bersatu sebagai umat-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan dari Kitab Ulangan (4:1.5-9)
   
"Lakukanlah ketetapan-ketetapan itu dengan setia."
  
Di padang gurun seberang Sungai Yordan Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri, yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini mereka akan berkata: Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepada-Nya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum, yang kubentangkan padamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu."
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, do = a, 2/2, PS 863
Ref. Pujilah Tuhan, hai umat Allah, pujilah Tuhan, hai umat Allah!
atau. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem!
Ayat. (Mzm 147:12-13.15-16.19-20; Ul: 12a)
1. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion! Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, dan memberkati anak-anak yang ada padamu.
2. Ia menyampaikan perintah-Nya ke bumi; dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu.
3. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal.

Bait Pengantar Injil, do = bes, 4/4, PS 965
Ref. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Ayat. Sabda-Mu, ya Tuhan, adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (5:17-19)
  
"Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi."
   
Dalam khotbah di bukit Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu: Sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekali pun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Surga."
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan

   
Bagian Kitab Ulangan itu menegaskan perlunya bagi bangsa Israel untuk melaksanakan dengan setia ketetapan dan peraturan yang diberikan oleh Yahwe agar mereka bisa memasuki tanah terjanji. Ketetapan dan peraturan itu mesti dipandang sebagai anugerah dari Tuhan yang dekat dengan umat-Nya sehingga memberi mereka hukum yang adil. Hampir seluruh aturan dalam Perjanjian Lama yang berkenaan dengan kehidupan bersama sebagai bangsa mengatur kehidupan mereka supaya keadilan berdiri tegak. Setiap warga memiliki baik hak maupun kewajiban sehingga seluruh warga bangsa hidup saling menghargai dan memberikan hak kepada sesama. Hanya dengan sikap dasar itu bangsa bisa hidup bersama dan ada kedamaian. Gereja pun percaya bahwa bila keadilan ditegakkan, kedamaian akan terjadi. Sebaliknya, tanpa keadilan, hidup bersama yang damai hampir mustahil diwujudkan.

Melalui kutipan Injil hari ini Yesus menegaskan bahwa Ia tidak akan meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Hukum Taurat diberikan untuk mengatur hidup bersama dan kitab para nabi, yang pada umumnya mengoreksi sikap dan cara hidup bangsa Israel yang salah, untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar di hadapan Allah. Penegasan atas tetap perlu dijaganya aturan dan arahan itu pasti amat berbicara bagi orang beriman keturunan Yahudi yang menjunjung tinggi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kedatangan Yesus bermaksud menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi itu, karena Ia adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat dan bagi orang beriman adalah wujud cinta kasih Allah bagi umat manusia. Allah bukan hanya dekat dengan umat-Nya melainkan memberi diri bagi keselamatan umat manusia karena kasih-Nya yang amat besar. Ia pun menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi itu dengan hukum kasih. Penegakan keadilan demi berlangsungnya hidup bersama dan terwujudnya kedamaian belum cukup. Kesetiaan kepada Tuhan dengan menuruti perintah-perintah-Nya pun belum sempurna. Setiap orang mesti melaksanakan perintah untuk mengasihi, lebih daripada sebatas memberikan hak. Mengasihi berarti mengorbankan bagi sesama sesuatu yang sebenarnya adalah haknya. Tidaklah mudah melaksanakan perintah itu pada zaman yang diwarnai oleh kecenderungan kuat, bukan untuk memberikan hak, melainkan merampas hak sesama. Namun kita percaya bahwa melakukan perintah kasih inilah yang akan memberi kebahagiaan sejati. Dalam hal relasi dengan Allah, orang beriman mesti menaati peraturan bukan demi kesetiaan semata, melainkan melandasi dengan kasih kepada Allah yang telah lebih dahulu mengasihi. Dengan demikian melaksanakan ketetapan hukum dan aturan bukanlah beban, melainkan suatu keutamaan. (Inspirasi Batin 2015)
    
Antifon Komuni (Mzm 16(15):11)

Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.

You will show me the path of life, the fullness of joy in your presence, O Lord.

Doa Malam

Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menunjukkan kepada kami, siapa yang telah menjalankan hukum-Mu dengan sempurna, ialah Yesus Kristus, yang penuh cinta kasih. Kami mohon, berilah kami kedamaian dalam mengikuti Dia, yang hidup dan berkuasa, sepanjang masa. Amin.