| Halaman Depan | Bacaan Harian | Renungan Minggu Ini | Kisah Para Kudus | Katekese Iman Katolik | Lumen Christi | Dukung Renungan Pagi|

Kamis, 30 Juli 2009 :: Hari Biasa Pekan XVII

Kamis, 30 Juli 2009
Hari Biasa Pekan XVII


Doa Renungan Pagi

Ya Allah, berkatilah kami hari ini sehingga kami mampu menjauhkan diri dari kecenderungan-kecenderungan yang buruk dan menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami agar kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang berani dan setia dalam mewartakan Kerajaan-Mu kepada sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin.

Tuhan membimbing Musa secara terperinci bagaimana membangun sebuah Kemah Suci. Kembali kehadiran Tuhan sungguh nyata bagi Musa dan umat Israel dalam rupa awan (siang hari) dan api di dalam awan (malam hari). Berangkat atau tidaknya umat Israel dari tempat mereka berkemah tergantung pada naik atau tidaknya awan itu dari atas Kemah Suci.

Bacaan Pertama
Pembacaan dari Kitab Keluaran (40:16-21.34-38)

"Awan menutupi Kemah Pertemuan dan kemuliaan Tuhan menutupi Kemah Suci."

Tentang hal ikhwal Kemah Suci Musa melakukan semuanya secara tepat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan terjadilah dalam bulan pertama tahun kedua, pada tanggal satu bulan itu didirikanlah Kemah Suci. Beginilah Musa mendirikan Kemah Suci itu: Ia memasang alas-alasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu lintang dan mendirikan tiang-tiangnya. Kemudian ia membentangkan atap kemah yang menudungi Kemah Suci dan meletakkan tudung kemah di atasnya, seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu awan menutupi Kemah Pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi Kemah Suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki Kemah Pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah dan kemuliaan Tuhan memenuhi Kemah Suci. Setiap kali awan itu naik dari atas Kemah Suci, berangkatlah orang Israel dari tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, mereka pun tidak berangkat, sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu berada di atas Kemah Suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah.
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam!
Ayat.
(Mzm 84:3-4.5-6a.8a.11)
1. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan, jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.
2. Bahkan burung pipit mendapat tempat dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya, pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku!
3. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan dari pada-Mu, langkah mereka makin lama makin tinggi.
4. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain; lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik.

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda Putra-Mu.

Yesus mengatakan bahwa Kerajaan Allah itu bagaikan pukat seorang nelayan yang mengumpulkan pelbagai macam jenis ikan. Pada akhir zaman, para malaikat akan memisahkan orang benar dari orang jahat, sebagaimana halnya nelayan membuang ikan yang buruk dan menyimpan ikan yang baik.

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (13:47-53)

"Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang."

Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal Kerajaan Surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu, ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal Kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana.
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami.

Renungan


Kerajaan Allah ditawarkan bagi semua orang, namun tidak semua orang layak baginya. Semua tergantung bagaimana menanggapi tawaran itu. Kalau menolak, mereka akan dipisahkan pada saat akhir zaman, sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Apakah aku sudah memilih yang benar?

Doa Renungan Malam
Tuhan Allah, kami bersyukur kepada-Mu atas rahmat kasih-Mu pada hari ini. Semoga apa yang telah kami lakukan sepanjang hari ini berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun atas segala perkataan, tingkah laku yang membuat kami jatuh ke dalam dosa dan menjadikan kami jauh dari pada-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.

RUAH