| Home | Bacaan Harian | Support Renungan Pagi | Renungan Minggu Ini | Kisah Para Kudus | Katekese Iman Katolik | Privacy Policy |

CARI RENUNGAN

>

Meditasi Antonio Kardinal Bacci tentang Hari Penghakiman


 
 
 Pewartaan Yesus Kristus mengandung tanda kelembutan dan kebaikan terhadap umat manusia, khususnya terhadap orang-orang berdosa. Namun, ada satu bagian dalam Injil yang menimbulkan ketakutan yang nyata. Mari kita kutip secara lengkap.

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing; Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya, dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya. 
  
Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika Aku lapar kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum, ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepada-Nya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. Lalu Raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu tidak memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat Aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepada-Nya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal.” (Lih. Mat 25:31-46)

Ini adalah kata-kata yang menakutkan, mengingat kita masing-masing mempunyai sesuatu untuk dicela.

Mengapa Hakim yang kekal harus menghukum atau mengganjar kita sesuai dengan perbuatan dan belas kasihan kita terhadap sesama manusia yang malang? Hanya karena Kekristenan sebagian besar terdiri dari kasih, karena Allah sendiri adalah kasih. “Allah adalah kasih, dan siapa yang tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia.” “ikatan kesempurnaan,” (bdk.Kol. 3:14) dan “Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.” (1 Kor. 13:7) Kasih sejati, dalam pengertian Kristiani, mengandaikan iman, harapan, dan semua kebajikan lainnya, sedangkan iman tanpa kasih kasih, seperti yang dikatakan St. Paulus, sama sia-sianya dengan “canang yang berdenting.” (1 Kor. 13:1) Sekalipun iblis mempunyai iman, namun iman mereka tidak akan menyelamatkan mereka. “Dia yang tidak mengasihi,” kata St. Yohanes kepada kita, “akan tinggal di dalam kematian.” (1 Yohanes 3:14)

Apakah kita berharap untuk diselamatkan dan pada hari penghakiman mendengar undangan yang menggembirakan: “Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.” (Mat. 25:34) Jika kita melakukan hal tersebut, marilah kita mengasihi. Mari kita hilangkan semangat egoisme dari hati kita, kasihanilah saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan bantulah mereka dengan cara apa pun yang kita bisa. Yang terpenting, marilah kita mengenali pribadi Yesus Kristus sendiri yang berdiam di tengah-tengah orang miskin-Nya, dan marilah kita mengasihi mereka sama seperti kita mengasihi Dia. Marilah kita menunjukkan kasih kita dalam perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata, karena Injil memperingatkan kita bahwa jika kita gagal melakukan hal ini kita akan dikutuk selamanya. ——
    
Antonio Bacci  (4 September 1885 – 20 Januari 1971) adalah seorang kardinal Gereja Katolik Roma asal Italia. Ia diangkat menjadi kardinal oleh Paus Yohanes XXIII.

terima kasih telah mengunjungi renunganpagi.id, jika Anda merasa diberkati dengan renungan ini, Anda dapat membantu kami dengan memberikan persembahan kasih. Donasi Anda dapat dikirimkan melalui QRIS klik link. Kami membutuhkan dukungan Anda untuk terus menghubungkan orang-orang dengan Kristus dan Gereja. Tuhan memberkati

renunganpagi.id 2024 -

Privacy Policy